Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

DATA: 21.10.2016
PROFESOR: Olaru Mihaela
ŞCOALA: Gimnaziala Zamostea
DISCIPLINA :Geografia României
CLASA: a VIII-a B
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:Relieful României
SUBIECTUL LECŢIEI: Depresiunea Colinară a Transilvaniei
TIPUL LECŢIEI: de comunicare şi însuţire de noi cunoştinţe
FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe

COMPETENTE GENERALE:
- dezvoltarea capacitaă ţii şi aptitudinilor de orientare pe hartaă ;

- sesizarea deosebirilor dintre diferitele forme de relief ;


COMPETENTE SPECIFICE:
O1-Să observe modul de formare al Depresiunii Colinare a Transilvaniei
O2-Să identifice pe harta fizică particularităţile geografice(asezare,relief, hidrografie,vegetaţie,faună şi câteva aşezări omeneşti)
O3-Să complecteze textul lacunar cu cuvintele potrivite folosindu-se de cuvintelor date
O4-Să precizeze câteva din particularităţile geografice ale Depresiunii Colinare a Transilvaniei
O5-Să genereze idei cât mai creative pentru promovarea acestei unităţi de relief

METODE DIDACTICE: Conversaţia,Explicaţia,Demonstraţia,Exerciţiul


MILOACE DIDACTICE: Harta fizică a Romaniei, laptop, atlas, harti
EVALUARE: observarea sistematică
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
ETAPELE Tim ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA METODE MIJLOACE EVALUAR
LECŢIEI p ELEVULUI E
Moment 2 Pregătirea materialelor
Organizatoric pentru activitate
Reactualizarea 2 Pentru reactualizarea cunostintelor profesorul Răspund la întrebări Conversaţia
cunoştinţelor ii intreaba pe elevi care sunt unităţile
principale de relief din ţară.
Anunţarea 2 Profesorul anunta titlul lectiei, ‘Depresiunea Elevii noteaza titlul lectiei Conversaţia
temei şi a colinara a Transilvaniei’ si il noteaza pe tabla. in caiete
obiectivelor De asemenea sunt anuntate si obiectivele
lectiei.
Ascultă cu atenţie
Dirijarea 20 Profesorul ii intreaba pe elevi care este Demonstraţia Harta fizică Observarea
Învăţării semnificatia cuvintelor care denumesc Explicaţia a sistematică
unitatea de relief in cauza, cu scopul de a-i Ascultă cu atenţie şi îşi Conversaţia Depresiunuii
face pe elevi sa înţeleagă mai bine modul de notează schiţa lecţiei de la Colinare a
formare al depresiunii. tabla. Transilvaniei
Profesorul le prezinta elevilor un material
despre Depresiunea Colinara a Transilvaniei,
dupa vizionarea careia se poarta discutii cu
privire la localizarea unitatii de relief, limite si
vecini, precum si caracteristicile principale ale
acesteia.

DEPRESIUNEA COLINARǍ A TRANSILVANIEI


(„Ţinutul de dincolo de pǎdure”)

Aşezare : în mijlocul ţării , ocupând


partea centrală şi de NV a Transilvaniei ,
fiind înconjurată de Munţii Carpaţi ;
Caracteristici: - aspect de podiş ( se mai
numeşte şi Podişul Transilvaniei ) ;
- nu este netedă , ci
vălurită , având înfăţişare de dealuri ;
- este traversată de râurile
Someş , Mureş , Olt;
Înălţime : - 300-400 m în lunci şi terase ;
-pânǎ la 900-1000 m în podişuri
Unităţi componente :
1.Podişul Someşelor ( N V) ;
2.Câmpia Transilvaniei ( centru) ;
3.Podişul Târnavelor (S ) ;
Clima: temperatǎ cu influenţe oceanice ;
Soluri:argiloase şi cernoziomuri(soluri fertile);
Resurse: - gaz metan
- sare ;
-pietre de construcţie;
-ape minerale;
- culturi agricole : cereale
,podgorii,livezi (Câmpia Transilvaniei) ;
-păduri de fag , stejar
Populaţia : români,maghiari,germani ş.a.
Aşezǎri omeneşti:Cluj-Napoca,Târgu
Mureş,Sighişoara,etc.
Utilizand hartile pe care le primesc, elevii
descopera impreuna cu profesorul care sunt
subunitatile Depresiunii Colinare a
Transilvaniei si caracteristicile acestora.
Sistematizare 10 Pentru a consolida cunoştinţele acumulate, Activitate cu harta, atlasul Explicatia Harta, Observarea
a si profesorul le solicita elevilor sǎ localizeze pe geografic, manualul manualul, sistematica
consolidarea hartǎ Depr.Transilvaniei,pǎrţile ei atlasul
cunostintelor componente,vecini,etc.
Asigurarea 12 Elevii sunt impartiti in patru grupe a cate 4-5 Elevii formează patru Explicaţia Fise Observarea
feed-back-lui elevi si sunt rugati sa completeze tabelele din grupe şi completează Exercitiul sistematică
anexele la proiect. tabelele.
Încheierea 2 Se apreciaza participarea elevilor la ora prin Exerciţiul
activităţii acordarea de note.
ANEXA 1
DEPRESIUNEA COLINARĂ A TRANSILVANIEI

AŞEZARE
-în centrul ţării
-în interiorul arcului carpatic
-Sud-Carpaţii Meridionali
-Est –Carpaţii Orientali
-Vest-Carpaţii Occidentali
-Nord-Grupa nordică a C.Orientali
-Nord-Vest-Dealurile de vest şi Câmpia de Vest
RELIEF
-este cea mai mare depresiune din Europa(ca suprafaţă)
-este formată din dealuri,depresiuni,podişuri şi o câmpie
-altitudinea medie este de 500-600 m
-cel mai înalt deal este dealul Becheci(1080m)
-diviziuni:
A.Depresiuni submontate(Bistriţa,reghin.Sovata,Sibiu.Făgăraş)
B. Podişul Transilvaniei:
-Podişul Someşelor
-Câmpia Transilvaniei
-Podişul Someşelor
CLIMĂ
-temperat continentală cu influenţe oceanice
HIDROGRAFIE:Mureş,Olt,Someş,Târnava
VEGETAŢIE:stejar,fag,plop,carpen(păduri defoioase),salcie,arin,bujori,ghiocei etc.
FAUNĂ: vulpe,mistreţ,căprioară,cerb,veveriţă,arici etc.
RESURSE: aur,argint,petrol,gaz metan ,lemn,sare,ape minerale,fier
AŞEZĂRI OMENEŞTI: Sibiu,Tg.Mureş,Cluj-Napoca,Turda,Reghin etc.
OBIECTIVE TURISTICE: Cetatea Sighişoara,Lacul Săcălaia,Biserica fortificată de la Biertan,Lacul fără fund de la Bezid etc.