Sunteți pe pagina 1din 1

UNITATEA ______________________

SANTIERUL ___________ PUNCTUL DE LUCRU _______________


OBIECTUL ______________________

PROCES VERBAL DE PREDARE A AMPLASAMENTULUI


SI A BORNELOR DE REPER
Nr. __________Data _____________

1.Delimitarea terenului conf. plan nr. ______________________________


avand coordonatele ( axale ) :
_____________________________________________________________
Plansa nr. __________ Proiect nr. ______________________ cu reperele de
identificare a terenului si trasare a lucrarilor ( bornele , constructiile etc. )
__________________________________________ _______________________

Indicativul bornei de referinta ______________________________________


Cota ____________________________________
borna 1 borna 2 borna 3 borna 4
X __________ _________ _________ _________
Coordonata Y __________ _________ ________ _________
(Axa ) Z __________ _________ ________ _________

2. Constructii instalatii existente pe amplasamentul sau in subsol :


___________ ______________________________________________________
_________________________________________________________________
3. Alte mentiuni :
CONSTRUCTORUL se obliga : BENEFICIARUL se obliga :
a) sa transporte cantitatea de ___mc a) sa plateasca constructorului costul
moluz existenta pe amplasament. incarcarii si transporturilor coman-
date .
b) sa demoleze volumul de fundatii b) sa plateasca constructorului valoa
existent pe amplasament pentru a rea lucrarilor comandate .
fi transportate ______ mc.
4. PREDAT
NUMELE PRENUMELE FUNCTIA SEMNATURA
BENEFICIAR __________________ PROPRIETAR__________________
_______________ DIRIGINTE SANTIER_______________
PROIECTANT___________________ PROIECTANT_________________
PRIMIT
CONSTRUCTOR _____________________SEF SANTIER_________________

S-ar putea să vă placă și