Sunteți pe pagina 1din 2

Proiectul POSDRU/153/1.1/S/141867/Matematica digitală.

Curriculum opțional și resurse educaționale pentru clasa a III-a

Liceul Tehnologic Stolniceni- Prajescu


Albu Liliana
Vezeteu Mariana Gica
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE
TRĂIM LA ȚARĂ

Resurse
Nr Competenţe Activitatea desfăşurată/organizarea Evaluare ,
Conţinut vizat materiale/Text
ore specifice vizate grupului de elevi feed-back
suport
2.3 Efectuarea -Rezolvarea de exerciții de -Exercitii de operare -Fise de lucru , un -Punerea in
de operatii cu înmulțire prin diferite metode; cu terminologia carnet de note practică a
numere naturale -Rezolvarea diverselor probleme specifica inmultirii; ,diverse obiecte, cunoștințelor
in diferite din viață prin utilizarea unor -Rezolvarea de computer. însușite;
1 context; operații potrivite; probleme care solicita
operatii de inmultire

2.4 Rezolvarea -Aplicarea cunoștințelor despre -Corelarea -Fise de lucru , un -Capacitatea


de problem cu înmulțire în contexte diverse. interdisciplinara a carnet de note elevului de a-
notiunile - Identificarea într-un text unor continuturi de ,diverse obiecte, și depăși
studiate; ainformațiilor relevante pentru atentie; computer. potențialul de
3 rezolvarea unei probleme; -Rezolvarea unor învățare;
2.5 Manifestarea
-Eliminarea dintr-un text a probleme de atentie; -Elevul
unui
informațiilor inutile pentru a ușura -Rezolvarea de manifestă
comportament
înțelegerea; probleme ce presupun spirit de
adecvat in
realizarea unor retete echipă și
relatiile cu
culinare; colaborează la
colegii dintr-un
realizarea
grup de lucru in
unei activități
cadrul
în comun.
rezolvarilor de
probleme.