Sunteți pe pagina 1din 2

TEST-substantivul-clasa a VII a

SUBIECTUL I
Se dă textul:
” Privea țintă la cărți.Rafturile în care erau așezate miroseau a lemn proaspăt tăiat.Ajungeau
până sus,la un tavan azuriu de care atârnau minuscule lămpi ca niște stele fixate de el.Scări înguste
de lemn,prevăzute cu role,stăteau în fața rafturilor gata să ducă orice cititor lacom la rafturile de
sus.Existau pupitre pe care se aflau cărți deschise,prinse cu lanțuri de alamă aurite.Existau vitrine de
sticlă în care cărți cu paginile învechite și pătate arătau oricui se apropia de ele cele mai minunate
imagini.Meggie nu se putu abține. ”
(Cornelia Funke,Inimă de cerneală)
1.Trasncrie din text șase substantive diferite. 6p
2.Precizează categoriile gramaticale pentru substantivele scrise îngroșat din text: 18p

Rafturile la un tavan imagini


fel fel fel
gen gen gen
nr nr nr
caz caz caz
funcție sintactică funcție sintactică funcție sintactică
articol articol articol

3.Transcrie,din lista următoare,substantivele defective de singular,substantivele defective de plural


și substantivele colective:foame,carte,miere,raft,zori,imagini,grup,pupitre,ochi,stol 6p
a) substantivele defective de singular………………………………….
b) substantivele defective de plural………………………………….
c) substantivele colective…………………………………………..
4.Identifică în enunțurile următoare două cuvinte care pot forma locuțiuni substantivale și
exemplifică: 6p
Atenția cu care te porți cu o carte este importantă.Memoria cărților este uimitoare.
………………………………………………………………………………………………………………………
5.Corectează cuvintele scrise greșit enunțurile următoare: 6p
a) Codri aceștia sunt înspăimântători.
b) Zmeele ridicate de copii umpleau cerul.
c) Membri echipei au colaborat foarte bine.
d) I-am adus la băiat o minge.
e) Am bătut la ușe cât am putut de tare.
f) I-am dat mătușei mele un cadou de ziua ei.
SUBIECTUL II ( 24 de puncte)
Redactează o compunere de minimum 10 rânduri în care să-ți imaginezi aventura lui Meggie
în bibliotecă,folosind și cinci substantive în cele cinci cazuri și o locuțiune substantivală.
Subliniază-le! În redactarea compunerii,vei avea în vedere următoarele:
 să prezinți folosești un indice spațial și unul temporal;
 să evidențiezi cele cinci substantive în cazuri diferite și locuțiunea substantivală;
 să ai un conținut adecvat cerinței formulate;
 să te înscrii în limitele de spațiu indicate.
BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE

SUBIECTUL I
1.transcrierea corectă a șase substantive diferite 6x1p=6p
2.precizarea corectă a categoriilor gramaticale: 18x0,10p=18p
rafturile-substantiv comun,gen neutru,numărul plural,caz nominativ,funcția sintactică de
subiect,articulat hotărât;
la un tavan- substantiv comun,gen neutru,numărul singular,caz acuzativ,funcția sintactică de
complement circumstanțial de loc,articulat nehotărât;
imagini- substantiv comun,gen feminin,numărul plural,caz acuzativ,funcția sintactică de
complement indirect,nearticulat
3.transcrierea corectă a substantivelor: 6x1p=6p
a)substantive defective de singular:zori,ochi
b)substantive defective de plural-foame,miere
c)substantive colective:grup,stol
4.identificarea corectă a cuvintelor și precizarea corectă a locuțiunilor: 4x1,50p=6p
atenția-băgarea de seamă
memoria-ținerea de minte
5.rescrierea corectă a cuvintelor:codrii,zmeiele,membrii,băiatului,la ușă,mătușii 6x1p=6p

SUBIECTUL II-24p
-folosirea unui indice spațial și a unui indice temporal 2x1p=2p
-folosirea corectă a celor cinci substantive în cele cinci cazuri+locuțiunea substantivală 6x2p=12p
-conținutul adecvat- 4p
-respectarea limitei de spațiu-2p
-creativitate-3p
-respectarea normelor de ortografie și de punctuație-1p(1-3 greșeli-0,75p/peste 3 greșeli-3 p)