Sunteți pe pagina 1din 2

Metoda Diagrama Venn:

Descriere: Diagrama Venn reprezint un organizator cognitiv format din dou cercuri par ial suprapuse n care se reprezint asem n rile i deosebirile dintre dou aspecte , idei sau concepte. n arealul n care se suprapun cele dou cercuri se grupeaz asem n rile, iar n arealurile r mase libere se men ioneaz deosebiri dintre dou aspecte, idei sau concepte.

Exemple de elemente compatibile: - Concepte: ru/fluviu, insul /peninsul , delt /estuar - Unit i montane: Carpa ii/Alpii, Carpa ii Meridionali/Carpa ii Occidentali - Opere literare: dou poezii, dou romane etc. Completarea diagramei Venn se preteaz foarte bine pentru evocarea cuno tin elor anterioare, pentru analiza unui con inut utitlizat n predare i nv are, sau pentru reflec ia asupra lor.

Prin completarea acestui organizator grafic se dezvolt capacitatea elevilor de a analiza, de a compara, discerne i evalua. n formularea sarcinii de lucru se precizeaz con inutul analizat, timpul disponibil, forma de organizare a activit ii, num rul minim de elemente care vor fi incluse n diagrama Venn, n func ie de resursele de timp i de scopul propus ( reflec ie,evaluare). Moment al lec iei n care se poate utiliza: Diagrama Venn se poate utiliza la obiectul Geografie,clasa a IV a n etapa de reflec ie pentru a stabili asem n rile i deosebirile dintre dou unit i de relief deja nv ate, spre exemplu Carpa ii Orientali i Carpa ii Meridionali. Sarcin de lucru: Desena i fiecare n caiet cte dou cercuri par ial suprapuse.ntre Carpa ii Orientali i Carpa ii Meridionali exist asem n ri i deosebiri. ntr-un cerc scrie i elementele esen iale prin care se caracterizeaz numai Carpa ii Orientali, iar n cel lalt elementele specifice pentru Carpa ii Meridionali.n spa iul n care se suprapun cele dou cercuri scrie i asem n rile dintre cele dou forme de relief. Ave i la dispozi ie 2 minute. Activitate n perechi: Prezenta i colegului de banc ce a i completat. Completa i Diagrama Venn cu informa ii ob inute de la colegul vostru. Ave i la dispozi ie dou minute. Activitate frontal : Voi lua de la fiecare pereche cte un element scris n diagrama proprie.Specific dac este o caracteristic a Orientalilor sau a Meridionalilor sau a amndurora pentru a fi clar unde va fi scris .