Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Data:
Cadru didactic:
Şcoala:
Clasa: a IV-a
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: Educaţie civică
Unitatea de învăţare: Drepturile copilului
Titlul lecţiei: Despre drepturile copilului
Tipul lecţiei: mixtă

Obiective operaţionale: Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei, toţi elevii vor fi capabili să:


O1: Să exemplifice drepturile copilului şi noţiunile referitoare la aceste drepturi din Convenţia
Drepturilor Copilului;
O2: Să identifice unele drepturi ale copiilor prezentate în imagini, fragmente literare;
O3: Să precizeze rolul unor persoane în asigurarea respectării drepturilor copilului;
O4: Să exprime opinia personală faţă de modul în care sunt respectate sau nu drepturile copiilor la noi
în ţară sau în alte ţări (conform metodei Pălăriile gânditoare).

Strategii didactice
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, ciorchinele, brainstorming, metoda pălăriilor
gânditoare, joc de rol.
Forme de organizare: frontal, individual, în perechi, pe grupe.

Materiale didactice: planşa despre drepturile copilului, texte-suport, fişe de lucru, markere, coli,
manualul, pălării colorate.
Forme si tehnici de evaluare: observare sistematică, probă scrisă, probă orală, autoevaluare, evaluare de
către colegi, analiza produselor activităţii.
Bibliografie:
 Convenţia cu privire la drepturile copilului, Bucureşti, 2006
 Consiliul Naţional pentru Curriculum, Programa şcolară pentru educaţie civică. Clasa a IV-a,
Bucureşti, 2006
 Dumitra Radu, Educaţie civică. Manual pentru clasa a IV-a, Ed. Aramis, Bucureşti, 2006
 Indrumator pentru utilizarea manualului de Educatie civica, Ed.Aramis
EVENIMENTUL CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
DIDACTIC METODE ŞI MIJLOACE DE
PROCEDEE ÎNVĂŢĂMÂNT
Se asigură condiţiile optime pentru Conversaţia Materialul didactic
1. Moment organizatoric desfăşurarea activităţii.
Se pregatesc caietele şi materialul didactic.
2. Verificarea temei Se verifică tema scrisă, cantitativ si calitativ. Conversaţia Frontală
Se fac observaţii, scurte generalizări. Explicaţia
Elevii vor avea pe bancă un simbol al Exerciţiul Fişa-fluture Frontală
3. Captarea atenţiei primăverii -un fluture- şi vor completa pe aripi Conversaţia Anexa 1 Orală
câte un drept al lor şi câte o dorinţă. Jocul de rol
Voi explica cuvintele : drept, dorinţă.
Îi voi ruga, selectiv, să citească ce au scris.
Personajul - mascotă adică furnicuţa ne va
invita în muşuroiul ei să aflăm despre viaţa pe
care o trăiesc acolo, vom afla cum lucrează în
echipă şi despre cum se implică toate în
creşterea copiilor. Această mascotă este un
exemplu referitor la ce înseamnă drepturi şi
îndatoriri.

Voi sintetizeza, cu ajutorul elevilor, cele


văzute cu ei anterior.
Vom citi dialogul dintre furnică şi o furnică-
doică. Vom utiliza jocul de rol.
4. Anunţarea temei Voi anunţa elevii că vom discuta despre Explicaţia Observarea sistematică
”Drepturile copilului”. Voi scrie titlul lectiei la
tablă.

La sfârşitul orei va trebui să cunoaşteţi câteva


drepturi pe care le au copiii, să le identificaţi în
imagini şi fragmente literare,să vă exprimaţi
opinia personală privind respectarea
drepturilor copiilor în ţară, să precizaţi rolul
unor persoane privind respectarea acestor
drepturi.
Vom intui imaginea din manual/pag. 32 şi Conversaţia Manualul Orală
5. Dirijarea învăţării vom răspunde la întrebări despre asemănările Explicaţia Planşa Frontală
şi relaţiile copiilor din lume. Exerciţiul Anexa 2 Observarea sistematică
Îi voi intreba: Brainstorming Anexa 3
Cine credeţi că vă poate apăra drepturile pe Anexa 4
care le aveţi?
Întreaga omenire este răspunzătoare de
asigurarea drepturilor omului, în general, şi ale
copilului, în special. Drepturile copilului
reprezintă “ceva” care vi se cuvine şi de care
trebuie să vă bucuraţi, ca să puteţi creşte
armonios şi să aveţi o copilărie frumoasă.
Trebuie să ştiţi că toate aceste drepturi sunt
proclamate (stabilite) în Convenţia
Drepturilor Copilului, adoptată la 20
noiembrie 1989, de Adunarea Generală a
Organizaţiei Naţiunilor Unite (O.N.U.) Aceste
legi sunt internaţionale şi trebuie respectate de
fiecare ţară în parte. Şi România a semnat
această lege în 1990.
Îi voi intreba:
Copiii au numai drepturi sau şi îndatoriri ?
Daţi exemple.
Încerc cu ajutorul elevilor să explic câţiva
termeni civici noi, cu ajutorul unui text
,,Copilul şi îngeraşul’’ (Anexa 2).
Ilustrez câteva drepturi ale copiilor pe baza
unui film power-point şi dezbat cu elevii
câteva din aceste drepturi ale lor. Aşezaţi pe 5
grupe, copiii au de completat un ciorchine cu
câteva din drepturile ilustrate în film, în timp
ce discutăm despre fiecare drept.
Apoi le vor enumera oral.
Citesc un fragment literar şi îi solicit să
recunoască ce drept i-a fost încălcat copilului
din text (Anexa 3).
Le voi arăta câteva imagini le voi solicita să
recunoască de ce drept a fost privat personajul
respectiv (Anexa 3).
6. Obţinerea performanţei şi Se realizează prin metoda PĂLĂRIILOR Problematizarea Anexa 5 Evaluare reciprocă
asigurarea feedback-ului GÂNDITOARE (Anexa 5).
Exerciţiul Fişe de lucru Temă de lucru în clasă
Elevii au de formulat răspunsuri pentru
următoarea cerinţă: ,,Ai văzut la televizor un
Conversaţia Pălării colorate Observarea sistematică
reportaj despre copiii unor vecini rămaşi orfani
în urma unor inundaţii catastrofale. Discuţi cu
familia despre acest caz şi luaţi o decizie. Care
ar putea fi aceasta?’’
GRUPA 1  - pălăria albă (informează): redă pe
scurt textul.
GRUPA 2 - pălăria galbenă (gândeşte
pozitiv).
GRUPA 3 - pălăria neagră (aspecte negative-
Criticul- cel ce dezaprobă atitudinea
personajelor).
GRUPA 4 - pălăria roşie ( Psihologul cel care
exprimă sentimente).
GRUPA 5 - pălăria verde (generează idei noi-
Gânditorul- oferă soluţii pentru ieşirea din
impas).
Propun să fiu moderatorul – pălăria albastră-
să clarific unele aspecte. În ţara noastră, cine şi
cum îi ajută pe copiii aflaţi în asemenea
situaţii? Care e rolul unor organizaţii
umanitare? Monitorizez activitatea. Ofer feed-
back.
Credeţi că numai drepturi au copiii? Fiecare
copil va scrie pe frunzuliţa decupată: în mijloc-
numele, pe primele patru nervuri câteva din
drepturile de care se bucură, iar pe o nervură
opusă - o îndatorire.
Vom verifica oral, selectiv.                      
7. Evaluarea Se fac aprecieri orale asupra modului de lucru Conversaţia Aprecieri verbale
şi participării la lecţie.
8. Încheierea activităţii Voi aprecia activitatea elevilor. Furnica, la Conversaţia Anexa 6 Aprecieri verbale
rândul ei, le oferă nişte sfaturi de la coconii de
furnică – referitor la drepturi şi îndatoriri. Explicaţia
Tema: de citit parintilor si bunicilor
materialul ,,Sunt copil si am dreptul de a fi
protejat” (Anexa 6).