PROIECT DE LECTIE

Şcoala: cu clasele I-VIII, Vasile Alecsandri, Mircesti Disciplina: CULTURA CIVICĂ Clasa : a VIII –a B Data : 26.10.2010 Tema : LIBERTATE SI RESPONSABILITATE Titlul lecţiei : Libertatea si respectarea legii. Limite Tipul lecţiei : mixta Scopul lecţiei : - sa inteleaga si sa explice raportul dintre libertate si respectarea legilor, sa recunoasca limitele libertatii Obiective operaţionale : O1 – sa inteleaga si sa explice comportamentul social O2 – sa defineasca normele O3 - sa defineasca normele morale si cele juridice O4 – sa explice in ce consta controlul social O5 – sa argumenteze necesitatea respectarii legilor O6 – sa indice modalitati de impunere a legilor O7 – sa dea exemple de pedepse aplicate in cazul nerespectarii legilor O8 – sa inteleaga si sa distinga intre limitele legale si cele nelegale ale libertatii O9 – sa inteleaga si sa explice privarea legala de libertate O10 – sa defineasca prezumtia de nevinovatie Strategia didactică : 1. Mod de abordare al învăţării : mixt 2. Metode şi procedee : lucrul in echipa, conversaţia euristica, explicaţia, observaţia, exemplificarea, descoperirea, problematizarea, studiul de caz, munca individuala 3. Forma de organizare : frontală şi individuală 4. Evaluare : formativă 5. Material didactic : - Manualul de « Cultură civică », clasa a VIII-a, Autori :MariaLiana Lacatus, Mihaela Penu Puscas, Editura Corint - Constituţia României - Declaraţia Universală a Drepturilor Omului
6. 7.

Durata orei: 50 minute Locul de desfăşurare : Sala de clasă

care sunt cele trei tipuri de libertate? .cand spunem despre o persoana ca este libera ? -cand spunem despre o persoana ca nu este libera? .Reactualizarea cunoştiinţelor dobânditae anterior chestionar e orală şi individual ă.ascultă. sunt atenţi . Motivaţia învăţării Crearea sentimentului utilităţii celor studiate . Anunţarea titlului noii lecţii şi scrierea pe tablă 5. pregătesc materialele necesare desfăşurării lecţiei. Comunicarea obiectivelor operaţionale ale lecţiei noi . raspund. polica si economica .scriu pe tablă titlul îşi pregătesc materialele necesare desfăşurării lecţiei în bune condiţii.ascultă. din lectia : Libertate personala. (fisa 1) . il citeste ai apoi se exprima pareri .ce intelegem prin libertate? .verific tema pentru acasa -inmanez unui elev un text despre o forma concreta de limitare a libertatii . .ce este libertatea ? .forme si exemple ale libertatii personale .ce este libertatea personala? . sunt atenţi 6.forme si exemple ale libertatii economice .răspund la întrebări : Evaluare 2.intreb elevii despre cum isi petrec timpul liber si cine hotaraste asupra acestui lucru . Se apreciază corectitudi nea răspunsuri lor prin adresarea de calificativ e verbale 3.forme si exemple ale libertatii politice .Captarea atenţiei .care este cadrul legal care apara libertatea? . ascultă şi sunt atenţi.stabilesc climatul socio-afectiv necesar desfăşurării lecţiei. Momentul organizatoric Obie ctive Unităţi de conţinut Desfăşurarea metodică a lecţiei Activitatea propunătorului Activitatea elevilor .2.Momentele lecţiei 1.3 elevi prezinta plangerea catre OPC -primeste textul.comunic elevilor obiectivele operaţionale ale lecţiei şi le scriu pe tablă rog elevii sa isi imagineze ca in clasa lor nu ar fi nici o regula si . notez absenţii. .notează în caiet titlul lecţiei 4.adresez întrebări pentru a aprecia modul în care şi-au însuşit cunoştiinţele dobândite anterior.

Exemplu. Evaluare continuă O2 Normele reprezinta acele reguli de conduita umana. obligatorii.notează pe caiete. norme juridice Normele morale reprezinta regului de conduita. Comportamentul social reprezinta totalitatea actiunilor persoanei. Normele sunt de doua feluri : 1. normele de circulatie.sa ii pun sa prezinte cum ar arata o astfel de situatie 7. ce ne este permis si ce ne este interzis. nescrise. cunoscute sub numele de legi. Acest comportament trebuie sa se produca in cadrul stabilita de regulile si normele unei societati. Astfel. in raport cu ceilalti. constrangeri asupra membrilor societatii prin care ii determina sa se comporte O3 . disting ideile O4 . Observam asadar ca statul impune un control social in sensul ca exercita presiuni. analizează. care ne arata diferenta dintre bine si rau si pe care daca nu le respectam nu ne pedepseste statul ci opinia publica. Coercitia reprezinta ansamblul de masuri folosite de stat pentru a ne obliga sa respectam legile. pe care daca nu le respectam ne pedepseste statul prin forta de coercitie pe care o are. Predarea noilor cunoştinţe O1 Pentru ca o societate sa functioneze normal. oamenii trebuie sa respecte anumite reguli sau norme. Normele juridice reprezinta regului scrise. acestia trebuie sa aibe un anume comportament social. pentru ca intre oameni sa existe armonie. norme morale 2. ceea ce astapta societatea de la noi. care stabilesc ceea ce este normal si ceea ce nu.

disting ideile O9 O10 Fiecare persoana se bucura asadar de prezumtia de nevinovatie adica este considerata nevinovata . in urma unui proces. Nemo censetur ignorare legem De aceea legile sunt publicare in ziarul oficial al Guvernului numit Monitorul Oficial. despre necesitatea respectarii legilor In fiecare societate este nevoie de respectarea legilor pentru a exista excilibru.notează pe caiete. poatre exista o limitate nelegala (sechestrarea. atunci cand sunt incalcate legile si ca pedeapsa se hotaraste inchisoarea sau privarea de libertate. 23. Elevii citesc cu atentie fisele de lucru. O5 Impart elevilor fise de lucru pe grupe (fisa 2a si 2b) Discutam. prevazuta de Declaratia Universala a Drepturilor Omului si de Constititia Romaniei.intr-un anume mod. le completeaza si le prezinta clasei Observare a comporta mentului elevilor O6 O7 O8 Tot plecand de la fisele de lucru exemplificam pedepsele in cazul nerespectarii legilor. Tocmai pentru ca este legala aceasta se dispune doar de catre un judecator. analizează. rapirea. art. De aceeea. cazul fetei careia i se limiteaza libertatea ilegal. Totusi. fiind sechestrat si al elevului care i se limiteaza libertatea legal (fisa 3a si 3b) Explic ca libertatea nu poate fi incalcata fiind un drept absolut si natural. . pe baza fiselor. tinerea legat sau inchis independent de vointa persoanei) situatii pe care legea le respinge si le insrimineaza. Inmanez elevilor alte doua fise de lucru. Exista si limitatea legala. Un principiu de drept spune ca nimeni nu poate invoca necunoasterea legilor. oamenii trebuie sa cunoasca legile si sa le respecte.

fac aprecieri referitoare la modul de desfăşurare a lecţiei şi scot în evidenţă elevii care au avut o prestaţie bună şi foarte bună la oră. echitabil.ascultă aprecierile făcute şi îşi însuşesc observaţiile .notează pe caiete tema pentru acasă Evaluare orală continuă Evaluare finală .adresez elevilor întrebări prin care evaluez gradul de intelegere a cunostintelor noi primite.dau tema pentru acasă . Fixarea cunoştinţelor 9. . . Procesul trebuie sa fie corect. Încheierea lecţiei pana printr-un proces se demonstreaza contrariul.8.elevii răspund la întrebări . persoana are dreptul la aparare si la un aparator. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful