Sunteți pe pagina 1din 2

PROFILUL DE FORMARE, PREZENTAT PĂRINŢILOR

Prof. înv primar, Delia Valerica Torop

Profilul absolventului descrie competenţele pe care cel care învaţă trebuie să le deţină,
în diferite etape ale formării sale educaţionate, pentru a –şi cunoaşte şi maximiza potenţialul,
pentru a face faţă diferitelor situaţii din afara spaţiului şcolar.
Competenţele se referă la achiziţiile absolventului de clasa a IV-a din perspectiva
următoarelor întrebări:
Ce ştie ? ( cunoaştere- exemplu: formele de relief)
Ce poate ? (abilităţi şi aptitudini- exemplu: capacitatea de a le diferenţia atunci când le
vede)
Ce vrea? (valori şi atitudini-exemplu: protejează mediul – nu lasă gunoaiele la
finalizarea unor activităţi în natură)
Indiferent de modul în care va arăta societatea, un om educat va trebui să fie apt
pentru:
-învăţare-pe tot parcursul vieţii, inclusiv prin dezvoltare personală continuă;
-muncă într-un mediu definit de tehnologie;
-a trăi împreună-relaţii, familie, cultură;
-joc
Profilul de formare al absolventului descrie aşteptările exprimate faţă de elevi la
sfârşitul învăţămâtului primar şi este structurat pe baza a opt competenţe cheie, care
reprezintă, după cum am mai spus, un ansamblu de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare
oricărei persoane pe parcursul întregii vieţi.
Copilul de vârstă mică, intră în ciclul primar cu un profil de formare al absolventului
de învăţământ preşcolar, ansamblul de cunoştinţe , abilităţi şi atitudini fiind dezvoltat şi
perfecţionat pe tot parcursul etapei primare.
La clasele pregătitoare se urmăreşte dezvoltarea fizică, socio-emoţională, cognitivă a
limbajului şi comunicării, precum şi dezvoltarea capacităţii şi a atitudinilor în învăţare,
asigurând totodată punţile către dezvoltarea celor otp competenţe –cheie.
Aşadar:
-prin comunicare în limba română, elevii vor fi capabili să-şi exprime opiniile, emoţiile în
mesaje orale şi scrise, vor participa cu succes la interacţiuni verbale.
-prin comunicare în limba străină, elevii vor putea să-şi exprime emoţiile prin mesaje
orale sau scrise,scurte şi simple.
-prin competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologie, vor utiliza
terminologia matematică, vor rezolva probleme specifice diisciplinei; vor aplica reguli
elementare de igienă şi vor manifesta interes pentru mediul înconjurător.
-prin competenţa digitală, vor utiliza funcţii şi aplicaţii simple, respectând norme de bază
privind siguranţa pe internet.
-a învăţa să înveţi, o competenţă mai greu de însuşit, presupune conştientizarea sarcinii pe
care o ai de îndeplinit, întrebări pentru clarificarea acesteia, activarea cunoştinţelor
anterioare, concentrarea atenţiei, perseveranţă, verificare.
-competenţe sociale şi civice, elevul arată interes pentru autocunoaştere, asumarea unor
roluri, recunoaşterea şi respectarea diversităţii.
-spirit de iniţiativă şi antreprenoriat, curiozitate în abordarea de sarcini, asumarea unor
angajamente, fără teama de eşec.
-sensibilizare şi exprimare culturală, elevii vor recunoaşte elemente culturale locale, din
patrimoniul naţional şi universal, vor participa la proiecte culturale organizate în şcoală şi în
comunitatea locală.