PROIECT DE LECTIE

Şcoala: cu clasele I-VIII, Vasile Alecsandri, Mircesti Disciplina: CULTURA CIVICĂ Clasa : a VIII –a B Data : 26.10.2010 Tema : LIBERTATE SI RESPONSABILITATE Titlul lecţiei : Libertatea si respectarea legii. Limite Tipul lecţiei : mixta Scopul lecţiei : - sa inteleaga si sa explice raportul dintre libertate si respectarea legilor, sa recunoasca limitele libertatii Obiective operaţionale : O1 – sa inteleaga si sa explice comportamentul social O2 – sa defineasca normele O3 - sa defineasca normele morale si cele juridice O4 – sa explice in ce consta controlul social O5 – sa argumenteze necesitatea respectarii legilor O6 – sa indice modalitati de impunere a legilor O7 – sa dea exemple de pedepse aplicate in cazul nerespectarii legilor O8 – sa inteleaga si sa distinga intre limitele legale si cele nelegale ale libertatii O9 – sa inteleaga si sa explice privarea legala de libertate O10 – sa defineasca prezumtia de nevinovatie Strategia didactică : 1. Mod de abordare al învăţării : mixt 2. Metode şi procedee : lucrul in echipa, conversaţia euristica, explicaţia, observaţia, exemplificarea, descoperirea, problematizarea, studiul de caz, munca individuala 3. Forma de organizare : frontală şi individuală 4. Evaluare : formativă 5. Material didactic : - Manualul de « Cultură civică », clasa a VIII-a, Autori :MariaLiana Lacatus, Mihaela Penu Puscas, Editura Corint - Constituţia României - Declaraţia Universală a Drepturilor Omului
6. 7.

Durata orei: 50 minute Locul de desfăşurare : Sala de clasă

comunic elevilor obiectivele operaţionale ale lecţiei şi le scriu pe tablă rog elevii sa isi imagineze ca in clasa lor nu ar fi nici o regula si .scriu pe tablă titlul îşi pregătesc materialele necesare desfăşurării lecţiei în bune condiţii. Momentul organizatoric Obie ctive Unităţi de conţinut Desfăşurarea metodică a lecţiei Activitatea propunătorului Activitatea elevilor .stabilesc climatul socio-afectiv necesar desfăşurării lecţiei. (fisa 1) .Captarea atenţiei . Se apreciază corectitudi nea răspunsuri lor prin adresarea de calificativ e verbale 3.care sunt cele trei tipuri de libertate? . sunt atenţi . sunt atenţi 6.cand spunem despre o persoana ca este libera ? -cand spunem despre o persoana ca nu este libera? .intreb elevii despre cum isi petrec timpul liber si cine hotaraste asupra acestui lucru .ce este libertatea ? . . il citeste ai apoi se exprima pareri . . polica si economica .forme si exemple ale libertatii economice . din lectia : Libertate personala.forme si exemple ale libertatii politice . raspund. pregătesc materialele necesare desfăşurării lecţiei.Reactualizarea cunoştiinţelor dobânditae anterior chestionar e orală şi individual ă.ascultă. notez absenţii.notează în caiet titlul lecţiei 4.adresez întrebări pentru a aprecia modul în care şi-au însuşit cunoştiinţele dobândite anterior.verific tema pentru acasa -inmanez unui elev un text despre o forma concreta de limitare a libertatii .care este cadrul legal care apara libertatea? . Anunţarea titlului noii lecţii şi scrierea pe tablă 5.ascultă. Comunicarea obiectivelor operaţionale ale lecţiei noi . ascultă şi sunt atenţi.ce este libertatea personala? .2.forme si exemple ale libertatii personale .ce intelegem prin libertate? .3 elevi prezinta plangerea catre OPC -primeste textul.Momentele lecţiei 1. Motivaţia învăţării Crearea sentimentului utilităţii celor studiate .răspund la întrebări : Evaluare 2.

constrangeri asupra membrilor societatii prin care ii determina sa se comporte O3 . acestia trebuie sa aibe un anume comportament social. Normele sunt de doua feluri : 1. Astfel. Exemplu. care stabilesc ceea ce este normal si ceea ce nu. Observam asadar ca statul impune un control social in sensul ca exercita presiuni. nescrise.sa ii pun sa prezinte cum ar arata o astfel de situatie 7. in raport cu ceilalti. Evaluare continuă O2 Normele reprezinta acele reguli de conduita umana. analizează. Normele juridice reprezinta regului scrise. norme juridice Normele morale reprezinta regului de conduita. normele de circulatie. norme morale 2. oamenii trebuie sa respecte anumite reguli sau norme. pe care daca nu le respectam ne pedepseste statul prin forta de coercitie pe care o are. cunoscute sub numele de legi. ceea ce astapta societatea de la noi. Coercitia reprezinta ansamblul de masuri folosite de stat pentru a ne obliga sa respectam legile.notează pe caiete. Acest comportament trebuie sa se produca in cadrul stabilita de regulile si normele unei societati. disting ideile O4 . Predarea noilor cunoştinţe O1 Pentru ca o societate sa functioneze normal. Comportamentul social reprezinta totalitatea actiunilor persoanei. pentru ca intre oameni sa existe armonie. ce ne este permis si ce ne este interzis. obligatorii. care ne arata diferenta dintre bine si rau si pe care daca nu le respectam nu ne pedepseste statul ci opinia publica.

disting ideile O9 O10 Fiecare persoana se bucura asadar de prezumtia de nevinovatie adica este considerata nevinovata . prevazuta de Declaratia Universala a Drepturilor Omului si de Constititia Romaniei. O5 Impart elevilor fise de lucru pe grupe (fisa 2a si 2b) Discutam.intr-un anume mod. le completeaza si le prezinta clasei Observare a comporta mentului elevilor O6 O7 O8 Tot plecand de la fisele de lucru exemplificam pedepsele in cazul nerespectarii legilor. atunci cand sunt incalcate legile si ca pedeapsa se hotaraste inchisoarea sau privarea de libertate. analizează. Exista si limitatea legala. pe baza fiselor. De aceeea.notează pe caiete. fiind sechestrat si al elevului care i se limiteaza libertatea legal (fisa 3a si 3b) Explic ca libertatea nu poate fi incalcata fiind un drept absolut si natural. Elevii citesc cu atentie fisele de lucru. tinerea legat sau inchis independent de vointa persoanei) situatii pe care legea le respinge si le insrimineaza. rapirea. poatre exista o limitate nelegala (sechestrarea. Tocmai pentru ca este legala aceasta se dispune doar de catre un judecator. Un principiu de drept spune ca nimeni nu poate invoca necunoasterea legilor. Inmanez elevilor alte doua fise de lucru. in urma unui proces. Totusi. oamenii trebuie sa cunoasca legile si sa le respecte. . despre necesitatea respectarii legilor In fiecare societate este nevoie de respectarea legilor pentru a exista excilibru. art. 23. cazul fetei careia i se limiteaza libertatea ilegal. Nemo censetur ignorare legem De aceea legile sunt publicare in ziarul oficial al Guvernului numit Monitorul Oficial.

persoana are dreptul la aparare si la un aparator. Încheierea lecţiei pana printr-un proces se demonstreaza contrariul.dau tema pentru acasă .fac aprecieri referitoare la modul de desfăşurare a lecţiei şi scot în evidenţă elevii care au avut o prestaţie bună şi foarte bună la oră.ascultă aprecierile făcute şi îşi însuşesc observaţiile . echitabil.8. .notează pe caiete tema pentru acasă Evaluare orală continuă Evaluare finală .elevii răspund la întrebări .adresez elevilor întrebări prin care evaluez gradul de intelegere a cunostintelor noi primite. . Procesul trebuie sa fie corect. . Fixarea cunoştinţelor 9.