PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Şcoala „Alexandru D. Ghica” Data: 8.XII. 2010 Clasa: a IV-a Institutor: Enache Maria Aria curriculară: Om şi societate Disciplina: Educaţie civică Tipul lecţiei: mixtă Unitatea de învăţare: Raporturile noastre cu ceilalţi oameni Elemente de conţinut: Invidia.Conflictul COMPETENŢE GENERALE : 1. Utilizarea limbajului din sfera valorilor civice pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte şi evenimente din viaţa reală 2. Aplicarea cunoştinţelor specifice educaţiei civice în diferite contexte COMPETENŢE SPECIFICE: 1. Identificarea unor termeni specifici limbajului moral-civic 2. Recunoaşterea trăsăturilor specifice omului ca persoană prin raportare la sine şi la ceilalţi 3. Cooperarea cu ceilalţi pentru exemplificarea unor trăsături morale ale persoanei OBIECTIVE SPECIFICE: - familiarizarea elevilor cu noi tipuri de exerciţii în care pot utiliza cunoştinţele dobândite anterior şi cu noi situaţii de învăţare; - consolidarea cunoştinţelor cu privire la propria persoană şi persoanele din jur; - consolidarea priceperilor şi deprinderilor de sesizare a aspectului moralizator al unui text dat; - dezvoltarea competenţelor de utilizare a cunoştinţelor în situaţii operaţionale date; - educarea cunoaşterii de sine ,a respectului faţă de sine şi de ceilalţi şi a responsabilităţii pentru propriile acţiuni. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: O1– ă-şi însuşească şi să-şi clarifice terminologia cu privire la noţiunile de invidie şi conflict; O2– să analizeze cauzele şi efectele unui conflict; O3– să găsească soluţii pentru stoparea violenţei; O4 - să exprime opinii personale în aprecierea unor situaţii cu conţinut civic; O5 - să rezolve sarcini de lucru diverse utilizând cunoştinţele dobândite ; O6 - să se implice individual şi activ în rezolvarea sarcinilor; O7 - să aplice într-un produs de grup cunoştinţele dobândite în cadrul lecţiei;

Ciorchinele. individual. Dumitra Radu. Anunţarea temei şi a obiectivelor 2 min frontal Prezentarea titlului lecţiei: Invidia. b. forme de organizare: frontal. Moment organizatoric 2. Pe frunzuliţa care au primit-o la începutul orei îşi vor scrie numele şi apoi o însuşire care începe cu aceeaşi literă ca a numelui. 2001 Educaţie civică – manual pentru clasa a IV-a. 1 Programa pentru disciplina EDUCAŢIE CIVICĂ. caiete. Verificarea temei pentru acasă. c. 1996 Educaţie civică. jocul de rol. Natalia Burcea. Explozia stelară. 6 1. crt. BIBLIOGRAFIE:      Nr. fişe de lucru. coli A4.Astăzi vom învăţa noi cuvinte din sfera . pe grupe. Ungureanu Adalmina. însuşire care i se potriveşte fiecăruia. conversaţia. Bucureşti. Editura Erc Press. Ed. lectura activă. învăţământ primar şi gimnazial. resurse procedurale: Brainstormingul. Iaşi. Bucuresti. clasele III-IV Ghid metodologic de aplicare a programei şcolare de educaţie civică.mărinimos explicaţia capacitatea de a opera cu noţiunile însuşite anterior capacitatea de concentrare a atenţiei conversaţia 4. caiet de lucru. explicaţia Conflictul . Pălăriile gînditoare. ASS. resurse materiale: markere. prezentare PowerPoint. manuale. Timp Conţinut ştiinţific Metode şi procedee Strategii Mijloace de învăţământ 7 Evaluare Moduri de organizare 8 9 3 4 5 Asigurarea condiţiilor necesare unei bune desfăşurări a activităţii. Captarea atenţiei 3 min frontal frunză (şablon) individual O6 Se va explica jocul „Calităţile numelui”. 1998 Momentele lecţiei 2 Ob. Verificarea cunoştinţelor O3 2 min conversaţia frontal 4 min conversaţia joc de rol frontal pe grupe conversaţia 3. Editura Aramis Print. Exemplu: Marin . Un elev va citi sarcina de rezolvat după care vor ieşi în faţa clasei elevii care vor interpreta pe roluri tema. Editura Aramis Print.STRATEGII DIDACTICE: a. 2006 Educaţia micului cetăţean. Ecaterina Grigore. clasa a IV-a.

pizmă.Vom învăţa cum să ne comportăm atunci când apare un conflict. invidie= ciudă. ceartă. Emil îşi ajută colegii şi este prietenos. Se explică titlul lecţiei. dezacord. atenţie exagerată faţă de propria persoană şi de interesele personale. conflict= neînţelegere.Vom găsi soluţii pentru a-i ajuta pe egoişti şi pe invidioşi să gândească pozitiv despre semenii lor. Dirijarea invăţării O1 O6 15 min. Nu acceptă ca Emil să ia note mai mari decât el.Cine o mai invidia pe fata moşneagului? . . Radu a observat cu - 5.comportamentului civic.Ce relaţie exista între babă şi moşneag? .Cum s-a sfârşit conflictul dintre cei doi? Elevii sunt solicitaţi să citească un text pe care apoi îl vor comenta. explicaţia conversaţia individual frontal exerciţiul Explozia stelară pe grupe prezentare PowerPoint capacitatea de a analiza relaţii în cadrul diferitor grupuri frontal O2 O6 observarea conversaţia capacitatea de a identifica trăsături de caracter prezentare PowerPoint O1 O2 O3 .gelozie. părere de rău pentru succesele sau calităţile altuia. . Emil şi Radu sunt premianţi. . La ora de desen. Elevii sunt solicitaţi să observe la videoproiector imagini din povestea„Fata babei şi fata moşneagului” O1 Găsiţi însuşiri potrivite pentru fata moşneagului şi pentru fata babei.De ce credeţi că fata babei o invidia pe fata moşneagului? .ciocnire de interese. egoism= preocupare. Radu este preocupat numai de note. discuţie(violentă).

După ce a terminat de reparat desenul.” Pălăria albă 1. Care sunt personajele? 2. Este ceva ce îţi place în această întâmplare? Pălăria neagră 1. m-a lecuit de invidie. A simţit foc în oraji şi în tot trupul. gândi el. Numai că apa i-a stropit şi planşa lui.Ce simţi în legătură cu comportamentul lui Radu? 2. „Focul acesta. Emil i-a spus lui Radu: .Ce proverb s-ar potrivi pentru întâmplarea prezentată? studiu de caz frontal capacitatea de a identifica situaţii de invidie în cadrul grupului şcolar exerciţiul conversaţia explicaţia capacitatea de a găsi soluţii pentru a evita conflictele frontal Pălăriile gânditoare pe grupe conversaţia explicaţia exerciţiul conversaţia prezentare PowerPoint frontal capacitatea de a identifica trăsături de caracter . Care era defectul lui Radu?Ce calitate îi lipsea?De ce suferea el? Pălăria roşie 1. Şi Radu s-a aplecat. La ce rezultate crezi că va duce schimbarea comportamentului lui Radu? Pălăria verde 1. Ce a terminat Emil s-a necăjit .Ce s-ar fi întâmplat dacă Emil s-ar fi supărat pe Radu? 2. dar până la urmă a găsit o soluţie. Propune două soluţii pentru a-i ajuta pe egoişti şi pe invidioşi. Pălăria albastră 1.De ce nu trebuie să fim invidioşi pe succesele colegilor noştri? Pălăria galbenă 1. După această întâmplare crezi că Radu îşi va schimba comportamentul? 2. aşa.O7 O3 O1 O4 O6 O3 O2 coada ochiului lucrarea lui Emil. Era întradevăr tare reuşită. Radu s-a ruşinat. ca din întâmplare şi a vărsat vasul cu apă peste desenul colegului său.Nu fi trist pentru planşa ta! Te voi ajuta s-o corectezi.

Elevii sunt solicitaţi să aleagă însuşirile care conversaţia se potrivesc unui lider de grup. Fixarea cunoştinţelor O4 O1 Interpretează următoarea afirmaţie: „Egoismul şi invidia te lasă fără prieteni. p. (Anexa 6) explicaţia exerciţiul fişă de evaluare frontal individual scrisă 9. Încheierea activităţii 1 min Se apreciază modul în care s-a desfăşurat explicaţia activitatea şi felul în care au participat elevii conversaţia la lecţie. Elevii împărţiţi pe grupe vor lucra pe fişe.Spuneţi cuvinte cu acelaşi înţeles pentru conflict. De aceea trebuie să ne înfrângem gândurile rele şi atitudinea urâtă faţă de cei din jur. 8. Evaluare O5 O6 3 min. Obţinerea performanţei conversaţia fişe de lucru pe grupe O5 O7 5 min. 17 frontal aprecieri verbale . Se împart fişele de evaluare.Cineva dintre voi a nutrit sentimente de invidie pentru un coleg? De ce? Reţinem! Răutatea provocată de egoism şi de invidie ne izolează de grup şi ne aduce numai rău. 5 min - capacitatea de a identifica trăsături de caracter fişă frontal 6.” . Tema pentru acasă – Portofoliu. (Anexele 1-5) conversaţia Ciorchinele prezentare PowerPoint frontal capacitatea de a opera cu cunoştinţele nou dobândite capacitatea de transfer a informaţiilor 7. te izolează.

FIŞA NR. 3 Descrie comportamentul pe care îl ai într-o situaţie în care cineva te invidiază. FIŞA NR. FIŞA NR.2 Daţi exemple de nume de personaje din poveştile citite care. au ajuns la conflicte. . din cauza invidiei. 1 Imaginează-ţi că eşti judecător şi trebuie să rezolvi un conflict între doi copii care se invidiază şi se ceartă des.

FIŞA NR. 4 Cine? Cum? Invidia De ce? Când? Unde? .

5 în şcoală între ţări Din ce cauză poate apărea conflictul la bloc în clasă .FIŞA NR.

. ţinând cont de faptul că suferă de invidie.Fişă de evaluare Desenează chipul unei persoanei.

Proverbe despre invidie          A invidia înseamnă a te recunoaşte inferior. nu e vrednic de a trăi. dar invidia niciodată. Pietrele nu sunt aruncate decât în copacii încărcaţi cu fructe de aur. sărăcie şi plictiseală. Pre invidia cea oarbă fapta bună o învinge. Nu există semn bun al reuşitei decăt ura şi invidia celorlalţi. Invidioşii vor muri. Numai după invidia altora îţi dai seama de propria ta valoare. E mai bine să fii invidiat decât să fii compătimit. Munca ne scuteşte de 3 mari rele: invidie. Cum te simţi astăzi? . Cine nu este invidiat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful