Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Data: 14.01.2014
Grupa: Mijlocie ,,B”
Educatoare: prof. Bobirci Rozalia
Tema anuală de studiu: ,,Cine şi cum planifică o activitate?”
Temă proiect: ,, Jocurile copiilor iarna”
Categoria de activitate: Activităţi pe domenii experenţiale
Domeniul de activitate: Estetic şi creativ
Tema activităţii: ,,Săniuţa”
Forma de realizare: modelaj
Forma de organizare: frontal, individual;
Tipul activităţii: Formarea de priceperi şi deprinderi
Locul desfăşurării: Sala de grupă
Durata: 20-25 min.;
Scopul activităţii:
 Formarea deprinderii de a lucra cu plastilină folosind tehnici variate de
lucru;
 Dezvoltarea proceselor psihice;
 Dezvoltarea muşchilor mici ai mâini;
 Educarea gustului estetic;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

1. Cognitive:
-să modeleze o săniuţă din plastilină;
-să redea forma corectă a săniuţei prin modelarea transversală si circulară
faţă de planşetă;
-să analizeze lucrările proprii şi pe ale colegilor în funcţie de criteriile
stabilite de educatoare;

2. Psiho-motorii:
- să-şi cordoneze mişcarile oculo-motorii şi psihomotrice;
3. Afective:
- să manifeste interes pentru activitate;

1
MATERIAL DIDACTIC:
-demonstrativ:
-săniuţă din lemn şi din plastilină (model);
-distributiv:
-plastilină,
-planşete;

METODE ŞI PROCEDEE:
- Conversaţia;
- Explicaţia;
- Demonstraţia;
- Exerciţiul;

EVENIMEN- CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE


TUL DIDACTICE (Instrumente şi
DIDACTIC indicatori)

2
Asigurarea unui ambient (material şi psihic)
I. Moment optim pentru elevi:
organizatoric -aerisirea sălii de grupă;
-aranjarea scăunelelor în stil clasă;
-pregatirea materialului;
- instructajul;
-intrarea ordonată a copiilor.
Solicit copiii să adopte o poziţie corectă pe
scăunele pentru a putea modela corect:
spatele drept, mâinile pe masa, capul drept,
privirea la mine.

II. Manifestă
Desfăşurarea Voi adresa câteva întrebări legate de anotimpul -conversaţie comportamen-
activităţii iarna: introductivă; te de atenţie.
a) captarea - Care sunt jocurile voastre de iarna preferate?
atenţiei
Prezint copiilor o planşă cu copii la săniuş şi se -explicaţia;
va purta o scurtă discuţie pe marginea acesteia.
b) Intuirea Intuiesc
materialului. -Ce aveti pe măsuţe?(plastilina şi planşete) materialele şi
Anunţarea Voi anunţa copiii că astăzi vor modela săniuţa -imagine cu săniuţa; mijloacele
temei cu ajutorul plastilinei. didactice.
Va trebui să lucrăm cu mare atenţie toate
c) elementele componente ale săniuţei şi să le
Prezentarea îmbinăm.
modelului si Le voi prezenta copiilor săniuţa-model pe care -conversaţia;
analiza o vom analiza împreună:
modelului -Care sunt parţile componente?
(tălpi, scânduri)
-Ce forma are talpa săniuţei?
(formă de bastonaş)
- Dar scândurile?
(formă de dreptunghi)

-conversaţia;
a) Demonstrarea acţiunilor ce urmează
d) să le efectueze pentru realizarea
Prezentarea temei.
conţinutului Şi acum, copii, vă explic cum vom
şi dirijarea
modela săniuţa:
învăţării.
 Rupem o bucata mai mare din
plastilina maro;
-explicatia;
 O aşezăm pe planşetă;

3
 Frământăm plastilina pentru a o
încălzi şi a o modela mai uşor;
 Aşezăm palma deasupra ei şi, -exemplul;
apăsând uşor, prin mişcari circulare
şi apoi prin mişcări translatorii;
 Rupem bucăţele mici de plastilină, de
orice culoare, şi executăm aceleaşi -observaţia;
mişcări;
 Unim capetele bucăţilor mici pe
lateralele mari
b) Încălzirea musculaturii mici a mâinii
prin următoarele exerciţii :
,,Deschidem şi închidem pumnii.
Acum vom cânta la pian şi apoi vom
e) Obtinerea răsuci pumnii. ’’
performantei
si asigurarea Le voi atrage atenţia să lucreze curat şi
conexiunii ordonat.
inverse. Voi da semnalul de începere a lucrului:”Şi
acum spor la lucru!”.
În timp ce copiii lucrează, voi trece printre - exerciţiul;
măsuţe, voi da indicaţii generale şi
individuale, dacă este cazul.Voi urmări
asamblarea corectă a elementelor. Cu câteva -demonstraţia;
minute înainte de finalul activităţii voi
anunţa copiii să se apropie de terminarea
lucrării.
III.
Evaluarea Voi aşeza toate săniuţele pe o planşetă.
lucrarilor

Voi face apreicieri asupra lucrărilor,


împreună cu câţiva copii, punându-le
întrebări ajutatoare şi de asemenea le voi
cere să motiveze de ce le-au plăcut sau nu
anumite lucrări.
Criterii de evaluare:
-dacă au redat forma săniuţei;
-dacă au finalizat lucrarea;
-dacă au lucrat curat.

4
Voi face aprecieri asupra comportamentului
IV. la activitate, cât şi asupra modului în care au -conversaţia; -frontală;
Încheierea realizat tema şi le voi împărţi recompense. -individuală;
activităţii Vom canta cantecelul “Săniuţa,,. -orală;

S-ar putea să vă placă și