PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Şcoala „Alexandru D. Ghica” Data: 8.XII. 2010 Clasa: a IV-a Institutor: Enache Maria Aria curriculară: Om şi societate Disciplina: Educaţie civică Tipul lecţiei: mixtă Unitatea de învăţare: Raporturile noastre cu ceilalţi oameni Elemente de conţinut: Invidia.Conflictul COMPETENŢE GENERALE : 1. Utilizarea limbajului din sfera valorilor civice pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte şi evenimente din viaţa reală 2. Aplicarea cunoştinţelor specifice educaţiei civice în diferite contexte COMPETENŢE SPECIFICE: 1. Identificarea unor termeni specifici limbajului moral-civic 2. Recunoaşterea trăsăturilor specifice omului ca persoană prin raportare la sine şi la ceilalţi 3. Cooperarea cu ceilalţi pentru exemplificarea unor trăsături morale ale persoanei OBIECTIVE SPECIFICE: - familiarizarea elevilor cu noi tipuri de exerciţii în care pot utiliza cunoştinţele dobândite anterior şi cu noi situaţii de învăţare; - consolidarea cunoştinţelor cu privire la propria persoană şi persoanele din jur; - consolidarea priceperilor şi deprinderilor de sesizare a aspectului moralizator al unui text dat; - dezvoltarea competenţelor de utilizare a cunoştinţelor în situaţii operaţionale date; - educarea cunoaşterii de sine ,a respectului faţă de sine şi de ceilalţi şi a responsabilităţii pentru propriile acţiuni. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: O1– ă-şi însuşească şi să-şi clarifice terminologia cu privire la noţiunile de invidie şi conflict; O2– să analizeze cauzele şi efectele unui conflict; O3– să găsească soluţii pentru stoparea violenţei; O4 - să exprime opinii personale în aprecierea unor situaţii cu conţinut civic; O5 - să rezolve sarcini de lucru diverse utilizând cunoştinţele dobândite ; O6 - să se implice individual şi activ în rezolvarea sarcinilor; O7 - să aplice într-un produs de grup cunoştinţele dobândite în cadrul lecţiei;

Anunţarea temei şi a obiectivelor 2 min frontal Prezentarea titlului lecţiei: Invidia. manuale.Astăzi vom învăţa noi cuvinte din sfera . Editura Erc Press. Captarea atenţiei 3 min frontal frunză (şablon) individual O6 Se va explica jocul „Calităţile numelui”. 1996 Educaţie civică. individual. crt. Editura Aramis Print. Ed. Iaşi. Bucureşti. lectura activă. învăţământ primar şi gimnazial. c. Ecaterina Grigore. 1 Programa pentru disciplina EDUCAŢIE CIVICĂ. clasa a IV-a. Verificarea temei pentru acasă. Verificarea cunoştinţelor O3 2 min conversaţia frontal 4 min conversaţia joc de rol frontal pe grupe conversaţia 3. resurse procedurale: Brainstormingul. jocul de rol. Explozia stelară. ASS. Moment organizatoric 2. forme de organizare: frontal. b. caiet de lucru. prezentare PowerPoint.STRATEGII DIDACTICE: a. Ungureanu Adalmina. clasele III-IV Ghid metodologic de aplicare a programei şcolare de educaţie civică. Timp Conţinut ştiinţific Metode şi procedee Strategii Mijloace de învăţământ 7 Evaluare Moduri de organizare 8 9 3 4 5 Asigurarea condiţiilor necesare unei bune desfăşurări a activităţii. Natalia Burcea. Editura Aramis Print. explicaţia Conflictul . fişe de lucru. 2001 Educaţie civică – manual pentru clasa a IV-a. însuşire care i se potriveşte fiecăruia. Pe frunzuliţa care au primit-o la începutul orei îşi vor scrie numele şi apoi o însuşire care începe cu aceeaşi literă ca a numelui. Bucuresti. Exemplu: Marin . 2006 Educaţia micului cetăţean. Dumitra Radu. resurse materiale: markere. Pălăriile gînditoare. 6 1. coli A4.mărinimos explicaţia capacitatea de a opera cu noţiunile însuşite anterior capacitatea de concentrare a atenţiei conversaţia 4. Ciorchinele. 1998 Momentele lecţiei 2 Ob. Un elev va citi sarcina de rezolvat după care vor ieşi în faţa clasei elevii care vor interpreta pe roluri tema. BIBLIOGRAFIE:      Nr. conversaţia. caiete. pe grupe.

.comportamentului civic. Emil îşi ajută colegii şi este prietenos.Vom găsi soluţii pentru a-i ajuta pe egoişti şi pe invidioşi să gândească pozitiv despre semenii lor.Vom învăţa cum să ne comportăm atunci când apare un conflict.Ce relaţie exista între babă şi moşneag? . . părere de rău pentru succesele sau calităţile altuia. dezacord. atenţie exagerată faţă de propria persoană şi de interesele personale. discuţie(violentă). Se explică titlul lecţiei. Dirijarea invăţării O1 O6 15 min. .gelozie. ceartă. Elevii sunt solicitaţi să observe la videoproiector imagini din povestea„Fata babei şi fata moşneagului” O1 Găsiţi însuşiri potrivite pentru fata moşneagului şi pentru fata babei.pizmă.Cum s-a sfârşit conflictul dintre cei doi? Elevii sunt solicitaţi să citească un text pe care apoi îl vor comenta. Emil şi Radu sunt premianţi. conflict= neînţelegere.Cine o mai invidia pe fata moşneagului? . invidie= ciudă. explicaţia conversaţia individual frontal exerciţiul Explozia stelară pe grupe prezentare PowerPoint capacitatea de a analiza relaţii în cadrul diferitor grupuri frontal O2 O6 observarea conversaţia capacitatea de a identifica trăsături de caracter prezentare PowerPoint O1 O2 O3 . Radu este preocupat numai de note.De ce credeţi că fata babei o invidia pe fata moşneagului? . La ora de desen.ciocnire de interese. Radu a observat cu - 5. Nu acceptă ca Emil să ia note mai mari decât el. egoism= preocupare.

Ce simţi în legătură cu comportamentul lui Radu? 2. Radu s-a ruşinat.Nu fi trist pentru planşa ta! Te voi ajuta s-o corectezi.Ce s-ar fi întâmplat dacă Emil s-ar fi supărat pe Radu? 2.Ce proverb s-ar potrivi pentru întâmplarea prezentată? studiu de caz frontal capacitatea de a identifica situaţii de invidie în cadrul grupului şcolar exerciţiul conversaţia explicaţia capacitatea de a găsi soluţii pentru a evita conflictele frontal Pălăriile gânditoare pe grupe conversaţia explicaţia exerciţiul conversaţia prezentare PowerPoint frontal capacitatea de a identifica trăsături de caracter . Este ceva ce îţi place în această întâmplare? Pălăria neagră 1. dar până la urmă a găsit o soluţie.” Pălăria albă 1. Care sunt personajele? 2. După această întâmplare crezi că Radu îşi va schimba comportamentul? 2. Numai că apa i-a stropit şi planşa lui. Era întradevăr tare reuşită. Emil i-a spus lui Radu: . Ce a terminat Emil s-a necăjit .O7 O3 O1 O4 O6 O3 O2 coada ochiului lucrarea lui Emil. După ce a terminat de reparat desenul.De ce nu trebuie să fim invidioşi pe succesele colegilor noştri? Pălăria galbenă 1. A simţit foc în oraji şi în tot trupul. aşa. Propune două soluţii pentru a-i ajuta pe egoişti şi pe invidioşi. Care era defectul lui Radu?Ce calitate îi lipsea?De ce suferea el? Pălăria roşie 1. La ce rezultate crezi că va duce schimbarea comportamentului lui Radu? Pălăria verde 1. gândi el. „Focul acesta. Pălăria albastră 1. ca din întâmplare şi a vărsat vasul cu apă peste desenul colegului său. m-a lecuit de invidie. Şi Radu s-a aplecat.

Se împart fişele de evaluare. Elevii sunt solicitaţi să aleagă însuşirile care conversaţia se potrivesc unui lider de grup. p. Evaluare O5 O6 3 min. Obţinerea performanţei conversaţia fişe de lucru pe grupe O5 O7 5 min. De aceea trebuie să ne înfrângem gândurile rele şi atitudinea urâtă faţă de cei din jur. te izolează. 5 min - capacitatea de a identifica trăsături de caracter fişă frontal 6. 17 frontal aprecieri verbale . 8. Tema pentru acasă – Portofoliu. (Anexele 1-5) conversaţia Ciorchinele prezentare PowerPoint frontal capacitatea de a opera cu cunoştinţele nou dobândite capacitatea de transfer a informaţiilor 7. (Anexa 6) explicaţia exerciţiul fişă de evaluare frontal individual scrisă 9.Cineva dintre voi a nutrit sentimente de invidie pentru un coleg? De ce? Reţinem! Răutatea provocată de egoism şi de invidie ne izolează de grup şi ne aduce numai rău.” . Elevii împărţiţi pe grupe vor lucra pe fişe. Încheierea activităţii 1 min Se apreciază modul în care s-a desfăşurat explicaţia activitatea şi felul în care au participat elevii conversaţia la lecţie. Fixarea cunoştinţelor O4 O1 Interpretează următoarea afirmaţie: „Egoismul şi invidia te lasă fără prieteni.Spuneţi cuvinte cu acelaşi înţeles pentru conflict.

au ajuns la conflicte.FIŞA NR. FIŞA NR. 1 Imaginează-ţi că eşti judecător şi trebuie să rezolvi un conflict între doi copii care se invidiază şi se ceartă des. din cauza invidiei. . 3 Descrie comportamentul pe care îl ai într-o situaţie în care cineva te invidiază.2 Daţi exemple de nume de personaje din poveştile citite care. FIŞA NR.

FIŞA NR. 4 Cine? Cum? Invidia De ce? Când? Unde? .

FIŞA NR. 5 în şcoală între ţări Din ce cauză poate apărea conflictul la bloc în clasă .

ţinând cont de faptul că suferă de invidie.Fişă de evaluare Desenează chipul unei persoanei. .

dar invidia niciodată.Proverbe despre invidie          A invidia înseamnă a te recunoaşte inferior. E mai bine să fii invidiat decât să fii compătimit. sărăcie şi plictiseală. Cine nu este invidiat. Numai după invidia altora îţi dai seama de propria ta valoare. Nu există semn bun al reuşitei decăt ura şi invidia celorlalţi. Cum te simţi astăzi? . Pre invidia cea oarbă fapta bună o învinge. Munca ne scuteşte de 3 mari rele: invidie. nu e vrednic de a trăi. Invidioşii vor muri. Pietrele nu sunt aruncate decât în copacii încărcaţi cu fructe de aur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful