Sunteți pe pagina 1din 4

Nr.

_______ / _________ 2016


(numr de nregistrare dat de coal)

DETALIEREA
acordrii punctajului,
conform Anexei nr. 2 a Metodologiei cadru privind mobilitatea
personalului didactic de predare din nvmntul preuniversitar n
anul colar 2016-2017, aprobat prin OMEC nr. 5559/27.10.2015

FIA DE EVALUARE
a activitii profesionale, didactice i tiinifice a candidailor participani la etapele micrii personalului didactic de predare pentru anul colar 2016-2017
a doamnei/domnului ..............

PUNCTAJ TOTAL
Evaluare
Autoevaluare
Unitate
IJ

titular() pe postul didactic/catedra ......


de la unitatea colar ............

Pct.

Criterii i punctaje pentru evaluarea personalului didactic

I.

Nivelul studiilor.
A. Absolveni ai colii normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale pedagogice cu diplom/certificat de
absolvire.
B. Absolveni ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplom de absolvire i absolveni ai colii
normale/ liceu pedagogic sau ai colii postliceale pedagogice i studii universitare de scurt durat.
C. Absolveni ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplom de absolvire i absolveni ai colii
normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale pedagogice i studii universitare de scurt durat care iau echivalat studiile conform art. 149 alin (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificrile i completrile
ulterioare.
D. Absolveni ai colii normale/liceu pedagogic sau colii postliceale pedagogice cu diplom/certificat de
absolvire sau ai colegiului pedagogic universitar (institutori) i studii universitare de lung durat sau ciclul
I de studii universitare de licen sau ciclul II de studii universitare de masterat.
E. Profesori de instruire practic/maitri-instructori, absolveni de coal postliceal/coal de maitri cu
diplom/certificat de absolvire/certificat de competene profesionale.
F. Absolveni n specialitate ai nvmntului universitar de scurt durat sau ai institutului pedagogic cu
durata de 3 ani cu diplom de absolvire.
G. Absolveni n specialitate ai nvmntului universitar de scurt durat sau ai institutului pedagogic cu durat
de 3 ani, cu diplom de absolvire, care i-au echivalat studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011
cu modificrile i completrile ulterioare.
H. Absolveni n specialitate, cu diplom, ai ciclului I de studii universitare de licen.
I. Absolveni n specialitate, cu diplom, ai ciclului I de studii universitare de licen i cu studii postuniversitare
cu durata de cel puin 3 semestre.
J. Absolveni n specialitate ai nvmntului universitar de lung durat cu diplom de licen sau ai ciclului II
de studii universitare de masterat.
K. Absolveni cu diplom n specialitate ai nvmntului universitar de lung durat sau ai ciclului II de studii
universitare de masterat i cu:
1. o alt licen;
2. studii postuniversitare de specializare cu durata de cel puin 3 semestre;
3. studii academice postuniversitare cu durata de cel puin 3 semestre;
4. studii aprofundate de specialitate cu durata de cel puin 3 semestre;
5. masterat n sistem postuniversitar sau un alt masterat n cadrul ciclului II de studii universitare;
6. cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata de cel puin 3 semestre;
7. studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic de 3 semestre;
8. studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata mai mic de 3
semestre.

Pct. conf.
anex 2

Autoevaluare

Evaluare
unitate

Evaluare
IJ

6p
8p
8,5p

9p
5p
8p
8,5p
9p
9,5p
10p

4p
3p
3p
2,5p
3p
2p
2p
1p

Not:
1. Pentru profesorii pentru nvmntul precolar/primar care solicit trecerea prin transfer pentru restrngere de activitate/pretransfer n specializarea dobndit ulterior prin studii superioare se acord
punctajul corespunztor studiilor superioare de lung durat/ciclului I de studii universitare de licen/ciclului II de studii universitare de masterat.
2. Punctajul de la literele A-J nu se cumuleaz.
3. Punctajul de la literele J-K se cumuleaz i se acord pentru fiecare form de pregtire, finalizat, universitar/postuniversitar de la litera K punctele 1-8.

Pct.
II.

Criterii i punctaje pentru evaluarea personalului didactic


(1) Gradul didactic:
a) Definitivat;
b) Gradul didactic II;
c) Gradul didactic I sau doctorat echivalat cu gradul didactic I;
d) Grad didactic I obinut pe baz de examene, urmat de doctorat n domeniul specializrii/ specializrilor
nscrise pe diploma de licen.
(2) Categorii pentru antrenori:
a) Categoria a IV-a;
b) Categoriile a II-a i a III-a;
c) Categoria I.

Pct. conf.
anex 2

Autoevaluare

Evaluare
unitate

Evaluare
IJ

4p
7p
10p
14p
4p
7p
10p
1/4

Pct.

Criterii i punctaje pentru evaluarea personalului didactic


(3) Media de absolvire pentru debutani (0-2 ani) sau antrenori categoria a V-a:
Media 10;
Media 9-9,99;
Media 8-8,99;
Media 7-7,99;
Media 6-6,99.

Pct. conf.
anex 2

Autoevaluare

Evaluare
unitate

Evaluare
IJ

3p
2,5p
2p
1,5p
1p

Not:
1. Punctajul pentru grade didactice i categorii pentru antrenori nu se cumuleaz.
2. Se puncteaz ultimul grad didactic/doctorat dobndit, respectiv ultima categorie dobndit.
3. La punctajul corespunztor gradului didactic mai sus menionat se adaug cte 2 (dou) puncte pentru fiecare grad didactic la care s-a obinut media 10 (definitivat, gradul didactic II,
respectiv gradul didactic I).
4. Personalului didactic cruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calificativului admis i se echivaleaz acest calificativ cu media 10.

Pct.
III.

Criterii i punctaje pentru evaluarea personalului didactic

Pct. conf.
anex 2

Autoevaluare

Evaluare
unitate

Evaluare
IJ

Rezultatele obinute n activitatea didactic


Calificativele obinute n ultimii doi ani colari ncheiai (2013-2014 i 2014-2015) i echivalentul acestora n puncte:
Foarte bine;
10p
Bine;
7p
Satisfctor;
2p
Nesatisfctor;
0p

Not:
a) Pentru absolvenii promoiei 2015 i debutanii aflai n primul an de activitate se ia n considerare calificativul parial din anul colar 201 5-2016.
b) Pentru absolvenii promoiei 2014 i debutanii aflai n al doilea an de activitate se iau n considerare calificativul pentru anul colar 2014-2015 i calificativul parial din anul colar 2015-2016.
c) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se iau n considerare calificativele pentru ultimii doi ani colari n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea.
d) n cererea fiecrui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou calificative, cu excepia situaiilor de la pu nctul a)

Pct.
IV.
1)

Criterii i punctaje pentru evaluarea personalului didactic

Pct. conf.
anex 2

Activitatea metodic i tiinific dovedit prin documente justificative.


Se puncteaz activitatea din ultimii 2 ani colari ncheiai (*) (2013-2014 i 2014-2015) la nivelul:
a) unitii de nvmnt (activitile/responsabilitile vor fi dovedite prin adeverine
max. 6p
eliberate de ctre conducerea unitii colare):
-director;
1,5p/an
-director adjunct;
1,25p/an
-consilier educativ;
1p/an
-membru n Consiliul de Administraie;
1p/an
-responsabil/coordonator de catedr/comisie metodic/comisie tematic/alte comisii;
0,75p/an
-secretar al Consilului Profesoral/ Consiliului de Administraie/ catedrei/ comisiei metodice/
0,25p/an
unei comisii tematice/ altor comisii;
-coordonator/membru al unei echipe de proiect (educativ, de dezvoltare a infrastructurii
0,5/0,25p
colare etc.).
-preedinte/vicepreedinte/secretar/membru/supraveghetor al/n cadrul unei comisii de 1/0,75/0,75/0,5/0,
organizare a olimpiadelor/concursurilor colare/altor concursuri;
25p
-lecie demonstrativ susinut n cadrul catedrei/comisiei metodice;
0,75p
-referat/comunicare de specialitate prezentat/() n cadrul catedrei/comisiei metodice;
0,25p
-amenajare de cabinet/laborator didactic;
0,5p
-confecionare de material didactic;
0,25p
-coordonator/ membru al echipei de organizare de seminar/simpozion/ conferin/ program
0,5/0,25p
de documentare/schimb de experien/activitate tiinific, cultural, artistic etc.;
-participare la seminar/simpozion/conferin/program de documentare/schimb de
0,25p
experien/activitate tiinific, cultural, artistic etc.
-organizare de drumeii, vizite tematice, serbri colare, manifestri tiinifice, culturale,
0,25/0,25/ 0,5p
artistice, activiti civice, comunitare, caritabile, de voluntariat, atragere de fonduri
extrabugetare (la nivelul grupei/clasei/unitii de nvmnt)
-excursii colare
0,5p
-tabere colare
1p
-premii (I/II/III/M/PS) obinute cu elevii la olimpiade i concursuri colare n specialitate
1/0,75/0,5/0,25/0,
avizate de ctre MENC (la faza pe coal/local) sau altele (considerate naionale sau
25p
internaionale, dar desfurate n unitatea colar, on-line etc.)
-alte activiti
0,25p
b) judeului:
max. 8p
-inspector colar;
3p/an
-metodist al ISJ/CCD (adeverin eliberat de ctre inspectorul de specialitate sau de ctre
2p/an
CCD);
-membru n Consiliul de Administraie al IJ;
1p/an
-membru al unui consiliu consultativ la nivelul Inspectoratului colar (adeverin eliberat de
2p/an
ctre inspectorul de specialitate);
-organizarea/participarea la reuniunilor/reuniuni manageriale;
2/1p
-mentor;
2p
-formator local/judeean (certificat/diplom/adeverin eliberat/() de ctre CCD sau alte
2p
instituii abilitate);
-activitate de formare, desfurat n calitate de formator, la nivel judeean (adeverin
1p

Autoevaluare

Evaluare
unitate

Evaluare
IJ

max.
4,5p

max.
4,5p

max.
6p

2/4

Pct.

Criterii i punctaje pentru evaluarea personalului didactic


eliberat de ctre inspectorul de specialitate sau de ctre CCD);
-coordonator/membru al echipei de parteneriate/proiecte cu uniti colare din jude (copia
proiectului cu avizele celor dou uniti colare implicate).
-preedinte/vicepreedinte/secretar/membru/supraveghetor al/n cadrul unei comisii de
organizare a: concursurilor de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate, examenului
de bacalaureat/evaluare naional, olimpiadelor i concursurilor colare n specialitate
avizate de ctre MENC (adeverin eliberat de ctre preedintele comisiei sau copie a
deciziei de constituire a comisiei);
-organizarea i coordonarea cercurilor pedagogice pe discipline/domenii, consftuirilor
judeene pe discipline/domenii;
-responsabil/coordonator de cerc pedagogic (adeverin eliberat de ctre inspectorul de
specialitate);
-ndrumtor de practic pedagogic (adeverin eliberat de ctre inspectorul de
specialitate);
-lecie demonstrativ susinut n cadrul cercului pedagogic (adeverin eliberat de ctre
inspectorul de specialitate sau de ctre responsabilul cercului pedagogic);
-referat/comunicare de specialitate prezentat/() n cadrul cercului pedagogic (adeverin
eliberat de ctre inspectorul de specialitate sau de ctre responsabilul cercului pedagogic);
-coordonator/membru al echipei de organizare de seminar/simpozion/conferin/program de
documentare/schimb de experien/activitate tiinific, cultural, artistic etc.;
-participare la seminar/ simpozion/ conferin/ program de documentare/ schimb de
experien/ activitate tiinific, cultural, artistic etc.;
-premii (I/II/III/M/PS) obinute cu elevii la olimpiade i concursuri colare n specialitate
avizate de ctre MENC (copie a diplomei obinute).
c) naional:
-membru al unei comisii naionale de specialitate sau al altor consilii/comisii naionale
(adeverin eliberat de ctre MENC)
-organizarea/participarea la reuniunilor/reuniuni manageriale
-formator naional (certificat/diplom/adeverin eliberat/() de ctre MENC)
-activitate de formare, desfurat n calitate de formator, la nivel naional (adeverin
eliberat de ctre MENC)
-coordonator/membru al echipei de parteneriate/proiecte cu uniti colare din alte judee
(copia proiectului cu avizele celor dou uniti colare implicate)
-preedinte/vicepreedinte/secretar/membru/supraveghetor al/n cadrul unei comisii de
organizare a: concursurilor de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate, examenului
de bacalaureat/evaluare naional pentru absolvenii clasei a VIII-a/evaluare naional la
clasele a II-a, a IV-a i a VI-a, olimpiadelor i concursurilor colare n specialitate avizate de
ctre MENC (adeverin eliberat de ctre preedintele comisiei sau copie a deciziei de
constituire a comisiei)
-coordonator/membru al echipei de organizare de seminar/simpozion/conferin/program de
documentare/schimb de experien/activitate tiinific, cultural, artistic etc.
-participare la seminar/simpozion/conferin/program de documentare/schimb de
experien/activitate tiinific, cultural, artistic etc.
-nsoitor al unui lot olimpic judeean (adeverin eliberat de ctre inspectorul de
specialitate)
-premii (I/II/III/M/PS) obinute cu elevii la olimpiade i concursuri colare n specialitate
avizate de ctre MENC (copie a diplomei obinute)
d) internaional:
-preedinte/ vicepreedinte/ secretar/ membru/ supraveghetor al/n cadrul unei comisii de
organizare a olimpiadelor i concursurilor colare n specialitate avizate de ctre MENC
(adeverin eliberat de ctre preedintele comisiei sau copie a deciziei de constituire a
comisiei)
-coordonator/ membru al echipei de organizare de seminar/ simpozion/ conferin/ program
de documentare/ schimb de experien/ activitate tiinific, cultural, artistic etc.
-participare la seminar/simpozion/ conferin/ program de documentare/ schimb de
experien/ activitate tiinific, cultural, artistic etc.
-nsoitor al unui lot olimpic naional (adeverin eliberat de ctre MENC)
-premii (I/II/III/M/PS) obinute cu elevii la olimpiade i concursuri colare n specialitate
avizate de ctre MENC (copie a diplomei obinute)

Pct. conf.
anex 2

Autoevaluare

Evaluare
unitate

Evaluare
IJ

1/0,5p
2/1,5/
1,5/1/
0,5p
2p/an
2p/an
2p/an

max.
6p

1,5p
0,5p
1/0,75p
0,5p
2/1,5/1/
0,5/0,25p
max. 10p
3p/an
3/1,5p
3p
1,5p

max.
7,5p

2/1p
3/2,25/
2,25/1,5/
0,75p
2/1,5p

max.
7,5p

1p
1p
4/3/2/1/
0,5p
max. 12p
4/3/
3/2/
1p
4/3p
2p
2p
8/6/4/2/1p

(*) Pentru nvtori/institutori din nvmntul primar/profesori pentru nvmntul primar se puncteaz activitatea metodic i tiinific desfurat pe parcursul a 2 ani colari din ultimii 5 ani colari
ncheiai, la alegerea cadrului didactic.
n mod excepional, n situaia n care nvtorii/institutorii din nvmntul primar/profesorii pentru nvmntul primar cu o vechime de cel mult 5 ani n nvmnt au ntrerupt activitatea la catedr
i evaluarea nu se poate realiza pe parcursul a 2 ani colari, se puncteaz activitatea metodic i tiinific pe parcursul a cel mult 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai.
Not:
a) Pentru absolvenii promoiei 2015 i debutanii aflai n primul an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul colar 2015-2016.
b) Pentru absolvenii promoiei 2014 i debutanii aflai n al doilea an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul colar 2014-2015.
c) La nivelul colii se acord 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat n ultimii doi ani colari ncheiai la grup/clas cu copii/elevi integrai provenii din nvmntul special, fa de punctajul acordat la punctul IV.1.a.).
d) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari ncheiai, se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din ultimii doi ani colari n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea.

3/4

Pct.
2)

3)

4)

5)

Pct. conf.
Autoeva- Evaluare Evaluare
anex 2
luare
unitate
IJ
Participare n colective de elaborare a unor acte normative i legislative viznd calitatea activitii specifice domeniului nvmnt, n ultimii 5 (cinci)
ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul colar):
2p/metodologie, regulament,
a) metodologii, regulamente, instruciuni aprobate de MENC (participarea n colective
instruciune, max. 6p pentru
de elaborare);
toate actele normative
1p/program colar, max. 4p
b) programe colare, aprobate de MENC (participarea n colective de elaborare);
pentru toate programele
7p/manual/mprite la numrul
c) manuale colare aprobate de MENC;
de autori
5p/lucrare/monografie/mprite
la numrul de autori, max. 10p
d) monografii/lucrri tiinifice nregistrate ISBN;
pentru toate
monografiile/lucrrile
1p/pentru fiecare ghid/auxiliar
curricular/mprite la numrul
e) ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare/de sprijin;
de autori, max. 4p pentru toate
ghidurile/ auxiliarele curriculare
0,5p/articol/mprite la
numrul de autori articol, max.
f) articole de specialitate/studii de specialitate, publicate n reviste de specialitate, la nivel 3p pentru toate articolele
judeean sau naional, nregistrate cu ISSN;
1p/studiu/ mprit la numrul
de autori studiu, max. 4p
pentru toate studiile
5p/fiecare carte
g) cri n domeniul educaional/de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent tiinific
publicat/mprite la numrul
din domeniu;
de autori, max. 10p pentru
toate crile
max. 5p/mprite la numrul
h) mijloace de nvmnt omologate de ctre MENC.
de autori
Activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate de MENC n
ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul colar):
1 p/program sau proiect, max.
formator AEL, Phare-VET, Phare, Banca Mondial, Socrates, Leonardo da Vinci,
5p
Comenius, Grundtvig, Arion i alte proiecte finanate din fonduri structurale i de
coeziune, altele dect cele punctate anterior.
Participarea la activiti desfurate n cadrul programelor de formare continu acreditate de MENC n ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data
depunerii dosarului la inspectoratul colar), finalizate cu Certificat de competen profesional sau adeverin echivalent:
a) program de lung durat (90 de credite);
b) program de durat medie (60 de credite);
0,1 p/3 credite, max. 6 p
c) program de scurt durat (30 de credite);
d) program cu mai puin de 30 de credite.
Participarea la activiti desfurate prin Casa Corpului Didactic, n cadrul
programelor de formare continu aprobate de MENC sau alte instituii abilitate
0,1p/10ore curs,
(Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe .a.), finalizate n ultimii 5 ani
max. 5p
calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul colar) cu
adeverin/certificat/diplom.
Criterii i punctaje pentru evaluarea personalului didactic

Not:
Pentru cadrele didactice care solicit transferul pentru restrngere de activitate/pretransferul n alt specializare se evalueaz activitatea metodic i tiinific pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate.
Cadrele didactice care au desfurat activitate metodic i tiinific pe dou sau mai multe specializri sunt evaluate pentru ntreaga activitate.

Pct.
V.

Criterii i punctaje pentru evaluarea personalului didactic

Pct. conf.
anex 2

Autoevaluare

Evaluare
unitate

Evaluare
IJ

Criterii de vechime:
-vechime efectiv la catedr, inclusiv pe perioada rezervrii catedrei.

cte 0,3p/pentru fiecare an


ntreg de nvmnt.

Not:
Se recunoate vechimea la catedr pentru perioada activitii desfurate ca personal didactic calificat.
Dup totalizarea punctajului, n caz de egalitate, se vor lua n considerare, pentru departajare, criterii social-umanitare, n urmtoarea ordine:
a) so (soie) cu activitatea n nvmnt, n aceeai localitate;
b) so (soie) cu domiciliul n localitate;
c) prini cu domiciliul n localitate;
d) starea de sntate care nu permite prsirea localitii (certificat medical de la comisia de expertiz a capacitii de munc);
e) soul/soia s lucreze n nvmnt;
f) alte cauze obiective dovedite cu acte (de exemplu: unic ntreintor de familie i cu domiciliul n localitatea respectiv, minori n ntreinere, prini bolnavi, proprieti imobiliare n localitate).

DIRECTOR,
Numele i prenumele__________________________
Semntura

CADRUL DIDACTIC EVALUAT,


sunt de acord cu punctajul acordat de ctre comisia de mobilitate
din cadrul Inspectoratului colar Judeean Suceava
Numele i prenumele _______________________
Semntura ........
4/4