Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE LECŢIE

CLASA: a VII- a
DISCIPLINA: Cultură civică
ARIA CURRICULARĂ : Om şi societate
PROPUNATOR: Viorica Adriana Cuibus
SUBIECTUL: Funcţiile mass-mediei
TIPUL LECŢIEI : mixtă
OBIECTIVE GENERALE:
Scopul 1- Formarea şi dezvoltarea unor atitudini şi comportamente civice;
Scopul 2- Utilizarea limbajului din sfera valorilor civice într-un discurs oral şi scris;
Scopul 3- Educarea elevilor pentru utilizarea raţională a mass-media de către elevi;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
La sfârşitul orei elevii vor fi capabili:

O 1 - să înţeleagă funcţiile pe care le îndeplineşte mass-media ;


O 2 –să conştientizeze faptul că mass- media prezintă şi disfuncţii;
O 3 – să compare diferite posturi de televiziune privind funcţiile mass-mediei;
O 4 - să cunoască efectele negative ale utilizării în exces ale televizorului şi
calculatorului
O 5 - să dea exemple de informaţii adevarate şi eronate prezentate în mass-
media ;
O 6 – să înţeleagă faptul că mass-media influenţează pozitiv sau negativ
dezvoltarea gândirii în funcţie de opţiunile personale.

RESURSE EDUCAŢIONALE:

I. Metode şi procedee :
m1 – conversaţia m4- explicaţia
m2 - descrierea m5- demonstraţia
m3 – problematizarea m6 – studiul de caz

1
II. Mijloace didactice : M1 – caiet
M2 – manual
M3 - articole educaţionale decupate din ziare, reviste
M4 - clip educaţional „Disfuncţiile mass- mediei”

III. Forme de organizare :


F1 – frontală F2 – individuală F3 – pe grupe

IV. Modalităţi de evaluare :

– observaţia sistematică – evaluare reciprocă


– autoevaluare – evaluare amânată

V. Temporale : 50 minute

Bibliografie :

Maria- Liana Lăcătuş şi George Paul Lăcătuş, Ghidul profesorului pentru clasa a VIII- a,
Editura Corint, Bucureşti, 2000.

Ziauddin Sardar şi Borin Van Loon, Câte ceva despre mass-media, Editura Curtea Veche,
Bucureşti, 2001.

Doru Pop, Mass-media şi democraţia, Editura Polirom, Iaşi, 2001.

2
3
NR. Momentele Durata Desfaşurarea activităţii OB. Strategii didactice OBS.
CRT OPER
lecţiei Activitatea cadrului didactic Activitatea elevului Metode Mijloa
ce
I. Moment 2 min. Se organizeaza materialele necesare
organizato- desfasurarii lectiei si se asigura
ric
disciplina in clasa.
II. Reactuali- 10 min. -Ce temă am discutat ora trecută la -Ora trecută am discutat Conversaţia
zarea cultură civică ? despre mass- media şi
cunoştinţe-
categoriile de medii.
lor
-Ce reprezintă mas-media? -Mass- media reprezintă
ansamblul mijloacelor
audio- video de informare
a maselor, comunicarea
fiind realizată prin presă

( publicaţiile periodice ),
radio, TV, internet etc. Descrierea

-Daţi exemple de presă scrisă! -Exemple de presă scrisă :


Cutezătorii, Libertatea ş.a.
-Ce înseamnă presă audiovizuală? - Înseamnă posturile TV.,
de exemplu: Pro TV., Conversaţia
Antena 1 ş.a.
-Care sunt cele 3 categorii de medii ? -Putem distinge 3 categorii

4
NR. Momentele Durata Desfaşurarea activităţii OB. Strategii didactice OBS.
CRT OPER
lecţiei Activitatea cadrului didactic Activitatea elevului Metode Mijloa
ce
de medii :
1.medii autonome : cărţi,
ziare, reviste, imprimantă,
cameră video, CD ş.a. pe
care le folosim individual
2. medii de comunicare :
telefon, laptop, calculator
ş.a., ce măresc libertatea
utilizatorului
3. medii de difuzare :
radio, TV, ce permit
transmiterea informaţiilor
la un public numeros.

III.

Conversaţia
Captarea 5 min. -Cât timp petreceţi în faţa 2-3 ore pe zi
atenţiei televizorului şi calculatorului ? Explicaţia

5
NR. Momentele Durata Desfaşurarea activităţii OB. Strategii didactice OBS.
CRT OPER
lecţiei Activitatea cadrului didactic Activitatea elevului Metode Mijloa
ce

Anunţarea 2 min. Vom afla astăzi care sunt funcţiile Conversaţia


IV. temei mass-mediei.

V. Dirijarea 23 min. Mass-media îndeplineşte 5 funcţii


învăţării principale : O1 M1
1. Funcţia de educaţie – mass-
media transmite moştenirea
culturală şi facilitează învăţarea Explicaţia M2
individual şi colectivă
-Daţi exemple de emisiuni care
-Lumea copiilor , Călătorie
în jurul lumii, Să vorbim
se centrează pe funcţia de
corect, Supernany, M1
educaţie !
Consilierul educativ, Parte
2. Funcţia de socializare - mass- O1 Descrierea
de carte, Omul care aduce
media face posibilă participarea cartea ş.a.
oamenilor la viaţa publică, la
elaborarea şi luarea deciziilor,
la soluţionarea unor probleme. Explicaţia M2
-Daţi exemple de emisiuni care -Supernany, Consilierul
se centrează pe funcţia de educativ, Poveşti de viaţă,
socializare ! România, te iubesc! ,
3. Funcţia de informare - mass- Acces direct, ş.a.
media transmite informaţii M1

6
NR. Momentele Durata Desfaşurarea activităţii OB. Strategii didactice OBS.
CRT OPER
lecţiei Activitatea cadrului didactic Activitatea elevului Metode Mijloa
ce
importante, ajutându-i pe O1 Problemati-
oameni să-şi formeze opiniile. -Ştirile, Naşul, În gura zarea
presei, Ce se întâmplă,
-Daţi exemple de emisiuni care M2
doctore !, Bucătăria lui
se centrează pe funcţia de
Radu, Pro Motor, ş.a.
informare ! Conversaţia
4. Funcţia de persuasiune, de
motivaţie, de interpretare -
mass-media convinge,
motivează, în vederea
dezvoltării economice şi O2 Explicaţia
sociale. -Săptămâna financiară, M1
-Daţi exemple de emisiuni care Salvaţi animalele, Grădina
se centrează pe funcţia de zoologică, Strada
persuasiune ! maimuţelor, De-a mama şi
de-a tata, ş.a. O3 Demonstraţia
5. Funcţia de divertisment - mass-
media oferă variate modalităţi
de divertisment şi petrecere a O3 Studiul de M3
timpului liber. -Neaţa cu Răzvan şi Dani, caz
Divertis Mall, Duminica în
-Daţi exemple de emisiuni care familie, Happy Hour, ş.a.
se centrează pe funcţia de
informare ! Demonstraţia

Mass-media are nu numai funcţii,


dar şi disfunctii: O3 Studiul de
- Promovarea nonvalorilor caz

7
NR. Momentele Durata Desfaşurarea activităţii OB. Strategii didactice OBS.
CRT OPER
lecţiei Activitatea cadrului didactic Activitatea elevului Metode Mijloa
ce
- Stimularea delincventei, a
violenţei
- Înabuşirea creativităţii. O5 Explicaţia M3

-Daţi exemple de emisiuni sau articole


din ziare, reviste care să pună în O6
evidenţă funcţiile şi disfuncţiile mass- Problematiza-
mediei. Exemple: rea
- Daţi exemple de posturi TV care se • funcţia de educaţie
centrează pe : Studiul de
- TVR cultural,
• funcţia de educaţie Naţional Geografic,
caz
Animal Planet, O4 M4
• funcţia de informare
Discovery
• funcţia de divertisment
• funcţia de
Mass-media furnizează nu numai informare – Antena
informaţii corecte, ci şi eronate şi 2, 3
argumente false.
• funcţia de
-Ce emisiuni TV preferaţi ? De ce ? divertisment –
-Ce părere aveţi despre afirmaţiile posturile de Studiul de
unor specialişti care consideră ca muzică, Favorit O4 caz
scenele violente determină un TV.
compotament agresiv, mai ales în
rândul tinerilor ? M4
Să urmărim împreună un filmuleţ care Elevii urmăresc cu atenţie
prezintă „Disfuncţiile mass- mediei”. clipul educaţional Demonstraţia
Utilizarea în exces a televizorului şi „Disfuncţiile
calculatorului (dacă depăşiţi 1 oră pe mass-mediei”.
Studiul de
zi) are efecte negative foarte puternice,
O4 caz
8
NR. Momentele Durata Desfaşurarea activităţii OB. Strategii didactice OBS.
CRT OPER
lecţiei Activitatea cadrului didactic Activitatea elevului Metode Mijloa
ce
printre care amintim : M4
a. Oboseală permanentă
b. Socializare redusă
c. Intensificarea stărilor de
nervozitate şi agitatie mentală, Problematiza-
agresivitate, ADHD, rea
hiperactivitate M4
d. Dificultăţi de concentrare a
atenţiei, scăderea memoriei şi a
motivaţiei
Demonstraţia
e. Anxietate, frustrări, lumea reală
începe să devină plictisitoare
f. Tulburări de personalitate şi
compotament
g. Bulimie, dorinţa de a mânca
prea mult şi nesănătos,
dezechilibrat.
Cum sunt informaţiile din acest
clip? Sunt adevărate ? Ce v-a
atras atenţia în mod deosebit ? Aţi
întâlnit o informaţie care a tras un
semnal de alarnă pentru voi ? În
ce aspect din acest filmuleţ v-aţi
regăsit ?

9
NR. Momentele Durata Desfaşurarea activităţii OB. Strategii didactice OBS.
CRT OPER
lecţiei Activitatea cadrului didactic Activitatea elevului Metode Mijloa
ce
VI. Tema 1min. Pentru data viitoare aveţi de scris un Conversaţia
pentru articol despre un eveniment deosebit
petrecut la voi in scoala. Puteti scrie :
acasă Elevii ascultă cu
• despre premiile de la olimpiade,
atenţie.
• despre solidaritatea scolii fata
de un copil bolnav,
• despre activitatile de
ecologizare s.a.

VII. Evaluarea 2min. Se fac aprecieri finale generale şi Elevii ascultă cu Conversaţia
individuale. atenţie aprecierile. Explicaţia

10