Sunteți pe pagina 1din 1

APROBAT

Nr. Înregistrare.....................................

CERERE

Subsemnatul/a .......................................................................................

angajatul/a societăţii S.C. .........................................................................S.R.L., vă rog să aprobaţi


încetarea contractului de munca cu ACORDUL PĂRŢILOR / DEMISIA începând cu data
de...................................

DATA: SEMNĂTURA