Sunteți pe pagina 1din 3

Colegiul National „Jean Monnet” Ploiesti

Catedra de socio-umane

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
ANUL SCOLAR 2013-2014

Disciplina: Didactici inovative in viziune transdisciplinara


Clasa a XII-a P1 si P2
Tipul de curriculum: CD
Număr de ore pe săptămână: 1
Profesor: Grigore Liliana-Mara

Semestrul I si al II-lea

Unitatea de Timp Competente Continuturi Nr Data Resurse Ev Obs


invatare alocat de procedurale,
ore metodologice
Curriculum 8ore Utilizarea Testare intiala/analiza 1 Sapt.1/2 Testare initiala
adecvată a Recapitulare 1 Sapt.3 -lucru in
informaţiilor curriculum-tipuri, perechi
in vederea ipostaze curriculare -dialog frontal
operarii cu Continuturi 1 Sapt.4 -dictionar
concepte de Relatia continuturilor termeni pedag
baza ale cu celelalte -lucrari
curriculum- componente curriculare specialitate
ului Produse curriculare
Identificarea si Programa de optional 1 Sapt.5
interpretarea Transpozitia si 1 Sapt.6
conceptelor de transcodarea 1 Sapt.7
transpozitie si continuturilor
transcodare Recapitulare
1 Sapt.8 test
Modalitati de 5ore Definirea Interdisciplinaritatea 1 Sapt.9 -dictionar de
organizare a modalitatilor Transdisciplinaritatea 1 Sapt.10 termeni pedag.
continuturilor de organizare a Multidisciplinaritatea 1 Sapt.11 -lucrari de
continuturilor; Pluridisciplinaritatea 1 Sapt.12 specialitate
Caracterizarea -lucru in test
Modalitatilor perechi
de organizare a -dialog frontal
continuturilor;
Stabilirea
avantajelor si
dezavantajelor
Abordari 5ore 2.2 Organizarea modulara 1 Sapt.13 -dictionar de
integrate ale 1.1 Organizarea integrata; 1 Sapt.14 termeni
predarii- 2.1 Specificul in alternative 1 Sapt.15 pedag., lucrari
invatarii 6.1 educationale de specialitate
4.3 Teme cross-curriculare -activitate pe
Proiectarea unor 1 Sapt.16 grupe si
activitati didactice frontala
integrate 1 Sapt.17* -exercitii de
exemplificare test
a abordarii
integrate din
noi perspective
Instruirea 7ore 2.2 Premise ale -dictionar de
diferentiata diferentierii instruirii: 1 Sapt18 termeni
1. Teoria inteligentelor pedag., lucrari
multiple; 2 Sapt19*,20 de specialitate
2. Teoria inteligentei -activitate pe
emotionale; 2 Sapt21,22 grupe si
Stilurile de invatare, frontala
diversitate culturala -exercitii de
Modalitati de 1 Sapt.23 exemplificare
diferentiere a instruirii a instruirii test
1 Sapt.24 diferentiate din
noi perspective

Strategii 4ore 2.3 Strategii didactice 1 Sapt.25 lucru in


interactive ce 3.1 interactive; aplicatii perechi
promoveaza 3.2 Strategii didactice care 1 Sapt.26 -dialog frontal
invatarea 4.1 promoveaza invatarea -dictionar de
integrata integrata termeni
Valorificarea noilor 2 Sapt.27,28 pedag., lucrari test
tehnologii de informare de specialitate
si comunicare pentru -activitate pe
proiectarea unor grupe si
activitati didactice frontala
interactive, inter si -exercitii de
transdisciplinare exemplificare
a strategiilor
din noi
perspective
Strategii 3 ore 2.4 Evaluarea autentica Sapt. -dictionar de
evaluative in 4.2 /evaluarea pentru 29,30,31/32 termeni
contextul 5.1 invatare: principii, pedag., lucrari
invatarii metode, tehnici de specialitate
integrate Evaluarea in contextul -activitate pe
invatarii integrate- grupe si
principii, rigori frontala
psihopedagogice, -exercitii de
modele de concepere/ exemplificare
proiectare si derulare a evaluarii din
noi perspective
Proiectarea 1 ora 4.3 Proiectul de activitate Sapt.33 - lucrari de
activitatii 4.4 integrata specialitate
didactice -activitate pe
integrate grupe si
frontala
-exercitii de
proiectare din
noi perspective

NOTA:
Saptamanile 1/2 si 31/32 sunt destinate practicii comasate de la clasele P1 respectiv P2.
Saptamana 27 – Sa stii mai mult, sa fii mai bun!
Saptamana 17-activitate scolara intrerupta datorita conditiilor meteorologice-recuperarea temei
„Proiectarea unor activitati didactice integrate/secvente” se efectueaza sub forma temei pentru acasa, tema
de clasa si tema pt evaluare alternativa-portofoliu.
Saptamana 19-Simulare nationala clasa a VIII-a, Lb romana-se cumuleaza continuturile: „Teoria
inteligentelor multiple” in saptamana 20.

Bibliografie: 1) L.D’ Hainaut (coordonator): ”Programe de învăţamânt şi educaţie


permanentă” E.D.P.Buc. ,1981
2) Elena Macavei :”Pedagogie “E.D.P. R.A Buc.,1997
3) Ioan Cerghit: ”Sisteme de instruire alternative şi complementare” Aramis,
2002
4) Basarab Nicolescu: “Transdisciplinaritatea” Editura Junimea ,2007
5) A.Dumitru V.-G.Dumitru: ”Activităţi transdisciplinare pentru gradinită şi
ciclul primar“ Edit. Paralela ,2005

Activitãţi de învãţare:
 Lecţia expunere
 Invãţarea problematizatã
 Lecţia dezvoltare
 Lectura problematizatã
 Tehnici de gândire criticã
 Studiul individual
 Discutii colective (dezbateri)