Sunteți pe pagina 1din 6

Varianta I

Se acorda 1p din oficiu.


1p I. 1. Educatia initiala( educatia de baza) cuprinde:
a) ansamblul mediilor culturale si sociale cu valentele educationale
intrinseci fara sa recurga la programe specifice
b) orice activitate spontana, difuza si ocazionala
c) activitatii extracurriculare
d) oferta de educatie pe care majoritatea statelor se obliga sa o
asigure pentru totii cetatenii sai fara niciun fel de discriminare
1p 2. Precizati care sunt metodele de formare centrate pe grup:
a) jocul de rol, acvariul
b) demonstatia, prezentarea
c) piramida, lucrul in grup
d) a+c
1p 3. Printre avantajele asezarii in forma de cerc se numara:
a) crearea unei atmosfere de dialog
b) se potriveste foarte bine activitatilor in perechi
c) nu necesita multa planificare
d) stimuleaza activitatea
1p 4. Comunicarea verbala presupune urmatoarele aspecte:
a) distanta sociala
b) claritatea(capacitatea de exprimare clara a ideilor)
c) limbajul tacerii
d) limbajul trupului
1p 5. Dobandirea de cunostinte presupune urmatoarele activitati:
a) studiul de caz, reflectarea
b) simularea, incercarile succesive
c) prezentarea spontana, conversatia generala
d) jocul, discutia in grup
1p II. Realizati corelatiile dintre cele doua coloane:
1. Tehnici de instruire folosite la a) Practica sub indrumare, simulari
cresterea cunostintelor participantului b) Autoevaluarea, exercitii de
2. Tehnici de instruire folosite la creativitate
imbunatatirea aptitudinilor c) Studii de caz, scheme
cursantului
3. Tehnici de instruire folosite la
modificarea atitudinii cursantului

3p III. Scrieti pe foaia de examen „A” pentru enunturile pe care le considerati


adevarate sau „F” pentru enunturile pe care le considerati false.
1. A. Adultii sunt independenti si motivati
2. F. Abordarea didactica nu se raporteaza la tehnica traditionala
3. A. Evaluarea scrisa este mult mai obiectiva decit orice alta metoda
4. A. In proiectarea instruirii respectam si aspecte legate de asezarea salii de curs
5. A. Androgogia este stiinta care se ocupa cu metodele de educatie a adultilor
6. F. Evaluarea nu trebuie sa fie planificata su elaborata ca parte integranta a
programului de instruire
Varianta II

Se acorda 1p din oficiu.


5p I.

1.Educatia formala este cea care:


a) se desfasoara in institutii specializate
b) se desfasoara spontan
c) se desfasoara prin vizite la domiciliu
d) implica educatia pe durata timpului liber

2.Continutul cursului se refera la:


a) conditiile realitatii inconjuratoare(cladirea, sala de curs)
b) totalitatea tiparelor comportamentele achizitionate si comunicate
c) ansamblul de informatii, valori, deprinderi, atitudini
d) factorul de care depinde articularea eficienta a tuturor celorlalte variabile
implicate( furnizor de informatii, organizator, evaluator, etc)

3.Metodele de actiune de tip proiect se refera la:


a) demonstratie
b) miniproiectele de cercetare
c) portofoliu
d) metodele combinate

4.Pregatirea continua este influentata de o serie de factori individuali si anume:


a) metodele de munca
b) caracterul institutiei
c) sistemul de salarizare
d) interese si motivatii

5.Printre elementele care determina reusita unei prezentari pentru formator se


numara:
a) controlul emotiilor
b) analiza testelor de cunostinte
c) testarea aptitudinilor
d) implicarea organizatiei

3p II. Faceti distinctie intre pedagogie si andragogie. Dati cate un exemplu.


Pedagogia este stiinta care se ocupa cu metodele de educatie a adultilor.
Androgogia este stiinta care se ocupa cu metodele de educatie a adultilor.
1p III. Care sunt regulile referitoare la organizarea si desfasurarea unui seminar?
1. Reguli privind pregătirea întâlnirii
• alegerea grupului ţintă - acesta trebuie să aibă o compoziţie omogenă privind pregătirea în
domeniul abordat (pregătire teoretică şi experienţă);
• constituirea unui grup dintr-un număr relativ redus de persoane (10-15) pentru a permite o
comunicare uşoară şi participarea interactivă;
• dacă numărul participanţilor este mai mare, se vor organiza mai multe grupuri de lucru, care vor
lucra separat şi se vor reuni pentru dezbateri.
2. Pregătirea întâlnirii propriu-zise
• identificarea rezultatului aşteptat al seminarului;
• stabilirea unei teme de actualitate;
• stabilirea mijloacelor prin care se poate atinge scopul seminarului;
• împărţirea timpului de lucru pe faze distincte al întâlnirii;
• alegerea unui spaţiu în care se va desfăşura întâlnirea, spaţiu care să permită o participare optimă;
• realizarea de mape de lucru pentru fiecare participant, cu documentele necesare si documentul pus în
discuţie, în vederea facilitării dialogului şi pentru a fi siguri că, după seminar, participanţii vor putea
reflecta în continuare asupra tematicii şi vor putea discuta cu ceilalţi colegi din instanţă;
• realizarea de ecusoane cu numele participanţilor.
3. Desfăşurarea întâlnirii
• Prezentarea formatorului şi a participanţilor. Aceasta trebuie făcută în condiţii care să stabilească o
atmosferă de încredere reciprocă, relaxată, dar care să permită în acelaşi timp şi o minimă cunoaştere a
experienţei anterioare şi a gradului de interes pentru temă a fiecărui participant.
• Prezentarea tehnicilor şi metodelor de instruire. Aceasta trebuie să fie de natură să implice în mod
egal responsabil pe fiecare participant.
• În cadrul fiecărui grup se pot stabili responsabilităţi prin atribuirea de roluri care pot să determine
discuţii cu argumente pro şi contra, care să stabilească o persoană responsabilă cu respectarea timpului
de lucru alocat şi, eventual, a unei persoane care să fie purtătorul de cuvânt al grupului la prezentarea
concluziilor finale din plen.
• Pot exista şi persoane care să observe modul în care se desfăşoară dezbaterile în grup, contribuţia
fiecăruia, felul în care şi-a susţinut punctul de vedere.
4. Încheierea întâlnirii
• Formatorul trebuie să concluzioneze cu privire la fiecare participant, realizând o evaluare a
participării sale raportat la scopul întâlnirii.
• Formatorul trebuie să realizeze o proprie evaluare privind modul de pregătire a întâlnirii, a
desfăşurării acesteia, identificând resursele pentru îmbunătăţirea activităţii viitoare.
Varianta III

Se acorda 1p din oficiu.


5p I.
1. Printre metodele centrate pe grup se numara:
a) demonstratia
b) spargatorul de gheata
c) prelegerea
d) prezentarea
2. Printre mijloacele de predare/instruire se numara:
a) flash-light
b) asezarea salii
c) folosirea sistemului video
d) testele de aptitudini
3. Printre sfaturile practice pentru formator se numara:
a) verificarea echipamentului audio-video
b) expunerea misiunii
c) verificarea materialelor pentru participanti
d) a+c
4. Printre elementele care stau la baza legaturii cu participantii se numara:
a) contactul direct, tinuta si infatisarea
b) organizarea
c) verificarea echipamentului
d) datele de desfasurare
5. Tehnicile vocale se refera la:
a) umorul
b) limbajul corpului
c) expresia fetei, contactul direct
d) pauzele in vorbire, ritmul

3p II. Descrieti aspectele care nu trebuiesc facute in procesul de instruire.


Suprainstruirea
Negocierea designului
Angajarea în comportamente nepotrivite
Folosirea jocurilor psihologice
Supraîncărcarea
Terminarea fără închidere

1p III. Descrieti regulile tehnicii de Brainstorming.


Fiecare idee este acceptată – nu sunt permise discuţii sau evaluări ale ideii. Acest lucru este valabil atât
pentru exprimarea verbală, cât şi pentru cea non-verbală a aprobării sau dezaprobării. Aşa cum a
anunţat şi liderul, fiecare trebuie “sau să gândească sau să tacă”.
Fiecare idee este scrisă exact aşa cum a fost formulată.
Obiectivul urmărit este de a avea o cantitate mare de idei. Calitatea ideilor vine pe parcurs. Aceasta
este ceea ce se cheamă conducere liberă.
Se acceptă şi se încurajează construirea noilor idei pe cele deja formulate.
Sunt acceptate şi încurajate şi ideile opuse sau inverse faţă de cele deja formulate.
Se stabileşte o limită de timp, care este respectată cu stricteţe. Când timpul s-a scurs, OPRIŢI-VĂ!
Varianta IV
5p I. 1. Pregatirea continua se raporteaza si la aspecte situationale. Precizati care
dintre urmatoarele sunt aspecte situationale:
a) aptitudinile
b) calitatea instrumentelor de munca
c) scolarizarea
d) trasaturile de personalitate
2. Discutia libera poate fi definita:
a) ca o activitate centrata pe formator
b) ca o activitate conceputa de instructor, centrata pe participanti
c) ca o activitate bazata numai pe intrebari
d) ca o activitate facilitata de instructor si orientata pe participant, in care
participantii sunt responsabili cu derularea evenimentelor
3. Printre obiectivele de invatare se numara si dezvoltarea abilitatilor
psihomotorii. Metodele care stau la baza atingerii acestor obiective sunt:
a) incercarile succesive
b) observatia
c) discutia de grup
d) joc de rol
4. Daca obiectivul este ca participantii sa fie capabili sa faca ceva nou mai bine
oferiti-le ocazia sa experimenteze(in vederea imbunatatirii aptitudinilor) folosind:
a) inregistrarea video/analiza
b) autoevaluarea
c) chestionare
d) materiale de studiu
5. Andragogia poate fi definita astfel:
a) stiinta care se ocupa cu formarea elevilor pina in 16 ani
b) stiinta care se ocupa numai cu aspecte practice
c) stiinta care se ocupa cu aspecte teoretice si practice specifice educatiei
adultilor
d) stiinta care se ocupa numai cu aspecte teoretice
3p II. Andragogia opereaza cu 5 caracteristici, considerandu-le principii de baza.
Acestea sunt:
a) trei principii pentru instructori
☺ Instructorii trebuie să ştie de ce un anumit lucru este important pentru a fi învăţat;
☺ Instructorii trebuie "să învete cum să ştie ei mai întâi";
☺ Instructorii să fie ei înşişi profesionişti şi să se bazeze pe experienţa proprie.
b) două principii pentru cursanţi
1. Adulţii nu vor învăţa până când ei nu vor fi motivaţi;
2. Adulţii cer ajutor să-şi depăşească inhibiţiile, comportamentul şi credinţa lor despre învăţat.
1p III. In ce consta discutia orientata?
Discuţia orientată este o activitate centrată pe instructor. Instructorul trebuie să fie expert în subiectul
abordat, să cunoască metoda întrebărilor şi răspunsurilor şi să ştie în ce direcţie va evolua discuţia. La
modul general, discuţia orientată este o activitate cu două sensuri – instructorul interactionează cu
diferiţi participanţi deodată, timp în care ceilalţi participanţi sunt observatori. Folosind o serie de
întrebări care decurg logic una din alta, instructorul încearcă să-i conducă pe participanţi spre o decizie
prestabilită. De aceea, discuţia orientată nu este o tehnică potrivită pentru luarea deciziilor. Cu toate
acestea, ea are menirea de a-i încuraja pe participanţi să se gândească la noi idei, să facă legatura între
ele şi să le asimileze.
Varianta V

Se acorda 1p din oficiu.


5p I.
1. Metoda puzzle:
a) se aplica unui numar relativ mic de participanti
b) se poate folosi in cazul in care participantii au de stabilit impreuna o lista de
control, ai caror pasi sunt dati deja de formator
c) se aplica pentru dobandirea abilitatilor de luare de decizii
d) este identica demonstratiei
2. Vizitele la muzee, galerii:
a) implica scrierea unui referat pe baza celor cercetate
b) dezvolta abilitatile cursantilor
c) constitue o modalitate pentru cursanti de a lua contact cu modele reale
d) ofera posibilitatea cursantilor de a realiza o activitate practica din care pot
trage concluzii
3. Formatorul poate motiva cursantii prin cateva mijloace:
a) stabilirea unui ambient pozitiv pentru curs
b) stabilirea unui nivel potrivit de preocupare
c) stabilirea unui grad potrivit de dificultate
d) a+b+c
4. Metodele traditionale de evaluare sunt:
a) probe scrise
b) probe orale
c) probe practice
d) a+b+c
5. Itemi obiectivi sunt:
a) itemi cu alegere duala, itemi de tip pereche
b) itemi cu raspuns scurt
c) intrebari structurale
d) itemi de tip eseu

2p II. In ce consta comportamentul formatorului?


       Sa stie sa asculte, mentinand contactul vizual cu participantii;
       Sa dea cuvantul participantilor pentru a comenta, rostindu-le numele;
       Sa se focalizeze pe necesitatile de invatare ale cusantilor;
       sa adreseze intrebarile inapoi grupului;
       Sa fie entuziast;
       Sa-si aminteasca ce este important pentru cursanti sa stie
       Sa faca afirmatii pozitive despre procesul de invatare individual sau de    grup;
       sa-l laude pe cel care a dat un raspuns corespunzator;
       Sa evite contradictiile in public; sa evite conflictele de personalitate;
       Sa dea directii precise de lucru;
       sa inceapa la timp;
       Sa evite a fi nerabdator sau indiferent;
       Sa fie politicos si curtenitor
2p III. In ce consta suprainstruirea?
Furnizarea de prea multe detalii.
Vorbirea excesivă (în loc de ascultare şi împărtăşirea ideilor).
Forţarea participanţilor să ia parte la discuţii.
Încărcarea întrebărilor, astfel încât cei care sunt întrebaţi să răspundă aşa cum doriţi sau “pescuirea” de
răspunsuri specifice (răspunsuri sugerate).