Sunteți pe pagina 1din 4

S.C.

______________________

DECIZIA Nr. ______________

Directorul general (angajatorul) al Societatii Comerciale


____________________________________________, avand in vedere cererea
nr._______________ a d-lui (d-nei)__________________________________ ,
angajat in functia de ______________________ in temeiul art.79 (7) din Codul
Muncii ,

DECIDE:

Art.1 Incepand cu data de _______________ , inceteaza activitatea prin


demisie conform art.79 (7) din Codul Muncii, a d-lui(d-nei)
_________________________________, avand contractul individual de munca
inregistrat la I.T.M. Judetul__________ sub nr. __________________________.
Art.2 Contestatia la prezenta decizie se va face in termen de 30 zile
calendaristice de la comunicare, la Judecatoria ____________________.
In perioada lucrata d-ul (d-na) ________________________________,
a prestat activitate efectiva si a inregistrat _____ zile concediu fara salariu,
_____ zile absente nemotivate, ____ zile de invoire.

Director general
S.C. __________________________

DECIZIA Nr. ______________

Directorul general (angajatorul) al Societatii Comerciale


________________________ , avand in vedere incetarea de drept a contractului
individual de munca a d-lui (d-
nei)_____________________________________ , angajat in functia de
______________________ in temeiul art.56 (a) din Codul Muncii:

DECIDE:

Art.1 Incepand cu data de _______________ , inceteaza de drept


conform art.56(a) din Codul Muncii, a d-lui (d-nei)
_________________________________, avand contractul individual de munca
inregistrat la I.T.M. Judetul__________ sub nr. __________________________.
Art.2 Contestatia la prezenta decizie se va face in termen de 30 zile
calendaristice de la comunicare, la Judecatoria __________________.
In perioada lucrata d-ul (d-na) ____________________________, a
prestat activitate efectiva si a inregistrat _____ zile concediu fara salariu, _____
zile absente nemotivate, ____ zile de invoire.

Director General
S.C. ___________________________

DECIZIA Nr. ______________

Directorul general (angajatorul) al S.C.___________________________ ,


avand in vedere cererea nr._______________ a d-lui (d-
nei)__________________________________ , angajat in functia de
______________________ in temeiul art.79 (8) din Codul Muncii ,

DECIDE:

Art.1 Incepand cu data de _______________ , inceteaza activitatea prin


demisie conform art.79(8) din Codul Muncii, a d-lui(d-nei)
_________________________________, avand contractul individual de munca
inregistrat la I.T.M. Judetul__________ sub nr. __________________________.
Art.2 Contestatia la prezenta decizie se va face in termen de 30 zile
calendaristice de la comunicare, la Judecatoria ________________.
In perioada lucrata d-ul (d-na) ________________________________,
a prestat activitate efectiva si a inregistrat _____ zile concediu fara salariu,
_____ zile absente nemotivate, ____ zile de invoire.

Director General

S-ar putea să vă placă și