P. 1
Tudor Arghezi

Tudor Arghezi

|Views: 3,659|Likes:
Published by Dorobantu Catalin

More info:

Published by: Dorobantu Catalin on Nov 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2013

pdf

text

original

(Tudor Arghezi, Cuvinte stricate) 1 Transcrie, din text, două cuvinte care aparţin câmpului semantic al vorbirii.

2 puncte 2 Precizează rolul semnelor de ortografie şi de punctuaţie din versul Huleşte-le!. 2 puncte 3 Transcrie un vers care conţine doi termeni aflaţi în relaţie de antonimie. 2 puncte 4 Notează formele corecte pentru două cuvinte din text, care pot fi considerate abateri de la norma literară. 4 puncte 5 Transcrie două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 4 puncte 6 Exemplifică două imagini artistice diferite, din text. 4 puncte 7 Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul poeziei date. 4 puncte 8 Comentează, în 6 - 10 rânduri, strofa a doua a poeziei, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poeticăşi mijloacele artistice. 4 puncte 9 Argumentează, prin evidenţierea a douăcaracteristici prezente în text, încadrarea poeziei în lirismul subiectiv. 4 puncte Varianta 10 1. „cuvinte", „să spuie", „buzele", „vocea" . 2. Cratima marchează căderea unei vocale iniţiale, leagă două cuvinte care se rostesc într-o singură silabă, scurtează cantitatea vocalică. Semnul exclamării marchează o propoziţie de factură exclamativă, în care se apare o poruncă, un îndemn. 3. „Le vezi? Au căzut, s-au sculat". 4. îs - sunt; să spuie - să spună; deştele - degetele. 5. Mărcile lexico-gramaticale, prin care eul liric este prezent în text, sunt formele pronominale de persoana I singular mele, mi şi persoana a Il-a singular ta. Sunt utilizate forme verbale de persoana a Il-a singular: vezi, huleşte. Apare adresarea directă a eului liric. 6. Imagini vizuale ,^4u căzut, s-au sculat", „umblă prin mocirle cu stele"; imagini auditive „Să nu le mai cânte cumva vocea ta" . 7. în relaţie cu textul poeziei date, titlul operei este semnificativ, fiind alcătuit dintr-un substantiv nearticulat şi un adjectiv. Forma nearticulată a substantivului, trimite la generalizarea mesajului, privind creaţia artistică. Epitetul „stricate" surprinde esteticia urâtului, specifică operei argheziene. Accentul cade asupra îmbinării neobişnuite a cuvintelor, care dau naştere unei creaţii artistice superioare. 8. Metafora s-au stricat cuvintele mele indică incapacitatea cuvintelor de a reda ideile pe care creatorul doreşte să le transmită. Poetul consideră actul creativ drept un proces îndelungat, în cadrul căruia poezia poartă în sine valori desprinse din adâncuri. Fiind o operă de factură modernistă, limbajul metaforic predomină în strofă; de exemplu, „umblă prin mocirle cu stele de cositor", cu ajutorul acesteia este reflectată estetica urâtului. 9. în text, lirismul subiectiv este reflectat prin prezenţa eului liric, prin intermediul mărcilor pronominale de persoana I şi a Il-a mele, mi, dar şi prin formele verbale de persoana I şi a II-a vezi, huleşte. Sunt utilizate exclamaţii şi interogaţii retorice Le vezi?. Figurile de stil sugerează o percepţie unică a eului liric asupra realităţii, sentimentele sunt transmise în mod direct. (Tudor Arghezi, Epigraf*) 1 Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra polisemia verbului a semăna. 2 puncte 2 Precizează rolul virgulelor din structura „Stihuri, acum porniţi, vă scuturaţi”. 2 puncte 3 Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul suflet. 2 puncte 4 Transcrie un vers care conţine doi termeni aflaţi în relaţie de antonimie. 4 puncte 5 Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 4 puncte 6 Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua a poeziei. 4 puncte 7 Evidenţiază o valoare expresivă a întrebuinţării verbelor la imperativ în textul dat. 4 puncte 8 Comentează, în 6 - 10 rânduri, prima strofă a poeziei, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poeticăşi mijloacele artistice. 4 puncte 9 Prezintă raportul dintre eul creator şi operă, aşa cum se conturează în poezia citată. 4 puncte 1. Ţăranul seamănă grâu. El seamănă cu tata. 2. Virgula desparte substantivul în vocativ de restul enunţului. Cea de-a doua virgulă desparte două propoziţii coordonate prin juxtapunere. 3. fără suflet, aprinde suflet, a-şi încărca sufletul, cu sufletul la gură, suflet mare. 4. ^ătrundeţi, înţelese şi neînţelese, Cel-ce ştie însă nu cunoaşte. 5. în text, prezenţa eului liric este evidenţiată prin utilizarea mărcilor pronominale de persoana I singular mea şi persoana a Ii-a plural vă. Apar forme verbale de persoana a Ii-a plural zburaţi, şchiopătaţi, pătrundeţi, care suprind adresarea directă. 6. Prin intermediul personificării stihuri, acum porniţi" se surprinde porunca adresată de creator operei sale. Intenţia acestuia fiind de răspândire a ideilor artistice. Acest fapt fiind subliniat şi prin forma de imperativ a verbului. 7. Verbele la imperativ zburaţi, porniţi, şchiopătaţi surprind o comandă, un îndemn. în partea iniţială a fiecărui catren, poezia conţine câte un verb Ia acest mod, accentuând poruncile creatorului care trebuie să fie îndeplinite cât mai grabnic. 8. Substantivul cu formă veche „stihuri" având forma de vocativ, surprinde faptul că poetul se adresează în mod direct creaţiei artistice. întreaga strofă exprimă ideea nemulţumirii faţă de propria creaţie, faţă de meritele creatorului; de exemplu imperativul „şchiopătat?' şi comparaţia „ca păsările mici de catifea". Creaţia abia acum începe să se desprindă de mediul ocrotitor; are un caracter fragil, de aici şi tendinţa de ocrotire paternă. 9. Opera surprinde concepţiile poetului cu privire la rolul pe care îl are opera literară, ca artă in genere. Poetul este îngrijorat de faptul că opera sa nu va fi receptată în totalitate de către cititor. Se surprinde suferinţa creatorului, care conştientizează că, o dată ce procesul creativ e încheiat, opera nu-i mai aparţine, că aceasta are viaţa ei proprie. Ultima strofa surprinde creatorul aflat în faţa marilor întrebări despre Dumnezeu. (Tudor Arghezi, Lumină lină) 1 Menţionează un sinonim şi un antonim pentru sensul contextual al verbului a ucide. 2 puncte 2 Precizează rolul virgulelor din primul vers al poeziei. 2 puncte 3 Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul vis. 2 puncte 4 Menţionează o valoare expresivă a verbelor la gerunziu din prima strofă. 4 puncte 5 Transcrie două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 4 puncte 6 Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei. 4 puncte 7 Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul poeziei date. 4 puncte 8 Comentează, în 6 - 10 rânduri, strofa a treia a poeziei, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poeticăşi mijloacele artistice. 4 puncte 9 Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate, ambiguitate, sugestie, reflexivitate), prezentăîn textul dat. 4 puncte 1. a asasina, a omorî; a învia, a renaşte. 2. Rolul virgulelor este de a despărţi apoziţia dezvoltată „uşoară zburătoare" de restul enunţului, fiind o adresare directă. 3. de vis, ca prin vis, când nici nu visezi, vise de aur. 4. Verbele la gerunziu „Zăcând", „dormind1 surprind o acţiune dinamică, în plină desfăşurare, imprimând un efect muzical. 5. Eul liric este evidenţiat în text prin intermediul mărcilor pronominale de persoana I singular mea şi persoana a Il-a singular te, ţi, tău. Sunt utilizate şi forme verbale de persoana a'II-a singular să duci, strânge, te găseşti, dar şi adresarea directă uşoară zburătoare. 6. Prin intermediul epitetului „uşoară zburătoare" plasat într-o inversiune, eul liric evidenţiază însuşirea albinei, caracterul ei fragil, care este asociat calităţilor sale fizice, care ţin de concreteţe. 7. în relaţie cu textul poeziei, titlul operei este semnificativ, fiind alcătuit dintr-un substantiv nearticulat, însoţit de un adjectiv. Epitetul „lină", care sugerează caracterul blând, va fi infirmat de întâmplarea cu caracter dramatic din text. Titlul trimite spre sensul conotativ, în sensul „lumina lină"; este trecerea spre o altă existenţă, dat fiind sfârşitul tragic al micuţei zburătoare. 8. Verbul la gerunziu „voind" din partea iniţială a catrenului, surprinde o acţiune dinamică, în plină desfăşurare. Metafora „tezaurul de ceară" subliniază importanţa muncii albinei, zburătoare ce poartă cu sine o comoară. Imaginea vizuală surprinsă în versul al doilea al catrenului te prăbuşişi din drumul cel înalt reia destinul tragic al lui Icar. Finalul strofei sugerează nedumerirea poetului cu privire la gestul ce va rămâne neînţeles, această atitudine fiind surprinsă prin ampla interogaţie retorică. 9. Expresivitatea e dată de capacitatea limbajului poetic de a exprima, într-o manieră plastică, idei concentrate, cu maximă încărcătură afectivă şi subiectivă; aceasta se realizează prin figuri de stil, imagini artistice, sintaxa poetică, topică, punctuaţie şi prozodie. Expresivitatea limbajului nu este dată de bogăţia imaginilor artistice, de ornamentaţia stilistică, ci de utilizarea unui limbaj simplu, dar încărcat de sugestii şi materialitate.

Copilul acesta va ajunge o stea a dansului clasic. 2 puncte 3 Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra omonimia cuvântului vin. „nu mi-a trimis". dar şi a trecerii timpului etc. din text. nehotărarea eului liric în faţa unei situaţii ambigue etc. din text. evidenţiat prin verbe şi pronume de persoana I. într-un enunţ. 2 puncte 2 Menţionează două motive pentru care s-a utilizat cratima în structura „de-abia”. 2. „nenfeles". Structurile antitetice evidenţiază dorinţa împlinirii iubirii. 4 puncte 7 Menţionează tipul de lirism identificat în textul poeziei. Apartenenţa la modernism este motivată de tematica poeziei.JDe ce-ai plecat? De ce-ai mai fi rămas?" este prezentă pentru a ilustra starea de ezitare. Temele/ motivele poeziei. Titlul poeziei este în relaţie directă cu textul poeziei. Utilizarea cratimei în structura „de-abia" are drept consecinţă marcarea grafică a rostirii legate a două cuvinte prin eliminarea unei silabe. pentru a ne da posibilitatea interpretării.. „apleca în lume". în 6 . aflat în relaţie cu adverbul „niciodată". ultima strofă. fapt pentru care se adresează direct. 3. de exemplu: epitetul cromatic „păsările negre" exprimă singurătatea toamnei. dar şi al regretului că iubita n-a înţeles . în text ea evidenţiază încărcătura eului liric. Psalm) 1 Menţionează un sinonim potrivit sensului din context al cuvântului (a) purcede. nu ne trimite cu gândul numai la anotimpul respectiv. 4 puncte 6 Menţionează două teme/ motive literare. verbele arată realitatea dialogului dintre poet şi Divinitate etc. Anul acesta recolta de vin a fost deosebit de bogată. două structuri al căror sens implică antiteza. dar şi refuzul acesteia. a reflexiei.fu". ilustrând sentimentul nostalgic al despărţirii. 4 puncte 6 Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. două structuri lexicale care conţin imagini vizuale cromatice. Interogaţia retorică în ultima strofă a poeziei: . 5. 5. de crizele existenţiale. relevat prin structurile antitetice: „Voiam să pleci. realizată sau în plină desfăşurare. „mă rog" etc. „desfrunzeşte". „Ţi-aş fi făcut" etc. din text. „mea".(Tudor Arghezi. 4. Teme/ motive ale poeziei. prin substantivul „toamna". dar şi a răzvrătirii etc. 2. Ai devenit un înger al vieţii mele. „a pleca pe lumea cealaltă" etc. punctele de suspensie etc. N-ai mai dat un semn de viaţă în ultima vreme. Expresii/ locuţiuni. de exemplu: „Voiam să pleci. 2. 7. tristeţea. El a crescut în umbra personalităţii tatălui său. sentimentul nostalgic al apropierii morţii. în 6 . participarea afectivă a eului poetic la drama existenţială. „vreau" etc. 4 puncte 9 Motivează. de exemplu: . deoarece între cei doi nu se realizează actul comunicării. 7. tema îndoielii. încheiată de curând. 2 puncte 2 Precizează rolul punctelor de suspensie din ultima strofă. 4 puncte 1. eul liric se simte părăsit de Divinitate care continuă să rămână indiferentă la strigătele sale. dar şi a dorului etc. primele patru versuri. 4 puncte 1. (Tudor Arghezi. Titlul poeziei. Temele/ motivele poeziei. a despărţirii. 2 puncte 3 Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele înger şi stea să aibă sens conotativ. limbajul metaforic şi simbolic etc. un rol important în configurarea modernismului operei sale îl are modul particular de folosire a limbajului. nu întâmplător. 9. prezente în poezie. Două structuri lexicale care conţin imagini vizuale cromatice:„Palid aşternut e şesul cu mătasă". Sentimentul dominant care se desprinde din poezie este cel al credinţei.a-(şi)pleca capul(fruntea. însoţit de îndoială. încadrarea poeziei în lirismul de tip subiectiv. în cazul lui Arghezi. 4 puncte 5 Precizează valoarea expresivă a utilizării verbului a fi la timpul perfect simplu. prezente în poezie. 4 puncte 5 Explică valoarea expresivă a folosirii interogaţiei retorice în ultima strofă. 6. 3. „Păsările negre suie în apus". 9. 5. de exemplu: toamna. ci şi la ideea apropierii unui sfârşit. exprimând îndoiala.JVu-ţi cer". . în relaţie cu textul poeziei date.. ca mărci ale subiectivităţii: „Te-am rugat".. nostalgia prezenţei toamnei. De exemplu: . apartenenţa acestuia la modernism. 4 puncte 9 Prezintă semnificaţia titlului. cât şi structura aleatorie a textului etc.Domnul" etc.. „Stau în ţărmu-albastru-al râului de soare". dar şi îndoiala.slăbiciune. 8. din poezia citată. în relaţie cu textul poeziei date. comparaţia „ca frunza bolnavă" ne trimite spre ideea de boală. pendularea spre starea ezitare. trecerea timpului. Senzaţia este de neputinţă a transcederii. imposibilitatea dialogului cu Divinitatea etc. „să-ţi". 4. prin evidenţierea a două trăsături existente în text. însă devine apropiată prin asocierea cu adverbul „de-abia" et . 4. Cele două versuri ale ultimei strofe sunt un monolog liric sub forma unei lamentaţii provocate de neputinţa comunicării cu . la timpul mai mult ca perfectul arată încheierea unei acţiuni trecute şi încheiate de multă vreme. dar şi prin încărcătura lirică a versurilor etc. grumazul). 4 puncte 8 Comentează. 4 puncte 1. prin verbele: „vreau să vorbeşti'. 4 puncte 9 Motivează. 6. 4 puncte 7 Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. sfat etc. De exemplu: tema credinţei şi a dialogului cu Divinitatea. Verbul „plecaseşi'.10 rânduri.-ncepui". Sub raport prozodic acest fapt asigură păstrarea măsurii versului etc. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poeticăşi mijloacele artistice. 9. 2 puncte 4 Transcrie. Verbele la /nodul indicativ arată o acţiune reală. apar. moartea etc.casele-adunate”. în funcţie de timpul acesteia. dar şi a îndoielii. voiam şi să rămâi' etc. Strofa evidenţiază faptul că poetul se simte nedreptăţit de Divinitate. Lirismul de tip subiectiv este evidenţiat prin verbe şi pronume de persoana I.gândul fără glas". 4 puncte 5 Menţionează două teme/ motive literare. se accentuează ideea timpului trecător şi ireversibil. Sinonime: „neputinţă" . Ultimul vers este alcătuit din două interogaţii retorice.10 rânduri. (Tudor Arghezi. Niciodată toamna) 1 Transcrie. Nu ştiu dacă voi putea să vin în vacanţa aceasta la munte. De-abia plecaseşi) 1 Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul a pleca. condiţia efemeră a condiţiei umane. Utilizarea cratimei în structura „casele-adunate" are drept consecinţă marcarea grafică a rostirii legate a două cuvinte prin eliminarea unei silabe. spre ideea descompunerii datorate toamnei. . 2 puncte 2 Precizează două consecinţe ale utilizării cratimei în structura . Forma verbului la perfect simplu . sentimentul dominant care se desprinde din poezie. ca mărci ale subiectivităţii: „mie". aşezat în poziţie iniţială. două cuvinte obţinute prin derivare cu prefix. imperios. de nehotărâre în iubire a eului liric. „Te urmăream". în text. marchează o acţiune trecută. Mărcile lexico-gramaticale ale eului liric sunt verbe şi forme pronominale de persoana I. Punctele de suspensie marchează grafic întreruperi ce apar în vorbire. Semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua a poeziei. Ultima strofa evidenţiază ambiguitatea sentimentului de dragoste. 6. 8. 7. „Foile-azur" etc. acela de a rămâne împreună. din textul dat. prin evidenţierea a două caracteristici prezente în text. incapacitate.îndrumare. este drama fiinţei umane condamnată la singurătate etc. Altfel spus. de exemplu: tema iubirii. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poeticăşi mijloacele artistice. dorinţa realizării în iubire. „povaţă" . 2 puncte 4 Evidenţiază valoarea expresivă a două verbe la modul indicativ. 4 puncte 7 Defineşte. în final. 2 puncte 4 Transcrie. 2 puncte 3 Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele semn şi umbră să aibă sens conotativ. vorbitorul nu îşi exprimă până la sfârşit ideea. Sub raport prozodic acest fapt asigură păstrarea măsurii versului etc. 4 puncte 8 Prezintă semnificaţia titlului. „îngroape" etc. dar şi a trecerii timpului etc. 3. voiam şi să rămâi". 4 puncte 8 Comentează. 4 puncte 6 Precizează două teme/ motive literare. oscilaţia între dorinţa prezenţei fiinţei iubite şi dorinţa de a visa la ea în absenţă etc. 8. Cuvinte derivate cu prefixe: „îngroşat". Lirismul textului este de tip subiectiv.a(nu) avea unde să-(şi) plece capul (oasele).

datorat incapacităţii de a se adapta. orizont = zare. 8. Linia de pauză marchează grafic o pauză în procesul vorbirii. de culoarea pe care o reprezintă. 4 puncte 9 Motivează. predomină simbolurile. de exemplu: „apă de plumb". 9. Sensul celor două cuvinte: „carbonizate" . sumbru = întunecat. în 6 . . „Copacii rari şi ninşi par de cristal”. de exemplu: iubirea.arse. de exemplu: epitetele cromatice „sicrie negre. angoasă. în relaţie cu textul poeziei date. „mătur" sau adjectivul pronominal posesiv. 2 puncte 2 Motivează întrebuinţarea liniei de pauză în al doilea vers din strofa a doua. triste. Titlul poeziei „Negru" este în relaţie evidentă cu întreaga poezie. 3. 4 puncte 7 Comentează.„arse". 4 puncte 8 Prezintă semnificaţia titlului. prezenţa simbolurilor. sufletul încărcat şi greu al eului liric. de exemplu: iarna. Semnificaţia a două figuri de stil identificate. al morţii. existente în fragmentul citat ar putea fi. (George Bacovia. în 6 . . dar şi de claustrarea provocată de atâta negru. ambiguitate. folosirea refrenului. Epitetul cromatic „câmpia albă” nu are o simplă valoare ornantă.10 rânduri. în amurg. Strofa a doua a poeziei evidenţiază ideea dominantă a poeziei: sufletul încărcat şi greu al eului liric. dar şi imagini vizuale cromatice: „carbonizat".10 rânduri. sugerând o stare generală de apăsare. diametral”. apartenenţa poeziei la simbolism. tema morţii. sugerând prin conotaţia cuvântului „amurg” sentimentul de vid. prezente în textul citat.mereu o mare întrebare. tristeţea. Figurile de stil identificate în prima strofă a poeziei. 8. această stare este dată de sensurile cuvântului. 2.10 rânduri. Se observă construcţia închisă marcată de apariţia versului „tăind orizontul. Zborul corbului într-o direcţie nedeterminată (în prima strofă) şi întoarcerea lui în a doua strofă. Două cuvinte/ structuri care aparţin câmpului semantic al iernii:„/ar«ă". reliefat şi de prezenţa corbilor. a muzicalităţii etc George Bacovia. „parfum" . dar şi imagini vizuale cromatice: „gândul meu se înnegri". 2 puncte 4 Transcrie. în ultimul vers al fiecărui catren. . de monotonie.(George Bacovia. 4 puncte 8 Comentează. ofilite etc. 4. glul. sentimentul solitudinii. . de tristeţe. 4 puncte 1. 4 puncte 6 Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. solitudinea poetului aflat într-un spaţiu închis. corb). Titlul poeziei „Gri" este în relaţie evidentă cu întreaga poezie. Amurg de iarnă) 1 Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor sumbru şi orizont. Pâinea coaptă pe vatră e deosebit de gustoasă. Este o repetare obsesivă a ideii exprimate în . de tristeţe. sugestie). arderea este sugerată şi ea prin „carbonizate". reliefat şi de prezenţa ploii. S-a produs o ceartă cu scântei. Expresii/ locuţiuni. ultima strofă. 4 puncte 1. 4 puncte 9 Prezintă semnificaţia titlului. singurătatea. predomină simbolurile. patru termeni din câmpul semantic dominant.gândul meu" etc. prezente în poezie. 5. „mangal". „noian de negru". 8. anotimpul iarna surprins într-un moment ce simbolizează sfârşitul. 4 puncte 5 Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. mireasmă etc. provocând în suflet ideea unei imensităţi de negru „negru profund. De exemplu: strofa evidenţiază ideea dominantă a poeziei. dar şi de claustrarea provocată de atâta zăpadă. 2 puncte 4 Transcrie. două structuri/ versuri care conţin imagini vizuale. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poeticăşi mijloacele artistice. atât în finalul acestei strofe.^zarea grea de plumb" şi imaginea vizuală „ninge gri" accentuează ideea unei ierni apăsătoare. . moartea. Folosirea cratimei marchează în ambele cazuri pronunţarea într-o singură silabă a sunetelor finale din primulcuvânt şi a celor iniţiale din cel de-al doilea (valabil şi pentru al doilea cu al treilea cuvânt).) 3. 4 puncte 7 Comentează. Temele/ motivele poeziei. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 2 puncte 3 Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul gând. 4. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Gri) 1 Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra polisemia cuvântului vatră. datorată muzicalităţii versurilor prin repetarea sintagmelor ce conţin cuvântul „negru" etc. 2. a cromaticii. (Linia de pauză marchează grafic o pauză în fluxul vorbirii. 4 puncte 7 Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în prima strofă. 4 puncte 9 Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. agonizantă. „ninge" etc. Temele/ motivele poeziei. apropierea morţii. 9. 2. 7. tristă. de exemplu: „mi-am zis". 4. muzicalitate etc. 2 puncte 3 Alcătuieşte un enunţ cu sensul denotativ al cuvântului scânteie. 2 puncte 4 Transcrie. prin culoarea pe care o reprezintă sugerează o stare generală de apăsare. lăsând posibilitatea reflecţiei etc. 4 puncte 8 Prezintă semnificaţia titlului. 4 puncte 5 Menţionează două teme/ motive literare.ji-am oftat". Astfel impresia creată este de stranie mişcare în cerc. „veştminte funerare" semnifică singurătatea morţii. motivul corbului. 3. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. condiţia efemeră a condi¬ţiei umane. 4 puncte 1. 5. dar şi în toată lirica bacoviană etc. lăsând posibilitatea reflecţiei etc. din text. 4 puncte 5 Menţionează două teme/ motive literare. „a se duce plumb" etc.miros. 5. strofa a doua. sufocarea în negru. motivul negrului etc. în relaţie cu textul poeziei date. „ninge gr?'. în prima strofă a poeziei: personificarea „plâns de cobe pe la geamuri se opri" atribuie însuşiri umane unei fiinţe sinistre. „negru". „Câmpia albă – un imens rotund – ”. noian de negru" ca descompunere totală a materiei vii etc. sentimentul solitudinii. Comentarea strofei a doua a poeziei. 6. 4 puncte 6 Menţionează două teme/ motive literare. Negru) 1 Precizează sensul din context al cuvintelor carbonizate şi parfum. Una dintre calităţile particulare ale stilului. prezente în poezie. Cuvinte din câmpul semantic al culorii negru: „carbonizate". „parfum de pene arse" etc. motivul literar al corbului ca simbol al solitudinii. Pământul ţării e vatra noastră strămoşească. sugerează repetarea obsesivă a mişcării ce devine o expresie simbolică a unei stări limită. Am privit această demonstraţie ca pe o scânteie de talent. 2 puncte 2 Explică utilizarea cratimei în structura „se-ntoarce-acelaşi”.greu ca lumbul". prezente în textul dat. 9. Spaţiul poetic este tensionat de imaginea repetată a mişcării corbului.^area grea de plumb". motivul plânsului etc. 7. de exemplu: eufonia. motivul corbului. 2 puncte 3 Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul a tăia. Apartenenţa la curentul simbolism este motivată de tematica poeziei. în 6 . o lume sufocantă şi murdară. Cea de-a doua strofăa poeziei continuă descrierea tabloului trist de iarnă din prima strofă. Mărcile lexico-gramaticale ale eului liric sunt verbe şi forme pronominale de persoana I. arse". „negre". epitetele „plumb de iarnă". dominată de ideea singurătăţii iremediabile a eului liric etc. . imprimând viziunii poetice un caracter ireal. două cuvinte/ structuri care aparţin câmpului semantic al iernii. dar şi în cel al primei strofe. „pene arse". olfactivul este prezent si el prin: „amorul fumega". din text. strofa a doua. din text. 7. 4 puncte 6 Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei. în amurgul vieţii. provoacă teamă. motivul plumbului. datorat incapacităţii de a se adapta. dar şi în toată lirica bacoviană etc. 6. Titlul „Amurg de iarnă” este semnificativ pentru aceste pastel simbolist. Exemplu de enunţ cu linie de pauză: Iubirea ta . 6. „a avea plumb în picioare". Prin sensurile cuvântului. prin evidenţierea a două trăsături existente în text. posomorât. „funerare".JPlumb". 2 puncte 2 Prezintă rolul liniei de pauză în textul poetic dat. Este o repetare obsesivă a ideii exprimate în „Plumb". având rol în păstrarea măsurii şi ritmului versului. în relaţie cu textul poetic. iar prin substantivul „iarna” – o lume pustie. el crează un contrast expresiv su termenii care evocă insistent culoarea negru (sumbru. „arse". de monotonie.

de gură". de profundă singurătate. în relaţie cu textul poeziei date. Mărcile lexico-gramaticale ale eului liric sunt verbe şi forme pronominale de persoana I. angoasă. a universului. 3. Semnificaţia a două figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei. din text. ultima strofă. simbolizat prin sintagma „solitarulpustiilor pieţe" care devine un lait-motiv. muzicalitate. în aceeaşi poziţie. două cuvinte/ structuri antitetice. reflexivitate). a solitudinii. galbenă". Versurile poeziei sunt un monolog liric de forma unei lamentaţii provocate de singurătatea universală etc. 2. 3. în text se exprimă incapacitatea comunicării cu persoana iubită. în text. 4. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poeticăşi mijloacele artistice. De altfel. solitudinea eului liric. în 6 – 10 rânduri.„pică frunza". imaginea auditivă „sună arama" măreşte golul înconjurător din piaţă. 2 puncte 2 Precizează două consecinţe ale utilizării cratimei în structura „Şi-i galbenă”. mai ales. mohorâtă. 2 puncte 2 Precizează rolul punctelor de suspensie din prima strofă. care este prezent. două cuvinte care aparţin câmpului semantic al toamnei. „pălind în tăcere şi-n paralizie". 4 puncte 1. 4. a bolii. Lirismul de tip subiectiv este evidenţiat prin verbe şi pronume de persoana I. respectiv. „chemam". ce pare că inundă tot universul etc. accentuând plânsul întregului univers etc. existente în fragmentul citat. fiind toamnă. imaginile artistice sunt impresionante prin simplitate. Este o repetare obsesivă a ideii de boală. de exemplu: personificarea „tristele becuri" atribuie însuşiri umane unor obiecte. de exemplu: imagine vizuală . se imprimă lecturii un ritm lent. provoacă melancolie. Utilizarea cratimei în structura „mi-i" are drept consecinţă marcarea grafică a rostirii legate a două cuvinte prin eliminarea unei silabe.10 rânduri.10 rânduri. 9. ar putea fi eufonia. dar. „toamna". 6. Mărcile lexico-gramaticale ale eului liric sunt verbe şi forme pronominale de persoana I. cromatică. totul devine şi „sună umil". 3. 2 puncte 4 Transcrie. (George Bacovia. al nebuniei. o imagine vizuală. un alt epitet „şuri învechite" ne obligă spre o întoarcere în timp. a muzicalităţii. a refrenului este una dintre trăsăturile specifice curentului simbolist. din suflet. motivul literar al toamnei. particularităţi specifice curentului simbolist etc. 2. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poeticăşi mijloacele artistice. prezentă în textul dat. prin sensurile cuvântului. cuvinte. 4 puncte 6 Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei.„noaptea deplină" etc. dar şi în toată lirica bacoviană etc. 2. ca mărci ale subiectivităţii: „sunt"„mi-f etc. în poezie. de reflexie etc. dată de muzicalitatea versurilor. „ploaie" etc. accentuată de imaginea pustiilor pieţe". a cromaticii. „plânsul". de exemplu:„n-am mai văzut".. Două cuvinte din câmpul semantic al toamnei. Ultima strofă a poeziei surprinde singurătatea eului liric. sub raport prozodic acest fapt asigură păstrarea măsurii versului etc. 4 puncte 8 Prezintă semnificaţia titlului. în prima strofă. 2 puncte 3 Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul frunză. plânsul tălăngii când plouă!" în felul acesta versul devine şi un lait-motiv. dar şi a universului. Poezia are trăsături specifice curentului simbolism. plânsul tălăngii când plouă!” în poezia citată. de scâncetele unui copil. datorată greutăţii. anotimpul toamna simbolizează un sfârşit. Titlul poeziei „Pastel" este în relaţie evidentă cu întreaga poezie. Plouă) 1 Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al ploii. „mă alintă". dar şi în iubire. în natură. atât în natură.(George Bacovia. 4 puncte 7 Precizează rolul versului . accentuând ideea unei stări generale de singurătate. vorbitorul nu îşi exprimă până la capăt ideea. în acest mediu meschin. De exemplu: „uită-mă pe mine. 6. Structuri lexicale care conţin o imagine vizuală. Două teme/ motive ale poeziei sunt: tema naturii. imagine auditivă „nu mai plânge". 4 puncte 5 Transcrie două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 2 puncte 4 Menţionează două teme/ motive literare. titlul poeziei fălind" este în relaţie evidentă cu întreaga poezie. ca în epitetul „grele tălăngi". dominată de ideea singurătăţii iremediabile a eului liric etc. linie de pauză etc. Apartenenţa la simbolism este motivată de tematica poeziei. fie de tehnica refrenului. 8. 4 puncte 8 Prezintă semnificaţia titlului. muzicalitate etc. „eu". Pălind) 1 Transcrie. Două cuvinte din câmpul semantic al ploii. nedumerirea poetului în faţa ploii nesfârşite. dar mai ales. două structuri lexicale care conţin imagini vizuale. „spunemC1' etc. respectiv una auditivă. 4 puncte 5 Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric. Două cuvinte/ structuri antitetice: „solitarul" ~ „tovarăş". 4. câte o structură lexicală ce conţine o imagine auditivă. „chemam în aiurare" etc. „a tăia frunze la câini" etc. disperarea eului liric în perspectiva singurătăţii exprimată prin sintagma „chemam în aiurare" sau metafora „golul toamnei" etc. Expresii/ locuţiuni. sugerând o stare generală de tristeţe. folosirea refrenului etc. Semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei. 4 puncte 7 Comentează. 4 puncte 7 Comentează. Folosirea.frunza". motivul tălăngii etc. sintagme. prin prezentarea a două trăsături existente în text. de prezenţa refrenului „Oh. 5. prin explicarea a două trăsături existente în text. de exemplu: . 4 puncte 9 Motivează. din poezie. pastel însemnând un tablou din natură. muzicalitatea textului este generată fie de repetarea obsesivă a unor sunete. în 6 . sugestie. 9. strofa a treia. Comportamentul colegei noastre a fost ca la piaţă. De altfel. 2 puncte 4 Transcrie. 4 puncte 1. 9. 5. „noaptea deplină" creează o imagine întunecată a lumii. prezente în poezie. a cromaticii. 4 puncte 9 Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Punctele de suspensie marchează grafic întreruperi ce apar în vorbire. „pică" etc. strofa a doua. Nu mai vreau să merg la mare. în 6 . 4 puncte 8 Comentează. în textul dat. Pastel) 1 Transcrie. reapare refrenul poeziei. din text. chiar sentimentele cele mai puternice. „şi-i galbenă ca tine". de tristeţe. din comparaţia „ca tot ce-i iubire şi ură". 2 puncte 3 Alcătuieşte două enunţuri. plânsul tălăngii când plouă!". multitudine de simboluri. 7. din text. al descompunerii materjei. motivul literar al bolii. unul ancestral. de suferinţă. 4 puncte 5 Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei. 7. prezenţa simbolurilor. Punctele de suspensie marchează grafic întreruperi ce apar în vorbire. „pală lumină" . 2 puncte 3 Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele piaţă şi umbră să aibă sens conotativ. 4 puncte 1. dar şi prin culoarea pe care o reprezintă. ca în acest text: „Oh. de exemplu: „plouă". o lume sufocantă şi tristă. 7. cât şi în iubire. 5. pentru a ilustra omonimia cuvântului mai. ca anotimp al unui sfârşit. Din depărtare se aude foşnetul codrilor de aramă. vorbitorul nu îşi exprimă până la sfârşit ideea. prin folosirea celor două semne de punctuaţie. al bolii. pică frunza"). prin evidenţierea a două caracteristici prezente în text. . epitetele „pală lumină". Structuri lexicale ce conţin imagini vizuale. sub raport prozodic acest fapt asigură păstrarea măsurii versului etc. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. de monotonie. 4 puncte 6 Explică rolul întrebuinţării frecvente a punctelor de suspensie şi a liniilor de pauză. „Sunt solitarul pustiilor pieţe". al plânsului universal. în textul poeziei citate. 6. „sufletu-mi" etc. de exemplu: „ca frunza şi ca iarba". personificarea "tălăngi adormite" atribuie însuşiri umane clopotului. 4 puncte 6 Justifică încadrarea textului în lirismul de tip subiectiv. Penultima strofă a poeziei surprinde singurătatea ploii. ambiguitate. 2 puncte 2 Explică rolul utilizării cratimei în structura „mi-i râsul hidos”. Strofa a doua a evidenţiază ideea dominantă a poeziei: prezenţa toamnei. Sugerând o stare generală de apăsare. în care eul liric era supus solitudinii etc. De exemplu: apartenenţa la simbolism este motivată de tematica poeziei. în aceeaşi poziţie. (George Bacovia. dar şi teamă. prin sensurile cuvântului. imaginile artistice sunt impresionante prin simplitate. Una dintre calităţile particulare ale stilului. a muzicalităţii.Oh. 8. tristeţe metafizică a întregului univers. de exemplu: „cu tristele becuri cu pală lumină". al descompunerii materiei. apartenenţa poeziei la simbolism. multitudine de simboluri. o natură însă tristă. a sufletului uman. Aştept cu nerăbdare luna mai. puncte de suspensie. Folosirea cratimei are drept consecinţă marcarea grafică a rostirii legate a două cuvinte prin eliminarea unei silabe. exprimată în ^lumb". de exemplu: pentru a arăta mişcarea înceată. accentuată de „muzica tristă. a ploii. „umbra/ Ce sperie câinii pribegi prin canale". „cu jocuri de umbră ce dau nebunie". folosirea refrenului etc. prezenţa simbolurilor. primul şi ultimul vers al strofei pare a fi refrenul poeziei. iar plecarea iubitei accentuând solitudinea până la disperare etc. fie de prezenţa unor instrumente muzicale sau sunete propriu-zise. al unei despărţiri {„adio. 8. în relaţie cu textul poeziei date. „cu jocuri de umbră" etc. 4 puncte 9 Argumentează apartenenţa textului dat la simbolism.

5:3.9:70.70 5700390L35400 5:3...99:: L370..:.2g8:7./:3.9:7.70..089:./0.089./.  472.g80231..x0. 3489.0.8g $9.390573023.7 .:9g L3.7.800 .9 /0817:30 90 3031008 L374..0.90  :. 9073:90 08:.078::09.9..:301:7/089/0391.90 49.7.g7.9g/0.  &9.gL3.8:7g5g897.4380.:2g9.390/07.748970.x.3..07-::.g4.90 5.:308.3xg2.7.70./4:.90..:709.50710.-0 $:-7.x:30970.249.790303x.45:90..7::/084.920L3897:. .8g.  %020.:L3xg72: . 57003x094..3L3..5009..742.897: ..g.g.90.0.0.g9:7..70..-.1.0.x./4:g97g8g9:70890390L3909 .230 /.0./03x.0 !.  3:.90 !7039g80231..:57010 L374 ..9g : 9:/.89.0::7..970.49.0891.70.5./03x070.59.0../4:g.70.7.90L389741.:73/L39090.70/7059.:...43x32..1489/0480-9/0-4.3..24/07382 5:3.:909:5400/. 97890x0.3x.9825: 1: 2.90.0907.70 !g8g703070 8:0L3.g 5730...70.5:8 40 ..2:390  4:g897:.5479 5744/.07925::09.90 5:3.

 .../4:g.548-9.078-50397:.790..0 .0L.05400 /00025:94.:: .9470.-g8038.70.05708.g/00.g 80./.9L354x03x. 5g8g7030700572g83:7g9.0.425:307/../00.07-: 3..039:0./03x.g30972908570/00.2 03x430.70.24/07382::450708.9.8g.9 897:.9L370...9g .7/0144870.94.9.2-.:301:7/089/0391..09.7.4349.230...  %9:5400 5738:-89..70100 L313.43909.5400 /0.9:7.3900L307 890.23.43/x0:2.0.574507 247x L3. ..  $0231.947.230 /.89741g 5:3.0... .742.. 3:3097290...79.431:7.::70 :37425479.39L3.249.9.17:3.5400 /00025:05909:.9 5:3.7024/:5.925:: 24.90 !70.:3/:3:2.:.g.  5.4.30/. 0..-43.39075709g7 .9094.g/4:g9020.x.x. 909::09.7 .  %:/4770 !8.:.4/./4:.1.90:303:3xL3.g.g947 70.x0.. 5:7..9.70008903x.790303x.900/08:85038009.574507:3:817 9.70.5.90 03x430.925::970.. .9g/0902.7 3: L3925g947 5:3.0/0 5:3.:.970.90.23.07-0.90L389741.34925:70850.. 970.90 .39:: .g9:0 90.: 94. /3909:/.070.010207g.90 .425.30 80392039:3489. 5:3.24/:3/.9047/08:850380/3:92.43/x..98038::/3.g74:5:3.24/073820890249./0-4.g 8570/00..07925::09.:.90.g:3834325497.9.39./08.

90 0130 90 L397 :303:3x 80392039:/423..9.70 81...  !:3.0.90 420390.0.g 24.L3909:/..0x200 45:.9.817 9/00./03x070.90 !70.09.:30 3.5409..L39707:507..90 49./03x.  '07-00..089.00..0 5:3..L3909 2548-9.0.  /0.90  $34320 305:93xg 8g-.70.47-947:3:L 0572g53g.: .:304890..38::./7.5.xg L3/7:2.4 7.0573..7.39.47-70./.078:7 5730.5400L3782:/0958:-0.90 54.9./4:g.8.0.70800..4::./..2.039:3L307.g/4:g2g7.909..39..90789.9 5:3. 5:3.0907.5700390L3909 L3.90.0.5..g7.g 5730.70 5700390L35400 5:3.7L3.900/08:8503802.90./03x070.7080/08573/0/35400 5:3.0::7..1.249.x0/3970/00.g L3 73/:7 572005..70.7989.97:.g57003x..7.

9g70.90./.70L31:3.g 70.39.0890.x:3070..7.4::/39705409 .9. ..9g4..7..9009.9g8.34/:3/.9.  %0200..:L353g/081g :7.07-00.x0/0925:.

50.70.3.  $0392039:/423.078:7.:.9728 2g7409.8:-1472.9573..  %:/4770 0 .13x0:2./7080.g.0.0L3970.g5409:80829030/7059gx9/0.07-0 5743:20/050784.7080.g0:7.83:7g9.4 7.9 250748 573./03x.9.2.70..07-0 147205743423.90 /04.0.  g7.9gx 20 3:2 ./.07-00 .79.4393:g8g7g23g 3/107039g.7g.  $9741.09.9.8:39.:09.897g9008.42:3.70. 00025: ': x.07 20.4.42:3.08900.00::7.:30.g7.39.9:.9009.80  $.39.39.g7 $03.. 902.0/07 1.2g7.x574.8082905g7g89/0. 00/4:g .70.7g9709.00.0:9208974108:39:3243447..: 209...05: 8g x .0/050784.2.  782:/0958:-0.5950397:. 82-4.7080/08573/0/354000890.2.9g.: 423:09.x.g.0::5409../03x.g2-.47-0 9 5.9..:8g.08903x.39.0.147.38.70/3x0 L384x9/0L3/4.g1./7.08:-0.0/43:8070.L3/40 /..90. ...g/70.2039.70.43/.5.3..10.0.4::.7 . 97.0890/0305:93xg.-. 3.90.9.70/3x0 .30...005400 00025:902.249.59:.23.70/4:g05708.0 91085:8 0890/7.90/0305:93x.

90 %7.43x3.70.:9.05708.70 /3909 /4:g897:.:.90 5. /0 .3990.g747803825.4.90 ...x070947. 5:3.0.9:7.L3897:.70.9:7. 5:3.-g8038.70.50..g.39:.9.g.39008023 :2-7g8g..708 .4. 5:3.92.:.38.7.050397:.:x:3.g..90 03x430..90:303:3xL3.90 !70.0L3:92.-.g9:0 90. 5:3.89741g 5:3.4349.9.1448739074.g/4:g249.g/4:g9020.

7989.9.70.90  5708.9L3909:5400 5:3.89741g 5730.g L3 73/:7 :92..90 03x430..0907.90 !7039g80231.g 24.x.9g 5:3.g95:/0782/0391.90 5:3.00.x0/3970/00.0 5:3.90 420390./03x070...99:: L370.:909:5400/.x0.70 /3540.249.5409.

/4:g.2.g/473x.17g2.L3970/473x.50.5: 17:390.70947.70.0 ..L3:20 .89741g...70..57003x013x0:-90 /473x../.  %0200.0 . /0 .:308.748970.50:20.7 L3/4.9g:8g:  $97:.1.-0 $:-7. 7:2.2g8:7.90.g.:897.50.. 3: .x.L3.-803xg09.xgL3:92.  .2 8g7g2 09.28g50.70.5400 0.70/7059./03x.:3/08g 50.39909.390573023..70.9:7.9:70.90.  &9.5: 4.0891.70/00025: '4.x.48.. .708.0.0.8:7g5g897.9gx9.8.7.4.  39074.0.507843.54795744/.7.9:38023/0.:x:3/00025: .:9L3:2-7...70.50.078::09.4.-.70 /03049g770L3:-70.:.L2537:-7 /.70.00.800 ...09.9g09. 50.: ...857089.2.4380..0.. 0::7.7020 ../0.gL3:92.89..7. . ..920L3897:.. 503/:.3xg2./009.80890570039g50397:.70.59.

4890 /473x..2:9.50710.7 .2g7. 700...9573.0 05723/L3/4.0890./0.078:74709. /.7 ..2 8g7g2 &92:.3.../085g7x7 /.x.07-: /0 .L3x008 3/:1g7g.70.070.5745.3 .9gL3.925:2.:3089:.g.0 '4.08:-0.7 573L3.9573897:.-.g:-9.84..2 8g50.7 .30 .7.:909:5400 :8973/80392039:3489.7g230L2570:3g '07-: 50.005400/00025:902.:-7 /.9gx %0 .:909. 1 1g.7020 L38g/0.2-:009.9 %0:72g70.07-0 5743:20/050784.:90 L3.89741../03x.:30.g9:7.L31.0.0.:. .  782:909::0890/0958:-0.7.  &92.x..  %9:54000890L370.g7.g7L3:-70 /././47::09.0::7.8 .90/02:9g.09 .g9:9/3/4:g39074.. .9g573.9:.27:.4.80392039::/0/7..9../03x.9.. 0.39909.g.70.9:70.90.9g.2-:9.7 701::.x70947.2  .0.x0/70.L3/40 .0070.70709::. 3049g7./085g7x7 /.x:3970.249..0780890.80 .

g9:0 90/4:g03:3x:750397:.:.0470.70/4:g05708.39::.9 5:3.4./.90 $.90 !7039g74:30/05.97g 5:3. 7 .:897.54802..:gL3909:5409....

4.70.43x3.39:3/ 5:3.:.38.70 /3909 /4:g.:x:3.:.90 %7..390.

0.25::802./03x.0573.L3909:/.90 !70..5.g/4:g2g7.9.9:7.9 5:3.073 5:3.70800.0::7.g/4:g9020.g57003x.39.897:.4 7.2.7x3...70..0.90 03x430.

0 5:3.89741g 5:3.89741g 5730..x...0907.:909:5409.1.7010.x..59g50..g7.249.99:: L370./4:g1:7/089/0391.7989.5409.00.x0/3970/00.897g897g24 0.90 5.g80231.70 5700390L35400 5:3..g  3.90 420390.97.90  !30.90./03x070.7.g L3 73/:7 :92..70.08:.g 24.90L3572./05.47-7 g83/548-9.x009.45.8.0.97g0/0480-9/0:894. 5:3..34.  5708.4.8g !g239:xg70.:g2.90 !7039g80231.:gL3574.x0.

..4.:x:3/00025: .80/:.05:2-09.  4:g.:.0..390.5:2-L35.5g/05:2- .70 70:.:2-: .4.

.7x3.5.39.9:7.073 .25::802..897:.70.

9.28  .9. 3/:20:09.07-0 147205743423.0/050784.3.9 2g9:78.00.0./0.2419. /00025: 2 .: 5743423.8:39.7 g 33009.4 7..:.  %0200..  g7.54808.00::7.2.

.70.54000.7. 538/0.73g ).70...  0470.-.x.g/00. 249..9g/0/00.0::7.90 L3572.:30073.9g/0 8038:70.5g8.  %9:5400 70890L370./423.7 2.g:9..g5./039g.70/4:g05708.80392039:849:/3 7001.9gx/0.0.54005078431.4..93.70 97890 4:208:14.947.0.g90.39g 2:7/.2g . 97890x0.70.7 L394..742.73g 03x430.:..90 $.89741g.9g/0.0::7.g../4:g1:7/089/0391.70..700307.g/00..x00..-0.70 /097890x0 /024349430.390478:2-7: 47439 5:3.54008:109:L3..:.70. 80 394./05:2- 2.9.89g89.  $0231. /.0 ...34.90:38343250397:8038:/3909.30.700890/.  $9741.70.:897..39g.80.90 5.30:3013x0 838970 574.50.249.0.g 3307.97-:0L38: 7:2.574./05:2- 3307 2:.:.0 3/:20:80L3307 ).9009.4.:.83:7g9gx7020/.59.704-808.9 /057003x..4.5.:L3970.9g7.99./4:.../g570/423g82-4:70 /.5400 8:073/489. 83:7g9./00572.47-:: 249.0.7047057039g 890470509.../..g.7 /0.09..:538::09.9 70:.g/0.:4. 2:7/0./03x.90.70.920L3897:..47-47 /...7g /423.3g09. 5:3.039:0.3.73..4-050.8g0590900 5:2-/0.90L3 !:2- /.005400/00025:..5g8g94..:.39:: /0.2:780457.4.7.9:7.g7.:5:2-:: 249.9.70.

.4.9g.70.38.9:7.90 %7.:.70 /3909 /4:g897:.:x:3.43x3.39:. 5:3.

90 03x430.g/4:g9020.078:7.70.0 5:3.43x32.3..:..

0890903843.7070.89741g $04-807.0/0..g3889039..x.9700.9.5745070./40.73.-g :32038749:3/  45.47-:: -47:.:8038:/0349.5.7./40.39g0.30.g80231..70. 0470.9.70.g.0. 82-4:747 .39 5:3...90 49.30/05.247x : 249.89082-489 8:073/573./4:g97g8g9:70890390L3909 . .7989.g7.0 5:3. ...5400.4397.8:30904713.gL3...9.x:5409.75738:-89.gL3970-:3x..701703:: L3:92:.39..25.x.700./0 .:.0./4:.g L3 73/:7 89741.0.2:7 80392039:/0.9 54842479 47439.849:/3144870.0473x.9.9g0890/0897.99L313.9 5:3..0890897410 /../03x070..g 24.73g 089080231.0:3..39 .307: 8:2-7: .3/74L35g897.9gx09. 4:205:890 9789g . .5720897410 891025708..70 5700390L3909:/. 25723/.89741g 5:3.:..70.742.g70509.38..-4::9789/0.90 420390.g7:.x0/3970/00..73g/3572...4349.5409:: ..0/3572:.7.39 .89741g L394.:4.47-::.5409.082-40..g/4:g9020.70 /3909 5.39:: .82-482 5:3.249.7 33 5..99:: L370.2g8:7 792::..-g 3:..:301:7/089/0391. 4-808.70509.2 .7./40.2:7:. 5:3.070.0/0 .47-::L397 4/70.1.90770.:907.08905.g..0.g:3.:7039:82-4820890249.70.9g.90 %7.4393:g/08.43/x.078.2097.x:L3.90 5.g9:0 90:303:3x.43.- 50397:.789.9g/0.:L3.07.70.9g/0902.L3...90 5:3..39047.2 .70.:.8905708.25:802.43/ x0:2.7x.x.70473.9g L3572.70 44870.9 /02.90 8:2-7:L39:30.g8038:/3..39::8.89741g 8:070.39.9202.078::  L3.x.7.: .73.82-4.:..:.7-43.g.742./ 849:/30.7.10.:75743:3x.-g.9.x0.0.90L3572.89741g.247x .704825g.5400 .g 5730.50397:.9L397 :385./423....:.010207g. .L397 483:7g8.8:75738L397 :3242039..:.7 L3..4.70.7.:.3900 5:3.43897:.8:907203.x030/090723.g7.34925:.078/389741.00.302 . 07: !70.078:: 9g3/ 47439: /.90 !7039g80231.97:907203/3.....g817 9: .4.790303x.90 03x430.47-:: 5909:.2:7L3... $5.30405708082-4..39g  5..0907.30249.2-00./4:.:909:5400/.:3089g729g  %9: 2:7/0.70...71:2 5:3.:35409.4.8g2.9.70L3.5400./03x070./4:.90 49.0/3.:gL3.7.90 ..2:.43909./4:.7/0.0x  25.8 .  0. 5730.90 5.790303x.  902.47.5.970357003x.

1.780 1:307./3970.45.9.7.25:802..02-.0..039 $ .g:3.780 419009.:909:5400/../4:..9.00.90 307: 3070 .x0.89741g.::5409.:.89g/0243897.7-43.x0.9 5:3.90 .047/4:g..71:2 2748 270..:30/05.5409.0..90L3572.0907.390/3.99:: L370.70 5700390L35400 5:3..5400 5:3.. 7010.79g..90 .  025:/003:3x.:g:-70.:gL31::.90 420390.:8.90 $038:. 5730./03x070.574/:84.7-43.x009.x.g80231.390 .:g2.70  %0200.70.g L3 73/:7 89741.0.70L3970-.90 5:3./05.2-:9..3900/09.90 5.  257.82g09.0 5:3.90.90789.90 :8970.47-7 g83/548-9.g 24.x.390  :.5048.9.249.7989.70 3.7. 5. /00025:05708.:47307: .9.39.g7.90 !7039g80231.x0/3970/00. 2070:42.90 8:0890 5700390L3909:.:301:7/089/0391...

 839.4.4.0 8.54 /.g7.9 /057003x..7/070.574.  42039.704-808.2047.9g7.50...89741g.9070.90L3572..08908:07. . /.g/00.5409. 24.247:1:20.5400 5730.9g/0..780 41.0.0.3/0 307:.:..  %9:5400 07:0890L370.0.:897.:.3/0307: 5030./039g.43x3.93.9g 0.39: 307:09.0 .90 .:3020389gx/0307: 307:5741:3/ 34.897410.5..3.005400 /00025::-70..7 /0 .742.9g2:.3g09./.70.  &3.5400 !738038:70.:307::09.x0/3970/00.:.9gx05.790.089:: 0890390L317./00572.70.7 2.09..2039:.  :70/089/0391.70.7989.75:90.71:2/05030.9./423.5400 /00025:0590900.70.703070 ../3970..:.425:3070949..7047057039g8:070..g83:7g9.70. /.078:74757370509.2.9. 5.90.g.9gx/0.3/L38:109/00..249.9.9.39:: 573.70.g.307:570/423g82-4:70 /.780 .947.78009.L3307:.80392039:849:/3 ./03x.7-43.0::7.00.9 70:.247x 7001.4.79..0 00025:89741.x00.700307.99.947.9gx.1 /00025:0:143..0 923901:307....:L3970.70 /097890x0 /024349430 890470509.247x 8:14.5g8.g489.80..7080231.g/0 .7 L394.742.:0890570039 80573 .39g.90L3 !:2- /. 574./4:.3.573 .780 2.7-43./03x070.:4.9 34.70.-.9.59./08. 5400 8:109:L3.g 24. 249.

 .0470.9:7.70 /3909 /4:g.7x3.90 !70.920L3897:.38. !..390..230 5:3.890 %7.:.3x0.7.0:9g7.70..94.g/4:g.39.4380.25::802.5..0.-03g 5:3.90 $.70/4:g05708.4.

8:7g 5g897..70.70/7059.9:7g0.-03g 94.:/9.347/05.43x3042.38.-08:-7.:.2. 42.904897:.70.x0/3970/00. 5.9 5:3.82-482 573570039..x.39:17:3g 5:3.748970.70..90 5:3.:x:3..4380..9.g.70.5409.7.5.90...230 /00025: 17:3.90 7:20390.7.90 420390.g57003x.5:3.9.94.39.59./4:.54795744/..g 24.90 %7.g09.9.90 4:g./03x.:909:5400/.70 /35400 . 5730.790303x.909::/.g 70850.0::7.g.0390.0573.7989.43x3.4.x0./4:g.9047/08:850380 .0./03x070.23..00.078::09.g/4:g2g7..0 5:3.g L3 73/:7 89741.90 !7039g80231.4 7./4:g97g8g9:70890390L3909 5:3.g 5:3.:g L3909:5400.9.90 !70.25:802.99:: L370.30.70.2g8:7.30... .920.g74:L3970-:3xg7170.390573023.0.  44870.:.90 5.0891.:308.7.:.g.70..:.. L3909:/.0.390/3.70800.3xg2.  5708.1.90 5:3.

5400.34925:94.7x3.90 03x430.30....82-4:747 .00.07-0 147205743423.g17:3.1.x00.0.4.9g/0902. .039:3/849:/30.23009.39::2.2L3.0.x0 802572g0.5.  !40.700307..147..:897.9:7gL38g9789g 24479g 13/94.g/4:g9020.5.900/08:8503802.g 3:2.890 L380233/:39.390.23.047/4:g80230/05:3..4.2./03x.47-947:3:L 0572g53g.70.25::802..42:3.7097g8g9:7850. .2..83:7g9gx0572.309.:3.  .-4 .3..23g .g /00025:2.9:7g .:x:3/00025: .:-9g573144870.5.9.90 5738038:70.230 ..g7..742.39.9:..30.2 2g..9.53g.89741g 5:3.:-90.:.34925.9gx 144870.0.g :3817 9 L33.8900890L370.9:7:3792039 /07010009..39g.g/097890x0 /05741:3/g83:7g9.750.02.00::7.99L33.:/9.:7.:3:817 9 ../4:.9:70.9302.3.9.9.70.L3507850..70.:7039::82-482 00025:.7009.9g./423..:..g74:5:3...94.70/4:g.9047/08:850380/3572.:. .g/00.0.907057003x.:.0/050784.82-40.  $97:.1.g7.7009..-03g./08.:L3970.9:7g /. 701703::09.7-.:7..39:: 5.39g 85:30 2 09../039g. . 4:94.90 .g9:0 90/4:g03:3x:7 50397:.530 .9.70. !4:g %7.L3909800572g3.7L3.02.4 7.  $9741...7.g17:3. 5:3.54 5:3.82-4820890249...5400 8:073/489.0.9 L3:-70/8507.708.:50784./4 5.2:.:30/085g7x7 .90.17:3.  g7.0::7.43x342.2L3.17:30...90 !70..-4:/33. 00025: :9g 2g50230 0: .:209.9:7g 43.30.230 .47-70 .9g573839..  0470.L39707:507./8507.94.0.  %9:5400 !.0.5g9/00.8:39.540057003x.g 5.7.7 L3:-70249.38.9.425:3072. .02.:. ..  !:3.:907...:/9.g 70850.790303x.42432.5.

/3970.70.0 5:3.39.9 5:3.5409.078:09.7989.:8g207.89741g.7.9g 5:3../03x.47-947:3:L 0572g53g.x.g57003x.g L3 73/:7 89741.x0/3970/00.47-70 .02-.38.9.. /00025:05708.:.90 8:0890 7010.9..5.90L3572.7.25:802.90789./03x070.70800.g:3.2...078:: 538:9gg3.70:3.70/4:g2g7.0.L3909:/..5409::L31.0907.g7.009.900/08:8503802. 5430817 90 .05.817 9/00.70  4:g9020.0.0.4 7.90 420390.::5409.g 24.2..2-:9.L3909 30/:20770.90 570039gL3909:/.54/00025: 54:g 538: 54.390/3..70.90 4:g.x.249.00.1.9.L39707:507.90 5..970.90 %7.90 .9.  9059.5400 5:3.7L3.9 5:3.g80231. :2.2..90 !70.70.g3:3/g949:3.  !:3.0.g74:.:301:7/089/0391.:307g-/. 5730..90 :8970.0::7.3/54:g L3540.70 5700390L35400 5:3.0573.

9 249.79.9g/02:.70.089.0 /3.3/54:g 5..701703::  538:9gg3.7.3/ 54:gL310:.70 /3909 /4:g.  $0231..9.078.08:392570843...08920/:208.00::7.078:: .2.078:747 /057003x.9.9789g /0:7g /08.-4 .2039:..89741g.20 10/057003x.L3.70.:.039:3/538:L3970:::3.701703:: .078:/0.0900:3:..90304-g85704L394.0897.002.75:90.390 839.:.701703::0890:3...:7039::82-4892:..22.089:: 0890390L317.30 8:3g:2 .10:143.5.54 .910 70.54008:7573/083:7g9.00.425.:...8:5:8849:/309.70..4 7.07809.79.  0470.30.0. ..949..9. .0.3.249. L3 .:8:309057457: 80 10/0903..90/08:850380 30/05.4549:::3.700:7..38.30..70.7..8:39.909::08900307.30 :3.9gx05.1.  &3.89741g.9.x..0. /..  g7.7g9...039:.79gx850.3./397097g8g9:70850.90L3572.78039203900.:g09.902:99:/30/082-4:7 2:..3 .7989.9g10/070509.9:7 .x.0. !g3/ %7.:3.9g/0 2:.0.00..0 :-70 :7g 0.  !03:92.089909 538:9gg3.054008:39902...1. L35400 .:9gg309.L3.0/050784.5400 /00025:50397:./47290.45L3.97-:0L38: 7:2.4.:7039::82-48909.538:::3.  44870.5:9073.9 .390.905909 :7L3.9gg3.:.:301:7/089/0391.9g70:9gx .:347 8:3090 .3905738259.90.9.. 949:/0..3.L305909: 700 9gg3 5078431.90 5:3..90.947.g:9 8:109: 209.849:/3 249.08. /00025: 3 .54 .0./3970. 54x0 2.70701703: 5400 L3.07-0 147205743423.3.2 ..:3473897:203902:.4-808..90.g.9g /.070L3925 :3:.07.

g L3 73/:7 :92./7.82-482 5:3.4349.7.g9:0 90..90 :891.0 5:3.70.0 5:3.9:7.390.90 %7.9.920L3897:.:.:909:5400/.:../4:g.70 /3909 /4:g897:..90789.9.90 5.90:303:3xL3. 5730.x..00.9:7.3.99:: L370.43x32. 5:3..5700390L3909 5:3.90 5.0 5:3.70.xg :2-7g8g.70.90 49.90 !7039g80231.9:70..x..790303x./03x070. 2 78:/48 5:3..g 57305.70.g74::9g7..7./4:g1:7/089/0391.38.70.5400 5:3.89741g 5730.x0.897:..-g8038.5400..909::L3782:/0958:-0./4:g97g8g9:70890390L3909 ..5409.5.7989.90 420390.89741g.39909.39005.90 ../03x070.0.g80231.90L3572.90 5:3.x0/3970/00..90 4:g.gL3.g 24.:.0.

2g 425479.39909.1.9:70.9:7.59.7g 5.70.2039:.:308./4:g.7.0.:..:978900-0.748970.7080./053g09.43x32.70.g:23g 34.40034.897:.90. 2 .70.7:= 94.2g8:7.390573023.g.3.-08:-7.:.  &9.54795744/.590.  3/05g79.0...4/747/0.5.8970. .70..7..:7...8:7g5g897.1489.:/014 309:.7.078::09.7.3xg2.70/7059.920L3897:.0 849.0891.0/00025: .g:23g :2-7.4380.xg  $97:.:5.9:7.

700890570039 L3.L3970:::3.9.90 .907057003x.3g09.5400 890470509.039:../0/0-4.742..700.g:23g 34./01472.30.50.:907.09.3.:4.  782:/0958:-0....  &92. 978900-0.3.3.39:: /....9g/0/00.g42..070 35.790303x.9.08 5g3/L3 9g.9g7.g.9.  $0231.:.89741g.72.08:392570843.4.. . .40 /.30:3.. .9.2.30.34.. /..085070.30.425:307 2.701703::09.0/.:L3970.90.8g0590900 5.:7/0:2-7g..3905738259.x00.:2 ..82-4:747 .g09.7 2. ..1.g20.  $:073/489.357-0573.9g/02.4.9g/0902.7 L394.70.078..:4.5400 849:/30.89741g.-4 .7.43:7g947/35..g 2:.83:7g9gx7020/.9gx 144870.:3.078::249.30L39:30.90 97890x0209.7047057039g 99:54001g3/0890L3 70.70 /097890x0 /024349430 5738038:70.2.:3.9gL3):2- /.9009..910 572: :92:.0 .5400 /00025:5078431./08.. 849.4.-0.2:.9.30:3474-0..g 8:3g.9573../039g..:30-:30 /. .1701703:5400 $:39849.90/083:7g9.54008:7573/083:7g9./03x.039:3//00..:4.7.5g8.0 0.7..5:894750x0 .7 .2039.2g70 904:L3.3 82-4.00.0::7.g /08:1073xg 0572.90.x.8:109:::2.7989.30-:30 .742./4:g1:7/089/0391.97-:0L38: 7:2.7 90.9..2g7.2g .  5.590.:/9.0::7.:7/0 :2-7g09.90L3572.39g 9789g /423.7 573..70.08 /38:1094:208:14.9gx 8:39 2 109..700307. '078:7054008:39:324344 7..07-0 5743:20/050784.g/0.902:99:/30/082-4:7 .078574.:7. 54x0 L3 572.0:: 7.0/083:7g9.xg /.7:5:894750x0.08900.70.2.89741g2./053g.8974105.:3089g70307.:30.x574..-.7:5:894750x0 .078.9573839.82-4820890249.08:-0.704-808..g.70/0.9g.9 249.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->