Sunteți pe pagina 1din 5

SCHIŢĂ DE LECŢIE- CLR

Prof.înv.primar: Găină Pălăguţa


29.11.2016
Clasa: a II-a B
Unitatea de învătământ: Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare”
Unitatea de învăţare: Despre comportamente
Subiectul: „Intonarea propoziţiei. Linia de dialog. Două puncte”
Forma de realizare: activitate integrată
Tipul lecţiei: mixtă
Disciplinele implicate în lecţie: Comunicare în limba română
Dezvoltare personală
COMPETENŢE SPECIFICE INTEGRATE
Competenţe specifice CLR:
1.4.Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute;
2.1.Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare;
2.2.Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare;
3.1.Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut;
4.2.Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază;
Competenţe specifice DP:
2.3.Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi;

Obiective operaţionale:
- să citească în ritm propriu un text scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie;
- să completeze casetele cu semnele de punctuaţie potrivite şi spaţiile puncate cu replici potrivite ;
- să argumenteze folosirea semnelor de punctuaţie;
- să formuleze enunţuri respectând cerinţele date
- să realizeze un dialog cu colegul de bancă ;
- cultivarea unui comportament corect, civilizat şi ecologic.
Strategie didactică:
Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, observaţia, jocul didactic, jocul de rol
Mijloace de învăţământ: caiete, manuale, texte hazlii, ghicitori, fişe de lucru
Forme de organizare: frontală, în perechi, individuală
Bibliografie:
- Ghidul programului de informare/formare a institutorilor/învăţătorilor. Curriculum pentru clasele
I-II, Bucureşti 2003
- Niţă S, Metodica predării limbii române în clasele primare, Ed. Aramis, Bucureşti 2001
- Claudia Matache, Adriana Mălureanu, Comunicare în limba română, manual pentru clasa a II-a,
partea I, Editura Didactica şi Pedagogică, Bucureşti; Ascendia Design, 2014

Etapele lecţiei:

1. Momentul organizatoric
- organizarea colectivului de elevi pentru începerea activităţii
2.Verificarea temei
3. Reactualizarea cunoştinţelor
Copiii ascultă ghicitori despre semnele de punctuaţie învăţate, apoi răspund.
Pentru consolidare rezolvăm exerciţiul 3/49 din manual
4.Prezentarea materialului stimul
Le spun elevilor ghicitori despre semnele pe care le studiem astăzi.
Citim selectiv ultimele două strofe din poezia „Păcălici la şcoală” de Nicolae Labiş. Analizăm folosirea
semnelor de punctuaţie.
5. Anunţarea lecţiei noi
„Intonarea propoziţiei. Linia de dialog. Două puncte”
6. Dirijarea învăţării
Activitate frontală
Le reamintesc elevilor despre prietenul nostru Baterel şi scriem un dialog dintre Baterel şi prietenii săi.
Baterel îi întreabă pe copii:
-Ce deşeuri aţi pregătit pentru noua campanie?
-Am adus pentru prima colectare: baterii, mixere, imprimante şi jucării defecte. Sperăm să
câştigăm marele premiu.
-Succes! le urează Baterel prietenilor săi.
Linia de dialog marchează începutul vorbirii unei persoane. Aceasta se scrie cu alineat.
Două puncte se folosec:
-înaintea vorbelor unei persoane;
-înaintea unei enumerări.
Activitate în perechi
Adresează colegului o întrebare astfel încât acesta să folosească o enumerare în răspuns.
7. Obţinerea performanţei
Activitate individuală
Fisă de autoevaluare
8. Încheierea activităţii
Aprecieri concrete privind participarea elevilor la lecţie, implicarea lor în realizarea sarcinilor.
Tema pentru acasă
Semnele de punctuaţie în versuri

Stau după o constatare Când întrebi, tu negreşit


Sunt micuţ, nu mă dau mare Mă scrii falnic la sfârşit.
Eu sunt cel ce-a anunţat : Propoziţia, se pare,
,, Propoziţia s-a-ncheiat”… Este o interogare.

Când cuvântul e-o strigare


Şi când e-o enumerare
Între cuvinte alerte
Eu m-aşez, să nu se certe.

Eu stau după o urare, Vorbele unei persoane


O mirare, o chemare, Eu vi le arăt din faţă .
După un salut voios. Sunt un semn fără fasoane,
Sunt cam slab, dar nu-s fricos De mă foloseşti, dau viaţă.

În faţa enumerării
Stau chiar eu, un semn pitic.
Şi înaintea vorbirii
Eu vă spun: Aşteaptă-un pic!

Înv. Gabriela Miler Agafiţei

Aţi ghicit care sunt semnele de punctuaţie? Realizaţi un desen


care să exemplifice fiecare semn în parte.
Text hazliu
Învăţătoarea îl laudă pe Vasile:
- Ce compunere frumoasă ai scris! Te-a ajutat mama,
nu-i aşa?
- Nu m-a ajutat.
Doamna învăţătoare îl întreabă mirată:
- Îţi poţi da cuvântul de onoare?
- Îmi dau cuvântul, nu m-a ajutat. A lucrat singură,
singurică!
Nume şi prenume……………………………………………………… Nume şi prenume………………………………………………………
Data…………….. Data……………..
Fişă de lucru Fişă de lucru
2. Scrie semnele de punctuaţie corespunzătoare: 1. Scrie semnele de punctuaţie corespunzătoare:

a) Am mâncat tot felul de dulciuri bomboane a)Am mâncat tot felul de dulciuri bomboane
ciocolată prăjitură şi îngheţată ciocolată prăjitură şi îngheţată

b) Andrei îl întreabă supărat pe Bogdan b)Andrei îl întreabă supărat pe Bogdan


De ce rupi cărţile De ce rupi cărţile

c) Adrian îl întreabă pe Rareş c)Adrian îl întreabă pe Rareş


Unde ai fost ieri Unde ai fost ieri
Am fost la Grădina Zoologică Am văzut acolo o Am fost la Grădina Zoologică Am văzut acolo o
mulţime de animale lupi urşi tigri şi crocodili Ţie îţi mulţime de animale lupi urşi tigri şi crocodili Ţie îţi
plac crocodilii Adrian plac crocodilii Adrian
Îmi plac mult Rareş Ce animale interesante Îmi plac mult Rareş Ce animale interesante

2. Completează enunţurile folosind cuvinte potrivite. Scrie 2. Completează enunţurile folosind cuvinte potrivite. Scrie
semnele de punctuaţie corespunzătoare. semnele de punctuaţie corespunzătoare.

a) Mama îl sfătuieşte a)Mama îl sfătuieşte


__________________________________________________ __________________________________________________
_____ _____

b) Oana o întreabă pe Elena b)Oana o întreabă pe Elena


__________________________________________ __________________________________________
Aceasta îi răspunde Aceasta îi răspunde
________________________________________ ________________________________________