Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrare de control clasa a V-a

Derivare. Fonetică

1. Subliniaţi vocalele din cuvintele:


prea, cocostrârc, ceaşcă, toamnă, pasăre, pijama, siamez, seamă, geam 20x0,05=1p

2. Subliniaţi cu o linie diftongii, cu două linii triftongii:


Pleosc, două, coadă, nuanţă, detaliu, iubire, iarbă, cheie, moaie, şoapte, ceainărie, iureş
10x0,10=1 p
3. Câte sunete şi câte litere sunt în cuvintele: 10x0,10=1p
Ceară ager
Aghiasmă Giarmata
Gheată girofar
Ciorap chirie
Cimpoi machiaj
4. Despărţiţi în silabe: 10x0,10=1p
Aspect picioruş
Lactate agresivitate
Aptitudine cheiţă
Mormoloc ascensor
Teoretic spiriduş
5. Completaţi tabelul, după model, folosind cuvintele următoare: 0,25x4=1p
presimţire , toporaş, strămoşesc, inegal, păturică,
prefix rădăcină sufix
pre simţ ire

6. Enumeraţi 5 cuvinte din familia de cuvinte a lui „a munci”. 0,20x5=1p

7. Găsiţi câte un cuvânt derivat cu: - uţ, - iş, ne-, pre-, -ică, - uţă, -ime, îm-, -ui, -ean.
0,10x10=1p

Din oficiu: 3 p

S-ar putea să vă placă și