Sunteți pe pagina 1din 1

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE APROBAT,

Catedra : …FINANTE PRORECTOR


Prof. univ. dr. Nicolae Dardac

PROGRAMĂ ANALITICĂ

Denumirea disciplinei FINANTE


4 Numărul ore pe semestru / activităţi
Numărul de
Codul disciplinei 070761OF216106 Total C S TC
credite
56 28 28
Anul 2
Facultatea beneficiară Management Economic
Semestrul 1
Specializarea
Categoria formativă a disciplinei: F
F – fundamentală, S – de specialitate, C – complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei: O
O – obligatorie, A – opţională, F – facultativă, S - specială
Obligatorii (condiţionate)
Discipline anterioare
Recomandate
Prezentarea unora din problemele conceptuale financiare privind continutul, functionarea si rolul
finantelor si creditului in economia de piata.
Crearea abilitatilor pentru utilizarea unor metode, instrumente si tehnici de dimensionare si urmarire
Obiective a fluxurilor si mecanismelor banesti atat la nivelul statului, cat si al altor agenti economici.
Cunoasterea conceptelor; categoriilor specifice definirii si caracterizarii bugetului de stat, a pietei
monetare si a pietei de capital, ca si a unora din institutiilor specifice lor: bancile, bursa de valori.
I Procese si fluxuri financiarein economia de piata
II Finantarea investitiilorsi a activelor circulare
III Sistemul cheltuielilor publice
IV Resurse finaciare publice
Conţinut (descriptori) V Asigurarile sociale de stat
VI Credit si dobanda
VII Moneda si echilibru monetar
VIII Sistem bancar
IX Bursa de valori
Forma de evaluare (E – examen, V – verificare pe parcurs, C – colocviu) V
- verificare finala 60 % 60%
- activitate aplicativa 40 % 25%
Stabilirea notei finale (procentaje)

1. Stroe, R; Armeanu, D – Finante, Editura A.S.E. 2004


Bibliografia 2. Stroe, R; Focseneanu, G; Brasoveanu, I; Modelarea deciziei financiare.
Aplicatii, Editura A.S.E. 200
Grad didactic, titlu, prenume, numele Semnătura
Prof. univ.dr. Radu STROE
Titular ( titulari ) Conf.univ.dr. Daniela ROMAN
Conf.univ.dr. Iulian BRASOVEANU
Lect. Univ.dr. Dan IVANESCU
Legenda: C – curs; S – seminar; L/P – lucrări practice în laborator şi proiecte.