Sunteți pe pagina 1din 2

TEST

CLASA A VII-A
Fonetica si vocabular

1. Transcrie, din textul următor, doar cuvintele care conţin diftong:


„Abonaţii mei la mei/Sunt vreo nouă porumbei./Vin la mine în temeiul/Că eu sunt nenea cu
meiul. „
1p.
2. Precizează valoarea morfologică a cuvântului nouă din textul de la exerciţiul 1. Alcătuieşte
un enunţ în care acelaşi cuvânt să aibă o valoare morfologică diferită. 0,50p.

3. Transcrie, din lista următoare, doar cuvintele cu hiat: seară,creaţie,poet, ceartă, lupoaică,
prietenie, ideal, iubire, gheaţă, ştiinţă. 0,50p

4. Alcătuieşte familia lexicală a cuvântului bărbat. 0,60p

5. Indică câte un sinonim neologic pentru cuvintele: călătorie,a privi, a repara, ascultător,
hazliu. 1p.

6. Scrie cel puţin două antonime pentru cuvintele: a accelera, abstract, efemer,
paşnic, rafinat . 0,50p

7. Găseşte sinonime pentru grupurile de cuvinte: a trece la fapte, în floarea vârstei, părere de
rău, a pune umărul, ruptă din soare. 0,50p.

8. Arată prin ce mijloc de îmbogăţire a vocabularului s-au format cuvintele: gură-cască,


dumnealui, şcolărime, ineficienţă, înspăimântat. 1p .

9. Identifică, în textul următor, patru cuvinte formate prin compunere:


Astăzi, m-am trezit dis-de-dimineaţă şi am plecat cu mama la piaţă Printre altele, am cumpărat
untdelemn de floarea-soarelui. După-masă, vom pleca ,datorită bunăvoinţei mamei, la munte ca să
culegem coada-şoricelului şi bujor- de- munte. 0,70p.

10. Transcrie enunţurile următoare şi precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate:


 Ai vorbit frumos.
 Admir frumosul din artă.
 Omul frumos e şi înşelător. 0,60p.

11. Formulează trei enunţuri cu sensuri diferite ale cuvântului carte. 0,60p

12. Alcătuieşte enunţuri în care cuvântul soare să fie folosit, pe rând, cu sens propriu ,secundar
şi cu sens figurat. 0,60p.

13. Alege varianta corectă: A avut o atitudine/altitudine/aptitudine corectă.


Am pescuit în lacună/lagună.
Clasa a conectat/colectat maculatură. 0,90p.
Din oficiu : 1 punct; Total : 10 punct