Sunteți pe pagina 1din 3

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TELIUCU INFERIOR

Str. Zorilor, Nr. 1 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE


JUD. HUNEDOARA

SEMESTRUL I

PROIECTAREA UNITĂŢII TEMATICE:


Convenția cu privire la drepturile copilului
Dreptul la informare

Nr. de săptămâni: I- IV
Perioada: 10 septembrie- 5 octombrie 2018
1 oră pe săptămână

ZIUA/DATA/ DISCIPLINA DETALIERI DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂȚARE RESURSE EVALUARE


interval orar CONŢINUT
MIERCURI Educație De ce avem nevoie de  Convenția cu privire la drepturile copilului Resurse materiale:
12 socială drepturi pentru copii?  Test inițial – manualul Test initial de
septembrie - Trecerea în revistă a drepturilor prevăzute în Convenție; – Convenția cu privire la evaluare
1.1 - elaborarea unui eseu de cinci minute pornind de la drepturile copilului
1210 - 1300 1.2 întrebarea: „ce s-ar întâmpla dacă de mâine copiii nu ar - Fișe de evaluare Observarea
1.3 - Fișe cu situații date sistematică
mai avea nici drepturi și nici responsabilități? ”
2.1 - Videoproiector, laptop
2.2 - analizarea unor situații care ilustrează
3.1 respectarea/încălcarea unor drepturi ale copilului și
Resurse procedurale:
3.2 formularea unor puncte de vedere personale cu privire la conversaţia, explicaţia,
aspectele sesizate; demonstraţia, exerciţiul,
- participarea la realizarea regulamentului clasei, care să jocul de rol, învăţarea prin
reflecte drepturi și responsabilități ale elevilor la nivel de descoperire, observarea
clasă directă
Forme de organizare:
frontal, individual, pe grupe
MIERCURI Educație Dreptul la informare: - organizarea unor discuții de grup prin care elevii Resurse materiale: Aprecieri globale
19 socială Ne mirăm! Ne formulează întrebări referitoare la preocupări actuale sau - manual şi individuale

1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ TELIUCU INFERIOR
Str. Zorilor, Nr. 1 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
JUD. HUNEDOARA

septembrie întrebăm! probleme concrete privind drepturile copilului, - videoproiector, laptop,


1.1 - organizarea unor jocuri de rol care să stimuleze fișe de lucru, microfon,
1210 - 1300 1.2 preocuparea pentru formularea de întrebări: de exemplu,
1.3 Resurse procedurale:
elevi-jurnaliști se întâlnesc cu susținători ai drepturilor
2.1 conversaţia, explicaţia,
2.2 copilului,
demonstraţia, exerciţiul,
3.1 - formularea de întrebări pornind de la o situație de jocul de rol, învăţarea prin
3.2 încălcare a drepturilor copilului, descoperire, observarea
directă
Forme de organizare:
frontal, individual, pe grupe
MIERCURI Educație Ne informăm - organizarea unor discuții de grup prin care elevii Resurse materiale: Observarea
26 socială responsabil. formulează întrebări referitoare la preocupări actuale - manual sistematică a
septembrie Pe cine și cum sau probleme concrete privind drepturile copilului, - videoproiector, laptop, comportamentului
1.1 întrebăm? fișe de lucru, microfon, participativ
- organizarea unor jocuri de rol care să stimuleze
1210 - 1300 1.2
1.3 preocuparea pentru formularea de întrebări: de
Resurse procedurale:
2.1 exemplu, elevi-jurnaliști se întâlnesc cu diferite
conversaţia, explicaţia,
2.2 personalități, demonstraţia, exerciţiul, jocul
3.1 - formularea de întrebări pornind de la o situație de de rol, învăţarea prin
3.2 încălcare a drepturilor copilului, descoperire, observarea directă
Forme de organizare:
frontal, individual
Miercuri Educație Recapitulare. - analizarea unor situații care ilustrează Resurse materiale: Evaluare orală
3 octombrie socială Evaluare orală respectarea/încălcarea unor drepturi ale copilului și - manual
formularea unor puncte de vedere personale cu privire la - fișe de lucru, microfon,
1210 - 1300 1.1 creioane colorate, bilețele
aspectele sesizate;
1.2
1.3 - organizarea unor discuții de grup prin care elevii
formulează întrebări referitoare la preocupări actuale Resurse procedurale:
2.1 conversaţia, explicaţia,
2.2 sau probleme concrete privind drepturile copilului, demonstraţia, exerciţiul, jocul
3.1 - organizarea unor jocuri de rol care să stimuleze didactic, învăţarea prin
3.2 preocuparea pentru formularea de întrebări descoperire, observarea directă
Forme de organizare:

2
ȘCOALA GIMNAZIALĂ TELIUCU INFERIOR
Str. Zorilor, Nr. 1 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
JUD. HUNEDOARA

- Joc: Ce mă preocupă cel mai mult? (elevii notează pe un frontal, individual, în grup
bilețel o întrebare al cărei răspuns îl vor afla în
următoarea oră – dacă vor să li se răspundă personal își
scriu numele pe bilet. La începutul orei următoare,
profesorul citește fiecare bilețel și formulează câte un
răspuns scurt, îndemnând elevii să solicite un răspuns
personal dacă nu au fost mulțumiți.)