Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE LECŢIE

DATA : 03 decembrie 2020


ŞCOALA: Gimnazială Ațintiș
CLASELE: I şi a IV-a
PROF. INV. PRIMAR: Tocaciu Florina Ancuța
ARIA CURRICULARĂ : Tehnologii
DISCIPLINA :Activitate integrată: AVAP, CLR, MM, Religie - CP
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Activităţi cu materiale prelucrate – Magia hârtiei
TITLUL LECŢIEI : Cizmulita lui Moș Nicolae
TIPUL LECŢIEI : formare de priceperi şi deprinderi

CONŢINUTURI: Activităţi cu materiale prelucrate – Hârtia


- tehnici combinate aplicate pentru obţinerea de produse utile

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
1.2: să combine tehnici şi instrumente variate în vederea îndeplinirii unui scop propus;
2.1: să creeze produse utile în viaţa de zi cu zi, după un plan stabilit, combinând tehnicile
învăţate.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
OO1: să utilizeze corect şi adecvat instrumentele de lucru;
OO2: să verbalizeze și să respecte acţiunile care definesc etapele realizării produsului dat;
OO3: să aprecieze calitatea produselor finite, în funcţie de criterii simple date, prin
raportare la produsul model şi să colinde;
OO4: să recunoască anotimpul în care ne aflăm, sărbătoarea de azi și legătura cu
lucrarea noastră.

RESURSE TEMPORALE: 45 minute


RESURSE UMANE: 15 elevi

STRATEGII DIDACTICE:
a) METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, conversaţia, instructajul, demonstraţia
exerciţiul, lucrare practică, brainstorming-ul.

b) MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
informativ-demonstrative: modelul învăţătoarei (produsul model), dispozitiv digital
elev- profesor, platforma online Google Classroom, youtube.,Ward Wall,,Power Point

 de exersare şi formare a deprinderilor: hârtie cartonată roșie, foarfece, lipici, carioci.


FORME DE ORGANIZARE: activitate frontală, individuală și pe grupe.

BIBLIOGRAFIE:
 Curriculum Naţional
 Lucian Ştefan, Gabriela Dorobanţu – Ghid metodic privind proiectarea şi desfăşurarea
activităţilor de predare- învăţare- evaluare, Ed Aramis
 https://puzzlefactory.pl/ro/puzzle/joc/craciun/308459-cizmulita
 https://wordwall.net/resource/7402026/mos-nicolae-soseste-oras
 https://www.twinkl.ro/
MOMENTELE OB. STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
LECŢIEI OP. DEMERSUL DIDACTIC
METODE MIJLOACE
1. Moment Lipici, marker,
organizatoric Conectarea elevilor și a profesorului pe platforma Classroom conversaţia coli colorate,
,respectiv pe videoconferință Meet. foarfeca
1 min. Se trimite elevilor ghidul pentru utilizarea Meet cu 3 pași de
respectat:

1. Asigurați-vă că sunteți pe modul „mut” atunci când nu


vorbiți.

2. Fiți voi înșivă și respectați-i pe ceilalți.

3. Puneți întrebări folosind chat-ul.

Configurați un spațiu intenționat unde se va desfășura ora/.Elevii se


pregătesc pentruactivitate.

Pregătirea materialelor necesare desfăşurării activităţii

2. Captarea Port o scurtă conversaţie cu elevii legată de venirea Observarea


atenţiei anotimpului iarna.Ce anotimp s-a sfârșit? În ce anotimp ne aflăm conversaţia sistematică
acum? Brainstorming
10 min. La ce vă gândiţi când auziţi cuvântul,,iarna”? -ul
Care este prima sărbătoare din acest anotimp? observația
Unde pune Moș Nicolae cadourile?
Le prezint elevilor un power point cu informații despre Moș
Nicolae, le cer acestora să adauge și ei alte informații pe care le

dețin.
3. Anunţarea Comunic elevilor subiectul, modalitatile de realizare a conversaţia
titlului şi lucrărilor şi performantele aşteptate de la ei.
enunţarea ,, Astazi noi vom realiza impreuna Cizmulița lui Moș Nicolae.
obiectivelor Fiecare veți face câte o ghetuță.
Urmăresc explicaţiile.
3 min. La final vor aprecia calitatea lucrărilor, în funcţie de criteriile
de realizare enunţate şi notate la vedere (Anexa 1), dar şi prin
comparare cu produsul model. Precizez de asemenea ca elevii au
fost rugați să aibă făcut șablonul unei cizme pe o foaie de hârtie.

4. Dirijarea . explicaţia
învăţării  Prezentarea produsului model şi expunerea acestuia prin
sharescreen a unei fotografii . ( Anexa 2)
O.1  Se intuiesc fazele lucrării de către elevi, fiind aduse completările conversaţia
necesare de către învăţătoare: produsul model
Demonstrarea şi demonstraţia
explicarea Demonstrez elevilor tehnica de lucru:
modului de lucru O.2
- Decuparea cizmuliței
7 min.
- Perforarea

- Se lipește vata observarea


sistematică a
- Decorarea elevilor
(verbalizarea
- Tăierea șnurului etapelor
produsului)
Norme de - Șnuruirea
protecţia muncii

1 min. Explic elevilor faptul că tehnica de lucru se află în strânsă


legătură cu respectarea etapelor de lucru. Dacă etapele sunt
respectate pas cu pas, produsul final va fi foarte reuşit.

Analizează sumar componentele lucrării ( culori, forme, elemente). instructajul


Observă materialele şi participă la discuţie.
Participă la analiză.
Explic elevilor faptul că tehnica de lucru se află în strânsă
legătură cu respectarea etapelor de lucru. Dacă etapele sunt respectate
Intuirea pas cu pas, produsul final va fi foarte reuşit.
materialului Se enumeră regulile ce trebuie respectate în realizarea lucrării:
didactic OO2 utilizarea corectă şi atentă a instrumentelor de lucru, plăcuta
1 min. îmbinare a culorilor, aspectul estetic al produselor finale, încadrarea
în timpul de lucru.

Copiilor li se reamintesc următoarele:


- vei tăia cu grijă, fără a îndrepta foarfecele spre ochi sau spre carton colorat,
Exerciţii colegul tău (care le folosesc); carioci, lipici,
pregătitoare OO1 - vei lucra îngrijit, fără a împrăştia resturile de hârtie şi a murdări CD- tema de lucru
pentru încălzirea OO3 mobilierul de pastă de lipit; calculatorul în oră
muşchilor mici OO4 - foloseşte şerveţelul pentru a îndepărta eventuala murdărie; (Cizmulița lui
ai mâinii Cer elevilor să denumească materialele şi instrumentele aflate lucrarea Moș Nicolae)
pe bănci. practică
1 min. La cerere, elevii descriu învăţătoarei fazele lucrării.

Vom executa exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai


Executarea mâinii : „Ploaia”, „Lupta degetelor”...
lucrării
20 min. Atenţionez copiii să nu guste pasta de lipit.
Îi voi îndemna pe copii să lucreze.
Elevii vor lucra pe fond muzical-,,Colinde”- o atmosferă
specifică acestei perioade Reamintesc modul şi etapele de lucru.
Îi rog să-mi spună când termină de decupat pentru a perfora
sau a face găurile pentru șnur. - Cls. a IV-a
Dau indicaţii individuale. -Cls. I
Corectez eventualele greşeli.
*Dacă unii copii termină mai repede vor ansambla puzzel-uri cu
cizmulița online pe platforma ,,Puzzle factory,,
https://puzzlefactory.pl/ro/puzzle/joc/craciun/308459-cizmulita

Propun elevilor un exerciţiu de autoevaluare. evaluarea ,


5. Analiza OO5 Realizez evaluarea după următoarele etape: autoevaluarea
lucrărilor - modul de realizare al lucrării;
3 min. - corectitudinea decupării şi aplicării;
- originalitatea decorării. Explicația
Aplaudăm elevii care au respectat etepele și s-au încadrat în timp. Conversația
Lucrările vor fi expuse, pentru a putea fi ușor vizualizate. aprecieri
verbale
Vom incheia activitatea cu un joc online ,,Moș Nicolae spune să:,,
6. Încheierea https://wordwall.net/resource/7402026/mos-nicolae-soseste-oras
activităţii

3 min.
Anexa 1

CRITERII DE REALIZARE A PRODUSULUI

MODUL DE EXECUŢIE
- Decuparea cizmuliței
- Perforarea
- Se lipește vata
- Decorarea
- Tăierea șnurului
- Șnuruirea

ESTETICA LUCRĂRII

GRADUL DE ORIGINALITATE

ÎNCADRAREA ÎN TIMP

S-ar putea să vă placă și