Sunteți pe pagina 1din 2

73

ANEXA NR. 15
la Metodologie

I. Calculul mediei de departajare

1. Media de departajare este media aritmetic, calculat prin trunchiere cu patru zecimale, a mediei anilor de studii
i a mediei examenului de licen/stat/absolvire, pentru absolvenii studiilor superioare de lung durat/scurt
durat/ciclului I de studii superioare de licen i pentru absolvenii colegiilor pedagogice/colilor echivalente/colilor
postliceale/colilor de maitri:
Media de departajare Studii finalizate cu diplom
2
6
6 5 4 3 2 1
licenta
an an an an an an
dep
m
m m m m m m
M


Absolveni ai studiilor universitare de lung
durat de 6 ani
2
5
5 4 3 2 1
licenta
an an an an an
dep
m
m m m m m
M


Absolveni ai studiilor universitare de lung
durat de 5 ani
2
4
4 3 2 1
licenta
an an an an
dep
m
m m m m
MAbsolveni ai studiilor universitare de lung
durat de 4 ani sau ai studiilor universitare de
licen cu durata de 4 ani
2
3
3 2 1
licenta
an an an
dep
m
m m m
MAbsolveni ai studiilor universitare de licen cu
durata de 3 ani
2
3
3 2 1
absolvire
an an an
dep
m
m m m
MAbsolveni ai studiilor universitare de scurt
durat de 3 ani sau ai colegiilor de institutori sau
ai colilor de maitri/postliceale cu durata de 3 ani
2
2
2 1
absolvire
an an
dep
m
m m
M


Absolveni ai colilor de maitri/postliceale cu
durata de 2 ani

2. Media de departajare este media aritmetic, calculat prin trunchiere cu patru zecimale, a mediei anilor de studii
i a mediei examenului de bacalaureat, pentru absolvenii liceelor pedagogice:
Media de departajare Studii finalizate cu diplom
2
6
6 5 4 3 2 1
bac
an an an an an an
dep
m
m m m m m m
M


Absolveni ai liceelor pedagogice cu durata de 6
ani
2
5
5 4 3 2 1
bac
an an an an an
dep
m
m m m m m
M


Absolveni ai liceelor pedagogice cu durata de 5
ani
2
4
4 3 2 1
bac
an an an an
dep
m
m m m m
MAbsolveni ai liceelor pedagogice cu durata de 4
ani

3. Media aritmetic, calculat prin trunchiere cu patru zecimale, a mediei anilor de studii i a mediei examenului de
dizertaie, pentru absolvenii ciclului II de studii universitare de masterat:
Media de departajare Studii finalizate cu diplom
2
6
II ciclul
2 1
I ciclul
4 3 2 1
dizertatie
an an an an an an
dep
m
M M m m m m
MAbsolveni ai studiilor universitare de licen cu
durata de 4 ani, urmate de studii universitare de
masterat cu durata de 2 ani
2
5
II ciclul
2 1
I ciclul
3 2 1
dizeratie
an an an an an
dep
m
M M m m m
MAbsolveni ai studiilor universitare de licen cu
durata de 3 ani, urmate de studii universitare de
masterat cu durata de 2 ani
74
4. Media aritmetic, calculat prin trunchiere cu patru zecimale, a mediei celor 3 semestre i a mediei examenului
de absolvire, pentru absolvenii studiilor postuniversitare cu durata de 3 semestre:

2
3
3 2 1
abs
sem sem sem
dep
m
m m m
M
5. Media aritmetic, calculat prin trunchiere cu patru zecimale, a mediei anilor de studii i a mediei examenului de
absolvire, pentru absolvenii studiilor postuniversitare cu durata de 2 ani:

2
2
2 1
abs
an an
dep
m
m m
MII. Calculul mediei de departajare n cazul mediilor egale, pentru absolvenii care au finalizat studiile n alte ri
i au obinut certificat pentru echivalarea studiilor eliberat de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i
Sportului din Romnia

1. n conformitate cu O.M.Ed.C. nr. 4454 din 4.07.2005, anexa 2, media general de absolvire se
calculeaz dup formula - MGE = MGA
x
10: N
max
- unde:
MGE reprezint media general de absolvire echivalat n Romnia;
MGA reprezint media general de absolvire din ara n care s-au finalizat studiile;
N
max
reprezint nota maxim din sistemul de notare din ara n care a absolvit.

2. n cazul n care absolvenii nscrii la concurs provin din ri cu sistem de notare pe baz de
calificative, conversia acestora se realizeaz astfel:
- Calificativul foarte bine nota 5 pentru rile n care se aplic alte sisteme de notare diferite de sistemul
de notare M.E.C.T.S.;
- Calificativul bine nota 4 - pentru rile n care se aplic alte sisteme de notare diferite de sistemul de
notare M.E.C.T.S.;
- Calificativul satisfctor nota 3 - pentru rile n care se aplic alte sisteme de notare diferite de sistemul
de notare M.E.C.T.S.;
Pentru obinerea mediei generale de absolvire echivalat n Romnia, dup conversia mai sus menionat,
se va aplica formula de la pct.1.

3. Media de departajare se va calcula ca media aritmetic dintre media general de absolvire echivalat n
Romnia i media obinut la examenul de licen/diplom/stat/absolvire.

4. Media obinut la examenul de licen/diplom/stat/absolvire, menionat la pct.3 se calculeaz dup
aceeai formul (eventual conversie) de la pct. 1 i 2.

n consecin, pentru absolvenii care au finalizat studiile n Ucraina, Republica Moldova sau alte ri i
au obinut diplome echivalate de ctre Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului din Romnia, n
urma precizrilor de mai sus, calificativele sunt echivalate dup cum urmeaz:
Calificativul foarte bine nota 10 n sistemul de notare M.E.C.T.S.
Calificativul bine nota 8 n sistemul de notare M.E.C.T.S.
Calificativul satisfctor nota 6 n sistemul de notare M.E.C.T.S.