Sunteți pe pagina 1din 4

Profesor:

Unitatea de invatamant:Scoala cu clasele I- VIII


Disciplina: Educatie Civica
Numele elevului:

TEST DE EVALUARE INITIALA
CLASA a-VIII-a

A:Cititi cu atentie textele de mai jos :
Regimul politic democratic se caracterizeaza prin guvernarea poporului,direct sau
indirect.Democratiile contemporane imbina forme ale conducerii reprezentative cu forme
ale conducerii directe .Democratia se caracterizeaza si prin separarea puterilor in
stat,pluralism politic.
Regimul politic totalitar se caracterizeaza prin subordonarea totala a intereselor cetatenilor
fata de stat ,puterea este detinuta in stat de un partid unic,puterile in stat nu sunt separate
,drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor sunt inculcate.
CERINTE:
1.Numiti principalele forme de guvernamant prezentate si stabiliti diferentele dintre ele.
10 puncte
2.Realizati o compunere in care sa redati o zi din viata unui cetatean dintr-un stat totalitar.
10 puncte
3.Caracterizati regimul politic democratic. 10 puncte
Total: 30 puncte
B:Se da textul :
Acumularea tuturor puterilor,legislative ,executive si judecatoresti,in aceleasi marimi,poate
fi considerat drept cea mai buna definitie a tiraniei.
CERINTE:
1.Comentati afirmatia lui LUDOVIC al-XIV-lea:STATUL SUNT EU !
Care pot fi implicatiile politice ale acestui enunt in zilele noastre?
30 puncte
2.Identificati categoria din care face parte fiecare drept pe care il prevede Declaratia
Universala a Drepturilor Omului (1948),punand un x in coloana corespunzatoare:

Drepturi la:
Civile si
politice
Economice,sociale,
culturale
De
solidaritate
Ale persoanelor
vulnerabile

1.cetatenie








2.intrunire pasnica
3.asigurare sociala
4.sanatate
5.educatie
6.participare la viata
culturala

7.munca
8.viata
9.libera circulatie
10.nivel de trai
decent

11.protectie sociala
12.casatorie
13.participarea la
conducerea statului

14.libertate
15.asociere
16.pace
17.vot
18.odihna si
recreere

18 puncte

3.Comentati, pe scurt,faptul ca mass-media este considerata a patra putere in stat.
12 puncte

Din oficiu : 10 puncte
Total :100 puncte
Timp de lucru:45 minute


TEST DE EVALUARE INITIALA
EDUCATIE CIVICA
CLASA A-VIII-A
BAREM DE EVALUARE SI NOTARE


Obiectul evaluarii initiale la obiectul educatie civica il constituie acele competente formate
in anul de studiu anterior si care sunt considerate premise pentru dezvoltarea
competentelor specifice noului an scolar.
Testul de evaluare initiala pentru clasa a-VIII-a,la disciplina EDUCATIE CIVICA ,este
elaborate pe baza urmatorului barem:
A: 1. 0,5 puncte pentru numirea formelor de guvernamant :democratia,totalitarismul;
0,5 puncte pentru stabilirea diferentelor dintre ele.
10 puncte
2. 10 puncte pentru realizarea compunerii;
3. 10 puncte pentru prezentarea principalelor caracteristici ale regimului politic
democratic. 30 puncte
B: 1. 30 puncte pentru comentariu, pentru implicatiile si consecintele politice ale instalarii
unui regim absolutist in zilele noastre,in societatea noastra. 30 puncte
2. 1 punct pentru identificarea categoriei din care face parte fiecare drept din tabel.
18 puncte
3. 12 puncte pentru realizarea esului Mass-Media a patra putere in stat:precizarea
conceptului de putere , descrierea functiilor mass-media,precizarea conceptului de opinie
publica. 12 puncte
TOTAL: 90 PUNCTE



EVALUARE INITIALA
MATRICE DE SPECIFICATIE
EDUCATIE CIVICA
CLASA A-VIII-A


Testul de evaluare initiala pentru clasa a-VIII-a ,la disciplina EDUCATIE CIVICA ,este elaborat
pe baza urmatorii matrici de specificatii:


COMPETENTE

2.1


2.2


3.1


5.1




CONTINUTURI

1.Drepturile
omului

x

x

x

2.State
moderne si
constitutiile

x


3.Mass-Media
si opinia
publica

x

x

S-ar putea să vă placă și