Sunteți pe pagina 1din 5

Aplicatii pu Test de Evaluare

a)Enumerati cel putin 5 caracteristici ale Educatiei b)Numiti formele educatiei si definiti la alegere una dintre acestea. c)Scopurile educatiei intelectuale sunt d)Scopurile educatiei morale sunt.. e)Construiti o definitie a educatiei in care sa realizati urmatorii termini,formare si dezvoltare. f)Enumerati cel putin 5domenii de competente-cheie din profilul de formare European g)Propuneti 2 obiective si 2 teme pu o noua educatie la alegere h)Care este deosebirea dintre ideal,scop si obiectiv educational ca si categorii finaliste e)Formulati 3 obiective operationale pu un continut de specealitate,utilizind tehnica lui Maiger

Identificati din perspective tehnicii lui Menger gresesele aparute in formularea urmatoarelor obiective operationale:
1)Sa defineasca riguros utilizind manualul cel putin 3 neologisme din text. 2)Sa defineasca sis a explice cauzele celui de-al 2 Razboi Mondial 3)Sa-si exprime sentimentele prin rolul figurii materne prin formarea lui mica 4)Sa compare 2 doctrine politice cunoscute 5)Sa descrie impactul Neoliberalismului asupra imactului asupra crizei actuale

Raspunsuri:

1Caracteristecile educatiei sunt:


1)caracter axiologic 2)caracter permanent al educatiei 3)caracter national al educatiei 4)caracter international al educatiei 5)caracter finalist al educatiei sau teleologic

2.Formele educatiei sunt:educatia formala,informala si


nonformala Educatia formala- este totalitatea actiunelor exercitate in mod constient si organizat,in cadrul institutiilor scolare,contribuie la formarea profilului psihocomportamental alo personalitatii

3.Scopurile Educatiei

intelectuale sunt:2

1)formarea si dezvoltarea tuturor capacitatilor intelectuale, 3) dezvoltarea functiilor cognitive si instrumentale 3)pregatirea pu cunoastere si activitate teoretica,rationala

4.Scopurilr educatie morale: a)formarea si dezvoltarea constiinte morale


b)formarea si dezvoltarea conduitei morale c)formarea profilului moral al personalitatii d)elaborarea comportamentului social moral Educatia defineste activitatea psihosociala care are ca functori de baza formarea-dezvoltarea permanenta a personalitatii in vederea informarii spre a se integra social

6.5 domenii de competente-cheie sunt: a)competente de comunicare in limba maternal


b)competente de comunicare in limbi straine c)competente in domeniul matematica stiinte,tehnologii d)competente civice si interpersonale e)tehnologia comunicarii si informatii 7)Educatia pu respectarea drepturilor fundamentale ale omului

obiective:
1 Eliminarea din sistemele de educatie a platformelor ideologice care propaga ura,desconsideratia altora,suprematia,razboiul,descriminarea si inegalitaea dintre oameni. 2)propagarea pe scara larga, adrepturilor stipulate in codurtile internationale cu privire la drepturile omului: Declaratia universala a drepturilor omului.Pactul international cu privire la drepturile civile si politice,declaratia drepturilor copilului,Conventia asupra drepturilor politice ale femeiei TEME 1)participarea tinerilor la promovarea drepturilor fundamentale ale omului. 2) Modalitati contemporane de rezolvarea conflictelor inter entice ,religioase etc. 8)De osebirea este: a)Idealul Educational-realizeaza jonctiunea intre ceea ce este si ceea c ar trebui sa devina omul in procesul educatie

b)Scopul reprezinta o anticipare pe plan mental al desfasurarii si rezultatelor ce urmeaza a fi dobindite asociata cu tendinta imanenta de infaptuire a actiuniib educationale Obie4ctiv educational-este categoria pedagogic ace exrima anticipat rezultatele dezirabile ale educatie. 9)Obiective operationale utilizind tehnica lui Meiger:
1)sa explice 5 cauze si 5 consecinte ale Revolutiei Industriale din Anglia utilizind materialul de support 2)sa defineasca utilizind dictionarul istoric 5 termeni cheie din text 3)Sa identifice 3 teme din subiectul respective.

1)in obiectivul nr 1 s-a utilizat atit nivelul performantei acceptabile calitativ cit si cantitativ 2)nu s-a descris conditiile de realizare a comportamentului final si nici nivelul performantei acceptabile 3)aici sesizam lipsa descrierii conditiilor de realizare a comportamentului final 4)nu identificam performante acceptabile

1-Prezentati succinct structura unui plan de invatamanu 2-Prezentati structura unui program scolar pu liceu Disciplina studiata la diferite specealizari opreste cele 7 arii curiculare 2-Nr de ore alocate disciplinilor din plan de invatamint 3-Structura anului scolar cunostinte-deprinderi 1-cognitiva 2-afectiv educationala 3- deprinderi-psihomotorii Programele scolare au si valori si aptitudini Competente;Continuturi Sugestii metodologice Bibleografia (toate sursele consultate)