Sunteți pe pagina 1din 6

Realizarea cu success a unei afaceri necesita existenta si utilizarea unor resurse financiare care sa permita firmei mentinerea si apoi

afirmarea pe piata. Evolutia ulterioara a activitatii economice desfasurate depinde in mare masura de modul cum sunt administrate aceste resurse ,dar si de nivelul acestora. Scopul oricarei activitati economice il constituie maximizarea profitului.In acest sens ,se procedeaza la analiza financiara a activitatii,subliniindu-se punctele slabe si punctele tari ale gestiunii financiare in vederea fundamentarii unei noi strategii de mentinere si de dezvoltare intr-un mediu concurential. Astfel,devine de mare importanta identificarea tiputilor de surse de finantare care sustin activitatea economica respective.

Finantarea poate fi de doua feluri: -proprie -straina Finantarea proprie (Capitalul propriu) se asigura de catre proprietar(proprietari) ca investitori. Sursele proprii sunt nerabursabile si se utilizeaza conform legislatiei in vigoare ,asigurand finantarea permanenta a intreprinderii. Capitalul propriu este format din: -aporturile de capital -primele de capital -rezervele -rezultatul reportat -rezultatul exercitiului

Finantarea straina reprezinta datoriile si este formata din: -credite bancare si de la alte institutii de credit; -imprumuturile din emisiunile de obligatiuni; -datoriile comerciale fata de furnizori; -datoriile fiscale,salariale si sociale; -datoriile catre asociati rezultate din operatiuni de capital si dividente; -alte datorii. Avand in vedere termenul de scadenta al datoriilor ,acestea pot fi: -pe termen lung:imprumuturi,datorii fata de terti; -pe termen scurt:credite comerciale,credite bancare pe termen scurt. Sursele straine au caracter rambursabil si sunt de regula purtatoare de dobanda.

In functie de sursele utilizate,caile de finantare ale unei afaceri sunt:

Autofinantare
Prin fonduri proprii

Noi aporturi in numerar Incorporarea rezervelor

Cresteri de capital Credite bancare

Finantarea unei afaceri

Conversiune a datoriilor

Imprumuturi obligatare

Datoriile comerciale Prin angajamente la termen

Datorii fiscale, salariale si sociale

Rezulta ca activitatea oricarei firme se desfasoara pe baza surselor proprii si a surselor straine.Pt ca aceasta activitate sa se poata mentine in parametrii de rentabilitate si pt ca valoarea acestora sa fie intr-o continua crestere,se procedeaza periodic la analiza activitatii din punct de vedere al echilibrului financiar.