Sunteți pe pagina 1din 37

PROIECTAREA UNITĂȚII TEMATICE 2: TOAMNA, MÂNDRĂ, DARNICĂ…

NR. DE SĂPT. IV-VI


PERIODADA: 30 SEPTEMNRIE- 18 OCTOMBRIE
UNITATE TEMATICĂ: „TOAMNĂ MÂNDRĂ, DARNICĂ”

SĂPTĂMÂNA: IV

Activităţi integrate/pe
Competente discipline;
Ziua Detalii de continut Resurse Evaluare
specifice organizarea
colectivului de elevi

 Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, impresii, Resurse materiale: – Calendarul Aprecieri


meteo, mesajul zilei „Întâlnirea de dimineaţă‖ – pagina globale si
 Text suport: „Început de toamnă 10, din auxiliar, CD –suport individuale
 ‖ Audierea şi memorarea unui fragment din poezia
imagistic şi video,imagini de
―Început de toamnă‖
 Descrierea, pe baza imaginilor, a semnelor specifice toamnă, creioane colorate, laptop,
CLR - 1.1; 1.2; 2.3 anotimpului toamna videoproiector Resurse procedurale:
Luni Început de toamnă
DP – 3.1 MM – 2.1  Alcătuirea unor propoziţii pe bază de imagini conversaţia, explicaţia,
 Analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor demonstraţia, exerciţiul, jocul
 Reprezentarea grafică a propoziţiei enunţiative şi a didactic, învăţarea prin descoperire,
cuvintelor observarea directă Forme de
 Colorarea unei imagini conform cerinţelor
organizare: frontal, individual, în
 MM: Acum e toamnă, da!
grup
CLR – 1.3; 2.1; 3.2; Cuvinte alcătuite  Text suport: „Început de toamnă‖ Resurse materiale: –– pagina 10, din Aprecieri
4.1 dintr-o silabă  Memorarea unei strofe din poezia „Început de toamnă,, auxiliar,planşă fructe, creioane globale si
 Formularea de propoziţii având ca suport intutiv imagini colorate, laptop, videoproiector individuale
A.V.A.P-1.2  Denumirea cuvintelor, indicarea numărului de silabe,
Resurse procedurale: conversaţia,
percepute prin bătăi din palme
 Rostirea cuvintelor cu prelungirea unor sunete stabilite explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
anterior jocul didactic, învăţarea prin
 Realizarea schemei grafice cuvânt-silabă/silabe AVAP: descoperire, observarea directă
„Desenează fructe de toamnă” Forme de organizare: frontal,
individual, în grup

AVAP1.2; 1.3; 2.2; Tehnici simple de  Formularea de întrebări simple şi răspunsuri despre cele Resurse materiale: – frunze, planşă Observare
2.6 DP - 1.2 ; 2.1 lucru:ştampilare, observate cu copac, foarfece, videoproiector sistematică
MEM - 2.1; 5.1 lipire-Colaj „Culorile  Lipirea în copac frunzelor adunate din grădină MEM: Resurse procedurale: conversaţia, Expunerea
Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica
toamnei‖ explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, lucrărilor
fomre și culori
jocul didactic, observarea directă
Forme de organizare: frontal,
individual, în gruplipici, laptop,

DP-1.1 MM – 1.4 Alcătuirea şi  Întâlnirea de dimineaţă: noutăţi, impresii, meteo, Resurse materiale: pagina 6, din Observarea
denumirea părţilor mesajul zilei auxiliar, CD – suport imagistic şi sistematică a
corpului Corpul meu  Trasarea după contur a schemei corpului video, planşe cu corpul omenesc, capacităţii
 Colorarea articolelor vestimentare în funcţie de criterii
jetoane, creioane colorate, laptop, de
date
 Discuţii în perechi sau în grupuri mici pe baza desenelor videoproiector Resurse procedurale: identificare
despre părţile corpului şi rolul acestora conversaţia, explicaţia, a trăsăturilor
 Prezentarea unor informaţii despre propriul corp şi demonstraţia, exerciţiul, jocul personale
percepţia fiecăruia despre corpul său didactic, învăţarea prin descoperire,
 MM : audiţie – Părţile corpului – învăţăm cu Boroboaţă observarea directă Forme de
 Executarea mişcărilor sugerate de melodie organizare: frontal, individual, în
perechi
SPORT

CLE

Sunetul a. Literele  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, impresii, Resurse materiale: – Calendarul Aprecieri
a/A, de tipar meteo, mesajul zilei „Întâlnirea de dimineaţă‖ – pagina globale si
 Text suport: „Început de toamnă‖ 11, din auxiliar, planşă legume, individuale
 Memorarea unei strofe din poezia „Început de toamnă‖
jetoane, creioane colorate, laptop,
Exersarea comunicării orale pornind de la observarea
ilustraţiei din manual videoproiector Resurse procedurale:
CLR– 1.3; 2.1; 3.2;
 Observarea scrierii literelor A şi a: elemente grafice conversaţia, explicaţia,
3.4 AVAP – 1.2
componente, aşezarea pe liniatura specifică demonstraţia, exerciţiul, jocul
 Trasarea literelor A şi a pe contur punctat, cu încadrare didactic, învăţarea prin descoperire,
în spaţiul dat,Colorare în spaţiul dat observarea directă Forme de
Marti  Realizarea unor desene tematice AVAP: „Desenează organizare: frontal, individual, în
legumele de toamnă‖
perechi

 Caracteristici ale anotimpului toamna: lunile,


fenomenele naturii, importanţa ploii pentru natură Resurse materiale: – pagina 10, din
 Colorează imaginile care reprezintă anotimpul toamna auxiliar, CD –suport imagistic şi
Mulţimi cu mai multe/mai puţine elemente video,creioane colorate, laptop,
Sortarea şi  Realizarea corespondenţei între elementele unor
videoproiector Resurse procedurale: Aprecieri
MEM– 1.2.; 3.1 clasificarea mulţimi cu numărul corespunzător
 Colorarea elementelor unei mulţimi după criterii date conversaţia, explicaţia, globale şi
AVAP – 2.2 obiectelor/simboluril
Identificarea unor figuri geometrice (pătrat, dreptunghi, demonstraţia, exerciţiul, jocul individuale
or/conceptelor
triunghi, cerc) prin asocierea cu obiecte/imaginile didactic, învăţarea prin descoperire,
acestora din mediul înconjurător observarea directă Forme de
 Numărarea figurilor geometrice dintr-un desen dat organizare: frontal, individual
Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin
desene AVAP: Colorarea unor fructe de toamnă
 Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, impresii,
meteo, mesajul zilei Resurse materiale: – pagina 11, din
 Joc: „Mâini curate, mâini murdare” auxiliar, CD –suport imagistic şi
 Activităţi practice de exersare a acţiunilor de spălare a video,planşe cu corpul omenesc,
mâinilor Observarea
jetoane, creioane colorate, laptop,
 Identificarea imaginilor care ilustrează reguli de igienă sistematică a
videoproiector Resurse procedurale:
MEM1.1; 1.2 la şcoală comportame
conversaţia, explicaţia,
AVAP – 2.2 Igiena corpului  Precizarea acţiunilor proprii referitoare la activităţi de ntului cu
igienă pe care le desfăşoară copilul în fiecare dimineaţă demonstraţia, exerciţiul, jocul
privire la
 Asocierea obiectelor de igienă personală cu partea didactic, învăţarea prin descoperire,
igienă
corpului pentru care este folosită observarea directă Forme de
 AVAP : ilustrarea prin desen a unor obiecte de igienă organizare: frontal, individual, în
personală perechi
 Autoevaluarea propriului comportament cu privire la
Miercu igiena personală
ri Resurse materiale:– pagina 11, din Aprecieri
 Text suport: „Început de toamnă‖
auxiliar, planşă legume, jetoane, globale şi
 Denumirea cuvintelor care indică o silabă percepute
prin bătăi din palme creioane colorate, individuale
 Realizarea schemei grafice cuvânt-silabă/silabe laptop,videoproiector Resurse Observarea
CLR- 1.1; 1.2; 2.1;  Recunoaşterea literelor a şi A în reprezentarea grafică a procedurale: conversaţia, explicaţia, sistematică
cuvintelor ilustrate demonstraţia, exerciţiul, jocul
3.2; 4.1 DP - 3.1 Început de toamnă
 Folosirea codului de culori indicat, în funcţie de poziţia didactic, învăţarea prin descoperire,
AVAP – 1.2 sunetului în cuvânt observarea directă Forme de
 Observarea şi denumirea unui obiect ilustrat, care
organizare: frontal, individual, în
conţine sunetul a în diverse poziţii (iniţială, în interior)
Exemplificarea altor cuvinte care conţin sunetul a la perechi
început, în interior sau la sfârşitul cuvântului AVAP:
Colorează imaginile de toamnă
 Audierea cântecului redat cu ajutorul mijloacelor Resurse materiale: –ghicitori,
tehnice: Supa de zarzavat, versuri: Otilia Cazimir, creioane colorate, laptop,
muzica Tudor Gheorghe videoproiector Resurse procedurale:
 Exersarea asimilării pe strofe a cântecului conversaţia, explicaţia,
MM- 1.4; 2.1. CLR Aprecieri
Cântarea în colectiv  Reproducerea, în colectiv, a cântecelor însuşite intuitiv, demonstraţia, exerciţiul, jocul
- 1.1 pronunţând corect cuvintele individuale
didactic, învăţarea prin descoperire,
 Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite observarea directă Forme de
conţinutului de idei al textului
organizare: frontal, individual, în
 CLR : Ghiceşte leguma! - decodificarea mesajului unor
ghicitori grup

RELIGIE

Compararea  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, impresii, Resurse materiale:– Calendarul Observarea
numărului de meteo, mesajul zilei „Întâlnirea de dimineaţă – pagina sistematică
elemente  Exerciţii de punere în corespondenţă 1 la 1 a 12, din auxiliar, CD –suport
elementelor grupurilor CLR:Formularea unor enunţuri,
imagistic şi video,planşă, jetoane,
din trei cuvinte, folosind imaginea
 Exerciţii de desenare a unor mulţimi de linii cu tot creioane colorate, laptop,
MEM- 1.2; 3.1; 3.2
atâtea/cu mai multe/cu mai puţine... videoproiector Resurse procedurale:
AVAP – 2.4 CLR –
 Găsirea elementelor unei mulţimi, fiind date elementele conversaţia, explicaţia,
1.1
celeilalte mulţimi şi regula de corespondenţă dintre demonstraţia, exerciţiul, jocul
acestea Exerciţii variate de asocieri şi corespondenţe didactic, învăţarea prin descoperire,
Joi  Exerciţii de grupare a obiectelor/corpurilor după un observarea directă Forme de
anumit criteriu AVAP: Colorarea unei imagini
organizare: frontal, individual, în
perechi

CLR– 1.3; 2.1; 2.2 Repetăm!  Text suport: „Început de toamnă‖ Resurse materiale: ‖ –planşă litere, Aprecieri
AVAP – 2.2  Formulare de propoziţii, indicarea numărului de jetoane, creioane colorate, laptop, globale şi
cuvinte/ silabe, percepute prin bătăi din palme videoproiector Resurse procedurale: individuale
 Rostirea cuvintelor cu prelungirea unor sunete stabilite
conversaţia, explicaţia, Observarea
anterior
 Identificarea imaginilor corespunzătoare cuvintelor care demonstraţia, exerciţiul, jocul sistematică
conţin sunetele învăţate didactic, învăţarea prin descoperire,
 Punerea în corespondenţă a unor cuvinte care conţin observarea directă Forme de
sunetele învăţate cu imaginile potrivite organizare: frontal, individual, în
 Gruparea obiectelor ilustrate a căror denumire conţine
perechi
sunetul a la începutul cuvântului
 Indicarea locului sunetelor învăţate în cuvinte formate
din 2-3 silabe
 AVAP: Continuă şirul cu elemente care urmează

 Realizarea unei lucrări cu tema „ folosind tehnici de Resurse materiale: – pagina 4, din
ştampilare, amprentare, decupare, lipire auxiliar, planşă cu copac, foarfece, Observarea
AVAP– 2.3 CLR–  Formularea de întrebări simple şi de răspunsuri despre lipici, acuarele, creion cu gumă, sistematică
―Culorile toamnei‖ cele observate
3.1 carton laptop, videoproiector Expunerea
 CLR : Cea mai frumoasă lucrare! – convorbire Resurse procedurale:conversaţia, lucrărilor
 MEM: Explorarea mediului înconjurător pentru a
explicaţia, demonstraţia,
identifica forme şi culori

 Audierea unor cântece redate cu ajutorul mijloacelor Resurse materiale: –planşă cu Interevaluar
tehnice „Bate vântul frunzele “ anotimpul toamna, frunze imprimate e
 Reproducerea în colectiv a cântecelor însuşite intuitiv, pe hârtie, creioane colorate, laptop,
pronunţând corect cuvintele
videoproiector Resurse procedurale:
 Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text
MM– 1.4; 2.1; 3.1 Elemente de limbaj Exersarea asimilării integrale a cântecului conversaţia, explicaţia,
AVAP – 2.2 muzical  Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la demonstraţia, exerciţiul, jocul
diverse forme de exprimare didactic, învăţarea prin descoperire,
 AVAP : decuparea /desenarea unor frunze şi lipirea pe observarea directă Forme de
copăcel organizare: frontal, individual, în
perechi

 Exerciţii de punere în corespondenţă 1 la 1 a Resurse materiale: – pagina 12, din


MEM- 1.2; 3.1; 3.2 Compararea
elementelor grupurilor CLR:Formularea unor enunţuri, Observarea
AVAP – 2.4 CLR – numărului de auxiliar, planşă, jetoane, creioane
din trei cuvinte, folosind imaginea sistematică
1.1 elemente  Exerciţii de desenare a unor mulţimi de linii cu tot colorate, laptop, videoproiector
atâtea/cu mai multe/cu mai puţine... Resurse procedurale: conversaţia,
Vineri.  Găsirea elementelor unei mulţimi, fiind date elementele explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
celeilalte mulţimi şi regula de corespondenţă dintre jocul didactic, învăţarea prin
acestea Exerciţii variate de asocieri şi corespondenţe descoperire, observarea directă
 Exerciţii de grupare a obiectelor/corpurilor după un
Forme de organizare: frontal,
anumit criteriu AVAP: Colorarea unei imagini
individual, în perechi

 Formulare de răspunsuri pe baza ilustraţiei Resurse materiale: – pagina 7, din Aprecieri


 Exerciţii variate de asocieri şi corespondenţe auxiliar, CD – suport imagistic şi globale si
 Identificarea consecinţelor unor acţiuni asuprapropriului individuale
corp video,obiecte de igienă personală,
 Jocuri de mişcare pentru evidenţierea părţilor corpului şi jetoane, creioane colorate, laptop,
DP1.1; 1.2; 3.1 a modului de utilizare şi coordonare a acestora
AVAP – 2.4 videoproiector Resurse procedurale:
Să fim curaţi!  Organizarea unor jocuri de tipul: „Ce s-ar întâmpla
dacă…?‖ Vizionarea unor filme/prezentări pentru conversaţia, explicaţia,
MM – 3.1 identificarea efectelor pozitive/negative ale demonstraţia, exerciţiul, jocul
utilizării/neutilizării obiectelor de igienă personală didactic, învăţarea prin descoperire,
 Realizarea unor desene având ca tematică igiena observarea directă Forme de
personală şi/sau colectivă organizare: frontal, individual, în
 AVAP: Clasa mea perech
 MM: Noi, acum suntem şcolari

SPORT
UNITATE TEMATICĂ: „TOAMNĂ MÂNDRĂ, DARNICĂ”

SĂPTĂMÂNA: V

Activităţi
integrate/pe
Competente discipline;
Ziua Detalii de continut Resurse Evaluare
specifice organizarea
colectivului de
elevi
 Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, impresii, meteo, Resurse materiale: Aprecieri
mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă” globale si
 Text suport: „Melcul şcolar”, de Vasile Versalia – pagina 12, din auxiliar, CD –suport individuale
 Audierea / memorarea unei poezii referitor la reguli de imagistic şi video, Observarea
comportare la ore jetoane cu literele „m”-mic şi mare de tipar, sistematică
 Observarea şi analiza unei ilustraţii date creioane colorate, laptop,videoproiector
CLR - 1.1; 1.3;  Formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează acţiuni de igienă Resurse procedurale:
2.1; 3.2 a sălii de clasă conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
Melcul şcolar
AVAP – 1.2  Autoevaluarea propriului comportament în relaţie cu obiectele exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin
MM – 2.1 din sala de clasă descoperire, observarea directă
 Evaluarea propriului comportament, precum şi comportamentul Forme de organizare:
altor colegi frontal, individual, în perechi
 Joc: DA sau NU? – copiii îşi exprimă acordul sau dezacordul
Luni faţă de anumite comportamente în sala de clasă faţă de regulile
care li se spun
AVAP : reprezentarea prin desen a unor reguli din clasă
CLR – 1.1; 1.3; Sunetul m  Text suport: „Melcul şcolar”, de Vasile Versalia Resurse materiale: Aprecieri
2.1; 3.2  Formulare de propoziţii, indicarea numărului de cuvinte/ silabe, – pagina 13, din auxiliar”jetoane cu literele globale şi
AVAP – 1.2 percepute prin bătăi din palme a şi m”creioane colorate, laptop, individuale
MM – 2.1  Exerciţiu – joc: „Mingea fierbinte”-elevii numesc cuvinte care-l videoproiector Observarea
conţin pe m, sesizează poziţia sunetului m Resurse procedurale: sistematică
 Recunoaşterea sunetului m în cuvinte conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
 Despărţirea cuvintelor în silabe şi precizarea poziţiei sunetului m exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin
 Realizarea schemei grafice cuvânt-silabă/silabe descoperire, observarea directă
 Exemplificarea cuvintelor care conţin sunetul m Forme de organizare:
 Rostirea cuvintelor cu prelungirea unor sunete stabilite anterior frontal, individual, în perechi
 Gruparea obiectelor a căror denumire conţine sunetul m
 AVAP: Colorează elemente ce denumesc cuvinte care încep şi
se termină cu sunetul m
MM: “Acum e toamnă, da!”

AVAP– 1.3; 2.1; Modelaj  MM : vizionarea videoclipului şi audierea cântecului Fructele Resurse materiale: Interevaluare
2.3;2.4  Formularea de întrebări simple şi răspunsuri despre cele –pag.10 din caiet, plastilină, planşă cu
observate fructe de toamnă, Cântece
 Exprimarea de mesaje orale simple despre culoarea, dimensiunea, pentru copii TraLaLa (Fructele),
forma unor fructe strânse într-o colecţie a clasei creioane colorate, laptop, videoproiector
 Utilizarea unor tehnici simple de modelaj – Fructele bune ale Resurse procedurale:
toamnei conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
 Formularea de întrebări simple şi răspunsuri despre figurinele exerciţiul, jocul didactic, observarea
obţinute prin modelaj directă
 Joc: Mie îmi place să modelez pentru că… Forme de organizare:
CLR : participarea la jocul Dialogul fructelor, de tipul vorbitor– frontal, individual, în perechi
ascultător, folosind fructele obţinute prin modelaj.
DP- 1.1; 1.2; Igiena  „Roata obiectelor de igienă” – recunoaşterea obiectelor la care Resurse materiale: Observarea
3.1; 3.2 personală se opreşte roata – pagina 8, din auxiliar, „Roata obiectelor sistematică a
CLR – 1.1  Identificarea imaginilor care ilustrează reguli de igienă de igienă” comportamen
AVAP – 2.2  Precizarea acţiunilor proprii referitoare la activităţi de igienă pe creioane colorate, laptop, videoproiector tului cu
care le desfăşoară copilul în fiecare dimineaţă Resurse procedurale: privire la
 Observarea şi analiza unor ilustraţii date; exprimarea părerii cu conversaţia, explicaţia, demonstraţia, igienă
privire la locuinţa în care i-ar plăcea să locuiască, având în vedere exerciţiu l, jocul didactic, observarea
igiena şi ordinea directă
 AVAP : ilustrarea prin desen a unor obiecte de igienă personală Forme de organizare:
pe care nu le poţi împrumuta frontal, individual, în perechi
Autoevaluarea propriului
SPORT

Marti

CLE
Literele m/M de  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, impresii, meteo, Resurse materiale: Aprecieri
tipar mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă” globale si
 Text suport: „Melcul şcolar”, de Vasile Versalia – pagina 12, din auxiliar, jetoane cu litere, individuale
CLR- 1.1; 1.3;  Observarea scrierii literelor M şi m: elemente grafice creioane colorate, laptop, videoproiector Observarea
2.1; 3.2 componente, aşezarea pe liniatura specifică Resurse procedurale: sistematică
AVAP – 1.2  Trasarea literelor M şi m pe contur punctat, cu încadrare în conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
MM – 2.1 spaţiul dat exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin
 Colorare în spaţiul dat descoperire, observarea directă
AVAP: Colorează literele învăţate Forme de organizare:
MM: “Acum e toamnă, da!” frontal, individual, în perechi
Resurse materiale:
–plastilină, planşă cu fructe şi legume de
toamnă, creioane colorate, laptop,
 CLR: analiza ilustraţiei: întrebări şi răspunsuri pe baza ilustraţiei Aprecieri
MEM– 1.1, 3.1 Sortarea şi videoproiector
 Identificarea legumelor de toamnă globale şi
CLR – 2.2 clasificarea Resurse procedurale:
 Completarea unor desene date pentru a fi atâtea elemente câte individuale
AVAP – 1.2 elementelor conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
indică numerele date Observarea
exerciţiul, jocul didactic, observarea
AVAP: Colorarea legumelor de toamnă sistematică
directă
Forme de organizare:
frontal, individual, în perechi
Resurse materiale:
 CLR: analiza ilustraţiei: întrebări şi răspunsuri pe baza ilustraţiei –obiecte de igienă personală, jetoane,
MEM– 1.1; 1.2,  Identificarea fructelor din ilustraţii creioane colorate, laptop, videoproiector Aprecieri
Sortarea şi
3.1  Completarea cu fructele indicate date Resurse procedurale: globale şi
clasificarea
AVAP - 1.2  Joc de rol: De-a gospodina conversaţia, explicaţia, demonstraţia, individuale
elementelor
CLR – 2.2  AVAP: Colorează corespunzător fructele, răspunzând la exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin Observarea
ghicitoare descoperire, observarea directă sistematică
Forme de organizare:
frontal, individual, în perechi
Miercuri
 Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, impresii, meteo, Resurse materiale: Observarea
mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă” modului de
CLR- 1.1; 1.3;  Text suport: „Melcul şcolar”, de Vasile Versalia – pagina 13, din auxiliar, planşă legume, realizare a
Sunetul m
2.1; 3.2  Formulare de propoziţii, indicarea numărului de cuvinte/ silabe, jetoane, creioane colorate, laptop, sarcinilor de
Literele m/M de
AVAP – 1.2 percepute prin bătăi din palme videoproiector lucru
tipar
MM – 2.1  Recunoaşterea sunetului m în cuvintele din propoziţii date Resurse procedurale: Aprecieri
 Despărţirea cuvintelor în silabe şi indicarea poziţiei sunetului m conversaţia, explicaţia, demonstraţia, globale si
în cuvinte formate din 2-3 silabe exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin individuale
 Realizarea schemei grafice cuvânt-silabă/silabe descoperire, observarea directă
 Stabilirea poziţiei m în cuvinte Forme de organizare:
 Identificarea imaginilor/ cuvintelor care au acelaşi număr de frontal, individual, în perechi
silabe.
AVAP: Modelarea plastilinei pentru obţinerea literei M de tipar
Resurse materiale:
–planşă de toamnă, Cântece
 Audierea cântecului „Toamna”, Ion Potolea demonstrat cu pentru copii TraLaLa (Toamna),
MM – 1.4; 3.1 Cântarea vocală ajutorul mijloacelor tehnice creioane colorate, laptop, videoproiector
în grup şi  Observarea unor ilustraţii adecvate textuluil cântecului Resurse procedurale: Aprecieri
AVAP – 2.2 individual  Exersarea asimilării pe strofe/ integrale a cântecului conversaţia, explicaţia, demonstraţia, individuale
 Exersarea mişcării spontane pe cântecul Albinuţa mea exerciţiul, jocul didactic, observarea
AVAP : desenarea unor imagini sugerate de textul cântecului. directă
Forme de organizare:
frontal, individual, în perechi
RELIGIE
Igiena corpului  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, impresii, meteo, Resurse materiale:– Calendarul „Întâlnirea Observarea
mesajul zilei de dimineaţă” comportamen
 Material PPT despre igiena personală şi identificarea obiectelor tului
de igienă – pagina 13, din auxiliar, obiecte de participativ
MEM– 1.1; 4.2;  Identificarea consecinţelor unor acţiuni asupra propriului corp imbrăcăminte, jetoane, creioane colorate,
5.1  DP: identificarea, în imagini, a unor obiecte de igienă personală laptop, videoproiector
DP – 1.2 şi precizarea rolului lor Resurse procedurale:
AVAP – 2.2  Identificarea şi descrierea unor reguli de comportament adecvat conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
 Gruparea obiectelor de igienă personală exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin
 Colorarea vestimentaţiei corespunzătoare anotimpului toamna descoperire, observarea directă
Joi AVAP : colorarea atâtor elemente ale mulţimii câte indică numărul Forme de organizare:
dat frontal, individual, în perechi
CLR1.3; 2.1; Silaba”ma,,  Text suport: „Melcul şcolar”, de Vasile Versalia Resurse materiale: Aprecieri
2.2  Recunoaşterea literei M în cuvinte date – pagina 13, din auxiliar, alfabetar, creioane globale si
 Punerea în corespondenţă a unor imagini cu litera iniţială a colorate, laptop, videoproiector individuale
AVAP – 2.2 cuvântului corespunzător Resurse procedurale: Observarea
 Trasarea după contur a literei M mare de tipar şi silaba ma conversaţia, explicaţia, demonstraţia, sistematică
 Exerciţii de colorare a literelor învătate dintr-un şir de litere de exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin
fonturi şi mărimi diferite descoperire, observarea directă
 AVAP: Desenează elemente în denumirea cărora se regăseşte Forme de organizare:
silaba”ma” frontal, individual, în perechi
 MEM : numărarea frunzelor uscate primite de fiecare elev Resurse materiale:
 Exprimarea de mesaje orale simple despre culoarea, dimensiunea, – pagina 23-24, din auxiliar, benzi de hârtie
forma unor frunze strânse într-o colecţie a clasei colorată,
Tehnici de
AVAP–1.1; 2.1;  Realizarea unor compoziţii, prin amprentare cu frunze şi creioane colorate, laptop, videoproiector Aprecieri
lucru;pensulaţie
2.3; 2.2; 2.4; 2.5 obţinerea formelor spontane prin presarea frunzelor pe hârtie Resurse procedurale: individuale
, amprentare
MEM – 1.1  Lipirea unor benzi colorate pe marginile colii suport conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
Frunze ruginii
 Decorarea sălii de clasă cu obiectele realizate prin efort propriu exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin Turul galeriei
în covoraşul
 Povestirea unui eveniment sau a unui lanţ scurt de evenimente descoperire, observarea directă
toamnei
personale, cu ajutorul colajului Forme de organizare:
frontal, individual, în perechi

 Vizionarea unui film educativ: “Despre ploaie” Resurse materiale: Aprecieri


 Învătarea cântecului “Vine ploaia, pic, pic, pic!” – prezentare Planşă”Ploaia”, jetoane, creioane colorate, globale si
video laptop, videoproiector individuale
Mişcări
Mimarea mişcărilor ploii Resurse procedurale:
sugerate de
MM- 2.1 3.1 conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
textul
exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin
cântecului
descoperire, observarea directă
Forme de organizare:
frontal, individual, în perechi
 Identificarea consecinţelor unor acţiuni asupra propriului corp Resurse materiale:
 DP: Precizarea rolului unor obiecte de igienă personală – pagina 13, din auxiliar, obiecte de
 Identificarea şi descrierea unor reguli de comportament adecvat imbrăcăminte, jetoane, creioane colorate,
Observarea
MEM– 1.1; 4.2;  Gruparea obiectelor de îmbrăcăminte corespunzătoare unui laptop, videoproiector
comportamen
5.1 anumit anotimp Resurse procedurale:
Igiena corpului tului
DP – 1.2  Colorarea vestimentaţiei corespunzătoare anotimpului toamna conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
Vineri. participativ
AVAP – 2.2 AVAP : colorarea atâtor elemente ale mulţimii câte indică exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin
numărul dat descoperire, observarea directă
Joc A/Al cui este?– trasarea unor linii, după contur pentru a Forme de organizare:
descoperi obiectul de îmbrăcăminte al fiecărui copil frontal, individual, în perechi
 Observarea şi analiza unei ilustraţii date Resurse materiale: Aprecieri
 Formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează acţiuni de igienă – pagina 9, din auxiliar, obiecte de individuale
DP-1.1; 1.2
personală imbrăcăminte, jetoane, creioane colorate, Observarea
 Identificarea unor responsabilităţi sugerate prin ilustraţii, laptop, videoproiector sistematică a
referitoare la păstrarea igienei personale şi ilustrarea altor Resurse procedurale: comportamen
Lucrurile mele
responsabilităţi conversaţia, explicaţia, demonstraţia, tului elevilor
CLR – 1.1
AVAP : Realizează un desen în care să redai diferite acţiuni de exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin în timpul orei
igienă personală descoperire, observarea directă
AVAP – 2.2
Forme de organizare:
frontal, individual, în perechi

SPORT
UNITATE TEMATICĂ: „TOAMNĂ MÂNDRĂ, DARNICĂ”

SĂPTĂMÂNA: VI

Activităţi
integrate/pe
Competente discipline;
Ziua Detalii de continut Resurse Evaluare
specifice organizarea
colectivului de
elevi
 Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, impresii, Resurse materiale: Observarea
meteo, mesajul zilei – pagina 14, din auxiliar, CD –suport imagistic modului de
 Text suport: „Calendarul şcolarului”, de George şi video, realizare a
Coşbuc alfabetar, imagini despre toamnă, creioane sarcinilor de
 Descrierea, pe baza imaginilor, a semnelor specifice colorate, laptop, videoproiector lucru
anotimpului toamna(lunile corespunzătoare, activităţi ale Resurse procedurale: Aprecieri
CLR - 1.1;
oamenilor, fenomene ale naturii) conversaţia, explicaţia, demonstraţia, globale şi
1.3; 2.1; 3.2 Calendarul
 Formulare de enunţuri referitoare la activităţile de exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin individuale
AVAP – 1.2 şcolarului
toamnă ale oamenilor, animalelor descoperire, observarea directă
MM – 2.1
 Reprezentarea grafică a propoziţiei enunţiative şi a Forme de organizare:
cuvintelor frontal, individual, în perechi
 Denumirea fructelor şi legumelor de toamnă
Luni AVAP: Colorarea fructelor şi legumelor folosind culorile
potrivite
MM: Acum e toamnă, da!
CLR – – 2.3 Sunetul u  Formulare de mesaje pe baza unui suport visual Resurse materiale: Aprecieri
MEM – 5.1 Literele u/U de  Formulare de răspunsuri la întrebări – pagina 15, din auxiliar, planşă cu anotimpul globale şi
AVAP – 1.2 tipar  Identificarea imaginilor corespunzătoare cuvintelor care toamna, frunze uscate, foarfece, lipici, benzi de individuale
conţin sunetul u hârtie colorată,
 Recunoaşterea literei U în cuvinte date laptop, videoproiector
 Colorarea imaginilor corespunzătoare Resurse procedurale:conversaţia, explicaţia,
 AVAP : modelarea plastilinei pentru obţinerea literei demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic,
U/u de tipar învăţarea prin descoperire, observarea directă
 Trasarea după contur a literei U/u de tipar, Joc – Puzzle: Forme de organizare:frontal, individual, în
Descoperă cuvintele ascunse (puzzle silabe) perechi
AVAP1.1; 2.3; Colaj  MM A, a, a, acum e toamnă, da Resurse materiale: Turul galeriei
2.5  Formularea de întrebări simple şi răspunsuri despre –planşă cu anotimpul toamna, frunze uscate,
Tablou anotimpul toamna foarfece, lipici, benzi de hârtie colorată,
MM –1.4 (decupare, lipire)  Utilizarea unor tehnici simple de lipire a frunzelor laptop, videoproiector
uscate, decupare a hârtiei colorate pentru efectuarea Resurse procedurale:
ramei tabloului conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
 Decorarea sălii de clasă cu obiectele realizate prin efort exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin
propriu descoperire, observarea directă
 Povestirea unui eveniment personal, cu ajutorul colajului Forme de organizare:
obţinut frontal, individual, în perechi

DP-1.1 Trăiesc într-un  Dialog - Reguli folosite în menţinerea curăţeniei casei Resurse materiale: Aprecieri
mediu sănătos  Consecinţe ale unor acţiuni, asupra stării fizice/activităţii – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă” individuale
AVAP – 1.2  Exprimarea acordului sau dezacordului faţă de anumite – pagina 10, din auxiliar, CD –suport imagistic
MM – 2.1 comportamente în sala de clasă prin desenarea unor şi video,obiecte din camera şcolarilor sau a
emoticoane sălii de clasă”creioane colorate, laptop, Observarea
AVAP: Desenarea camerei proprii şi decupearea de videoproiector sistematică a
imagini cu produse necesare menţinerii curăţeniei Resurse procedurale: comportamen
MM: Audiţie :Dacă vesel se trăieşte conversaţia, explicaţia, demonstraţia, tului elevilor
exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin în timpul orei
descoperire, observarea directă
Forme de organizare:
frontal, individual, în perechi
SPORT
CLE
Sunetele a, m, u  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, impresii, Resurse materiale: Observarea
şi literele A, M, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă” sistematică a
U  Sunetele si literele a, A, m, M, u, U – paginile 10-15, din auxiliar, CD –suport capacităţii de
( Recapitulare)  Exerciţii de compunere de silabe şi cuvinte cu literele imagistic şi video, litere şi tablă magnetică, fişe a pronunţa
Marti învăţate de lucru, creioane colorate, laptop, corect
CLR- 1.3; 3.1;
 Exerciţii de colorare a literelor învăţate dintr-un şir de videoproiector sunetele şi de
4.1
litere, de fonturi şi mărimi diferite Resurse procedurale: a trasa literele
DP – 2.1
 Scrierea literei corespunzătoare sunetului conversaţia, explicaţia, demonstraţia, de tipar
 DP : colorare litere cu chip fericit exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin învăţată
descoperire, observarea directă
Forme de organizare:
frontal, individual, în perechi
 CLR: Povestea cifrei 1
 Analiza ilustraţiei - întrebări şi răspunsuri pe baza Resurse materiale:
ilustraţiei – pagina 14, din auxiliar, planşă cu cifra 1
 Realizarea corespondenţei între elementele unor sârmă, plastilină, jetoane, creioane colorate,
MEM- 1.1; 1.2; mulţimi cu un element laptop, videoproiector
Aprecieri
5.1  Alcătuire de mulţimi cu un element Resurse procedurale:
Numărul şi cifra 1 globale şi
CLR – 2.2  Exerciţii de scriere a cardinalului unei mulţimi cu un conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
individuale
AVAP – 2.2 element exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin
 Exerciţii de colorare a cifrei 1 dintr-o multime de cifre descoperire, observarea directă
date, de fonturi si mărimi diferite Forme de organizare:
 Trasarea după contur punctat a cifrei 1 frontal, individual, în perechi
 AVAP: Confecţionarea cifrei 1 din sârmă, plastilină
„Chipul cifrelor” – memorizare cifră
Resurse materiale:
–– Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă”
 Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, impresii,
pagina 15, din auxiliar, CD –suport imagistic
meteo, mesajul zilei
şi video,planşă cu Piramida alimentelor, fişă
MEM– 1.1; 1.2;  Activitate practică individuală: Igiena alimentaţiei Aprecieri
labirint,
1.4;  Identificarea efectelor pozitive/negative ale unor globale şi
Igiena laptop, videoproiector
CLR - 4.1 alimente, a necesităţii hranei pentru creştere şi individuale
alimentaţiei Resurse procedurale:
AVAP – 1.2 dezvoltare Observarea
conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
 Realizarea prin desen a unor mulţimi cu număr indicat sistematică
exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin
de elemente
descoperire, observarea directă
AVAP: Salata de fructe: desenarea fructelor preferate
Forme de organizare:
frontal, individual, în perechi
Resurse materiale: Observarea
Miercuri
 Asocierea literelor a, m, u, cu imagini corespunzătoare –fişă de lucru, laptop, videoproiector sistematică a
ilustrării literei iniţiale, respectiv finale în scrierea Resurse procedurale: capacităţii de
Sunetele a, m, u
cuvintelor conversaţia, explicaţia, demonstraţia, a pronunţa
CLR- 1.3; şi literele A, M,
 Trasarea literelor A, M, U, după model dat şi precizarea exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin corect
3.1; 4.1 U
numărului de litere din fiecare fel descoperire, observarea directă sunetele şi de
DP – 2.1 ( Recapitulare)
 Joc: Jobenul cu litere – identificarea literelor care Forme de organizare: a trasa literele
compun cuvinte date frontal, individual, în perechi de tipar
învăţate

MM– 2.1; 2.2 Cântarea vocală  CLR : observarea unei ilustraţii adecvate textului Resurse materiale:
Expunerea
în grup şi cântecului Planşă”Toamna”, jetoane, creioane colorate,
lucrărilor
CLR – 2.2 individual  Reproducerea în colectiv a cântecului Toamna fişă labirint
AVAP – 2.2 Mişcări sugerate  Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite laptop, videoproiector
de textul conţinutului de idei al textului Resurse procedurale:
cântecului  Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală (bătăi conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
din palme, bătăi cu degetul în bancă etc) exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin
AVAP: Trasează drumul greieraşului - Labirint descoperire, observarea directă
Forme de organizare:
frontal, individual, în perechi
RELIGIE
Recapitulare  Identificarea efectelor pozitive/negative ale unor Resurse materiale: Aprecieri
alimente, a necesităţii hranei pentru creştere şi –planşă cu Piramida alimentelor, fişă labirint, globale şi
MEM1.1; 1.2; dezvoltare laptop, videoproiector individuale
1.4;  Completarea şirurilor cu imagini potrivite Resurse procedurale: Observarea
CLR - 4.1  Reprezentarea numărului 1, prin colorarea numărului conversaţia, explicaţia, demonstraţia, sistematică
AVAP – 1.2 corespunzător de elemente exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin
 Realizarea prin desen a unor mulţimi cu număr indicat descoperire, observarea directă
de elemente Forme de organizare:
frontal, individual, în perechi
Joi
CLR- 1.3; 3.1, Ameliorare  Ameliorare-dezvoltare Resurse materiale: Aprecieri
4.1 dezvoltare  Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor –fişă de lucru, laptop, videoproiector globale şi
MM – 2.1 stabili în funcţie de problemele individuale/ale Resurse procedurale: individuale
majorităţii elevilor şi vor fi identificate după evaluare. conversaţia, explicaţia, demonstraţia, cu privire la
Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin rezultatele
dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor descoperire, observarea directă învăţării
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare Forme de organizare:
vizate frontal, individual,
 CLR : observarea şi analiza unor picturi din albume:
întrebări şi răspunsuri;
 Identificare valorilor estetice din mediul înconjurător
ilustrat în opere de artă (flori) Resurse materiale:
–planşă cu flori de toamnă, Cântece
Pictură  Pictarea florilor (crizantemă, mac) folosind culori
pentru copii TraLaLa (Toamna),
potrivite
AVAP– 1.3; 2.2; lipici, seminţe diverse creioane colorate,
Pata de culoare  Lipirea diverselor materiale naturale (seminţe, boabe de Aprecieri
2.4; 2.5 laptop, videoproiector
piper) pentru finalizarea florilor pictate anterior individuale
CLR – 1.1; 2.2 Resurse procedurale:
MEM - 1.1
Flori de toamnă  Finalizarea compoziţiei individual/în perechi/în grup, conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
(pensulaţie, folosind culori la alegere şi tehnici improvizate – Turul galeriei
exerciţiul, jocul didactic, observarea directă
stropire) Exemplu: stropire, suflare, dactilopictura Forme de organizare:
 Formularea de întrebări simple şi răspunsuri despre frontal, individual, în perechi
produsele obţinute
 Decorarea sălii de clasă cu obiectele realizate prin efort
propriu
MEM: Numărarea florilor desenate
 Însuşirea după auz a liniei melodice a jocului muzical Resurse materiale: Observarea
Ţăranul e pe câmp, prin demonstrarea lui de către cadrul – laptop, videoproiector sistematică a
didactic sau cu ajutorul mijloacelor tehnice, receptarea Resurse procedurale: capacităţii de
lui de către copii conversaţia, explicaţia, demonstraţia, executare a
 Reproducerea în grup respectând sincronizarea exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin unui joc cu
MM- 1.4; 2.1;  Respectarea regulilor jocului muzical prin alegerea descoperire, observarea directă mişcare
3.1 Elemente de elementului sugerat de versurile jocului (dădacă, pisoi, Forme de organizare: repetată prin
CLR – 3.2 limbaj muzical copil, caţel”etc) şi deplasarea acestora în cerc în sens frontal, individual, în perechi lista de
AVAP – 2.2 invers celor din cercul din exterior (format iniţial de control
către toţi elevii participanţi)
 CLR : Identificarea personajelor şi selectarea acestora
din imaginile date.
AVAP : reprezentarea prin desen a unei secvenţe din
cadrul jocului muzical.
 Ameliorare-dezvoltare Resurse materiale:
Aprecieri
 Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor –fişă de lucru, laptop, videoproiector
globale şi
stabili în funcţie de problemele individuale/ale Resurse procedurale:
MEM– 2.1, 3.1 individuale
Ameliorare majorităţii elevilor şi vor fi identificate după evaluare. conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
CLR - 4.1 cu privire la
dezvoltare Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin
Vineri. rezultatele
dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor descoperire, observarea directă
învăţării
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare Forme de organizare:
vizate frontal, individual, în perechi
 Întâlnirea de dimineată (prezenta, ziua, data, meteo, Resurse materiale: Aprecieri
agenda zilei) –fişă de lucru, laptop, videoproiector individuale
 Dialog - Reguli de comportare în clasă, curtea şcolii Resurse procedurale:
DP-1.1  Realizarea corespondenţă versuri – imagine prin trasarea conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
Să respectăm
liniei exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin Observarea
regulile-
AVAP – 1.2  AVAP: Redarea unei reguli şcolare elementare prin descoperire, observarea directă sistematică a
Recapitulare
MM – 2.1 desen Forme de organizare: comportamen
 Joc: DA sau NU? frontal, individual, în perechi tului elevilor
MM: Audiţie :Dacă vesel se trăieşte” în timpul orei

SPORT
PROIECTAREA UNITĂȚII TEMATICE 3 : COMUNITATEA MEA
NR. DE SĂPTĂMÂNI :VII-IX
PERIOADA: 21 OCTOMBRIE- 8 NOIEMBRIE
*SĂPTĂMÂNA VIII VACANȚĂ CICLUL PRIMAR
UNITATEA :COMUNITATEA MEA
SĂPTĂMÂNA VII

Activităţi
integrate/pe
Competente discipline;
Ziua Detalii de continut Resurse Evaluare
specifice organizarea
colectivului de
elevi
 Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, impresii, Resurse materiale: Observarea
meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă” modului în
 Text suport: „Familia mea”de Clara Ruse – pagina 16, din auxiliar, CD –suport imagistic care copiii
 Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este şi video, poze cu membrii familiei, coli, participă la
CLR -3.1; 3.4
vorba în acest fragment de poveste?” creioane colorate, laptop, videoproiector dialog
AVAP – 2.6  Numirea personajului/personajelor dintr-un fragment de Resurse procedural>conversaţia, explicaţia,
Luni Familia mea poveste audiat demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic,
 Aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte învăţarea prin descoperire, observarea directă
care testează înţelegerea textului audiat Forme de organizare:frontal, individual, în
 Formularea unor răspunsuri la întrebări despre grup
conţinutul unui mesaj/ text scurt audiat
AVAP: colorarea imaginilor
CLR -3.1; 3.4 Familia mea  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, impresii, Resurse materiale: Calendarul „Întâlnirea de Observarea
meteo, mesajul zilei dimineaţă” modului în
AVAP – 2.6  Text suport: „Familia mea”de Clara Ruse – pagina 16, din auxiliar, poze cu membrii care copiii
 Repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text audiat familiei, planşă „Arborele genealogic”, coli, participă la
 Construirea unor enunţuri, după cerinţe date creioane colorate, laptop, videoproiector dialog
 Discuţii privind comportamentul unor personaje Resurse procedurale:conversaţia, explicaţia,
 Evidenţierea unor modele de comportament demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic,
 Joc de rol : La bunici învăţarea prin descoperire, observarea directă
 AVAP: Realizarea arborelui genealogic Forme de organizare:frontal, individual, în
grup

AVAP– 2.1; 2.2; Sporul casei  Realizarea unei lucrări cu tema „Sporul casei” prin Resurse materiale: Analiza
2.3 utilizarea – pagina 17- din auxiliar, CD –suport imagistic produselor
unor tehnici simple de selectare asamblare, legare, şi video seminţe, material din natură, sfoară, activităţii
MEM – 3.1 decupare hârtie creponată, laptop, videoproiector
 Explicaţia semnificaţiei produsului Resurse procedurale:conversaţia, explicaţia,
 Explorarea modalităţilor de exprimare a ideilor şi demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic,
sentimentelor prin mijloacele artei vizuale şi ale învăţarea prin descoperire, observarea directă
tehnologiei Forme de organizare:frontal, individual, în
 Povestirea unui eveniment personal, cu ajutorul grup
produsului obţinut
 Expunerea lucrărilor obţinute
MEM: Numărarea lucrărilor
CLR: Coversaţie despre sporul casei
DP- 1.1; 1.2; Lucrurile mele CLR: Discuţii despre rutina zilnică a igienei personale Resurse materiale: Observarea
3.3  Autoevaluarea propriului comportament în relaţie cu –– pagina 9, din auxiliar, , CD –suport sistematică
obiectele personale imagistic şi video obiecte personale de igienă,
AVAP – 2.4  Joc: Uneşte ce se potriveşte! coli, creioane colorate, laptop, videoproiector
CLR – 1.3  AVAP : Colorează numai imaginile obiectelor pe care le Resurse procedurale:conversaţia, explicaţia,
poţi lua în ghiozdan demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic,
învăţarea prin descoperire, observarea directă
Forme de organizare:frontal, individual, în
grup

SPORT
Marti
CLE
Sunetul n  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, impresii, Resurse materiale: Observarea
meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă” sistematică a
Litera n, de tipar  Text suport: „Familia mea”de Clara Ruse – pagina 17, din auxiliar, poze cu membrii capacităţii de
 Formulare propoziţii cu suport intuitiv familiei, alfabetar, coli, creioane colorate, a pronunţa
 Formularea de propoziţii, indicarea numărului de laptop, videoproiector corect
CLR- 1.3; 2.1; cuvinte/silabe, percepute prin bătăi din palme Resurse procedurale:conversaţia, explicaţia, sunetele
3.1  Indicarea locului sunetului n, în cuvinte formate din 2-3 demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic,
silabe învăţarea prin descoperire, observarea directă Aprecieri
 Identificarea literei n, de tipar, într-un şir de litere Forme de organizare:frontal, individual, în globale si
 Trasarea după contur a literei n, de tipar grup individuale
 Citirea/scrierea a unor silabe cu literele învăţate folosind
jetoane, litere magnetice
 Citirea/scrierea unor cuvinte cu literele învăţate
AVAP: modelarea plastilinei pentru obţinerea literei n,
de tipar
Resurse materiale:
MEM – 1.1; 1.2, – pagina 16- din auxiliar, , CD –suport
 Povestea cifrei 2
3.1; 5.1 imagistic şi video planşă cu semaforul, coli, Aprecieri
 CLR: Regulile de circulaţie – discuţie
Cifra şi numărul creioane colorate, laptop, videoproiector globale şi
 Formare de mulţimi de două elemente
AVAP - 1.2 2 Resurse procedurale:conversaţia, explicaţia, individuale
 Recunoaşterea şi colorarea numărului de elemente
demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic,
corespunzător unei mulţimi
CLR – 2.2 învăţarea prin descoperire, observarea directă Observarea
 AVAP: Modelarea cifrei 2 din plastilină, sârmă
Forme de organizare:frontal, individual, în sistematică
grup

Resurse materiale:
MEM– 1.1; 1.2,  Povestea cifrei 2
– pagina 16- din auxiliar, planşă cu semaforul,
3.1; 5.1  Colorarea unor elemente indicate de numere date Aprecieri
 Scrierea cardinalului unor mulţimi date coli, creioane colorate, laptop, videoproiector
Cifra şi numărul globale şi
 Trasarea după contur punctat a cifrei 2 Resurse procedurale:conversaţia, explicaţia,
AVAP - 1.2 2 individuale
demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic,
Miercuri  AVAP: Modelarea cifrei 2 din plastilină, sârmă
învăţarea prin descoperire, observarea directă
DP– 2.2  D.P: Identificarea regulilor de comunicare în Observarea
Forme de organizare:frontal, individual, în sistematică
comportamentul de pe stradă
grup
Joc-mimă: Ce culoare arată semaforul?
 Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, impresii, Resurse materiale: Observarea
meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă” sistematică a
 Text suport: „Familia mea”de Clara Ruse – pagina 17, din auxiliar, fişă de lucru, coli, capacităţii de
 Formulare propoziţii cu suport intuitiv creioane colorate, laptop, videoproiector a identifica
 Formularea de propoziţii, indicarea numărului de Resurse procedurale:conversaţia, explicaţia, sensul nou al
cuvinte/silabe, percepute prin bătăi din palme demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic, cuvântului
CLR- 2.1; 1.3;  Indicarea locului sunetului N, în cuvinte formate din 2- învăţarea prin descoperire, observarea directă
Litera N, de Aprecieri
3 silabe Forme de organizare:frontal, individual, în
MEM – 1.1 tipar
 Identificarea literei N, de tipar într-un şir de litere grup globale si
 Trasarea după contur a literei N, de tipar individuale
 Citirea/scrierea a unor silabe cu literele învăţate folosind
jetoane, litere magnetice
 Citirea/scrierea unor cuvinte cu literele învăţate
AVAP: modelarea plastilinei pentru obţinerea literei N,
de tipar
Resurse materiale:
 Audierea cântecului redat cu ajutorul mijloacelor tehnice -laptop, videoproiector
MM- 1.4; 2.1.
Resurse procedurale:conversaţia, explicaţia,
Genuri muzicale:  Exersarea asimilării pe strofe şi integrale a cântecului
demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic, Aprecieri
folclorul copiilor  MEM : compararea numerelor
învăţarea prin descoperire, observarea directă individuale
MEM - 1.2 Reproducerea în colectiv a cântecelor însuşite intuitiv,
Forme de organizare:frontal, individual, în
pronunţând corect cuvintele
grup

RELIGIE
Igiena CLR: Să ne hrănim corect – discutie pe temă Resurse materiale: Aprecieri
alimentaţiei – pagina 17, din auxiliar, imagini reprezentând globale si
MEM- 1.4; 3.1  Încercuieşte alimentele sănătoase alimente sănătoase, coli, creioane colorate, individuale
 Contiună şirurile laptop, videoproiector
CLR – 2.1  Desenează fructele folosite pentru o salată Resurse procedurale:conversaţia, explicaţia,
Colorarea fructelor folosind codul culorilor demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic,
învăţarea prin descoperire, observarea directă
Joi
Forme de organizare:frontal, individual, în
grup

CLR– 1.3; 2.1; E prezent în  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, impresii, Resurse materiale: Aprecieri
2.2; 3.1; orice loc meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă” globale şi
 Text suport: „E prezent în orice loc”, de Emilia – pagina 18, din auxiliar, CD –suport imagistic individuale
Căldăraru şi video, creioane colorate, laptop,
AVAP –2.2  Formulare de mesaje pe baza unui suport vizual videoproiector Observarea
 Formulare de răspunsuri la întrebări Resurse procedurale:conversaţia, explicaţia, sistematică
MM – 2.1  Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic,
vorba în această poezie?” învăţarea prin descoperire, observarea directă
 Numirea personajelor din poezie Forme de organizare:frontal, individual, în
AVAP: Colorează culorile semaforului grup
 Aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte
care testează înţelegerea textului poeziei
MM: Semaforul

Resurse materiale:
 Prezentarea unui material PPT “Povestea obiectelor bloc de desen, pensule, acuarele, plastilină,
Tehnici de lucru: personale” laptop, videoproiector
AVAP– 1.3; 2.3; presare,  Utilizarea unor tehnici simple de modelaj Resurse procedurale:
2.4 modelare liberă  Formularea de întrebări simple şi răspunsuri despre
conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
Elemente de figurinele obţinute prin modelaj Interevaluare
exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin
MM –1.4 limbaj plastic:  Joc: Eu modelez …
descoperire, observarea directă
CLR – 1.4 Formă  CLR : participarea la jocul- dialog: copii- obiecte
personale, obţinute prin modelaj Forme de organizare:
MM: Audiţie: Obiecte personale frontal, individual, în grup

 Vizionarea unor filme care ilustrează diverse mişcări de Resurse materiale: Interevaluare
percuţie corporală -laptop, videoproiector
Percuţia
MM– 1.3; 2.1;  Executarea unor mişcări, după model: bătăi din palme, Resurse procedurale:conversaţia, explicaţia,
corporală (bătăi
cu degetul pe bancă etc. demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic,
din palme, cu
 Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite învăţarea prin descoperire, observarea directă
degetul pe bancă
CLR – 2.2 conţinutului de idei al textului Dacă vesel se trăieşte Forme de organizare:frontal, individual, în
etc.)
 CLR : - completarea unei propoziţii lacunare Când sunt grup
vesel, eu ...

MEM– 1.1; 1.3;  CLR: Povestea cifrei 3 Resurse materiale:


3.1  Formare mulţimii de trei elemente – pagina 18, planşă cu cifra 3, CD –suport Aprecieri
Numărul şi cifra  Adaugă /taie elemente pentru a obţine cifra 3 imagistic şi video,plastilină, puzzle, coli,
globale si
AVAP - 2.2 3  Identificarea „vecinilor” unor numere date creioane colorate, laptop, videoproiector
Vineri. individuale
 Exerciţii grafice pregătitoare pentru scrierea cifrei 3 Resurse procedurale:
AVAP : Modelarea cifrei 3 din plastilină
 Joc -puzzle: asocierea unor jetoane date pentru conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
asamblarea părţilor corpului jucăriei preferate exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin
descoperire, observarea directă
Forme de organizare:
frontal, individual, în grup

 Întâlnirea de dimineaţă (prezenta, ziua, data, meteo, Observarea


agenda zilei) Resurse materiale: sistematică
 Joc: „Roata obiectelor şcolarului” – recunoaşterea – pagina 9, din auxiliar, CD –suport imagistic
DP- 1.1; 1.2; obiectelor la care se opreşte roata şi video diferite obiecte de igienă personală,
3.3  Discuţii despre obiectele personale de igienă ale fiecărui coli, creioane colorate, laptop, videoproiector
Lucrurile mele şcolar Resurse procedurale:
AVAP – 2.2  Ghicitori despre obiectele şcolarului conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
 Autoevaluarea propriului comportament în relaţie cu exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin
obiectele personale descoperire, observarea directă
AVAP : Reguli respectate în timpul servirii gustării din Forme de organizare:
programul şcolar frontal, individual, în grup
SPORT
UNITATEA :COMUNITATEA MEA
SĂPTĂMÂNA IX

Activităţi
integrate/pe
Competente discipline;
Ziua Detalii de continut Resurse Evaluare
specifice organizarea
colectivului de
elevi
 Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, impresii, Resurse materiale: Observarea
meteo, mesajul zilei – pagina 18, din auxiliar, poze cu membrii modului în
 Text suport: „E prezent în orice loc”, de Emilia familiei, coli, creioane colorate, laptop, care copiii
CLR -3.1; 3.4 Căldăraru videoproiector participă la
 Repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text audiat Resurse procedurale: dialog
E prezent în  Construirea unor enunţuri, după cerinţe date conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
AVAP – 2.6
orice loc  Discuţii privind comportamentul unor personaje exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin
 Evidenţierea unor modele de comportament descoperire, observarea directă
 Joc de rol : Traversarea Forme de organizare:
 AVAP: Intersecţia cu semafor frontal, individual, în grup

Luni CLR - 1.3; 2.1; Sunetul i  Text suport: „E prezent în orice loc”de Emilia Resurse materiale: Observarea
3.1 Călduraru – pagina 18, din auxiliar, coli, creioane sistematică a
Litera i, de tipar  Formulare propoziţii cu suport intuitiv colorate, laptop, videoproiector capacităţii de
AVAP – 1.2  Formularea de propoziţii, indicarea numărului de Resurse procedurale: a pronunţa
cuvinte/silabe, percepute prin bătăi din palme conversaţia, explicaţia, demonstraţia, corect
MEM – 1.1  Indicarea locului sunetului i, în cuvinte formate din 2-3 exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin sunetele
silabe descoperire, observarea directă
 Identificarea literei i, de tipar, într-un şir de litere Forme de organizare: Aprecieri
 Trasarea după contur a literei i, de tipar frontal, individual, în grup globale si
 Citirea/scrierea a unor silabe cu literele învăţate folosind individuale
jetoane, litere magnetice
 Citirea/scrierea unor cuvinte cu literele învăţate
AVAP: modelarea plastilinei pentru obţinerea literei i, de
tipar
AVAP– 2.1; 2.2; Semaforul  Utilizarea unor tehnici simple de decupare, lipire, Resurse materiale: Analiza
2.3 desenare pentru realizarea semaforului –planşă cu mijloace de transport, semafor, produselor
 Explorarea modalităţilor de exprimare a ideilor şi hârtie colorată, laptop, videoproiector activităţii
MEM – 3.1 sentimentelor prin mijloacele artei vizuale şi ale Resurse procedurale:
tehnologiei conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
 Povestirea unui eveniment personal, cu ajutorul exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin
produsului obţinut descoperire, observarea directă
MEM: Numărarea semafoarelor Forme de organizare:
CLR: Discuţii despre rolul şi importanţa semaforului în frontal, individual, în grup
viaţa oamenilor

DP– 1.2, 3.1 Cum mă  Cum mă îmbrac?- igiena vestimentaţiei, corelaţia stării Resurse materiale: Observarea
îmbrac? de bine – pagina 10, din auxiliar, CD –suport imagistic sistematică
CLR– 1.1  Igiena personală şi a vestimentaţiei - discuţii despre şi video reviste cu articole de imbrăcăminte,
AVAP – 2.2 aspecte ale vestimentaţiei : coli, creioane colorate, laptop, videoproiector
-legarea şireturilor Resurse procedurale:
- purtarea corespunzătoarea a hainelor conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
- păstrarea hainelor în cuier, dulap etc exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin
Joc: Găseşte-i locul! descoperire, observarea directă
AVAP: Hăinuţa preferată Forme de organizare:
CLR: Alternarea momentelor de activitate cu cele de frontal, individual, în grup
relaxare-discuţie

SPORT
CLE
Litera I, de tipar  Text suport: „Familia mea”de Clara Ruse Resurse materiale: Observarea
 Formulare propoziţii cu suport intuitiv – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă” sistematică a
 Formularea de propoziţii, indicarea numărului de – pagina 19, din auxiliar, fişă de lucru, coli, capacităţii de
CLR2.1; 1.3; cuvinte/silabe, percepute prin bătăi din palme creioane colorate, laptop, videoproiector a identifica
Marti  Indicarea locului sunetului I, în cuvinte formate din 2-3 Resurse procedurale: sensul nou al
MEM – 1.1 silabe conversaţia, explicaţia, demonstraţia, cuvântului
 Identificarea literei I, de tipar într-un şir de litere exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin
 Trasarea după contur a literei I, de tipar descoperire, observarea directă Aprecieri
 Citirea/scrierea a unor silabe cu literele învăţate folosind Forme de organizare: globale si
jetoane, litere magnetice frontal, individual, în grup individuale
 Citirea/scrierea unor cuvinte cu literele învăţate
AVAP: modelarea plastilinei pentru obţinerea literei I
de tipar
Resurse materiale:
 Recunoaşterea şi colorarea numărului de elemente – pagina 18- din auxiliar, jucării, coli, creioane
MEM– 1.1; 1.2, Aprecieri
corespunzător unei mulţimi colorate, laptop, videoproiector
3.1; 5.1 Cifra şi numărul globale şi
 Colorarea unor elemente indicate de numere date Resurse procedurale:
3  Scrierea cardinalului unor mulţimi date conversaţia, explicaţia, demonstraţia, individuale
AVAP - 1.2
 Trasarea după contur punctat a cifrei 3 exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin
Observarea
 AVAP: Personalizarea cifrei 3 descoperire, observarea directă
sistematică
Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
 Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, impresii, Resurse materiale:
meteo, mesajul zilei – pagina 17, din auxiliar, CD –suport imagistic
 Întâlnirea de dimineaţă (prezenta, ziua, data, meteo, şi video coli, creioane colorate, laptop,
MEM- 1.4; 3.1 agenda zilei) videoproiector
Igiena  Mănânc sănătos- igiena alimentaţiei Resurse procedurale: Observarea
CLR – 2.1
alimentaţiei  Colorarea unor fructe, folosind codul culorilor conversaţia, explicaţia, demonstraţia, sistematică
CLR: Discuţii despre alimentele care pot fi consumate exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin
zilnic fără a ne afecta sănătatea, identificarea acestora descoperire, observarea directă
 Importanţa fructelor şi legumelor în alimentaţie Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
 Sunetele şi literele n, N, i, I Fişă de evaluare Aprecieri
 Identificarea literelor în silabe, cuvinte, propoziţii globale şi
 Compunerea de silabe, cuvinte cu litere date individuale
Miercuri  Despărtirea cuvintelor în silabe şi identificarea literelor
învăţate Observarea
CLR - 1.3; 3.1,  MM: „A, a, a, acum e toamnă, da!” sistematică
4.1  Recunoaşterea sunetelor învăţate în cuvinte
 Despărţirea cuvintelor în silabe şi precizarea poziţiei
Evaluare
MM – 2.1 sunetelor
 Exemplificarea cuvintelor care conţin anumite sunete
 Indicarea sunetelor percepute prin diferite semne: bătăi
din palme, ridicarea unui deget, a unui obiect, jetoane puse
pe bancă, săritură etc. (Ex: „Pune pe masă atâtea jetoane
câte sunete ai auzit)
 Joc: Arată! (indicarea poziţiei unui sunet într-un cuvânt
prin numărare
şi arătarea cifrei corespunzătoare)

 Exerciţii de sesizare a poziţiei sunetelor în pronunţarea


diferitelor cuvinte sugerate de imagini
 Punerea în corespondenţă a unor cuvinte care încep cu
sunetul c şi r cu imaginile potrivite
AVAP: Desenează obiecte/fiinţe a căror denumire
conţine (în poziţie iniţială sau finală) sunetele învăţate
Resurse materiale:
–laptop, videoproiector
MM  Audierea cântecului redat cu ajutorul mijloacelor tehnice
Resurse procedurale:
-1.4; 2.1. Genuri muzicale:  Exersarea asimilării pe strofe şi integrale a cântecului
conversaţia, explicaţia, demonstraţia, Aprecieri
folclorul copiilor  MEM : compararea numerelor
exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin individuale
Reproducerea în colectiv a cântecelor însuşite intuitiv,
descoperire, observarea directă
MEM - 1.2 pronunţând corect cuvintele
Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
RELIGIE
Igiena  Întâlnirea de dimineaţă (prezenta, ziua, data, meteo, Resurse materiale: Observarea
alimentaţiei agenda zilei) – pagina 19, din auxiliar, CD –suport imagistic sistematică
 Mănânc sănătos- igiena alimentaţiei şi video Planşă „Piramida alimentelor”, coli,
MEM - 1.4;  Piramida alimentelor – importanţa unei alimentaţii creioane colorate, laptop, videoproiector
3.1 diversificate, categorii de alimente Resurse procedurale:
 Efectele unor mâncăruri nesănătoase asupra sănătăţii conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
AVAP– 2.1
 Joc: Spune ce ai gustat exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin
AVAP: Alimentele micului dejun descoperire, observarea directă
Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
Joi
CLR– 1.1; 4.1 Ameliorare/  Ameliorare-dezvoltare Aprecieri
dezvoltare  Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor Resurse materiale: globale şi
stabili în funcţie de problemele individuale/ale – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă” individuale
majorităţii elevilor. -coli, creioane colorate, laptop, videoproiector cu privire la
Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de Resurse procedurale: rezultatele
dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor conversaţia, explicaţia, demonstraţia, învăţării
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin
vizate. descoperire, observarea directă
Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
Resurse materiale:
Pag.18, caiet Delta Cart Educaţional, CD –
 Realizarea unei colaj cu titlul Floarea soarelui, prin
suport imagistic şi video
folosirea unor tehnici de lucru:pensulaţie, dactilopictură,
Acuarele/tempera, pensule, seminţe de floarea
lipire,
soarelui, lipici, laptop, videoproiector
 Realizarea, prin desen, a unor chenare pe coli de Turul galeriei
Resurse procedurale:
AVAP– 1.3 Colaj flipchart – suport pentru expunerea lucrărilor (grupuri de (Interevaluare
conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
3-4 elevi) )
exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin
 Expunerea lucrărilor
descoperire, observarea directă
Vizitarea expoziţiei şi exprimarea unor puncte de vedere
Forme de organizare:
referitoare la lucrările expuse de colegi
frontal, individual, în grup

 Vizionarea unor filme care ilustrează diverse mişcări de Resurse materiale: Interevaluare
percuţie corporală – laptop, videoproiector
Percuţia  Executarea unor mişcări, după model: bătăi din palme, Resurse procedurale:
MM– 1.3; 2.1;
corporală (bătăi cu degetul pe bancă etc. conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
din palme, cu  Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin
degetul pe bancă conţinutului de idei al textului Dacă vesel se trăieşte descoperire, observarea directă
CLR – 2.2
etc.) CLR : - completarea unei propoziţii lacunare Când sunt Forme de organizare:
vesel, eu ….. frontal, individual, în grup

 Întâlnirea de dimineaţă (prezenta, ziua, data, meteo, Resurse materiale: Calendarul „Întâlnirea de
agenda zilei) dimineaţă”
Aprecieri
MEM MEM –  Ameliorare-dezvoltare laptop, videoproiector
globale şi
2.1, 3.1  Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor Resurse procedurale:
individuale
Ameliorare/ stabili în funcţie de problemele individuale/ale conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
cu privire la
CLR - 4.1 dezvoltare majorităţii elevilor şi vor fi identificate după evaluare. exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin
Vineri. rezultatele
Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de descoperire, observarea directă
învăţării
dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor Forme de organizare:
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare frontal, individual, în grup
vizate
 Roata obiectelor de igienă” – recunoaşterea obiectelor Observarea
la care se opreşte roata Resurse materiale: sistematică a
 Identificarea imaginilor care ilustrează reguli de igienă –jetoane cu obiecte de igienă, comportamen
 Precizarea acţiunilor proprii referitoare la activităţi de coli, creioane colorate, laptop, videoproiector tului cu
DP- 1.1; 1.2; igienă pe care le desfăşoară copilul în fiecare dimineaţă Resurse procedurale: privire la
3.1; 3.2  Observarea şi analiza unor ilustraţii date conversaţia, explicaţia, demonstraţia, igienă
Obiecte şi
 Exprimarea părerii cu privire la locuinţa în care i-ar exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin
CLR – 1.1 activităţi zilnice
plăcea să locuiască, având în vedere igiena şi ordinea descoperire, observarea directă
AVAP – 2.2 de igienă
 AVAP : ilustrarea prin desen a unor obiecte de igienă Forme de organizare:
(Recapitualare)
personală pe care nu le poţi împrumuta frontal, individual, în grup
 Autoevaluarea propriului comportament cu privire la
igiena personală
 Stabilirea gradului de dificultate al acţiunilor de igienă
pe care le desfăşoară copiii

SPORT
Activităţi
integrate/pe
Competente discipline;
Ziua Detalii de continut Resurse Evaluare
specifice organizarea
colectivului de
elevi

CLR

CLR
Luni

AVAP
DP

SPORT
CLE
Marti CLR

MEM

MEM

Miercuri

CLR

MM

RELIGIE

MEM
Joi

CLR
AVAP

MM

MEM

DP

Vineri.

SPORT
Activităţi
integrate/pe
Competente discipline;
Ziua Detalii de continut Resurse Evaluare
specifice organizarea
colectivului de
elevi

CLR

CLR
Luni

AVAP
DP

SPORT
CLE
Marti CLR

MEM

MEM

Miercuri

CLR

MM

RELIGIE

MEM
Joi

CLR
AVAP

MM

MEM

DP

Vineri.

SPORT

S-ar putea să vă placă și