Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de activitate didactică

Unitatea de învăţământ: Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 14 Piteşti


Data: 16 noiembrie 2010
Nivel: 3-5 ani
Ora: 10:00 – 10:35
Domenii experienţiale: Domeniul Om şi Societate (DOS)
Discipline de învăţământ: Abilităţi practice
Tema de studiu: Cine sunt/suntem?
Subtema (tema proiectului): „Corpul uman”
Tipul activităţii: formare şi dezvoltare a deprinderilor practice, artistice, motrice
Obiective operaţionale:
O1 – să enumere corect părţile componente ale corpului uman în funcţie de
cunoştinţele de care dispun;
O2 – să identifice adecvat culorile necesare realizării temei în funcţie de
cunoştinţele de care dispun ;
O3 – să asambleze corect decupajele ce constituie părţile componente ale corpului
uman după model;
O4 – să deseneze în mod creativ nasul, ochii, sprâncenele şi gura uitându-se la
copilul de lângă.
Strategii didactice:
o Metode didactice: conversaţia; exerciţiul; explicaţia;
o Mijloace didactice:lipici, hârtie glasată, foarfece, CD cu muzică, laptop,recompense
pentru copii
o Forme de organizare: frontală; individuală.
Metode de evaluare: orală.
DEMERS DIDACTIC

Nr. Etapele Obiective Conţinutul activităţii Strategii Metode de


Crt. activităţii operaţional didactice didactice evaluare
didactice e
1. Moment -asigurarea condiţiilor Metode
organizatoric pentru buna desfăşurare a didactice:
activităţii; conversaţia
-aranjarea mobilierului şi a
materialului didactic;
-aerisirea sălii de grupă;
-obţinerea momentului de
linişte;

2. Captarea -voi spune ghicitori copiilor: Metode


atenţiei didactice:
 El e sus, are si ochi conversaţia
Nas si gura de-l Forme de
deochi. organizare:
(capul) frontală
 Cinci pitici
Cinci voinici...
Cât îi vezi de mititei,
Faci cu ei
Tot ce vrei.
Scrii,
Joci mingea,
Impleteşti,
Palate construieşti.
(degetele)
 Am o grebluţă cu cinci
dinţişori
Pe zi îmi trebuie de-o
mie de ori. (mâna)
 Am două ferestre
Dimineaţa se deschid
Şi seara se închid.
(ochii)
3. Reactualizare -copiii vor enumera părţile Metode
a O1 componente ale corpului didactice:
cunoştinţelor uman uitându-se la conversaţia
imagini. Mijloace
didactice:
imagini cu
oameni.

Forme de
organizare:
frontală
orală

4. Anunţarea -îi anunţ pe copii: Metode


temelor şi Trebuie să înţelegem foarte didactice:
obiectivelor bine care sunt părţile conversaţia
componente ale corpului Forme de
uman, de aceea astăzi vom organizare:
realiza din hârtie colorată, frontală
prin lipire, corpuri de copii.

5. Dirijarea -prezint copiilor planşe Metode


învăţării model şi le explic tehnica didactice:
de lucru; explicaţia
-le voi da hârtia decupată Mijloace
O2 şi îi voi pune să identifice didactice:
culorile hârtiei; hârtie glasata,
-se va trece la activitatea lipici
O3 propriu-zisă realizată pe Forme de
fond muzical; orgnizare:
-voi observa modul de individuală,
lucru, ajutându-i pe cei frontală
care cer ajutorul;
O4 -copiii vor desena ochii,
sprâncenele, nasul şi gura
după ce vor lipi toate
decupajele.

6. Obţinerea -rezultatele activităţii vor fi Metode orală


performanţei analizate împreună cu didactice:
copiii. conversaţia
Forme de
organizare:
frontală
7. Asigurarea -voi face aprecieri asupra Metode
feed-back-ului modului de lucru. didactice:
conversaţia
Forme de
organizare:
frontală
8. Retenţie şi -organizez o expoziţie cu Metode
transfer lucrările copiilor şi îi didatice:
recompensez pentru ceea exerciţiul
ce au realizat. Forme de
organizare:
individuală