Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECTIE

Data:29.04.2014

Scoala:Colegiul National ,,Jean Monnet’’,Ploiesti

Clasa:a-XII-a PI,PII

Disciplina:Didactici inovative

Aria curriculara:Om si societate

Titlul lectiei :Valorificarea noilor tehnologii de informare si comunicare

Tipul lectiei :Transmitere de cunostinte

SCOPUL LECTIEI : Formarea conceptului de IAC

OBIECTIVE OPERATIONALE:

O1: sa defineasca conceptul de strategie didactica interactiva


O2:sa alcatuiasca un scurt istoric a instruirii asistate pe calculator(I.A.C.)
O3:sa prezinte instruirea asistata pe calculator
O4:sa caracterizeze abordarea pedagogica si tehnologica a I.A.C.
O5:sa stabileasca implicatiile psihopedagogice a I.A.C.
O6:sa identifice avantaje si dezavantaje ale utilizarii IAC in procesul de invatamant

STRATEGII DIDACTICE

Metode:conversatia,problematizarea,dezbaterea
Mijloace: caietul,tabla, prezentare, videoproiector

Bibiografie: Curs I.A.C.

Etapele lectiei Obiective Continut informational Strategii didactice Evaluarea


operation Activ elevului/profesorului
ale Metode Mijloace
1.Momentul Se asigura un climat Conversatia
organizatoric favorabil desfasurarii
lectiei.Profesorul face
prezenta,elevii au pregatit
pentru desfasurarea orei
caietele.

2.Reactualizare O1 Scurta recapitulare a Conversatia Evaluarea orrala


a cunostintelor cunostintelor cu privire la Problematizarea
anterioare ,,Strategii didactice
interactive’’ si
exemplificarea metodelor
alternative de invatare.
3.Anuntarea Se anunta titlul lectiei Conversatia Tabla Observarea
temei si a ,,Valorificarea noilor Expunerea sistematica
obiectivelor tehnologii de informare si
operationale comunicare’’lectie ce va fi
predate elevilor .Se scrie
titlul pe tabla.
4.Dirijarea O2 Introducerea lectiei se va Conversatia Caietul Observare
invatarii O3 realiza cu un scurt istoric Descrierea orala,sistematica
O4 despre I.A.C.,se va definii
O5 I.A.C.-ul ,iar profesorul va
avea ca strategie
didactica interactiva
metoda
brainstormingului.In baza
aplicarii acestei metode
interactive ,elevii sunt
rugati sa iasa la tabla si sa
noteze primul cuvant care
le vine in minte referitor la
aceasta srategie.
Profesorul le va explica
abordarile pedagogice si
tehnologice a I.A.C. ului,
va stabili implicatiile
psihopedagogice a I.A.C.
ului.
5.Obtinerea de O5 Se vor forma 3 grupuri, Conversatia Caietul Observare orala
performante toate grupurile avand Expunerea
aceeasi sarcina de lucru:
sa mentioneze schimbarile
importante ce se produc
la nivelul instruirii
asistate pe calculator.
6. Feed-back O6 Aceleasi grupuri sunt Problematizarea Caietul Observare
solicitate in vederea sistematica
stabilirii avantajelor si a
dezavantajelor a acestei
metode .
7. Asigurarea O4 Se noteaza eventualele Conversatia Caietul Evaluarea scrisa
transferului de nelamuriri ,se fac aprecieri Problematizarea Observare
cunostinte sau observatii individuale sistematica
,colective asupra modului
in care s-a desfasurat
lectia,privind participarea
la lectie .
8.Tema pentru Se indica si se noteaza Caietul
acasa tema pt ora urmatoare
;se dau explicatii si
indicatii.Elevii asculta si
noteaza tema pt acasa .