Sunteți pe pagina 1din 1

Demisie

Catre,
S.C. ________________________

Domnule Administrator,

Subsemnatul(a) ______________________________angajat(a) in functia/meseria


______________________la _______________, prin prezenta notificare va comunic incetarea
contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 81 (1) din Codul muncii.
Perioada de preaviz de ____ zile calendaristice va decurge da la data prezentei pana la data
de ___________ , iar cu data de ________ inceteaza activitatea mea la S.C.
_______________________________ .
Va rog sa procedati la intocmirea documentelor necesare pentru incetarea contractului
individual de munca!

Data
___/___/_______

Semnatura
_______________________

www.oficial.ro formulare acte