Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE DIRECTOR

Subsemnata _______________________ domiciliata in __________ ,


Str. ______________________,nr ____ bloc ______ scara ______
apartament _______ sector _________ identificata cu C.I. seria ____
nr. __________, eliberat de _______________ la data de ______________,
CNP __________________, avand functia de _____________, departamentul
________________ angajata firmei SC __________________ S.A, in temeiul
art. 55, litera b din Legea nr. 53 / 2003 privind Codul Muncii, va rog
respectuos sa imi aprobati incetarea activitatii din motive personale prin
acordul partilor, incepand cu data de _____________.

Va multumesc .

Manager
Department

Director
General

_______________

________________