Sunteți pe pagina 1din 9

Stream – Poluarea mediului

Clasa: a III-a

● Domeniile STREAM:
1. Domeniul ȘTIINȚE

Concepte asociate:

- tipuri de poluare​ – poluarea aerului, poluarea apelor, poluarea solului;


- surse de poluare antropice​ – arderea combustibililor fosili în producerea de energie
electrică, transporturi, industrie și gospodării, procese industriale și utilizarea solvenților,
agricultură, tratarea deșeurilor, activități menajere, defrișări;
- surse de poluare naturale​ – solul (împrăștie în apă și aer particule, gaze și substanțe
complexe), plantele (poluează mediile cu polen, spori de mucegai și levuri), vulcanii (emit
gaze, vapori de apă, materiale solide de diferite dimensiuni, lavă), cutremurele (distrug
solul, poluează aerul cu particule solide și gaze), meteoriții (conțin praf cosmic cu caracter
radioactiv), incendiile din perioadele secetoase;
- cauze ale poluării​ – smogul, ozonul, ploaia acidă, efectul de seră, încălzirea globală, care
afectează sănătatea oamenilor, a animalelor și a plantelor;
- combaterea poluării​ – reciclarea, reducerea emisiilor de gaze și a defrișărilor, utilizarea unor
metode alternative de obținere a energiei (turbine eoliene și panouri solare), utilizarea
rațională a pesticidelor în agricultură și silvicultură, modernizarea gropilor de gunoi,
construirea de spații pentru epurarea apei, menținerea, întreținerea și dezvoltarea spațiilor
verzi, reîmpădurirea unor zone;

Abilități:

să numească tipurile de poluare, având la bază cunoștințele anterior acumulate;


să enumere cel puțin trei surse de poluare antropice, făcând trimitere la activități cotidiene
ale oamenilor;
să identifice cel puțin trei surse de poluare naturale, utilizând metoda observației asupra
mediului înconjurător;
să descrie cauzele poluării, având la bază cunoștințele anterior acumulate;
să explice efectele negative ale poluării, adoptând o atitudine critică;
să descrie cel puțin cinci metode de combatere a poluării, având la bază cunoștințele
acumulate anterior.
2. Domeniul TEHNOLOGIE

Concepte asociate:

- procesul de reciclare​ – călătoria unei sticle de plastic prin procesul de reciclare, procesul de
reciclare al hârtiei, metalului și al sticlei;
- procesul de transformare și reutilizare a materialelor reciclabile​;

Abilități:

să descrie etapele procesului de reciclare a plasticului (hârtiei, metalului sau sticlei), având
la bază filmulețul explicativ vizionat anterior;
să identifice cel puțin trei modalități de reutilizare a materialelor reciclabile, apelând la
creativitatea proprie.

3. Domeniul READING/LIMBA ROMÂNĂ

Concepte asociate:

- povestea „Flopi, apa, aerul și solul” (+ imagini);


- legi și sancțiuni​ ​care privesc poluarea mediului înconjurător​ din Statele Unite ale Americii
– Legea pentru Aer Curat, Legea pentru Apă Curată, Legea pentru Apă Potabilă
Nepericuloasă, Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice, Legea pentru Conservarea și
Recuperarea resurselor;

Abilități:

să creeze o poveste despre poluarea mediului înconjurător, pornind de la imaginile


prezentate;
să identifice efectele negative ale poluării, făcând trimitere la poveste;
să construiască un set de legi care să vizeze diminuarea poluării, având la bază legile din
Statele Unite;
să enumere minim trei sancțiuni pentru încălcarea legilor, utilizând gândirea logică și critică.
4. Domeniul INGINERIE

Concepte asociate:

- turbinele eoliene​ – părți componente (palele rotorului, axa rotorului și generatorul) și mod
de funcționare (Turbina eoliană dispune de un rotor cu pale orientate pe un ax orizontal sau
vertical, care antrenat de puterea vântului pune în mișcare un generator electric. Vântul pune
în mișcare palele turbinei care la rândul lor acționează generatorul electric. Sistemul
mecanic are în componență și un multiplicator de viteză care acționează direct axul central
al generatorului electric. Curentul electric obținut este, fie transmis spre înmagazinare în
baterii, fie livrat direct rețelei de curent alternativ spre distribuitori.);
- panourile solare ​– tipuri (panouri solare termice și panouri solare fotovoltaice), părți
componente (geam, strat din material plastic, celule solare, benzi de cositor, priză de
conectare și ramă din profil de aluminiu) și mod de funcționare (Panourile fotovoltaice sunt
compuse dintr-o serie de celule solare care captează fotonii (particule de lumină solară).
Fiecare foton are o încărcătura electrică pe care celulele solare o înmagazinează și o
transferă mai departe prin intermediul cablurilor de care sunt legate. Celula solară produce
energie în timp real, adică poate fi folosită direct, sau poate fi stocată în acumulatori.
Panourile termice, pe de altă parte, sunt compuse din colectori solari care transformă energia
solară în energie termică pe care o transferă, mai departe unui agent (apă). La fel ca și în
cazul panourilor fotovoltaice, energia termică poate fi folosită direct (apă caldă curentă) sau
poate fi stocată.);
- metode alternative de producere a energiei ​– extragerea energiei din fructe sau legume
(experiment);

Abilități:

să identifice părțile componente ale turbinelor eoliene, utilizând desenul tehnic al acestora;
să explice modul de funcționare al turbinelor eoliene, având la bază explicațiile cadrului
didactic;
să compare tipurile de panouri solare, făcând trimitere la modul de funcționare al acestora;
să construiască surse de energie din materiale naturale, având la bază instrucțiunile cadrului
didactic.
5. Domeniul ARTE

Concepte asociate:

- pliant/ afiș​ – promovarea importanței protejării mediului înconjurător;


- machetă​ – diferența dintre un mediu curat și unul poluat;
- pictură​ utilizând doar două culori și nuanțe ale acestora – mediu poluat;
- obiecte utilizabile​ realizate din materiale reciclate;

Abilități:

să realizeze un pliant/afiș pentru promovarea importanței protejării mediului înconjurător,


utilizând cunoștințele anterioare;
să construiască o machetă a mediului înconjurător, utilizând tehnici diverse;
să realizeze lucrări artistice, utilizând doar două culori și nuanțe ale acestora;
să construiască obiecte din materiale reciclate, având la bază o serie de instrucțiuni.

6. Domeniul MATEMATICĂ

Concepte asociate:

- unități de măsură​ – unități de măsură pentru volumul lichidelor, masă și timp (multipli,
submultipli);
- probleme care se rezolvă cu operații aritmetice cunoscute​, pornind de la situații specifice
(adunare, scădere, înmulțire, împărțire)

Abilități:

să compună probleme matematice pe teme diverse, având la bază cunoștințele anterioare;


să rezolve corect probleme matematice, utilizând cunoștințele anterioare;
să enumere multipli și submultipli unităților de măsură, având la bază cunoștințele
anterioare.
● Activitatea de integrare a domeniilor STREAM:
1. Momentul 1

Domeniul principal: Științe

Domenii integrate: Reading, Inginerie, Arte, Matematică

Concepte asociate:

- Identificarea tipurilor de poluare prin intermediul povestirii „Flopi, apa, aerul și solul”;
(Științe+Reading)
- Descriere surselor de poluare naturale/antropice și rezolvarea unor probleme matematice cu
privire la cantitățile de materiale poluante din natură; (Științe+Matematică)
- Realizarea unor lucrări artistice, utilizând doar două culori și nuanțe ale acestora prin care să
se redea mediul poluat. (Științe+Arte)
- Identificarea modalităților de combatere a poluării și construirea unei „mini-centrale
energetice” din materiale naturale și reciclate; (Științe+Inginerie+Arte)

Abilități:

să identifice tipurile de poluare, pornind de la povestirea „Flopi, apa, aerul și solul”;


să descrie impactul surselor de poluare naturale/antropice, pornind de la rezultatele
problemelor matematice cu privire la cantitatea de deșeuri/materiale poluante din mediul
înconjurător;
să redea prin pictură caracteristicile unui mediu poluat, având la bază informațiile cu privire
la sursele de poluare;
să construiască un mijloc energetic alternativ, pornind de la importanța utilizării
modalităților de combatere a poluării.

2. Momentul 2
Domeniul principal: Tehnologie

Domenii integrate: Științe, Arte, Matematică

Concepte asociate:

- Selectarea celor mai importante modalităților de combatere a poluării și realizarea unui


pliant/afiș care să surprindă impactul procesului de reciclare asupra protejării mediului
înconjurător; (Tehnologie+Științe+Arte)
- Vizionarea unui filmuleț despre procesul de reciclare și compunerea și rezolvarea de
probleme matematice cu privire la cantitatea de materiale reciclabile;
(Tehnologie+Matematică)
- Vizionarea unui filmuleț despre procesul de transformare și reutilizare a materialelor
reciclabile și construirea unor obiecte utilizabile din acestea. (Tehnologie+Arte)

Abilități:

să realizeze un pliant/afiș despre poluare, selectând cele mai importante modalități de


combatere a acesteia;
să compună probleme matematice, pornind de la cantitatea de deșeuri care trece prin
procesul de reciclare;
să construiască obiecte utilizabile din materiale reciclate, având la bază filmul despre
procesul de transformare și reutilizare a materialelor reciclabile.

3. Momentul 3

Domeniul principal: Reading

Domenii integrate: Științe, Tehnologie

Concepte asociate:

- Identificarea cauzelor poluării mediului înconjurător și stabilirea unui set de legi și sancțiuni
care să diminueze acțiunile cu efect negativ ale omului asupra mediului; (Reading+Științe)
- Crearea unei povestiri după imagini despre protejarea mediului înconjurător prin care să
surprindă etapele procesului de reciclare și importanța acestuia. (Reading+Tehnologie)

Abilități:
să construiască un set de legi și sancțiuni pentru protejarea mediului înconjurător, pornind de
la acțiunile cu efect negativ ale omului asupra acestuia;
să creeze o povestire despre protejarea mediului înconjurător, utilizând cunoștințele cu
privire la procesul de reciclare și importanța acestuia;

4. Momentul 4

Domeniul principal: Inginerie

Domenii integrate: Științe, Arte, Matematică

Concepte asociate:

- Metode de combatere a poluării prin intermediul centralelor energetice alternative;


(Inginerie+Științe)
- Aspecte generale despre turbinele eoliene și realizarea unor moriști din materiale reciclabile;
(Inginerie+Arte)
- Aspecte generale despre panourile solare și realizarea unor probleme matematice cu privire
la cantitatea de lichid pe care o pot încălzi în funcție de tipul acestora și capacitate
energetică. (Inginerie+Matematică)

Abilități:

să numească cel puțin două metode alternative de producere a energiei, utilizând


cunoștințele cu privire la combaterea poluării;
să realizeze moriști din materiale reciclabile, având la bază cunoștințe despre turbinele
eoliene;
să rezolve corect probleme matematice despre capacitatea panourilor solare, având la bază
cunoștințe despre tipurile acestora.

5. Momentul 5
Domeniul principal: Arte

Domenii integrate: Științe, Reading

Concepte asociate:

- Identificarea unor metode de combatere a poluării care pot fi puse în practică de către copii
și construirea unor obiecte din materiale reciclate; (Arte+Științe)
- Realizarea unei machete care să ilustreze o comparație între mediul înconjurător curat și cel
poluat cu care a avut contact personajul principal din povestea „Flopi, apa, aerul și solul”;
(Arte+ Reading)

Abilități:

să ilustreze metode de combatere a poluării, prezentând obiecte utilizabile realizate din


materiale reciclate;
să construiască o machetă, pornind de la comparațiile dintre mediul înconjurător curat și cel
poluat prezente în poveste;

6. Momentul 6

Domeniul principal: Matematică

Domenii integrate: Științe, Tehnologie

Concepte asociate:

- Rezolvarea unor probleme matematice cu privire la timpul necesar pentru procesare unei
anumite cantități de deșeuri care trece prin procesul de reciclare; (Matematică+Tehnologie)
- Rezolvarea unor probleme cu privire la viteza de degradare a deșeurilor din apă și sol;
(Matematică+Științe)

Abilități:

să rezolve corect probleme matematice cu unități de timp, având la bază informații cu


privire la procesul de reciclare;
să rezolve corect probleme matematice, pornind de la viteza de degradare a unor diferite
deșeuri.