Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Director,

Subsemnatul .................., angajat cu functia de.......................... in cadrul societatii .., prin prezenta va aduc la cunostinta ca doresc incetarea contractului meu de munca, nr.din data , in baza art. 79 din Codul muncii Legea 53/2003 modificata si completata, prin demisie si cu respectarea preavizului de . zile prevazut de legea mai sus mentionata.

Cu stima,

Data: