Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: COLEGIUL NATIONAL - IASI


PROFESOR : JEMNA TUDOR
DISCIPLINA: EDUCAŢIE CIVICĂ opţional ca disciplină nouă
CLASA . a- XI-a
TEMA: Care sunt principalele valori şi principii ale democraţiei?
UNITATEA: Fundamente ale democraţiei
COMPETENŢA SPECIFICĂ: analizarea principalelor valori şi principii ale democraţiei şi raportarea lor la comportamentul civic din şcoală
şi comunitate
COMPETENŢE DERIVATE :1. Elevii vor defini noţiunea de valoare şi principiu.
2. Elevii vor argumenta importanţa valorilor şi principiilor democratice.
3. Elevii vor identifica principiile şi valorile democratice din Constituţia României şi din Proiectul Constituţiei
EU.
4.Elevii vor exemplifica modul în care principiile şi valorile democratice se regăsesc în comportamente civice.
5.Elevii vor analiza consecinţele nerespectării sau încălcării valorilor şi principiilor într-o democraţie.
DURATA: 2 ore

STRATEGIA DIDACTICĂ

Evenimetul Compet Conţinutul ştiinţific Activităţi de învăţare Timp Metode şi Resurse Evaluare-
didactic enţe tehnici instrumente
derivate şi
indicatori
Introducere Organizarea clasei , 3 Conversaţia, Caiete, manual
în activitate captarea atenţiei şi min. explicaţia, de „Educaţie
Evocarea 1 Lecţia anterioară: De ce ar trebui să alegem democraţia? verificarea temei pentru civică”, cl. A-
Concepte ancoră: regim democratic, regim totalitar, principiu acasă: aplicaţiile de la 7 XI-a, ediţia a- Răspunsuri orale-se
valoare (Anexa 1) pag. 10 din manual. min. II-a , ed. verifică capacitatea
Se anunţă elevii că vor trece la altă lecţie şi vor învăţa un nou . 3 Mirton de analiză de
mod de lucru în clasă: „Ştiu-Vreau să ştiu-Am învăţat”. Se enunţă Elevii notează titlul min. Dezbaterea, Timişoara, comparare, de
Realizarea tema şi se explică în ce constă noua metodă . (Anexa 2) temei. Explicaţia, 2004 explicare a
sensului 2 Tema : Care sunt principalele valori şi principii ale Elevii redefinesc 2 metoda avantajelor şi
democraţiei? conceptele de valoare şi min. „Roman”, dezavantajelor
Concepte cheie: principiu apoi, utilizind 15 „ Stiu – regimului
Valoare- apreciere manualul şi lucrind min Vreau democratic. de
Principiu- regulă de conduită sau de organizare statală, politică în individual sau pe grupe, să ştiu - exprimare orală şi de
cazul nostru. identifică principalele Am argumentare privind
Principalele valori democratice: libertate, dreptate, egalitate, valori şi principii ale învăţat” superioritatea
diversitate, toleranţă, responsabilitate; democraţiei. Vor găsi şi Munca în democraţiei.
Principiile democraţiei: valorile ce corespund echipă Răspunsuri orale – se
- pluralism politic – mai multe partide politice ( grupare liberă de principiilor respective.. verifică capacitatea
indivizi care urmăresc preluarea puterii); Completează tabelul de a opera logic
- stat de drept - respectarea legii; conform anexei 2. corect cu termeni-
- separarea puterilor : legislativă, executivă, judecătorească adică a defini şi a
-reezentativitate- vot universal , libertate politică; clasifica , a ierarhiza
-suveranitatea – statul decide fără nici un amestec din afară; Elevii notează schema 10 Retroproiector pe baza unor criterii
completată şi proiectată. min. Folie-anexa 2 unice pe aceeaşi
Reflecţia 4,5 Elevii notează schema proiectată.(Anexa 2) Elevii rezolvă individual 5 Conversaţia, Manual de treaptă a clasificării.
Valorile morale , componentă principală a sistemului deocratic aplicaţia din,manual de min. explicaţia educaţie Spiritul de echipă.
de guvernare(.Anexa 3) la p. 19. (Anexa 3) 2 civică, 2004, Răspunsuri orale-
min. Timişoara capacitatea de
Eseul Caiete argumentare a
opiniilor , de
utilizare corectă a
Extensia şi 2 termenilor de
tema acasă Realizaţi un scur t eseu cu titlul: Cum ar fi viaţa noastră dacă specialitate
toţi am gândi la fel? Se fac aprecieri
generale şi
Incheierea individuale asupra
activităţii contribuţiei la
elucidarea
problemelor
ORA a –II-a discutate.

Pregătirea pentru oră 2 Conversaţia, Caiete


Introducere Captarea atenţiei prin reanunţarea temei- Care sunt principalele min. explicaţia
în activitate valori şi principii democratice? Apoi elevilor li se anunţă o
nouă modalitate de a proceda pentru o mai bună înţelegere a
rolului democraţiei: se vor plimba printr-o galerie de afişe pe care
le vor realiza chiar ei. Citesc eseurile cu titlul: 10
2 Cum ar fi viaţa noastră min. Lectura, Eseu, originalitatea
Evocarea Verificarea temei acasă dacă toţi am gândi la conversaţia, ideilor şi stilul
Pe baza temei pentru acasă se reactualizează conceptele ancoră fel? explicaţia folosit
pentru a face trecerea la partea a doua a temei: Elevii reanalizează pe 3 Retroproiector
- valori: diversitate, toleranţă, libertate, dreptate, egalitate , etc. scurt, individual, tabelul min. Folie, caiete
- principii: suveranitatea, sepoararea puterilor, statul de cu anexa 2.
drept, reprezentativitatea, pluralism politic
5
Realizarea Se explică elevilor noua metodă „Turul galeriei” . 3
sensului Apoi, grupaţi în 4 echipe min. Foi albe de
Li se cere să –şi exprime punctul de vedere privind importanţa a câte 5 membri 15 Munca hârtie, format Scris, sub formă de
acestor valori şi principii în edificarea unei societăţi democratice. poziţionează pe câte o min. în echipă mare, markere afiş- capacitatea de
Se proiectează următoarele valori şi principii democratice: coală albă de format transfer, de
parlement, libertate, preşedinte, participare cetăţenească, mare sub forma unei „Turul ierarhizare corectă a
egalitate, dreptate,,suveranitate, lege, monarhie, toleranţă, „Case româneşti a galeriei” valorilor democraţiei
responsabilitate. (Anexa 4) democraţiei conceptele şi de transpunere în
ce reprezintă valori şi asemenea valori a
principii ale principiilor
democraţiei. (Anexa 4 ) democraţiei; spiritul
Reflexia 4,5 Principiile stau la temelia casei: suveranitatea, separarea În continuare elevii de echipă
puterilor exprimată prin parlament (puterea legislativă), expun cele patru afişe pe
Preşedintele şi guvern (executivul) şi justiţia; ele sunt perete, iar alături se 7
reprezebntate şi de lege ca concept cheie. În schimb, monarhia prinde câte o foaie de min.
chiar constituţională, presupune ca tronul să fie moştenit, deci hârtie. Apoi elevii vor
monarhul nu este alesul poporului pe baza votului liber exprimat. trece pe la fiecare afiş şi . Scris- capacitatea de
Aici este încălcat principiul participării cettăţeneşti, al vor nota observaţiile analiză şi spiritul de
reprezentativităţii. critice pe care le observaţie critică,
Pluralismul politic presupune şi participare cetăţenească şi consideră necesare. obiectivă Sesizarea
libertate în forma ei politică. Şefii echipelor citesc similitudinii de
în final aceste observaţii conţinut dintre cele
şi justifică poziţionarea 5 două documente şi
termenilor în casa min. caracterul european a
simbolică a democxraţiei celei româneşti.
româneşti. Corectitudinea
Elevii corectează cu definirii noilor
markerele pe desen . concepte cheie.

Extensia şi 3 Concepte cheie: principiul proporţionalităţii şi cel al Elevii vor compara . Conversaţia, „Educaţia
tema acasă subsidiarităţii. textele celor două explicaţia civică”, ghidul
Constituţii: a României 1 prof., clasa a-
şi Proiectul Constituţiei min. XI-a 2003
EU. Timişoara, , p.
48-49

Încheierea Concluzii asupra superiorităţii democraţiei faţă de totalitarism în


activităţii respectarea drepturilor omului.
Se fac aprecieri
Elevii răspund la 4 Conversaţia, generale şi
întrebări şi notează min. explicaţia individuale asupra
Întotdeauna principiile se proiectează sub forma valorilor care le concluziile. participării la lecţie, a
direcţionează acţiunea. originalităţii şi
corectitudinii
amplasării
conceptelor cheie:
valori şi principii ale
democraţiei în afişul
realizat de elevi ca şi
a modului de
cooperare în echipă.

ANEXA 1

1.Lucrând în echipe, identificaţi trei avantaje ale democraţiei şi stabiliţi în ce condiţii acestea s-ar putea transforma în dezavantaje.
Comparţi-vă opiniile.

2.Comparaţi un sistem politic democratic cu un sistem poltic totalitar. Optaţi pentru unul dintre ele şi argumentaţi-vă răspunsul.

ANEXA 2

ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM ÎNVĂŢAT


Democraţie-puterea poporului A apărut în Grecia Antică apoi şi în Roma Principiul reprezentativităţii
Antică

Forme - directă
- reprezentativă
Libertate – lipsa constrângerilor Libertate personală -a cuvântului
Forme - personală -de credinţă
- politică -de asociere
- economică -de decizie
Libertate politică -libertatea votului
-de asociere politică
-de informare
-de control a autorităţii

Libertatea economică- libera inţiativă


Dreptate - a da fiecăruia ce i se cuvine Forme - distributivă Dreptate - comunistă- intervine statul masiv
- socială Dreptate – social-democratică - statul minimal în
democraţiile occidentale
Egalitate - prin naştere Forme de egalitate-politică
- egalizarea şanselor -juridică
-socială
-economică
Violenţa - de limbaj
Toleranţă – acceptarea altor persoane şi idei Solidaritatea- unirea persoanelor cu idealuri - fizică
diferite de ale noastre commune, pentru a apăra valori commune. - războiul – cea mai gravă formă

Diversitate – diferenţe între persoane sub aspect


etnic, cultural, religios, rasial Diversitate - nu anulează dreptatea şi egalitatea
şanselor, libertatea prin celelalte valori ale
democraţiei.
Aceste principii se corelează cu valori: suveran
Principii ale democraţiei -al suveranităţii Suveran este statul liber să ia orice decizie. parlament ,
-separarea puterilor Preşedinte,
-stat de drept Puterile sunt independente -legislativă justiţie
-pluralism politic -executivă lege, dreptate
-reprezentativitate -judecătorească libertate
Stat de drept – domnia legii politică, de
expresie
Pluralism politic- existenţa mai multor participare
partiedepolitice cetăţenească,
Reprezentativitate-guvernanţii au acordul vot liber
guvernaţilor exprimat

ANEXA 3

Tu decizi… Pe baza căror valori ar trebui să se facă, după părerea voastră, selecţia socială într-o ţară democratică, astfel încât proverbul
“omul potrivit la locul potrivit” să se adeverească? Argumentaţi-vă punctual de vedere, pe baza a trei exemple concrete.
ANEXA 4

MONARHIE

TOLERANTA

LIBERTATE PARTICIPARE
CETATENEASCA

RESPONSABI
LITATE
PRESEDINTE
EGALITATE STAT DE
PARLAMENT DREPTATE
PLURARISM DREPT
LEGE

SUVERANITATE