Sunteți pe pagina 1din 2

CHESTIONAR PENTRU PĂRINŢI

1. Spuneţi cel puţin un lucru cu care nu sunteți de acord legat de copilul


dvs.? ....................................................................................................................................................
.... ........................................................................................................................................................
3. Considerați că petreceţi zilnic timp suficient cu copilul/copiii
dvs.? ....................................................................................................................................................
.....
4. Care sunt cele mai frecvente cauze ale discuţiilor în contradictoriu cu copilul/copiii dvs.?
a. vestimentaţie nepotrivită
b. limbaj nepotrivit
c. anturaj (prieteni)
d. timp liber prea scurt / mare
e. nu învată suficient
f. cere bani
g. altele.
Răspuns : ....................
5. Cum procedaţi atunci când copilul/copiii dvs. încalcã
regulile? ..............................................................................................................................................
........... .................................................................................................................................................
........ ....................................................................................................................................................
.....
6. Enumeraţi câteva recomandãri pe care le-aţi fãcut copilului/copiilor
dvs.? ....................................................................................................................................................
..... .......................................................................................................................................................
.. .........................................................................................................................................................
7. Ce-i place copilului dvs. sã facã în timpul
liber? ...................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.........
8. Alegeţi una dintre preocupãrile de mai sus pe care aţi încuraja-
o. .........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
9. Care sunt activitãţile familiale pe care aţi dori sã le facã mai bine copilul/copiii
dvs.? ....................................................................................................................................................
..... .......................................................................................................................................................
..
10. Doriti teme mai multe sau mai puține pentru copilul dvs? Dar teme de vacantă?
……………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………
Fişă de evaluare pentru părinţi
Vă rugăm sa răspundeţi cu sinceritate la următoarele întrebări:
1. Consilierea a fost utilă, v-a ajutat? Motivaţi răspunsul.
………………………………………………………………………………………………….........
.............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….....
...................................................................................………………………………………………
2. Cum v-aţi simţit pe parcursul şedinţelor de consiliere?
…………………………………………………………………………………….
………………............................................................................................................................ ........
............................
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………..............................................................…

3. Ce aţi aflat nou / aţi învăţat - ca părinte prin participarea la şedinţele de consiliere? Dar pentru
copilul dvs.?
……………………………………………………………………………………………………….
............................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….............................................................................................
..............................................

4.Cum intenţionaţi să continuaţi sprijinirea copilului dvs.?


……………………………………………………………………………………….........................
................................................
…………………………………………………………….........................................
…………………………………………………….....................................................