PROIECT DE LECŢIE CLASA: a VII- a DISCIPLINA: Cultură civică ARIA CURRICULARĂ : Om şi societate PROPUNATOR: Viorica Adriana Cuibus SUBIECTUL

: Funcţiile mass-mediei TIPUL LECŢIEI : mixtă OBIECTIVE GENERALE: Scopul 1- Formarea şi dezvoltarea unor atitudini şi comportamente civice; Scopul 2- Utilizarea limbajului din sfera valorilor civice într-un discurs oral şi scris; Scopul 3- Educarea elevilor pentru utilizarea raţională a mass-media de către elevi; OBIECTIVE OPERAŢIONALE : La sfârşitul orei elevii vor fi capabili: O 1 - să înţeleagă funcţiile pe care le îndeplineşte mass-media ; O 2 –să conştientizeze faptul că mass- media prezintă şi disfuncţii; O 3 – să compare diferite posturi de televiziune privind funcţiile mass-mediei; O 4 - să cunoască efectele negative ale utilizării în exces ale televizorului şi calculatorului O 5 - să dea exemple de informaţii adevarate şi eronate prezentate în massmedia ; O 6 – să înţeleagă faptul că mass-media influenţează pozitiv sau negativ dezvoltarea gândirii în funcţie de opţiunile personale.

RESURSE EDUCAŢIONALE:

I. Metode şi procedee : m1 – conversaţia m2 - descrierea m3 – problematizarea m4- explicaţia m5- demonstraţia m6 – studiul de caz

1

Modalităţi de evaluare : – observaţia sistematică – autoevaluare V.II. Editura Corint. Temporale : 50 minute – evaluare reciprocă – evaluare amânată F2 – individuală F3 – pe grupe Bibliografie : Maria. Ziauddin Sardar şi Borin Van Loon. Ghidul profesorului pentru clasa a VIII. Mass-media şi democraţia. Bucureşti. 2001. Editura Polirom.Liana Lăcătuş şi George Paul Lăcătuş. 2001. 2000. Câte ceva despre mass-media. Editura Curtea Veche.a. Doru Pop. 2 . Forme de organizare : F1 – frontală IV. Mijloace didactice : M1 – caiet M2 – manual M3 .clip educaţional „Disfuncţiile mass. Iaşi.articole educaţionale decupate din ziare. reviste M4 . Bucureşti.mediei” III.

3 .

-Mass.media şi categoriile de medii.media reprezintă ansamblul mijloacelor audio.NR.video de informare a maselor. Conversaţia Descrierea Conversaţia . comunicarea fiind realizată prin presă ( publicaţiile periodice ).a. Libertatea ş. de exemplu: Pro TV.. disciplina in clasa. radio. -Care sunt cele 3 categorii de medii ? -Putem distinge 3 categorii 4 II.Înseamnă posturile TV. CRT Momentele Durata lecţiei Desfaşurarea activităţii Activitatea cadrului didactic Activitatea elevului OB. OPER Strategii didactice Metode Mijloa ce OBS. -Ce temă am discutat ora trecută la cultură civică ? -Ce reprezintă mas-media? -Ora trecută am discutat despre mass.a. . TV. -Daţi exemple de presă scrisă! -Ce înseamnă presă audiovizuală? -Exemple de presă scrisă : Cutezătorii. Se organizeaza materialele necesare organizatodesfasurarii lectiei si se asigura ric Reactualizarea cunoştinţelor 10 min. internet etc. Antena 1 ş.. Moment 2 min. I.

ziare.. reviste. TV. medii de comunicare : telefon. pe care le folosim individual 2. III. cameră video. medii de difuzare : radio. CD ş. ce măresc libertatea utilizatorului 3. calculator ş.a. imprimantă. -Cât timp petreceţi în faţa televizorului şi calculatorului ? 2-3 ore pe zi Explicaţia 5 . CRT Momentele Durata lecţiei Desfaşurarea activităţii Activitatea cadrului didactic Activitatea elevului de medii : 1.medii autonome : cărţi. OB.NR. OPER Strategii didactice Metode Mijloa ce OBS. ce permit transmiterea informaţiilor la un public numeros. Conversaţia Captarea atenţiei 5 min.a. laptop.

Poveşti de viaţă. Funcţia de educaţie – massmedia transmite moştenirea culturală şi facilitează învăţarea individual şi colectivă -Daţi exemple de emisiuni care se centrează pe funcţia de educaţie ! 2. te iubesc! . la soluţionarea unor probleme. Vom afla astăzi care sunt funcţiile mass-mediei. IV. Parte de carte.a. Consilierul educativ. Să vorbim corect.a. Anunţarea temei 2 min. Acces direct.massmedia face posibilă participarea oamenilor la viaţa publică. -Daţi exemple de emisiuni care se centrează pe funcţia de socializare ! 3. Mass-media îndeplineşte 5 funcţii principale : 1. România. Supernany. M1 M2 M1 O1 Descrierea Explicaţia -Supernany. M2 M1 6 . Funcţia de informare . Funcţia de socializare . V. OPER Strategii didactice Metode Mijloa ce Conversaţia OBS.NR. CRT Momentele Durata lecţiei Desfaşurarea activităţii Activitatea cadrului didactic Activitatea elevului OB. ş. Călătorie în jurul lumii. Dirijarea învăţării 23 min. la elaborarea şi luarea deciziilor.massmedia transmite informaţii O1 Explicaţia -Lumea copiilor . Consilierul educativ. Omul care aduce cartea ş.

a. ajutându-i pe oameni să-şi formeze opiniile. dar şi disfunctii: . în vederea dezvoltării economice şi sociale. Happy Hour. De-a mama şi de-a tata. O2 -Săptămâna financiară. Divertis Mall. ş. O3 Studiul de caz . ş. -Daţi exemple de emisiuni care se centrează pe funcţia de persuasiune ! 5. Bucătăria lui Radu. Salvaţi animalele. Pro Motor. -Daţi exemple de emisiuni care se centrează pe funcţia de informare ! 4. Naşul. CRT Momentele Durata lecţiei Desfaşurarea activităţii Activitatea cadrului didactic Activitatea elevului importante. Strada maimuţelor. de interpretare mass-media convinge.a. Grădina zoologică. ş. Funcţia de persuasiune.NR. de motivaţie. -Daţi exemple de emisiuni care se centrează pe funcţia de informare ! Mass-media are nu numai funcţii. OPER O1 Strategii didactice Metode Mijloa ce Problematizarea M2 Conversaţia OBS. Duminica în familie.Promovarea nonvalorilor 7 -Ştirile. motivează.a. OB. doctore !. Ce se întâmplă. Funcţia de divertisment . În gura presei.massmedia oferă variate modalităţi de divertisment şi petrecere a timpului liber. Explicaţia M1 O3 O3 Demonstraţia Studiul de caz Demonstraţia M3 -Neaţa cu Răzvan şi Dani.

NR. Discovery • funcţia de informare – Antena 2. mai ales în rândul tinerilor ? Să urmărim împreună un filmuleţ care prezintă „Disfuncţiile mass.mediei”.Daţi exemple de posturi TV care se centrează pe : • funcţia de educaţie • funcţia de informare • funcţia de divertisment Mass-media furnizează nu numai informaţii corecte. reviste care să pună în evidenţă funcţiile şi disfuncţiile massmediei. OPER Strategii didactice Metode Mijloa ce Explicaţia M3 OBS. Favorit TV. CRT Momentele Durata lecţiei Desfaşurarea activităţii Activitatea cadrului didactic Activitatea elevului Stimularea delincventei. Problematizarea Studiul de caz M4 O4 Studiul de caz M4 Demonstraţia O4 8 Studiul de caz . O4 Animal Planet. Elevii urmăresc cu atenţie clipul educaţional „Disfuncţiile mass-mediei”. OB. Naţional Geografic. 3 • funcţia de divertisment – posturile de muzică. a violenţei Înabuşirea creativităţii. -Daţi exemple de emisiuni sau articole din ziare. -Ce emisiuni TV preferaţi ? De ce ? -Ce părere aveţi despre afirmaţiile unor specialişti care consideră ca scenele violente determină un compotament agresiv.TVR cultural. Utilizarea în exces a televizorului şi calculatorului (dacă depăşiţi 1 oră pe zi) are efecte negative foarte puternice. O5 O6 Exemple: • funcţia de educaţie . ci şi eronate şi argumente false. .

OPER Strategii didactice Metode Mijloa ce M4 Problematizarea M4 Demonstraţia OBS. dezechilibrat. ADHD. OB. Oboseală permanentă b. lumea reală începe să devină plictisitoare f. Bulimie. Cum sunt informaţiile din acest clip? Sunt adevărate ? Ce v-a atras atenţia în mod deosebit ? Aţi întâlnit o informaţie care a tras un semnal de alarnă pentru voi ? În ce aspect din acest filmuleţ v-aţi regăsit ? 9 . Anxietate. agresivitate. frustrări. Intensificarea stărilor de nervozitate şi agitatie mentală. hiperactivitate d. Dificultăţi de concentrare a atenţiei. dorinţa de a mânca prea mult şi nesănătos. Socializare redusă c. CRT Momentele Durata lecţiei Desfaşurarea activităţii Activitatea cadrului didactic Activitatea elevului printre care amintim : a.NR. Tulburări de personalitate şi compotament g. scăderea memoriei şi a motivaţiei e.

Elevii ascultă cu atenţie aprecierile. • despre solidaritatea scolii fata de un copil bolnav.NR.a. Se fac aprecieri finale generale şi individuale. VII. Desfaşurarea activităţii Activitatea cadrului didactic Activitatea elevului Pentru data viitoare aveţi de scris un articol despre un eveniment deosebit petrecut la voi in scoala. Evaluarea 2min. OPER VI. Puteti scrie : • despre premiile de la olimpiade. • despre activitatile de ecologizare s. Elevii ascultă cu atenţie. OB. CRT Momentele Durata lecţiei Tema pentru acasă 1min. Conversaţia Explicaţia 10 . Strategii didactice Metode Mijloa ce Conversaţia OBS.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful