Sunteți pe pagina 1din 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SAT NEDELEA SE APROBĂ Nr........./..........

COM ARICEȘTII RAHTIVANI DIRECTOR


Clasa a II-a , Prof. Înv. Primar RĂDUCANU MĂDĂLINA PROF. PREDA NICOLETA
Anul școlar 2019-2020

PLANIFICAREA TEMELOR PENTRU CONSILIEREA PĂRINŢILOR


NR. SĂPTĂMÂNA TEMA OBSERVAŢII
CRT.
1. I Dezbaterea regulamentului de organizare şi funcţionare al şcolii
Care sunt rechizitele necesare copilului în acest an şcolar ?
2. II Evaluarea iniţială – un prim pas în asigurarea succesului şcolar
3. III Performanţa şcolară vs. performanţa extraşcolară
Cum alegem activităţile extraşcolare pentru copilul nostru
4. IV Meseria de părinte. Tipuri de părinţi
5. V Părinţii – parteneri în educaţie. Comunicarea cu şcoala.
6. VI Răspundere, responsabilitate, responsabilizare în educaţie
7. VII Temele pentru acasă – o îndatorire sau un mod de aprofundare /
perfecţionare. Când şi cum se fac temele pentru acasă; rolul supervizării
8. VIII Dorinţa de performanţă şi exerciţiile suplimentare: teme, culegeri, fişe de
lucru suplimentar
VACANȚA CICLUL PRIMAR
9. IX Dozarea efortului intelectual al copilului de 7 – 8 ani. Curba de efort
intelectual. Suprasolicitarea intelectuală şi efectele ei
10 . X Concursurile şcolare. Pregătirea de profil pentru concursuri. Pregătirea
psihologică a copilului pentru concursuri. Importanţa participării la concursuri
şcolare
11 . XII Climatul afectiv al familiei şi personalitatea copiilor. Fraţii – tratare
diferenţiată, nu preferenţială
12 . XII Disciplina pozitivă a copilului: sistemul de recompense
13 . XIII Disciplina pozitivă a copilului: sistemul de valori, atitudine, implicare
14 . XIV Disciplina pozitivă a copilului: motivaţia, voinţa, perseverenţa
VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ
15 . I Jocurile de atenţie pentru copii. Efectele jocului practicat la PC
16 . II Activităţi de tip recreativ – instructiv, prilej de activizare si dezvoltare a
creativităţii
17 . III Cum organizăm timpul copiilor in vacanţe
18 . IV Colaborare sau competiţie. Cum învăţăm copilul să fie bun coleg
19 . V Climatul familial securizant şi personalitatea copilului
20 . VI Efecte ale violenţei domestice asupra personalităţii copilului
21 . VII Conflictele copii – părinţi şi căi de rezolvare a acestora
22 . VIII Copiii trăiesc cum învaţă: bunele maniere la copii
23 . IX Sfaturi pentru părinţi….. de la copilul lor
24 . X Organizarea timpului liber al copilului
25 . XI Să fim alături de copiii noştri – timpul pentru discuţii şi activităţi recreative
comune
26 . XII Televizorul nu ţine loc de părinţi şi nu ne educă copiii
VACANȚA DE PAȘTE
27 . XIII Valori şi modele transmise copiilor de mass-media
28 . XIV Dificultăţi în învăţare şi modul lor de abordare. Rolul cadrului didactic, rolul
familiei
29 . XV Modalităţi de sprijinire a activităţii didactice prin intermediul familiei
30 . XVI Colaborarea dintre şcoală şi familie – factor hotărâtor în educarea şcolarului
pentru integrarea în societate
31 . XVII Alte activităţi cu părinţii la solicitarea acestora
32 . XVIII Părinţii şi învăţătorul în faţa catalogului – progres sau regres în finalitate ?