Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare – Unitatea 1

 Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.


 Din oficiu se acordă 10 puncte.

Subiectul I (60 de puncte)


Citește textul de mai jos și răspunde apoi la cerințe.

Afară-i toamnă, frunza'mprăştiată,


Iar vântul svârlă'n geamuri grele picuri;
Şi tu citeşti scrisori din roase plicuri
Şi într'un ceas gândeşti la viaţa toată.

Pierzându-ţi timpul tău cu dulci nimicuri,


N'ai vrea ca nimeni'n uşa ta să bată;
Dar şi mai bine-i, când afară-i sloată,
Să stai visând la foc, de somn să picuri.

Şi eu astfel mă uit din jet de gânduri,


Visez la basmul vechiu al zânei Dochii,
În juru-mi ceaţa creşte rânduri-rânduri;

De odat'aud foşnirea unei rochii,


Un moale pas abia atins de scânduri...
Iar mâni subţiri şi reci mi-acoper ochii. (Mihai Eminescu, Afară-i toamnă)

A. Limba română

1.Desparte în silabe cuvintele: svârlă, scânduri, subţiri. 6 p.


__________________________________________________________________________________________

2. Scrie trei termeni din familia lexicală a cuvântului frunză. 6 p.


__________________________________________________________________________________________

4. Alcătuieşte enunţuri în care cuvintele subliniate să aibă o valoare gramaticală diferită de cea din text,
precizând-o. 6 p.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

5. Scrie varianta literară a următoarelor cuvinte din text: vechiu, (mi-)acoper. 6 p.


__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
B. Înţelegera textului

6.Transcrie, din prima strofă, versurile ce conţin o imagine vizuală şi o imagine auditivă. 6 p.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
8. Extrage, din strofa a treia, două versuri care arată prezenţa eului liric. 6 p.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

9. Identifică, în textul dat, o inversiune şi o repetiţie. 6 p.


__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

10. Precizează rima poeziei. 6 p.


__________________________________________________________________________________________

Subiectul al II-lea (30 de puncte)

Scrie o compunere, de 8-10 rânduri, în care să prezinţi semnificaţia titlului poeziei Afară-i toamnă de Mihai
Eminescu, prin raportare la conţinutul textului.
În compunere trebuie:
- să ilustrezi, cu exemple adecvate, relaţia dintre titlu şi conţinutul poeziei;
- să menţionezi cel puţin două mijloace artistice prin care este susţinută ideea sugerată de titlu;
- să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate;
- să te înscrii în limita spaţiului indicat.

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

 Lucrează cu atenție!
 Nu te grăbi!
 Recitește-ți lucrarea!
 Poți obține nota ZECE!

Semnătura părintelui ____________________________________