Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECTIE

DATA : 03.12.2012

CLASA: a III – a

PROPUNATOR : invatator , Antonie Rodica

ARIA CURRICULARA :Matematica si stiinte

OBIECTUL: Matematica

SUBIECTUL : Ordinea efectuarii operatiilor

TIPUL LECTIEI : consolidarea cunostintelor

SCOPUL LECTIEI :

*consolidarea deprinderii de-a rezolva exercitii si probleme


respectand ordinea efectuarii operatiilor ;

*consolidarea deprinderii de calcul oral si scris ;

*consolidarea deprinderii de munca independnta ;

*dezvoltarea atentiei si a gandirii logico-matematice ;

* largirea orizontului de cunoastere ;

OBIECTIVE OPERATIONALE :

O1 *sa opereze cu terminologia matematica specifica ( produs ,


factor , predecesor , succesor , dublul , triplul unui nr. ,rasturnatul
unui numar);
O2 *sa efectueze inmultiri , adunari si scaderi cu numere naturale
pana la 1000 in exercitii si probleme ;

O3 *sa completeze un rebus matematic prin rezolvarea de exercitii si


probleme pe tabla si in mod independent pe fisa de lucru ;

O4*sa compuna oral o problema dupa un exercitiu sau un numar de


exercitii date;

O5*sa participle la lectie activ si cu interes;

O6*sa ia pozitie corecta de scriere in banca :

METODE SI PROCEDEE: conversatia , explicatia , exercitiul , munca


independent , problematizarea , jocul ;

MATERIAL DIDACTIC :

plansa , fise de lucru ;

DEMERSUL DIDACTIC

1.MOMENT ORGANIZATORIC

Se pregatesc cele necesare pentru lectie.

Se asigura linistea .

2.REACTUALIZAREA CUNOSTINTELOR

Se face verificarea terminologiei matematice si tabla inmultirii prin


exercitii orale de genul:

9x8= 5x6= ?x3= Dublul lui 9 este……

4x7= 4x9= 9x?= Intreitul lui 8 este……

3.CAPTAREA ATENTIEI
Se prezinta elevilor o plansa cu un rebus matematic .Acest rebus
trebuie completat pe orizontala si verticala cu rezultatele obtinute la
exercitiile si problemele din fisa de lucru pe care o primeste fiecare
elev.( Anexa 2 ) Prin urmare ,se anunta elevilor ca invatam si ne
jucam in acelasi timp.

4.DIRIJAREA INVATARII

Prin scriere pe tabla , pe rand , se rezolva cerintele jocului de pe


orizontala si se completeaza plansa cu rebusul ( anexa 1 )
ORIZONTAL:

1.Adunati numarul 21 cu produsul numerelor 6 si 9; Din 75 scadeti triplul


numarului 8 ;

2.Aflati dublul lui 3 minus 3 ; Aflati suma dintre produsul numerelor 10 si 7 si


produsul numerelor 4 si 9 ;

3.Care e produsul dintre predecesorul lui 7 si succesorul lui 7 ; Care este


intreitul lui 3 ;

4. 3 x 9 + 12 = ; 9x4–7x5= ;

5. 9x0x7= ;Aflati suma dintre produsul numerelor 8 si 9 ,suma


numerelor 96 si 83 si diferenta numerelo 196 si 79 ;

Cerintele jocului de pe verticala se rezolva independent si


diferentiat,dupa cum urmeaza:

* elevii de nota 9 si 10 rezolva punctele 1 si 4 din rebus , de pe


verticala;
“1.Adaugati rasturnatul lui 13 la produsul dintre 6 si 7; La dublul lui 8 adauga
succesorul lui 13 ;

4. Alin face schimb de vederi cu prietenii sai din Europa.Cei 5 prieteni din
Franta i-au trimis cate 6 vederi fiecare , iar 2 prietenii din Anglia i-au trimis cate
10 vederi.Cate vederi a primit Alin ? Scrieti rezolvarea problemei printr-un
exercitiu . “

* elevii de nota 7 si 8 rezolva punctele 2 , 3 de pe verticala;

“2. 15 + 3 – 13 = ; Produsul dintre 7 si 7 ;

3. 3x2x3= ; 127 +3 – 127 = ;

*elevii de nota 5 si 6 rezolva punctul 5 de pe verticala ,eventual si punctual 2de


mai sus ;

5. Scrie rasturnatul numarului 961 ; Care e produsul dintre 8 si 1 ;”

Rezolvarea corecta a cerintelor de pe verticala verifica rezultatele obtinute pe


orizontala ,scrise pe plansa mare de la tabla.

5.VERIFICAREA FISELOR DE LUCRU

Rezultatele obtinute in fisele de lucru se confrunta cu datele scrise anterior in


rebus .Exercitiile rezolvate se scriu pe tabla.

6.ASIGURAREA RETENTIEI SI A TRANSFERULUI

Se formuleaza oral probleme dupa exercitiile:

7x5= 95 – 9x 5 = 7 x 10 + 2 x 5 =

Se rezolva la tabla exercitiul :

Afla suma a + b + c daca a =9 x 9 ; b = 195+7x9 ; c = 624 – 8 x 7 ;

7. INCHEIEREA ACTIVITATII

* Se fac aprecieri asupra lectiei .

* Se noteaza elevii .

* Tema pentru acasa .


REBUS MATEMATIC

1 2 3 4 5

REBUS MATEMATIC
ORIZONTAL:

1.Adunati numarul 21 cu produsul numerelor 6 si 9; Din 75 scadeti triplul


numarului 8 ;

2.Aflati dublul lui 3 minus 3 ; Aflati suma dintre produsul numerelor 10 si 7 si


produsul numerelor 4 si 9 ;

3.Care e produsul dintre predecesorul lui 7 si succesorul lui 7 ; Care este


intreitul lui 3 ;

4. 3 x 9 + 12 = ; 9x4–7x5= ;

5. 9x0x7= ;Aflati suma dintre produsul numerelor 8 si 9 ,suma


numerelor 96 si 83 si diferenta numerelo 196 si 79 ;

VERTICAL :

1.Adaugati rasturnatul lui 13 la produsul dintre 6 si 7; La dublul lui 8 adauga


succesorul lui 13 ;

2. 15 + 3 – 13 = ; Produsul dintre 7 si 7 ;

3. 3x2x3= ; 127 +3 – 127 = ;

4. Alin face schimb de vederi cu prietenii sai din Europa.Cei 5 prieteni din
Franta i-au trimis cate 6 vederi fiecare , iar 2 prieteni din Anglia i-au trimis cate
10 vederi.Cate vederi a primit Alin ? Scrieti rezolvarea problemei printr-un
exercitiu .

Afla produsul dintre 4 si 4 ;

5. Scrie rasturnatul numarului 961 ; Care e produsul dintre 8 si 1 ;

SUCCES !

S-ar putea să vă placă și