Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECTIE

Şcoala: cu clasele I-VIII, Vasile Alecsandri, Mircesti


Disciplina: CULTURA CIVICĂ
Clasa : a VIII –a B
Data : 26.10.2010
Tema : LIBERTATE SI RESPONSABILITATE
Titlul lecţiei : Libertatea si respectarea legii. Limite
Tipul lecţiei : mixta

Scopul lecţiei : - sa inteleaga si sa explice raportul dintre libertate si respectarea legilor,


sa recunoasca limitele libertatii

Obiective operaţionale :
O1 – sa inteleaga si sa explice comportamentul social
O2 – sa defineasca normele
O3 - sa defineasca normele morale si cele juridice
O4 – sa explice in ce consta controlul social
O5 – sa argumenteze necesitatea respectarii legilor
O6 – sa indice modalitati de impunere a legilor
O7 – sa dea exemple de pedepse aplicate in cazul nerespectarii legilor
O8 – sa inteleaga si sa distinga intre limitele legale si cele nelegale ale libertatii
O9 – sa inteleaga si sa explice privarea legala de libertate
O10 – sa defineasca prezumtia de nevinovatie

Strategia didactică :
1. Mod de abordare al învăţării : mixt
2. Metode şi procedee : lucrul in echipa, conversaţia euristica, explicaţia, observaţia,
exemplificarea, descoperirea, problematizarea, studiul de caz, munca individuala
3. Forma de organizare : frontală şi individuală
4. Evaluare : formativă
5. Material didactic : - Manualul de « Cultură civică », clasa a VIII-a, Autori :Maria-
Liana Lacatus, Mihaela Penu Puscas, Editura Corint
- Constituţia României
- Declaraţia Universală a Drepturilor Omului

6. Durata orei: 50 minute


7. Locul de desfăşurare : Sala de clasă
Desfăşurarea metodică a lecţiei
Momentele Obie Unităţi de conţinut Activitatea propunătorului Activitatea elevilor Evaluare
lecţiei ctive
1. Momentul - stabilesc climatul socio-afectiv - îşi pregătesc
organizatoric necesar desfăşurării lecţiei, materialele necesare
pregătesc materialele necesare desfăşurării lecţiei în
desfăşurării lecţiei, notez absenţii. bune condiţii, ascultă
şi sunt atenţi.
2.Reactualizarea - adresez întrebări pentru a aprecia - răspund la întrebări :
cunoştiinţelor modul în care şi-au însuşit
dobânditae cunoştiinţele dobândite anterior,
anterior din lectia :
Libertate personala, polica si
economica chestionar
- ce este libertatea ? e orală şi
- cand spunem despre o persoana individual
ca este libera ? ă. Se
-cand spunem despre o persoana apreciază
ca nu este libera? corectitudi
- ce intelegem prin libertate? nea
- care este cadrul legal care apara răspunsuri
libertatea? lor prin
- care sunt cele trei tipuri de adresarea
libertate? de
- ce este libertatea personala? calificativ
- forme si exemple ale libertatii e verbale
personale
- forme si exemple ale libertatii
politice
- forme si exemple ale libertatii
economice
- verific tema pentru acasa - 2,3 elevi prezinta
plangerea catre OPC
3.Captarea -inmanez unui elev un text despre -primeste textul, il
atenţiei o forma concreta de limitare a citeste ai apoi se
libertatii . (fisa 1) exprima pareri

4. Anunţarea - scriu pe tablă titlul - notează în caiet titlul


titlului noii lecţii lecţiei
şi scrierea pe
tablă

5. Motivaţia Crearea - intreb elevii despre cum isi - ascultă, raspund,


învăţării sentimentului petrec timpul liber si cine sunt atenţi
utilităţii celor hotaraste asupra acestui lucru
studiate

6. Comunicarea - comunic elevilor obiectivele - ascultă, sunt atenţi


obiectivelor operaţionale ale lecţiei şi le scriu
operaţionale ale pe tablă
lecţiei noi - rog elevii sa isi imagineze ca
in clasa lor nu ar fi nici o regula si
sa ii pun sa prezinte cum ar arata o
astfel de situatie

7. Predarea noilor O1 Pentru ca o societate sa


cunoştinţe functioneze normal, oamenii
trebuie sa respecte anumite reguli
sau norme. Exemplu, normele de
circulatie. Astfel, pentru ca intre
oameni sa existe armonie, acestia
trebuie sa aibe un anume
comportament social.
Comportamentul social
reprezinta totalitatea actiunilor
persoanei, in raport cu ceilalti.
Acest comportament trebuie sa se
produca in cadrul stabilita de
regulile si normele unei societati. Evaluare
continuă

O2 Normele reprezinta acele reguli de


conduita umana, care stabilesc
ceea ce este normal si ceea ce nu,
ceea ce astapta societatea de la
noi, ce ne este permis si ce ne este
interzis.

Normele sunt de doua feluri :


O3
1. norme morale - notează pe caiete,
2. norme juridice analizează, disting
Normele morale reprezinta ideile
regului de conduita, nescrise, care
ne arata diferenta dintre bine si rau
si pe care daca nu le respectam nu
ne pedepseste statul ci opinia
publica.
Normele juridice reprezinta
regului scrise, obligatorii,
cunoscute sub numele de legi, pe
care daca nu le respectam ne
pedepseste statul prin forta de
coercitie pe care o are.
Coercitia reprezinta ansamblul de
masuri folosite de stat pentru a ne
obliga sa respectam legile.

Observam asadar ca statul impune


O4 un control social in sensul ca
exercita presiuni, constrangeri
asupra membrilor societatii prin
care ii determina sa se comporte
intr-un anume mod. De aceeea,
oamenii trebuie sa cunoasca legile
si sa le respecte. Un principiu de
drept spune ca nimeni nu poate
invoca necunoasterea legilor.
Nemo censetur ignorare legem
De aceea legile sunt publicare in Observare
ziarul oficial al Guvernului numit a
Monitorul Oficial. comporta
mentului
O5 Impart elevilor fise de lucru pe Elevii citesc cu elevilor
grupe (fisa 2a si 2b) atentie fisele de lucru,
Discutam, pe baza fiselor, despre le completeaza si le
necesitatea respectarii legilor prezinta clasei

In fiecare societate este nevoie de


respectarea legilor pentru a exista
excilibru.

O6 Tot plecand de la fisele de lucru


exemplificam pedepsele in cazul
O7
nerespectarii legilor.

O8 Inmanez elevilor alte doua fise de


lucru, cazul fetei careia i se
limiteaza libertatea ilegal, fiind
sechestrat si al elevului care i se
limiteaza libertatea legal (fisa 3a si
3b)
- notează pe caiete,
Explic ca libertatea nu poate fi analizează, disting
incalcata fiind un drept absolut si ideile
natural, prevazuta de Declaratia
Universala a Drepturilor Omului si
de Constititia Romaniei, art. 23.

Totusi, poatre exista o limitate


nelegala (sechestrarea, rapirea,
tinerea legat sau inchis
independent de vointa
persoanei) situatii pe care legea le
respinge si le insrimineaza.
Exista si limitatea legala, atunci
O9 cand sunt incalcate legile si ca
pedeapsa se hotaraste inchisoarea
sau privarea de libertate.

Tocmai pentru ca este legala


aceasta se dispune doar de catre un
judecator, in urma unui proces.

O10
Fiecare persoana se bucura asadar
de prezumtia de nevinovatie
adica este considerata nevinovata
pana printr-un proces se
demonstreaza contrariul. Procesul
trebuie sa fie corect, echitabil,
persoana are dreptul la aparare si
la un aparator.
8. Fixarea - adresez elevilor întrebări prin - elevii răspund la Evaluare
cunoştinţelor care evaluez gradul de intelegere a întrebări orală
cunostintelor noi primite. continuă
9. Încheierea - fac aprecieri referitoare la modul - ascultă aprecierile Evaluare
lecţiei de desfăşurare a lecţiei şi scot în făcute şi îşi însuşesc finală
evidenţă elevii care au avut o observaţiile
prestaţie bună şi foarte bună la oră.
- dau tema pentru acasă
- notează pe caiete
tema pentru acasă