Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Data: 25.05.2016

Şcoala : Şcoala Gimnazială Nr. 5 Arad

Profesor: Lavinia Bundik

Obiectul: Geografia României

Clasa: a VIII-a

Subiectul lectiei: Turismul- Regiuni turistice din România

Tipul lecţiei: lecţie de aprofundare a cunoştinţelor

Motivaţia: Aceasta lectie este importantă prin abordarea interdisciplinară dar şi prin faptul că
urmăreşte fixarea, aprofundarea cunoştinţelor cu privire la turismul în România, forme de
turism şi obiective turistice

COMPETENŢE SPECIFICE:

1.4. Elaborarea unui text coerent utilizând termeni geografici

3.4. Corelarea realităţii geografice cu fenomene din domeniul altor ştiinţe

4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale

4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice

5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic în baze de date accesibile prin internet

7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate

7.6. Compararea elementelor, fenomenelor, proceselor şi structurilor teritoriale după


caracteristicile solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri

7.8. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi procese ale mediului geografic

7.9. Analizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor din realitatea observată (direct sau
indirect)

OBIECTIVE OPERATIONALE: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:

O1 – să localizeze obiectivele turistice pe harta fizică a României, cu ajutorul explicaţiilor


primite

1
O2 – să identifice pe harta fizică a României cel puţin trei zone de atracţie turistică

O3 – să precizeze cel puţin trei aspecte care să demonstreze importanţa acestui sector economic

O4 – să evidenţieze necesitatea ocrotirii şi utilizării durabile a potenţialului turistic al României

Afectiv, atitudinal, se urmăreşte:

 Manifestarea unei atitudini pozitive faţă de frumuseţile naturale sau antropice ale ţării
 Dezvoltarea simţului estetic, a creativităţii
 Dezvoltarea gândirii critice şi flexibile
 Dezvoltarea deprinderii de muncă în echipă

STRATEGII DIDACTICE:

Metode: conversaţia, explicaţia, lucrul cu harta, exerciţiul, comparaţia, expunerea,


problematizarea,

Mijloace de învăţământ: harta fizică a Romaniei, atlase, manualul, imagini, albume, pliante,
laptop, TV

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII:
frontală pe grupe

EVALUARE:

Evaluare curentă:  evaluare orală (stimularea participării elevilor la formulări de răspunsuri;


analiza şi aprecierea răspunsurilor prin note),  evaluare practică (lucrul cu harta, interpretări de
hărţi , fişă de lucru).

Material bibliografic:

1. Negut S., Apostol G.,Ielenicz M., 2011, Geografie – Manual pentru calasa a VIII-a,
Editura Humanitas
2. Dulamă M. E., 1996, Didactica geografica, Editura Clusium, Cluj – Napoca
3. Rey V., Groza O., Ianos I., Patroescu M., 2006, Atlasul Romaniei, Editura Rao
4. Posea G., Ielenicz M., 1999, Lectii, scheme, teste grila pentru geografie, Editura Eficient,
Bucuresti

2
NR. MOMENTELE ACTIVITATEA ACTIVITATEA RESURSE EVALUARE
CR LECŢIEI PROFESORULUI ELEVULUI
MATERIALE PROCEDURALE
T.

1 MOMENT Verifică prezenţa 1.Comunicarea absenţilor Catalogul, Conversaţia


Caietele elevilor
ORGANIZATORIC Pregăteşte materialul necesr 2.Pregătirea pentru lecţie şi manualele Atenţionare,
desfăşurării orei în condiţii Harta fizică a Aprecieri
optime României,
albume, laptop,
TV
2. EVOCARE Se desfăşoară frontal pe baza Elevii răspund oral la Harta fizică a Observarea
întrebărilor din lecţiile anterioare întrebări României comportamentului
Conversaţia elevilor,
Ce este turismul?
Analiza
Arată la hartă răspunsurilor,
Care sunt formele de turism?
lucrul cu harta aprecierea lor

Ce staţiuni balneo- climaterice


cunoaşteţi?
Elevii sunt atenţi,
conversaţia
Aţi văzut peisaje degradate de gândesc şi îşi
turişti iresponsabili? Ce exprimă oponiile
consecinţe are turismul şi ideile
iresponsabil?

Profesorul prezintă imagini din Precizează forma de turism


România cu ajutorul practicată, participă activ
calculatorului

3
Ppt, laptop

3. REALIZAREA Profesorul adresează elevilor Elevii argumentează : Conversaţia, Analiza


SENSULUI întrebarea: Este România o ţară varietatea formelor de argumentarea răspunsurilor,
turism ce se poate practica, aprecierea lor
cu potenţial turistic ridicat?
a obiectivelor de vizitat şi
a răspândirii pe întreaga
Anunţarea temei şi a
suprafaţă
obiectivelor :
Expunerea
Pentru fixarea cunoştinţelor dar Harta fizică a
şi aprofundarea lor, vom discuta României
în continuare despre Regiunile
turistice din România

În această oră vom urmări


Conversaţia
corelarea obiectivelor turistice
cu regiunile istorice în care se
găsesc.
Ora trecută v-aţi împărţit în
echipe (agenţii de turism) ,
fiecare alegându-şi o regiune a
ţării. Tema voastră a fost de a
căuta informaţii despre obiective
turistice care se găsesc în
regiunea aleasă, iar modul de
prezentare fiind poster sau colaj.
Pe lângă a afla informaţii în plus

4
faţă de atracţiile naturale sau Dezvoltarea deprinderii de
antropice ale ţării, oare ce am a lucra în echipă, utilizarea
calculatorului constructiv,
mai urmărit?
dezvoltarea simţului estetic Exerciţiul
şi interesului faţă de
geografie şi mediul Colaje/ postere Exerciţiul,
înconjurător.
Observarea, Observarea muncii în
Profesorul invită cele 5 echipe să Fiecare echipă / grup
« Agenţie de turism » îşi Explicaţia
completeze posterul cu tema Aprecierea
prezintă regiunea aleasă
„Invitaţie în România- invitaţie conţinutului dar şi a
Ceilalţi ascultă, gândesc si modului de realizare
în.... Maramureş/ Moldova şi
notează pe caiete  regiunea
Bucovina/ Oltenia/ Muntenia etc turistică prezentată şi trei Aprecieri verbale
obiective turistice
. Provoacă participarea
tuturor elevilor și îi
determină să
dialogheze, să se
autoevalueze, sau să
evalueze răspunsul
dat de ceilalți colegi

5. Reflecţie Profesorul citeşte sarcina Câte un elev din fiecare Un cub Cubul
echipă va arunca pe rând
corespunzătoare feţei rostogolite
cubul şi în cadrul echipei Exerciţiul Aprecierea
elev vor rezolva sarcina
corespunzătoare. răspunsurilor date
Desemnează un elev care Explicaţia
prezintă frontal răspunsul
formulat de echipă Problematizarea
Anexa 1

5
6