Sunteți pe pagina 1din 37

REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE

- Decembrie 2006 -

Material realizat de Kapital Finantare.ro Project Coordinator

Puteti citi integral GHIDUL FONDURILOR STRUCTURALE accesand: http://www.finantare.ro/pag0,Ghid-Fonduri-Structurale,book1.html


Preluarea unor fragmente din acest material este permisa doar cu mentionarea sursei Finantare.ro si postarea unui link catre website-ul www.finantare.ro . Va rugam sa nu redistribuiti sau sa publicati acest material fara acceptul scris prealabil al SC Kapital SRL.

- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE -

pag. 2 ( di n 3 7)

Cuprins
Capitolul 1 - INSTRUMENTE STRUCTURALE PREZENTARE....................................3 Capitolul 2 - F.E.D.R............................................................................... 5 Capitolul 3 - F.S.E.................................................................................. 6 Capitolul 4 F.C.................................................................................... 7 Capitolul 5 F.E.A.D.R............................................................................. 8 Capitolul 6 F.E.P................................................................................. 10 Capitolul 7 P.N.D................................................................................ 11 Capitolul 8 CADRUL STRATEGIC NATIONAL DE REFERINTA (CSNR)....................... 14 Capitolul 9 - PROGRAME OPERATIONALE.......................................................16 Capitolul 10 - PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE (POS-CCE)........................................................................... 19 Capitolul 11 - PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL TRANSPORT (POST)............. 22 Capitolul 12 - PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DE MEDIU (POS MEDIU)........... 25 Capitolul 13 - PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL - POR................................ 28 Capitolul 14 - PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE (POS DRU) ................................................................................ 31 Capitolul 15 - PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE (PO DCA)....................................................................... 33 Capitolul 16 - PROGRAMUL OPERATIONAL DE ASISTENTA TEHNICA (PO AT).............. 36

Material realizat de Kapital S.R.L.

www.finantare.ro

- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE -

pag. 3 ( di n 3 7)

Capitolul 1 - INSTRUMENTE STRUCTURALE PREZENTARE

Uniunea Europeana este una dintre regiunile cele mai prospere din lume. De la data largirii acesteia cu inca noi 10 membri, la 1 mai 2004, are puterea unei piete interne a 25 de state membre cu peste 454 milioane locuitori care locuiesc in 254 de regiuni . Insa nu toti europenii au aceleasi avantaje si sanse de succes in termeni socio-economici. Politica de coeziune economica si sociala a Uniunii Europene pentru perioada 2007-2013 are 3 mari obiective: A) Convergenta este un obiectiv finantat cu 80% din bugetul destinat fondurilor structurale si de coeziune, care vizeaza regiunile din statele membre ale Uniunii Europene care au un PIB/locuitor mai mic decat 75% din media comunitara si regiunile care intra sub asa numitul "efect statistic"; Competitivitatea regionala si ocuparea fortei de munca este al doilea obiectiv, finantat cu 15% din bugetul destinat fondurilor structurale si de coeziune, care vizeaza regiunile care nu sunt eligibile in cadrul obiectivului de convergenta; Cooperarea teritoriala europeana este obiectivul finantat cu doar 5% din bugetul destinat fondurilor structurale si de coeziune se refera la cooperarea transnationala, cooperarea transfrontaliera si cea interregionala.

B)

C)

Uniunea Europeana actioneaza prin Fondurile Structurale, Fondul de Coeziune si alte instrumente financiare, pentru sprijinirea atingerii acestor obiective generale, pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale.

Material realizat de Kapital S.R.L.

www.finantare.ro

- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE -

pag. 4 ( di n 3 7)

Pentru programarea 2007-2013 exista trei Instrumente Financiare cunoscute ca Fonduri structurale respectiv: Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR) Fondul Social European(FSE) Fondul de Coeziune (FC) si doua Actiuni Complementare, respectiv: Fondul European pentru Agricultura si Dezvolare Rurala (FEADR) Fondul European pentru Pescuit (FEP) Fonduri Structurale nu constituie o sursa unica de finantare in cadrul bugetul Uniunii, ci fiecare fond acopera zona sa tematica specifica. Ele finanteaza programe de dezvoltare regionala multianuale trasate impreuna de regiuni, State Membre si Comisie, pe baza orientarii propuse de Comisie pentru intreaga Uniune Europeana.

Obiective si instrumente financiare pentru 2007-2013


Instrumente
Obiective

F.E.D.R.
- Convergenta - Competitivitate regionala si ocuparea fortei de munca - Cooperare teritoriala europeana - Accent pe Strategia Lisabona - Infrastructura - Investitii - Cercetare si Dezvoltare -IMM-uri 85%

F.S.E.
- Convergenta - Competitivitate regionala si ocuparea fortei de munca

F.C.
- Convergenta

Prioritati

- Accent pe Strategia Lisabona - Training - Ocupare - Capacitate institutionala si eficienta administrativa 85%

- Infrastructura de mediu si transport (TEN) - Transport in afara TEN - Transport Urban - Energie 85%

Cota maxima de finantare de la UE

Citeste integral acest capitol accesand: http://www.finantare.ro/pag1,Instrumente-Structurale-_Prezentare,book1.html

Material realizat de Kapital S.R.L.

www.finantare.ro

- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE -

pag. 5 ( di n 3 7)

Capitolul 2 - F.E.D.R.

Prin Fondul European de Dezvoltare Regionala vor fi finantate investitii productive care sa contribuie la crearea si salvarea de locuri de munca, in principal prin investitii cu prioritate in IMM-uri, investitii in infrastructura, dezvoltarea potentialului autohton prin masuri de sprijin la nivel regional si local. Rata maxima de interventie comunitara este de 85% pentru FEDR. Din sfera activitatilor eligibile nu vor face parte TVA, dobanzi la credite, achizitionarea de terenuri intr-un cuantum mai mare de 10% din cheltuiala totala eligibila pentru activitatea respectiva, constructii de locuinte si dezactivarea statiilor de energie nucleara.

Citeste integral acest capitol accesand: http://www.finantare.ro/pag2,F.E.D.R,book1.html

Material realizat de Kapital S.R.L.

www.finantare.ro

- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE -

pag. 6 ( di n 3 7)

Capitolul 3 - F.S.E.

FSE are ca sarcina imbunatatirea oportunitatilor de angajare pentru someri si muncitori in Piata Unica, prin cresterea mobilitatii lor si prin facilitarea adaptarii la schimbarile industriale, in particular prin instruire vocationala si reinstruire, precum si prin sistemele de recrutare. Prin intermediul sau se acorda sustinere financiara actiunilor de formare si reconversie profesionala ca si celor vizand crearea de noi locuri de munca. In cadrul obiectivelor Convergenta si Competitivitate regionala si ocuparea fortei de munca, FSE va sprijini actiuni legate de: 1. Cresterea adaptabilitatii lucratorilor, a intreprinderilor si antreprenorilor in vederea anticiparii si aplicarea unui management al schimbarii economice; 2. Imbunatatirea accesului la angajare si incluziune sustenabila pe piata muncii a persoanelor inactive, prevenirea somajului; 3. Intarirea incluziunii sociale a categoriilor dezavantajate; 4. Intarirea resurselor umane.

Din sfera activitatilor eligibile nu vor face parte TVA, dobanzi la credite, achizitionarea de infrastructura, bunuri mobile depreciabile, bunuri imobile si terenuri.

Citeste integral acest capitol accesand: http://www.finantare.ro/pag3,F.S.E,book1.html

Material realizat de Kapital S.R.L.

www.finantare.ro

- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE -

pag. 7 ( di n 3 7)

Capitolul 4 F.C.

Spre deosebire de Fondurile Structurale, Fondul de Coeziune nu cofinanteaza programe, ci furnizeaza finantare directa pentru proiecte individuale, care sunt clar identificate de la inceput. Decizia de a finanta un proiect este luata de Comisie, in acord cu Statul Membru beneficiar, in timp ce proiectele sunt administrate de autoritati nationale si supervizate de un Comitet de Monitorizare. Fondul de coeziune este instrumentul financiar care sprijina investitiile in domeniul infrastructurii de transport, energiei si mediului. Rata maxima de finantare prin Fondul de Coeziune este de 85% din cheltuiala publica pe proiect. Din sfera activitatilor eligibile nu vor face parte dobanzile la credite, achizitionarea de terenuri intr-un cuantum mai mare de 10% din cheltuiala totala eligibila pentru activitatea respectiva, constructii de locuinte, dezactivarea statiilor de energie nucleara, TVA recuperabil.

Citeste integral acest capitol accesand: http://www.finantare.ro/pag4,F.C.,book1.html

Material realizat de Kapital S.R.L.

www.finantare.ro

- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE -

pag. 8 ( di n 3 7)

Capitolul 5 F.E.A.D.R.

Fondul European pentru Agricultura si dezvoltare Rurala este actiunea complementara destinata politicii agricole comune a Uniunii Europene. Este destinat imbunatatirii eficientei structurilor de productie, procesare si marketing al produselor agricole si forestiere si dezvoltarii potentialului local in zonele rurale. Este corespondentul Fondului SAPARD, accesibil insa statelor membre ale UE are ca obiective sustinerea pietei produselor agricole si promovarea restructurarii agriculturii comunitare. Actiunile care vor fi finantate prin FEADR sunt: 1. investitii in holdinguri agricole; 2. sprijin de inceput pentru tineri fermieri; 3. instruire profesionala; 4. sprijin pentru scheme de pensionare anticipata; 5. alocatii compensatorii pentru zone dezavantajate; 6. masuri de agro-mediu; 7. procesarea si marketingul produselor agricole; 8. dezvoltarea si promovarea padurilor; 9. masuri pentru adaptarea si dezvoltarea zonelor rurale. Valoarea indicativa a fondurilor FEADR pentru perioada 2007-2013 este de 7,114 miliarde Euro.

Material realizat de Kapital S.R.L.

www.finantare.ro

- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE -

pag. 9 ( di n 3 7)

20% din fondurile de dezvoltare rurala pentru primii trei ani de la data aderarii 2007-2009, (2,38 miliarde Euro FEADR) vor fi alocati pentru Platile Nationale Complementare din primul pilon al PAC.

Citeste integral acest capitol accesand: http://www.finantare.ro/pag5,F.E.A.D.R.,book1.html

Material realizat de Kapital S.R.L.

www.finantare.ro

- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE -

pag. 10 ( d in 3 7)

Capitolul 6 F.E.P.

Fondul European pentru pescuit (FEP) este actiunea financiara complementara destinata politicii comunitare din domeniul pescuitului, care sprijina masuri pentru cresterea competitivitatii sectorului piscicol, in conditiile asigurarii unui echilibru durabil intre resurse si capacitatea de exploatare. Actiunile care vor fi finantate prin FEP sunt: 1. ajustari ale efortului in sectorul pescuitului; 2. modernizarea flotei; 3. dezvoltarea de ferme de pescuit; 4. protectia zonelor maritime; 5. facilitati in porturile de pescuit; 6. procesarea si marketingul produselor de peste; 7. promovarea produselor.

Citeste integral acest capitol accesand: http://www.finantare.ro/pag13,F.E.P,book1.html

Material realizat de Kapital S.R.L.

www.finantare.ro

- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE -

pag. 11 ( d in 3 7)

Capitolul 7 P.N.D.

Planul National de Dezvoltare (PND) este instrumentul fundamental prin care Romania va incerca sa recupereze cat mai rapid disparitatile de dezvoltare socio-economica fata de Uniunea Europeana. In ceea ce priveste Strategia PND, avand in vedere obiectivul global de reducere a decalajelor de dezvoltare fata de UE si pornind de la o analiza cuprinzatoare a situatiei socio-economice actuale, au fost stabilite sase prioritati nationale de dezvoltare, ce grupeaza in interior o multitudine de domenii si sub-domenii prioritare: 1. Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere 2. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport 3. Protejarea si imbunatatirea calitatii mediului 4. Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocuparii si a incluziunii sociale si intarirea capacitatii administrative 5. Dezvoltarea economiei rurale si cresterea productivitatii in sectorul agricol 6. Diminuarea disparitatilor de dezvoltare intre regiunile tarii Programarea financiara a PND 2007-2013 urmareste sa realizeze un tablou general al resurselor financiare alocate in perioada de referinta pentru sustinerea investitiilor pentru dezvoltare in domeniile de interventie care fac obiectul prioritatilor nationale de dezvoltare din Strategia PND 20072013, cat si distributia acestora pe cele sase prioritati nationale de dezvoltare.

Material realizat de Kapital S.R.L.

www.finantare.ro

- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE -

pag. 12 ( d in 3 7)

Programarea resurselor financiare destinate realizarii prioritatilor PND reflecta dublul rol al PND: instrument de planificare multianuala a finantarii prioritatilor nationale sectoriale si regionale de dezvoltare din fonduri nationale (bugetul de stat, bugete locale, imprumuturi), pe de o parte; instrument de fundamentare a asistentei financiare nerambursabile acordate Romaniei de catre UE in cadrul politicii de coeziune si in cadrul politicii agricole comune (componenta de dezvoltare rurala), pe de alta parte. Programarea financiara indicativa a PND 2007-2013 a condus la o suma totala de cca. 58,7 miliarde Euro, repartizata astfel pe cele 6 prioritati nationale de dezvoltare ale PND: Programarea financiara globala a PND 2007-2013 milioane euro
Prioritati P.N.D.
Competitivitate Infrastructura de transport Mediu Resurse umane Dezvoltare rurala Dezvoltare regionala Total

2007
651,48 2094,99 753,18 711,65 1585,56 1294,79 7091,65

2008
620,72 2517,48 898,70 912,51 1757,72 1280,99 7988,12

2009
793,14 2465,25 1099,11 1297,08 2200,96 1397,96 9253,50

2010
882,76 2071,29 1160,45 1317,59 2335,49 1336,37 9103,95

2011
842,95 1819,84 1069,54 1313,22 2395,08 1342,35 8782,98

2012
761,25 1832,20 810,78 1115,85 2445,15 1344,55 8309,78

2013
682,12 1853,75 806,23 940,72 2517,37 1342,97 8143,16

Total
5234,43 14654,79 6597,98 7608,60 15237,32 9339,98 58673,10

Sursa: Ministerul Finantelor Publice

Mecanismele de implementare ale PND sunt o suma a regulilor de implementare a documentelor de programare pentru fondurile europene, a programelor nationale si locale de investitii bugetare, a finantarilor rambursabile acordate de institutiile financiare internationale. Ministerul Finantelor Publice indeplineste, prin Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar, rolul de coordonator national al sistemului institutional, legislativ si procedural de programare si implementare a instrumentelor structurale. De asemenea, in cadrul MFP

Material realizat de Kapital S.R.L.

www.finantare.ro

- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE -

pag. 13 ( d in 3 7)

se constituie Autoritatea de Certificare si Autoritatea de Plata (organismul competent pentru efectuarea platilor) pentru toate cele trei instrumente structurale.

Citeste integral acest capitol accesand: http://www.finantare.ro/pag14,P.N.D,book1.html

Material realizat de Kapital S.R.L.

www.finantare.ro

- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE -

pag. 14 ( d in 3 7)

Capitolul 8 CADRUL STRATEGIC NATIONAL DE REFERINTA (CSNR)

CSNR isi are originea in Planul National de Dezvoltare (PND) care a fost elaborat pentru a servi drept instrument fundamental pentru stabilirea modului in care vor fi utilizate fondurile nationale, europene si de alta natura, de care Romania va dispune in perioada 2007 2013. Obiectivele stabilite prin CSNR sunt urmatoarele: 1. De a indica directia de dezvoltare a strategiei Romaniei pentru implementarea operatiunilor ce vor fi finantate din Fondurile Structurale si de Coeziune, in conformitate cu obiectivele CE si avand in vedere tendintele economiei europene si cele ale economiei mondiale; 2. De a ilustra felul in care Romania intentioneaza sa orienteze Instrumentele Structurale spre realizarea prioritatilor majore nationale si de coeziune europeana; 3. De a aborda problemele majore cu care se confrunta tara si de a reflecta potentialul de dezvoltare al regiunilor si oraselor; 4. De a demonstra modul in care pozitia geostrategica, cresterea calitatii serviciilor, protectia mediului, inovatiile, spiritul antreprenorial si dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere vor duce la dezvoltare si la crearea de noi si mai bune locuri de munca; 5. De a demonstra legaturile si concordanta cu prioritatile din Orientarile Strategice de Coeziune, Agenda Lisabona si Programele Operationale elaborate de Romania in cadrul Obiectivelor Convergenta si Cooperare teritoriala europeana.

Material realizat de Kapital S.R.L.

www.finantare.ro

- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE -

pag. 15 ( d in 3 7)

Prioritatile Nationale au fost formulate ca raspuns strategic al Guvernului la problemele economice actuale, in vederea crearii oportunitatilor pe care si le doreste Romania. Au fost stabilite 4 Prioritati Tematice: 1. Dezvoltarea infrastructurii de baza la standarde europene; 2. Imbunatatirea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti; 3. Dezvoltarea si utilizarea mai eficienta a capitalului uman; 4. Constructia unei capacitati administrative eficiente. A fost identificata totodata o prioritate teritoriala, care urmareste promovarea unei dezvoltari echilibrate a intregului teritoriu, prin crearea conditiilor pentru dezvoltarea regiunilor ramase in urma si valorificarea potentialului regional de dezvoltare.

Citeste integral acest capitol accesand: http://www.finantare.ro/pag25,Cadrul-Strategic-National-de-Referinta(CSNR),book1.html

Material realizat de Kapital S.R.L.

www.finantare.ro

- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE -

pag. 16 ( d in 3 7)

Capitolul 9 - PROGRAME OPERATIONALE

Cadrul Strategic National de Referinta descrie strategia care sprijina Programele Operationale, care vor fi co-finantate de Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul European Social si Fondul de Coeziune. Lista Programelor Operationale elaborate de Romania, CSNR, institutiile care au primit atributii de management al Programelor Operationale conform HG nr. 497/2004, modificata si completata de HG nr. 1179/2004 si HG nr. 128/2006:

Program Operational
Obiectivul Convergenta PO pentru Cresterea Competitivitatii Economice

Autoritate de management
Ministerul Economie si Comertului

Organism Intermediar

Fond

- Agentia Nationala pentru intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie - Ministerul Educatiei si Cercetarii (Departamentul Cercetare) - Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiilor - Ministerul Economiei si Comertului (Directia Generala Politica Energetica) - Autoritatea Nationala pentru Turism Agentiile Regionale Pentru Protectia Mediului Agentiile de Dezvoltare Regional

FEDR

PO Transport

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor Ministerul Integrarii Europene

FEDR+FC

PO Mediu PO Regional

FEDR+FC FEDR

Material realizat de Kapital S.R.L.

www.finantare.ro

- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE Program Operational


PO Dezvoltarea Resurselor Umane

pag. 17 ( d in 3 7)

Autoritate de management
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei

Organism Intermediar
- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca - Ministerul Educatiei si Cercetarii (Departamentul Educatie) - 8 Organisme Intermediare Regionale, coordonate de MMSSF -

Fond
FSE

PO Dezvoltarea Capacitatii Administrative PO Asistenta Tehnica

Ministerul Administratiei si Internelor Ministerul Finantelor Publice

FSE

FEDR

Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana Cooperare transfrontaliera PO Ungaria-Romania PO Romania-Bulgaria PO Romania Serbia Agentia Nationala de Dezvoltare (Ungaria) Ministerul Integrarii Europene Ministerul Integrarii Europene Ministerul Integrarii Europene Ungaria FEDR FEDR FEDR (transfer catre IPA) FEDR (transfer catre IPA) FEDR (transfer catre ENPI) FEDR (transfer catre ENPI) FEDR

PO Romania-Ucraina Moldova PO Ungaria-Slovacia Romania-Ucraina PO Bazinul Marii Negre

Ministerul Integrarii Europene Ministerul Guvernarii Locale si Dezvoltarii Teritoriale (Ungaria) -nu a fost stabilit inca

PO Cooperare Transnationala in SudEstul Europei PO Cooperare Interregionala

FEDR

Suma totala a Fondurilor Structurale si de Coeziune alocate Romaniei este de 19,668 miliarde Euro, din care 12,661 miliarde vor fi alocate prin Fondurile Structurale in cadrul obiectivului Convergenta, 6,552 miliarde Euro sunt alocate prin Fondul de Coeziune, iar 0,455 miliarde vor fi alocate Obiectivului Cooperare Teritoriala Europeana.

Material realizat de Kapital S.R.L.

www.finantare.ro

- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE -

pag. 18 ( d in 3 7)

Alocarea indicativa a fondurilor UE pe Prioritatile tematice ale CSNR: 1. Dezvoltarea infrastructurii de baza la standarde UE ~ 60% 2. Imbunatatirea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti ~15 % 3. Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Romania ~20 % 4. Consolidarea unei capacitati Administrative Eficiente ~ 5 %

Citeste integral acest capitol accesand: http://www.finantare.ro/pag28,Programe-Operationale,book1.html

Material realizat de Kapital S.R.L.

www.finantare.ro

- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE -

pag. 19 ( d in 3 7)

Capitolul 10 - PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE (POS-CCE)

Programul operational sectorial Cresterea competitivitatii economice reprezinta principalul instrument pentru realizarea primei prioritati tematice a Planului National de Dezvoltare 2007 2013: Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere. Obiectivul general al POS CCE este cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul UE. Tinta este o crestere medie anuala a productivitatii de cca. 5,5 % pana in 2015. Aceasta va permite Romaniei sa atinga un nivel de aproximativ 55% din media UE. Obiective specifice: 1. Consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv; 2. Constituirea unui mediu favorabil dezvoltarii intreprinderilor; 3. Cresterea capacitatii C&D si stimularea cooperarii intre institutii de CDI si sectorul productiv; 4. Valorificarea potentialului TIC si aplicarea acestuia in sectorul public si cel privat; 5. Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic; 6. Promovarea potentialului turismului romanesc.

Material realizat de Kapital S.R.L.

www.finantare.ro

- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE Axe prioritare: Axa Prioritara 1: Un sistem inovativ de productie

pag. 20 ( d in 3 7)

Investitii productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a intreprinderilor, in special a IMM; Instrumente pentru accesul IMM-urilor la credit si finantare; Dezvoltarea antreprenoriatului.

Axa Prioritara 2: Cercetarea, dezvoltarea tehnologica si inovarea pentru competitivitate CD in parteneriat intre universitati/institute de cercetaredezvoltare si intreprinderi (industrie) in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie; Investitii in infrastructura de CDI; Accesul intreprinderilor la activitati de CDI.

Axa Prioritara 3: Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei; Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice moderne de e-Guvernare, e-Educatie si e-Sanatate; Dezvoltarea e-economiei.

Axa Prioritara 4: Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic Imbunatatirea eficientei energetice; Valorificarea resurselor regenerabile de energie; Reducerea impactului negativ asupra mediului al functionarii sistemului energetic.

Material realizat de Kapital S.R.L.

www.finantare.ro

- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE -

pag. 21 ( d in 3 7)

Axa Prioritara 5: Romania, destinatie atractiva pentru turism si afaceri Promovarea turistica; Dezvoltarea retelei nationale de Centre de Informare si Promovare Turistica.

Axa Prioritara 6: Asistenta tehnica Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS Competitivitate; Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI.

Contributia FEDR la POS CCE este de 2,240 milioane euro, reprezentand aproximativ 63,57% din bugetul total. Alocare indicativa pe axele prioritare
Contributie UE (mil euro)
Axa prioritara 1 Axa prioritara 2 Axa prioritara 3 Axa prioritara 4 Axa prioritara 5 Axa prioritara 6 TOTAL 694,40 470,40 336,00 560,00 112,00 67,20 2240,00

Contributie nationala (mil euro)


311,07 266,33 114,88 560,00 19,76 11,86 1283,90

Total PO
1005,47 736,73 450,88 1120,00 131,76 79,06 3523,90

Rata cofinantarii UE
69,06 63,85 74,52 50,00 85,00 85,00 63,57

Citeste integral acest capitol accesand: http://www.finantare.ro/pag35,Programul-Operational-Sectorial-_Cresterea-Competitivitatii-Economice-(POS_CCE),book1.html

Material realizat de Kapital S.R.L.

www.finantare.ro

- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE -

pag. 22 ( d in 3 7)

Capitolul 11 - PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL TRANSPORT (POST)

POST este instrumentul care dezvolta obiectivele Cadrului National Strategic de Referinta, stabilind prioritati, deziderate si alocarea de fonduri pentru dezvoltarea sectorului transporturilor in Romania. Obiectivul principal al CNSR privind sectorul transporturilor se focalizeaza asupra punerii la dispozitie a unei infrastructuri moderne, dezvoltata in mod corespunzator si durabila, intretinuta conform cerintelor, care sa faciliteze deplasarea persoanelor si bunurilor in conditii de siguranta si eficienta, atat la nivel national cat si in cadrul Europei, si care sa contribuie in mod pozitiv si semnificativ la dezvoltarea economica a Romaniei. Obiective secundare: 1. Promovarea circulatiei internationale si de tranzit a persoanelor si bunurilor in Romania prin asigurarea de conexiuni atat pentru portul Constanta, cat si pentru Grecia, Bulgaria si Turcia, cu UE prin modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T relevante; 2. Promovarea circulatiei eficiente a persoanelor si bunurilor intre regiunile Romaniei si transferul acestora din interiorul tarii catre axele prioritare prin modernizarea si dezvoltarea retelelor nationale si TEN-T; 3. Promovarea dezvoltarii unui sistem de transport echilibrat in ceea ce priveste toate modurile de transport, prin incurajarea dezvoltarii sectoarelor feroviar, naval si intermodal; 4. Promovarea dezvoltarii durabile, cu precadere prin minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului si imbunatatirea sigurantei acestuia.

Material realizat de Kapital S.R.L.

www.finantare.ro

- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE Axe Prioritare:

pag. 23 ( d in 3 7)

Axa prioritara 1: Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T Operatiunea 1.1: Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul Axei prioritare TEN-T nr. 7; Operatiunea 1.2: Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de cale ferata de-a lungul Axei prioritare TEN-T nr. 22; Operatiunea 1.3 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii navale de-a lungul Axei prioritare TEN-T nr. 18.

Axa prioritara 2: Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara Axelor prioritare TEN-T Operatiunea 2.1 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere; Operatiunea 2.2 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de cale ferata; Operatiunea 2.3 Modernizarea si dezvoltarea porturilor maritime si fluviale; Operatiunea 2.4 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport aerian.

Axa prioritara 3: Modernizarea materialului rulant de cale ferata dedicat calatorilor pentru retelele de cale ferata nationala si TEN-T Operatiunea 3.1 Modernizarea materialului rulant de cale ferata dedicat calatorilor cu trenuri de generatie noua.

Axa prioritara 4: Dezvoltarea durabila a sectorului Transport Operatiunea 4.1 Promovarea transportului inter-modal; Operatiunea 4.2 imbunatatirea sigurantei traficului pentru toate modurile de transport; Operatiunea 4.3 Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului.

Material realizat de Kapital S.R.L.

www.finantare.ro

- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE Axa prioritara 5: Asistenta Tehnica pentru POST

pag. 24 ( d in 3 7)

Operatiunea 5.1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POST. Operatiunea 5.2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate privind POST

Bugetul total al POST pentru perioada de programare 2007-2013 este estimat la aproximativ 4.9 miliarde Euro, ceea ce reprezinta 18, 5% din bugetul global al operatiilor structurale pentru Romania pentru perioada mentionata. Din aceasta suma, 4 miliarde euro reprezinta suportul financiar al Comunitatii, in timp ce co-finantarea nationala va atinge in jur de 0,9 miliarde euro. Finantarea din partea Comunitatii va proveni din Fondul pentru Coeziune si din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.

Citeste integral acest capitol accesand: http://www.finantare.ro/pag47,Programul-Operational-Sectorial-_Transport-(POST),book1.html

Material realizat de Kapital S.R.L.

www.finantare.ro

- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE -

pag. 25 ( d in 3 7)

Capitolul 12 - PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DE MEDIU (POS MEDIU)

POS Mediu continua programele de dezvoltare a infrastructurii de mediu si ia in considerare programele de dezvoltare initiate in cadrul asistentei de preaderare (Phare si ISPA). POS Mediu se bazeaza pe obiectivele si prioritatile politicilor de mediu ale Uniunii Europene, reflectand atat obligatiile internationale ale Romaniei cat si interesele specifice nationale. Obiectivul global al POS Mediu consta in imbunatatirea standardelor de viata ale populatiei si a standardelor de mediu, vizand, in principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu. Obiectivele specifice ale POS Mediu sunt: 1. Imbunatatirea accesului la infrastructura de apa, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in majoritatea zonelor urbane pana in 2015; 2. Ameliorarea calitatii solului, prin imbunatatirea managementului deseurilor si reducerea numarului de zone poluate istoric in minimum 30 de judete pana in 2015; 3. Reducerea impactului negativ cauzat de centralele municipale de termoficare vechi in cele mai poluate localitati pana in 2015; 4. Protectia si imbunatatirea biodiversitatii si a patrimoniului natural prin sprijinirea implementarii retelei Natura 2000; 5. Reducerea riscului la dezastre naturale, prin implementarea masurilor preventive in cele mai vulnerabile zone pana in 2015.

Material realizat de Kapital S.R.L.

www.finantare.ro

- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE Axe Prioritare:

pag. 26 ( d in 3 7)

Axa prioritara 1 Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata Extinderea/modernizarea infrastructurii de apa/apa uzata. Axa prioritara 2 Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor; Extinderea infrastructurii de management al deseurilor; Reabilitarea siturilor contaminate. Axa prioritara 3 imbunatatirea sistemelor municipale de termoficare in zonele prioritare selectate Reabilitarea sistemelor municipale de incalzire. Axa prioritara 4 Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii Intarirea infrastructurii institutiilor responsabile de protectia naturii pentru crearea si implementarea planurilor de management; Pregatirea si elaborarea planurilor de management pentru ariile protejate, inclusiv sistemul de monitorizare; Reconstructia ecologica a zonelor cuprinse in reteaua Natura 2000. Axa prioritara 5 Dezvoltarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc Protectia impotriva inundatiilor; Combaterea eroziunii costiere.

Material realizat de Kapital S.R.L.

www.finantare.ro

- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE Axa prioritara 6 Asistenta Tehnica

pag. 27 ( d in 3 7)

Sprijin pentru management-ul si evaluarea POS; Sprijin pentru informare si publicitate.

Bugetul total al POS Mediu pentru perioada de programare 2007-2013 este de aproximativ 4,900 miliarde Euro. Alocarea financiara pentru POS Mediu reprezinta 18,5% din totalul fondurilor alocate Romaniei pentru perioada 2007 2013, adica 3,960 miliarde Euro. Sursele comunitare sunt asigurate din Fondul de Coeziune (2,877 miliarde Euro) si Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (1,083 miliarde Euro). La acestea se adauga o contributie nationala de aproximativ 943,51 milioane Euro.

Citeste integral acest capitol accesand: http://www.finantare.ro/pag58,Programul-Operational-Sectorial-deMediu-(POS-Mediu),book1.html

Material realizat de Kapital S.R.L.

www.finantare.ro

- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE -

pag. 28 ( d in 3 7)

Capitolul 13 - PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL - POR

Programul Operational Regional se adreseaza celor 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei: Regiunea 1: Nord-Est; Regiunea 2: Sud-Est; Regiunea 3: Sud; Regiunea 4: Sud-Vest; Regiunea 5: Vest; Regiunea 6: Nord-Vest; Regiunea 7: Centru; Regiunea 8: Bucuresti Ilfov. Principalele caracteristici Programele Sectoriale, sunt: ale POR, care il individualizeaza de

Puternica dimensiune teritorial-regionala, prin care sunt tintite, in principal, Regiunile ramase in urma si zonele mai slab dezvoltate din Regiunile intrucatva mai prospere, urmarind revigorarea dezvoltarii acestor areale si contracararea posibilelor efecte negative ale implementarii celorlalte Programe Sectoriale, care pot conduce la adancirea disparitatilor intre Regiuni si zone de dezvoltare; Domeniile de interventie sunt in cea mai mare masura, domenii publice, care se afla in responsabilitatea autoritatilor locale si sunt complementare domeniilor de interventie ale Programelor Sectoriale; Contribuie la realizarea coeziunii teritoriale a tarii, din punct de vedere economic si social, utilizand o alocare diferentiata a fondurilor pe Regiuni si zone de dezvoltare;

Material realizat de Kapital S.R.L.

www.finantare.ro

- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE -

pag. 29 ( d in 3 7)

Contine o importanta componenta de dezvoltare locala, justificata de dezvoltarea mozaicala a tarii; Contine axe prioritare de dezvoltare tematice, comune tuturor regiunilor tarii, reprezentand intr-un fel numitorul comun de dezvoltare al tuturor regiunilor. Obiectivul general este sprijinirea si promovarea unei dezvoltari economice si sociale echilibrate a tuturor Regiunilor Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri care determina cresterea economica, cu prioritate a Regiunilor mai slab dezvoltate. Obiective specifice: 1. Imbunatatirea gradului general de atractivitate si accesibilitate a regiunilor; 2. Cresterea competitivitatii regiunilor ca locatii pentru afaceri; 3. Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea Regiunilor; 4. Cresterea rolului economic si social al centrelor urbane.

Axe Prioritare: Axa prioritara 1: imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale Reabilitarea / modernizarea/ retelei judetene si locale de drumuri; Reabilitarea/modernizarea / dezvoltarea infrastructurii serviciilor de sanatate, sociale si de siguranta publica; Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii educationale.

Axa prioritara 2: Consolidarea mediului de afaceri regional si local Dezvoltarea structurilor de sprijinire a mediului de afaceri; Sprijinirea initiativelor antreprenoriale: start-up-uri si microintreprinderi, inclusiv servicii de sprijinire a afacerilor.

Material realizat de Kapital S.R.L.

www.finantare.ro

- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE -

pag. 30 ( d in 3 7)

Axa prioritara 3: Dezvoltarea turismului regional si local Restaurarea si valorificarea patrimoniului istoric si cultural; Valorificarea resurselor turistice naturale; Cresterea calitatii serviciilor turistice de cazarea si agrement.

Axa prioritara 4: Dezvoltarea urbana durabila Sprijinirea regenerarii urbane.

Axa prioritara 5: Asistenta tehnica Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii Programului Operational Regional; Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare.

Finantarea POR se realizeaza din: FEDR - 3,560 milioane euro; fonduri publice nationale - 596,82 milioane euro si fonduri private - 31,41 milioane de euro. Avand in vedere ca toate regiunile Romaniei sunt eligibile pentru obiectivul Convergenta si sunt localizate intr-un Stat Membru acoperit de Fondul de Coeziune, conform Regulamentelor UE contributia FEDR pe fiecare prioritate a POR va fi de maxim 85% din totalul cheltuielilor publice. Cofinantarea publica nationala va fi de 628,24 milioane euro, acoperind 14,25% din cheltuiala publica totala a POR. Aceasta va fi asigurata din Bugetul de Stat (515,57 milioane euro), precum si din surse locale (81,25 milioane euro), la care se mai adauga cofinantarea privata, care acopera restul de 0,75% (31,41 milioane euro).

Citeste integral acest capitol accesand: http://www.finantare.ro/pag70,Programul-Operational-Regional-_POR,book1.html

Material realizat de Kapital S.R.L.

www.finantare.ro

- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE -

pag. 31 ( d in 3 7)

Capitolul 14 - PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE (POS DRU)


Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) stabileste axele prioritare si domeniile majore de interventie ale Romaniei in domeniul resurselor umane in vederea implementarii asistentei financiare a Uniunii Europene prin Fondul Social European, in cadrul Obiectivului Convergenta, pentru perioada de programare 2007 2013. Obiectivul general al POS DRU il constituie dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii pe piata muncii, prin asigurarea egalitatii de sanse pentru invatarea pe tot parcursul vietii, dezvoltarea unei piete de munca moderne, flexibile si incluzive, care sa conduca, pana in 2013, la o ocupare durabila a 900.000 de persoane. Obiectivele specifice identificate pot fi rezumate astfel: 1. Cresterea nivelului de educatie si de pregatire profesionala a capitalului uman; 2. Dezvoltarea resurselor umane in sistemul de educatie 3. Promovarea culturii antreprenoriale 4. Facilitarea accesului tinerilor pe piata muncii 5. Dezvoltarea unei piete de munca cuprinzatoare, flexibila si moderna; 6. Promovarea (re)insertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv in zonele rurale; 7. Imbunatatirea serviciului public de ocupare; 8. Facilitarea accesului la educatie si pe piata muncii a grupurilor vulnerabile.

Material realizat de Kapital S.R.L.

www.finantare.ro

- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE Axe Prioritare:

pag. 32 ( d in 3 7)

Axa Prioritara 1: Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere; Axa Prioritara 2: Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii; Axa Prioritara 3: Cresterea adaptabilitatii fortei de munca si a companiilor; Axa Prioritara 4: Modernizarea serviciului public de ocupare; Axa Prioritara 5: Promovarea masurilor active de ocupare; Axa Prioritara 6: Promovarea incluziunii sociale; Axa Prioritara 7: Asistenta tehnica.

Alocarea din Fondul Social European pentru POS Dezvoltarea Resurselor Umane este de 3,050 milioane Euro, reprezentand 85% din valoarea totala a programului. Co-finantarea nationala este estimata la 538.23 milioane Euro.

Citeste integral acest capitol accesand: http://www.finantare.ro/pag80,Programul-Operational-SectorialDezvoltarea-Resurselor-Umane-(POS-DRU),book1.html

Material realizat de Kapital S.R.L.

www.finantare.ro

- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE -

pag. 33 ( d in 3 7)

Capitolul 15 - PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE (PO DCA)

Necesitatea existentei unui PO DCA rezida in urmatoarele: Eficienta serviciilor publice duce la o productivitate crescuta in economie, de exemplu prin proceduri mai rapide, servicii imbunatatite pentru clienti, valoarea banilor utilizati etc.; Institutiile administratiei publice care functioneaza bine sunt o preconditie pentru formularea si implementarea eficienta a politicilor, pentru a promova dezvoltarea socio-economica si a contribui la cresterea economica si crearea de locuri de munca; Capacitatea institutionala si administrativa eficienta este factorul cheie pentru buna guvernare un element esential al Strategiei Lisabona. Obiectiv general este acela de a contribui la realizarea obiectivelor nationale si ale Uniunii Europene de a obtine progresul in dezvoltarea socio-economica potrivit obiectivelor de coeziune si convergenta. Obiectiv specific este acela de a contribui la imbunatatirea durabila a administratiei publice romanesti. Obiectivul specific va fi masurat prin comparatia performantelor sectoriale ale serviciilor publice din Romania cu alte noi state membre si cu statele membre UE in general.

Axe Prioritare: Axa prioritara 1: intarirea administratia centrala interventiilor de politici publice in

Activitati de management al reformelor; Capacitatea de formulare a politicilor publice, inclusiv a

Material realizat de Kapital S.R.L.

www.finantare.ro

- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE -

pag. 34 ( d in 3 7)

strategiilor intersectoriale si a planurilor institutionale strategice; Implementarea reformei functiei publice; Implementarea monitorizarii si evaluarii programelor.

Axa prioritara 2: Dezvoltarea capacitatii de imbunatatire a performantei serviciilor in administratia locala Activitati de management al reformelor; intarirea capacitatii de management strategic si de planificare a actiunilor; Rationalizarea furnizarii serviciilor locale si intarirea managementului resurselor umane; Implementarea monitorizarii si evaluarii performantei in administratia locala.

Axa prioritara 3: Asistenta tehnica pentru sprijinirea implementarii PO Sprijinirea managementului general al PO DCA, inclusiv pregatirea urmatorului exercitiu de programare; Sprijinirea strategiei de comunicare a PO DCA.

Planul financiar al PO DCA a fost elaborat in baza unei alocari de aproximativ 1% din finantarea totala a FSE si a unei co-finantari nationale de 15%. Pana in prezent, nu au fost identificate finantari private sau din alte surse. Autoritatile publice locale vor contribui cu 2% la co-finantarea nationala din propriile lor bugete locale, iar bugetul national va acoperi restul de 98%. Estimarile curente sunt ca, in ceea ce priveste contributia UE, aceasta va fi in jur de 185 de milioane de euro. Daca se ia in considerare cofinantarea Romaniei, atunci, suma totala minima pentru PO DCA este de 217,65 milioane de euro.

Material realizat de Kapital S.R.L.

www.finantare.ro

- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE Citeste integral acest capitol accesand:

pag. 35 ( d in 3 7)

http://www.finantare.ro/pag93,Programul-Operational-SectorialDezvoltarea-Capacitatii-Administrative-(PO-DCA),book1.html

Material realizat de Kapital S.R.L.

www.finantare.ro

- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE -

pag. 36 ( d in 3 7)

Capitolul 16 - PROGRAMUL OPERATIONAL DE ASISTENTA TEHNICA (PO AT)

Obiectivul global al Programului Operational de Asistenta Tehnica este acela de a asigura sprijinul necesar procesului de coordonare si implementare corecta, eficienta, eficace si transparenta a instrumentelor structurale in Romania. Obiectivul principal al acestui Program se va realiza prin intermediul a doua obiective specifice: 1. Asigurarea sprijinului necesar si a instrumentelor corespunzatoare unei implementari si absorbtii eficiente si eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 20072013 si pregatirea viitoarelor interventii prin instrumentele structurale; 2. Asigurarea unei cunoasteri la nivel general in randul publicului a rolului sprijinului comunitar si a intelegerii interventiilor instrumentelor structurale in randul potentialilor aplicanti. Axe Prioritare: Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor Axa prioritara 2: Dezvoltari viitoare si sprijin pentru functionarea Sistemului Informatic Unic de Management Axa prioritara 3: Diseminarea informatiei si promovarea instrumentelor structurale Axele prioritare si interventiile din cadrul Programului Operational de Asistenta Tehnica vor fi cofinantate in intregime din Fondul European de Dezvoltare Regionala.

Material realizat de Kapital S.R.L.

www.finantare.ro

- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE -

pag. 37 ( d in 3 7)

Contributia din FEDR pentru Program pe perioada 2007-2013 este de 150 milioane Euro, ceea ce reprezinta 85% din finantarea Programului Operational de Asistenta Tehnica. Fondurile nationale ce co-finanteaza Programul pe perioada 2007-2013 vor fi de 15%, si anume aproximativ 26,45 milioane de euro.

Citeste integral acest capitol accesand: http://www.finantare.ro/pag102,Programul-Operational-de-AsistentaTehnica-(PO-AT),book1.html

Material realizat de Kapital S.R.L.

www.finantare.ro

S-ar putea să vă placă și