Sunteți pe pagina 1din 8

LUCRARE DE DISERTAŢIE

Zonele Metropolitane din Uniunea Europeană


în contextul Amenajării Teritoriului
PROFESOR COORDONATOR,
Conf. univ. dr. Corneliu IAŢU
ABSOLVENT MASTER,
Tudor JEMNA
ID
Planul Lucrării
INTRODUCERE
• Importanţa şi Actualitatea Temei
CAPITOLUL I – DEFINIREA OBIECTULUI CERCETĂRII

– Context Socio-Istoric General – Cadrul Conceptual


– Tipologii ale Urbanizării
– Conceptul Dezvoltării Durabile
– Locuirea Urbană – Tipologia Oraşelor
– Structuri Teritorial – Statistice
– Scopul Lucrării
– Contextul Dezvoltării Teritoriale
• Amenajarea Teritoriului în Context European - Macro-Context
• Context Naţional pentru Amenajarea Teritoriului - Micro-
Context
– Principalele Documente Europene la care România îşi aliniază
Politicile sale în domeniul Amenajării Teritoriului
– Amenajarea Teritoriului Naţional – Cadrul Juridic
• Atribuţiile Administraţiei Centrale în domeniul Amenajării
Teritoriului
• Atribuţiile Administraţiei Publice Judeţene în domeniul
Amenajării Teritoriului
• Atribuţiile Administraţiei Publice Locale în domeniul Amenajării
Teritoriului
• Structura Instituţională
CAPITOLUL II – METODOLOGIA CERCETĂRII

– Orientări şi Tendinţe Contemporane în


Domeniul Urbanizării
• Largi Zone Urbane în Uniunea Europeană
• Definiţile Urbane Eurostat
• Criteriul Metodologic de Ordonare
• Auditul Urban
– Metodologii de Determinare a Zonelor
Metropolitane
• Sistemul Informaţional Geografic (URBAN
GIS)
– Experienţa Metropolitană la Nivel European
– Guvernarea Zonelor Metropolitane
CAPITOLUL III - ORGANIZAREA
ADMINISTRATIVĂ A TERITORIULUI
ÎN ROMÂNIA

– Scurt Istoric
– Unităţile Administrative Teritoriale
din România
– Amenajarea Teritoriului Naţional
– Tipologia Oraşelor Româneşti
– Cadrul Legal Românesc privind
Zonele Metropolitane
CAPITOLUL IV – ANALIZA ŞI SINTEZA

– Prin intermediul Instrumentelor – ESPON


– Zone Metropolitane în Europa
– Zone Metropolitane în România
• Zonele Metropolitane Constituite în prezent:
• Zone Metropolitane în Proiect
– Analiza SWOT a Zonelor Urbane ale Uniunii
Europene
– Sinteza: Rezultatele Analizei SWOT
CONCLUZII:
• În căutarea Sinergiilor
• Perspective şi Direcţii de Urmat
• Parteneriat prin Programul
URBACT pentru Oraşele
României (16 aprilie 2008)
ÎNCHEIERE:
• Avantajele Zonelor Metropolitane

• Bibliografie

• ANEXE

S-ar putea să vă placă și