Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere Demisie

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in

_______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr.

__________, eliberat de ___________ la data de ___/___/______, CNP

____________________________, avnd funcia de

_________________________ la SC ________________________ , n temeiul

art. 55, litera b din Legea nr. 53 / 2003 privind Codul Muncii, v rog s mi

aprobai ncetarea activitii din motive personale prin acordul prilor, ncepnd

cu data de ___/___/_______.

Va multumesc .

Data Semntura

_________ ____________________