Sunteți pe pagina 1din 1

  

Abordarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare, axată pe competenţe,


răspunde mai bine cerinţelor vieţii sociale şi profesionale, actuale. Ea
urmăreşte formarea şi dezvoltarea la elevi, a unui sistem de competenţe
cheie şi specifice, care pot fi evaluate uşor şi care îi ajută pe aceştia să
aplice ceea ce au învăţat, în contexte diferite.
Competenţa elevului evidenţiază capacitatea lui de a mobiliza - a
identifica, a combina, a activa un ansamblu integrat de cunoştinţe,
deprinderi, atitudini, pentru a realiza sarcini diverse de învăţare.
Cele opt competenţe-cheie sunt:
1. Comunicarea în limba maternă
2. Comunicare în limbi străine
3. Competența de bază în matematică, științe, tehnologie
4. Competența digitală
5. Competența de a învăța să înveți
6. Competențe sociale și civice
7. Competențe antreprenoriale
8. Competența de sensibilizare și exprimare culturală

În cadrul acestui proces complex, învăţătorul are rolul de a organiza


învăţarea într-un mod adecvat, şi de a-i conduce pe elevi spre nivelul de
studiu aşteptat, acela al competenţelor, care îi transformă din stadiul de ,, a
şti,, în acela de ,, a fi, a deveni,,.