PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Şcoala „Alexandru D. Ghica” Data: 8.XII. 2010 Clasa: a IV-a Institutor: Enache Maria Aria curriculară: Om şi societate Disciplina: Educaţie civică Tipul lecţiei: mixtă Unitatea de învăţare: Raporturile noastre cu ceilalţi oameni Elemente de conţinut: Invidia.Conflictul COMPETENŢE GENERALE : 1. Utilizarea limbajului din sfera valorilor civice pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte şi evenimente din viaţa reală 2. Aplicarea cunoştinţelor specifice educaţiei civice în diferite contexte COMPETENŢE SPECIFICE: 1. Identificarea unor termeni specifici limbajului moral-civic 2. Recunoaşterea trăsăturilor specifice omului ca persoană prin raportare la sine şi la ceilalţi 3. Cooperarea cu ceilalţi pentru exemplificarea unor trăsături morale ale persoanei OBIECTIVE SPECIFICE: - familiarizarea elevilor cu noi tipuri de exerciţii în care pot utiliza cunoştinţele dobândite anterior şi cu noi situaţii de învăţare; - consolidarea cunoştinţelor cu privire la propria persoană şi persoanele din jur; - consolidarea priceperilor şi deprinderilor de sesizare a aspectului moralizator al unui text dat; - dezvoltarea competenţelor de utilizare a cunoştinţelor în situaţii operaţionale date; - educarea cunoaşterii de sine ,a respectului faţă de sine şi de ceilalţi şi a responsabilităţii pentru propriile acţiuni. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: O1– ă-şi însuşească şi să-şi clarifice terminologia cu privire la noţiunile de invidie şi conflict; O2– să analizeze cauzele şi efectele unui conflict; O3– să găsească soluţii pentru stoparea violenţei; O4 - să exprime opinii personale în aprecierea unor situaţii cu conţinut civic; O5 - să rezolve sarcini de lucru diverse utilizând cunoştinţele dobândite ; O6 - să se implice individual şi activ în rezolvarea sarcinilor; O7 - să aplice într-un produs de grup cunoştinţele dobândite în cadrul lecţiei;

explicaţia Conflictul . Captarea atenţiei 3 min frontal frunză (şablon) individual O6 Se va explica jocul „Calităţile numelui”. coli A4. Editura Aramis Print. Ecaterina Grigore. ASS. însuşire care i se potriveşte fiecăruia. învăţământ primar şi gimnazial. Ed. Un elev va citi sarcina de rezolvat după care vor ieşi în faţa clasei elevii care vor interpreta pe roluri tema. Bucuresti. caiete. b. Editura Erc Press. Iaşi. 2006 Educaţia micului cetăţean. 2001 Educaţie civică – manual pentru clasa a IV-a. Verificarea temei pentru acasă. Explozia stelară. BIBLIOGRAFIE:      Nr. forme de organizare: frontal.Astăzi vom învăţa noi cuvinte din sfera . pe grupe. Verificarea cunoştinţelor O3 2 min conversaţia frontal 4 min conversaţia joc de rol frontal pe grupe conversaţia 3. 1996 Educaţie civică. individual. 1998 Momentele lecţiei 2 Ob. clasele III-IV Ghid metodologic de aplicare a programei şcolare de educaţie civică. Editura Aramis Print. c.STRATEGII DIDACTICE: a. clasa a IV-a. resurse procedurale: Brainstormingul. Dumitra Radu. Bucureşti.mărinimos explicaţia capacitatea de a opera cu noţiunile însuşite anterior capacitatea de concentrare a atenţiei conversaţia 4. Pălăriile gînditoare. prezentare PowerPoint. caiet de lucru. Timp Conţinut ştiinţific Metode şi procedee Strategii Mijloace de învăţământ 7 Evaluare Moduri de organizare 8 9 3 4 5 Asigurarea condiţiilor necesare unei bune desfăşurări a activităţii. lectura activă. conversaţia. 6 1. Ciorchinele. fişe de lucru. resurse materiale: markere. Pe frunzuliţa care au primit-o la începutul orei îşi vor scrie numele şi apoi o însuşire care începe cu aceeaşi literă ca a numelui. crt. 1 Programa pentru disciplina EDUCAŢIE CIVICĂ. Ungureanu Adalmina. Anunţarea temei şi a obiectivelor 2 min frontal Prezentarea titlului lecţiei: Invidia. manuale. Natalia Burcea. Exemplu: Marin . Moment organizatoric 2. jocul de rol.

Vom găsi soluţii pentru a-i ajuta pe egoişti şi pe invidioşi să gândească pozitiv despre semenii lor. La ora de desen. . Emil îşi ajută colegii şi este prietenos. ceartă. Dirijarea invăţării O1 O6 15 min.gelozie. Nu acceptă ca Emil să ia note mai mari decât el. conflict= neînţelegere.Cine o mai invidia pe fata moşneagului? . părere de rău pentru succesele sau calităţile altuia.Vom învăţa cum să ne comportăm atunci când apare un conflict. .Ce relaţie exista între babă şi moşneag? .comportamentului civic. explicaţia conversaţia individual frontal exerciţiul Explozia stelară pe grupe prezentare PowerPoint capacitatea de a analiza relaţii în cadrul diferitor grupuri frontal O2 O6 observarea conversaţia capacitatea de a identifica trăsături de caracter prezentare PowerPoint O1 O2 O3 . Se explică titlul lecţiei.ciocnire de interese. Radu este preocupat numai de note. egoism= preocupare. atenţie exagerată faţă de propria persoană şi de interesele personale.De ce credeţi că fata babei o invidia pe fata moşneagului? . invidie= ciudă. Emil şi Radu sunt premianţi.pizmă. dezacord. Radu a observat cu - 5. . discuţie(violentă).Cum s-a sfârşit conflictul dintre cei doi? Elevii sunt solicitaţi să citească un text pe care apoi îl vor comenta. Elevii sunt solicitaţi să observe la videoproiector imagini din povestea„Fata babei şi fata moşneagului” O1 Găsiţi însuşiri potrivite pentru fata moşneagului şi pentru fata babei.

ca din întâmplare şi a vărsat vasul cu apă peste desenul colegului său.Ce s-ar fi întâmplat dacă Emil s-ar fi supărat pe Radu? 2. „Focul acesta. Care era defectul lui Radu?Ce calitate îi lipsea?De ce suferea el? Pălăria roşie 1. Pălăria albastră 1. Era întradevăr tare reuşită. aşa.” Pălăria albă 1. Şi Radu s-a aplecat. A simţit foc în oraji şi în tot trupul. m-a lecuit de invidie.Ce simţi în legătură cu comportamentul lui Radu? 2. dar până la urmă a găsit o soluţie. După ce a terminat de reparat desenul. Propune două soluţii pentru a-i ajuta pe egoişti şi pe invidioşi.Ce proverb s-ar potrivi pentru întâmplarea prezentată? studiu de caz frontal capacitatea de a identifica situaţii de invidie în cadrul grupului şcolar exerciţiul conversaţia explicaţia capacitatea de a găsi soluţii pentru a evita conflictele frontal Pălăriile gânditoare pe grupe conversaţia explicaţia exerciţiul conversaţia prezentare PowerPoint frontal capacitatea de a identifica trăsături de caracter . Care sunt personajele? 2. Ce a terminat Emil s-a necăjit .O7 O3 O1 O4 O6 O3 O2 coada ochiului lucrarea lui Emil. La ce rezultate crezi că va duce schimbarea comportamentului lui Radu? Pălăria verde 1. gândi el. Este ceva ce îţi place în această întâmplare? Pălăria neagră 1.Nu fi trist pentru planşa ta! Te voi ajuta s-o corectezi. Emil i-a spus lui Radu: .De ce nu trebuie să fim invidioşi pe succesele colegilor noştri? Pălăria galbenă 1. Radu s-a ruşinat. Numai că apa i-a stropit şi planşa lui. După această întâmplare crezi că Radu îşi va schimba comportamentul? 2.

Evaluare O5 O6 3 min. (Anexa 6) explicaţia exerciţiul fişă de evaluare frontal individual scrisă 9. Elevii sunt solicitaţi să aleagă însuşirile care conversaţia se potrivesc unui lider de grup.Spuneţi cuvinte cu acelaşi înţeles pentru conflict. Obţinerea performanţei conversaţia fişe de lucru pe grupe O5 O7 5 min. 5 min - capacitatea de a identifica trăsături de caracter fişă frontal 6. 8. Încheierea activităţii 1 min Se apreciază modul în care s-a desfăşurat explicaţia activitatea şi felul în care au participat elevii conversaţia la lecţie. 17 frontal aprecieri verbale . Tema pentru acasă – Portofoliu. Elevii împărţiţi pe grupe vor lucra pe fişe. Se împart fişele de evaluare. p. (Anexele 1-5) conversaţia Ciorchinele prezentare PowerPoint frontal capacitatea de a opera cu cunoştinţele nou dobândite capacitatea de transfer a informaţiilor 7. Fixarea cunoştinţelor O4 O1 Interpretează următoarea afirmaţie: „Egoismul şi invidia te lasă fără prieteni. De aceea trebuie să ne înfrângem gândurile rele şi atitudinea urâtă faţă de cei din jur.” .Cineva dintre voi a nutrit sentimente de invidie pentru un coleg? De ce? Reţinem! Răutatea provocată de egoism şi de invidie ne izolează de grup şi ne aduce numai rău. te izolează.

. au ajuns la conflicte. FIŞA NR. FIŞA NR.2 Daţi exemple de nume de personaje din poveştile citite care. din cauza invidiei. 1 Imaginează-ţi că eşti judecător şi trebuie să rezolvi un conflict între doi copii care se invidiază şi se ceartă des. 3 Descrie comportamentul pe care îl ai într-o situaţie în care cineva te invidiază.FIŞA NR.

FIŞA NR. 4 Cine? Cum? Invidia De ce? Când? Unde? .

5 în şcoală între ţări Din ce cauză poate apărea conflictul la bloc în clasă .FIŞA NR.

ţinând cont de faptul că suferă de invidie. .Fişă de evaluare Desenează chipul unei persoanei.

Pietrele nu sunt aruncate decât în copacii încărcaţi cu fructe de aur. Pre invidia cea oarbă fapta bună o învinge. Numai după invidia altora îţi dai seama de propria ta valoare. E mai bine să fii invidiat decât să fii compătimit. nu e vrednic de a trăi. Invidioşii vor muri. Munca ne scuteşte de 3 mari rele: invidie. Cum te simţi astăzi? . Nu există semn bun al reuşitei decăt ura şi invidia celorlalţi. Cine nu este invidiat. sărăcie şi plictiseală. dar invidia niciodată.Proverbe despre invidie          A invidia înseamnă a te recunoaşte inferior.