Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Director

Subsemnatul ____________________________________ domiciliat in


_______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria
___nr. __________, eliberat de ___________ la data de ___/___/______, CNP
____________________________, avnd funcia de
_________________________ la SC ________________________ , n temeiul
79 (1) din Codul muncii privind Codul Muncii, v rog s mi aprobai cererea de
demisie.
Perioada de preaviz de ____ zile lucratoare va decurge da la data prezentei
pana la data de ___________ , iar cu data de ________ inceteaza activitatea mea la
S.C. _______________________________ .
Va multumesc!

Data

___/___/_______

Semnatura

_______________________