Sunteți pe pagina 1din 4

NUMELE:…………………….. DATA:……………..

EVALUARE
Înmulțirea și împărțirea numerelor naturale în intervalul 0- 100

1. Completează spațiile cu termenii potriviți:


*Primul număr de la împărțire se numește....................................... , al doilea număr
.......................... iar rezultatul se numește..................................
* Rezultatul înmulţirii se numeşte _______________.Numerele care se înmulţesc se numesc
________________.
*Rezultatul scăderii se numeşte ________________________.
*Rezultatul adunării se numește _______________

2. Calculaţi:
54: 6= 21: 7= 72: 8= 36: 9=
90: 9= 48: 8= 36: 6= 56: 7=
12: 1= 10: 10 = 0: 4= 15: 0=
42: 7 = 20: 4 = 63:7 = 27 : 3 =
24 : 4 = 40 : 5 = 16 :2 = 100 : 10 =

3. Completați căsuțele:
x 6= 30 : 3= 7 45: =9 8x = 64

4. Scrie câte două operații de împărțire al căror rezultat să fie:


8 6 2 10
................................... ....................................... ................................
....................................
................................... ....................................... ................................
....................................

5. Efectuaţi exerciţiile:
183 - 6 x 7= 32 : 8 x 4 = 5x4:2= 42 : 7 : 3 = 18 : ( 3+3) =

6. Calculați și efectuați proba prin operație inversă:

7x8= 56 : 8 = 6x9= 24 : 6 =

P: P: P: P:
7. Aflați:
a) jumătatea lui 18 : ____________________________________________

b) sfertul lui 24 :_______________________________________________

c) triplul lui 8 : _______________________________________________

d) Scădeţi din produsul numerelor 9 şi 8, câtul numerelor 100 şi


10___________________________________

e) treimea lui 21 _____________________________________

f)Rezultatul împărțirii 56:7 este ___________________________

g)Dacă deîmpărțitul este 45 și împărțitorul este 9,câtul este ____________________________

h) Numărul de 5 ori mai mic decât 35 este _________________________________________

8 . Andreea a cumpărat 6 baterii mici și de 4 ori mai multe baterii mari.


Darius a cumpărat becuri de 8 ori mai puține decât numărul bateriilor mari .

Câte produse au cumpărat cei doi în total?

9. Desenează 2 magneți care se atrag și 2 magneți care se resping.


Test de evaluare „Înmulțirea și împărțirea numarelor naturale în intervalul 0 -100”

Clasa a II-a

Data:

Aria curriculară: matematică și științe

Disciplina: matematică și explorarea mediului

Competențe specifice:

1.4. - Efectuarea de adunări și scăderi, mental și în scris, în concentrul 0 – 1000, recurgând la numărareși/ sau grupare ori
de câte ori este nevoie

1.5. – Efectuarea de înmulțiri și împărțiri în concentrul 0-100

1.6. – Utilizarea de simboluri și denumiri matematice ( sumă, termeni, diferență, produs, factori, deîmpărțit, împărțitor, cât)
în rezolvarea de probleme

3.1. – rezolvarea de probleme în cadrul un or investigații, prin observarea și generalizarea unor modele sau regularități dim
mediul apropiat

5.2.- Rezolvarea de probleme de tipul a+/- b = x, în concentrul 0-1000, axb=x; a:b=x; în concentrul 0-100, cu sprijin în
obiecte, imagini sau reprezentări schematice;

Itemi:

Item 1 – să completeze spațiile lacunare cu termenii potriviți terminologiei matematice( produs, cât, deîmpărțit, împărțitor,
factori ș.a)

Item 2 – să efectueze calcule de înmulțire/împărțire;

Item 3 – să completeze numerele lipsă din exercițiu conform egalităților;

Item 4 – să scrie operații conforme cu rezultatele date;

Item 5 – să efectueze calcule respectând ordinea efectuării operațiilor;

Item 6 – să calculeze și să efectueze proba înmulțirii/âmpărțirii prin operație inversă;

Item 7 – să rezolve exerciții respectând cerințele date( jumătate, sfert, treime ș.a)

Item 8 – să rezolve o problemă cu două operații ( cu plan)

Item 9 – să deseneze magneți conform cerinței date;


Descriptori de performanță

Item Foarte bine Bine Suficient

Item 1  Completează spațiile lacunare Completează spațiile lacunare în Completează spațiile lacunare în
în 7 situații 5-6 situații 2-4

Item 2  Rezolvă corect 20 exerciții de Rezolvă corect 15- 19 exerciții de Rezolvă corect 5-15 exerciții de
împărțire împărțire împărțire

Item 3 Completează numărul Completează numărul necunoscut Completează numărul


necunoscut în 4 situații; în 4 situații; necunoscut în 4 situații;

Item 4 Scrie corect 8 operații de Scrie corect 6-7 operații de Scrie corect 2-5 operații de
împărțire cu rezultat dat împărțire cu rezultat dat împărțire cu rezultat dat

Item 5  calculează corect 5 exerciții  calculează corect 3-4 exerciții  calculează corect 1-3 exerciții
respectând ordinea efectuării respectând ordinea efectuării respectând ordinea efectuării
operațiilor; operațiilor; operațiilor;

Item 6  Calculează și efectuează Calculează și efectuează proba Calculează și efectuează proba


proba corect în 5 situații; corect în 3-4 situații; corect în 1-3 situații;

Item 7  rezolvă corect 8  rezolvă corect 5-7  rezolvă corect 2-4

cerințe cerințe cerințe

Item 8  scrie corect planul de  scrie corect planul de  scrie operațiile și

rezolvare rezolvare calculează parțial corect

 scrie și rezolvă corect  scrie și rezolvă corect

operațiile conform cerințelor o operație conform cerințelor

 scrie răspunsul corect


Item 9  Desenează magneți  Desenează magneți respectând  Desenează magneții rezolvând
respectând cerința în 2 situații cerința într-o situație; sarcinile incomplet;