Sunteți pe pagina 1din 5

Numele şi prenumele __________________________ Data_____________

EVALUARE FINALĂ LA MATEMATICĂ CLASA A IV-A

1. Scrie cu cifre următoarele numere și ordonați-le descrescător:


nouă sute cincizeci şi şapte .......................
șase sute de mii patruzeci și opt ..........................
trei sute nouăsprezece mii șapte sute trei .... .................
................................................................................................
2. Completaţi enunţurile:
Succesorul numărului 450 este.......................................
Predecesorul numărului 200 este....................................
Dublul lui 300 este.........................................
Jumătatea lui 400 este...........................................
Triplul lui 100 este....................................................
3. Scrieţi:
a) cu cifre romane numerele: 6; 93 ; 594 ; 1 901 ...........................................................
b) cu cifre arabe numerele: IX ; LXXXIII ; DX ; MCCIV .............................................................
4. Calculează:
a) La diferenţa numerelor 285 şi 196 , adăugaţi produsul numerelor 15 şi 21.
......................................................................................................
b) Aflaţi diferenţa dintre produsul numerelor 28 şi 10 şi câtul numerelor 315 şi 5.
..........................................................................................................................................
c) La diferenţa fracţiilor 9 şi 4 ,adaugă suma fracţiilor 5 şi 2 . ..............................................
3 3 3 3
d) 2 din 35.................................
5
5. Calculează în scris:
23 523 + 30 438 = 423 x 5 = 900 : 20 =
5 915 – 4 829 = 30 x 20 = 852 : 4 =
10 000 – 8 731 = 107 x 46 = 43 763 : 16 =

6. Află valoarea numărului necunoscut:


24 508 + a = 31 756 b - 9 765 = 596 3 x c = 792
d : 6 = 139 rest 1 ( e x 2 – 40) : 23 = 12

7. Efectuează:
111 x 5 – 66 : 6 – 11 x 4 =
........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

[ 593 + 126 x 8 – ( 368 : 4 + 707 : 7 )] x 100 =


...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

8. Efectuaţi transformările:
5 t = ............... kg 3 zile = ................ ore 18 q = ...................kg
120 dl = .............. l 34 dam = ................ dm 5 decenii = .............. ani

9. Un bazin de înot dreptunghiular are lungimea de 68 hm,iar lăţimea cât un sfert din lungime.Aflaţi
perimetrul bazinului.

10. Într-o florărie erau 820 de garoafe . Dacă dimineaţă s-au vândut jumătate din numărul total de
garoafe, iar seara cu 58 garoafe mai puţine decât dimineaţă, câte garoafe au rămas?
COMPETENȚE SPECIFICE:

O1- să scrie cu cifre numere în ordine crescătoare;


O2 - să rezolve exerciții respectând terminologia specifică;
O3 - să efectueze calcule cu toate operaţiile învăţate;
O4- să afle numerele necunoscute din exerciţiile propuse;
O5- să rezolve corect exerciţiile respectând ordinea efectuării operaţiilor;
O7 - să transforme în diferite unități de măsură;
O8- să rezolve o problemă cu două operații;
O9 - să rezolve o problemă cu plan de rezolvare;

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

NR.
FOARTE BINE BINE SUFICIENT
ITEM
Răspuns corect si complet: Răspuns parţial corect: Răspuns parţial corect: scrie
scrie corect, cu cifre, 3 scrie corect, cu cifre, 2 corect, cu cifre, un singur
1.
numere date. dintre număr.
numerele date .
2. Calculează 4-5 cerințe Calculează 2-3 cerințe Calculează o cerință
3. Scrie corect 7-8 numere Scrie corect 5-6 numere Scrie corect 3-4 numere
4. Rezolvă 4 exerciții Rezolvă 2-3 exerciții Rezolvă un exercițiu
Rezolvă corect 8-9 exerciţii Rezolvă corect 6-7 Rezolvă corect 2-5 exerciţii
5.
date exerciţii date date
6. Află 4-5 numere necunoscute Află 3 numere necunoscute. Află un număr necunoscut.
Rezolvă corect cele 2 exerciţii Efectuează corect 1 Rezolvă parțial corect cele 2
7.
exerciţiu. exerciţii
Efectuează corect 5-6 Efectuează corect 3-4 Efectuează corect 1-2
8. transformări transformări
transformări
Rezolvă problema corect. Rezolvă problema dar Scrie operațiile, dar greșește
9.
greșește un calcul. calculele
10. Rezolvă problema corect. Rezolvă problema dar Scrie operațiile, dar greșește
greșește un calcul. calculele
EVALUARE FINALĂ

ITEMI CALIFICATIV
Rezolvă 1 item cu FB, 2 itemi cu B, restul itemilor cu SUFICIENT
S/orice altă combinație stabilită de învățător după
analiza holistică a testului.
Rezolvă 6 itemi cu FB, 2 itemi cu B, 2 itemi cu S/orice BINE
altă combinație stabilită de învățător după analiza
holistică a testului.
Rezolvă 8-10 itemi cu FB, restul itemilor cu B/orice altă FOARTE BINE
combinație stabilită de învățător după analiza holistică a
testului.

APRECIEREA CU CALIFICATIVE

Calificativ INSUFICIENT SUFICIENT BINE FOARTE BINE

Nr. de elevi

Greșeli frecvente

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
...................

Măsuri ameliorative

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Învățător,

REZULTATELE TESTULUI

Numele și prenumele I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 CALIFICATIV FINAL

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.