Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. S.R.L.

(ADRESA)
Nr. inreg. Reg. Comertului: .
C.I.F. RO

D E C I Z I A NR. ..... din .......................


privind numirea
RTE
La lucrarea:
.
n temeiul Legii 31/1990, republicat i a Actului constitutiv al
S.C. .......................... S.R.L.
n

baza

Actului

Constitutiv

de

numire

funcie,

Administratorului al S.C. .......................... S.R.L., (ADRESA).............. , (NUME


ADMINISTRATOR):
D E C I D E:
Art.1 ncepnd cu data de .................... responsabilul tehnic
cu

execuie

la

lucrarea

este domnul inginer


..............................................
Art.2 Responsabilul tehnic cu execuie este subordonat direct
administratorului S.C. .......................... S.R.L. i execut sarcinile conform
fiei postului.
Art.3 Prezenta decizie s-a ntocmit n dou exemplare, din care
un

exemplar

pentru

eful

staiei

un

exemplar

compartimentul resurse umane.


Administrator
...................

Am luat la cunotin i am primit un exemplar


Nume Prenume/Semntura/Data
.................................................

se

pstreaz

la

S-ar putea să vă placă și