Sunteți pe pagina 1din 1

Nume, prenume: NOTA:

Test de evaluare
Clasa a V- a

Citeşte textul şi rezolvă cerinţele:


Samson, câinele ciobănesc dat de baci în grija unor gospodari, se înzdrăveneşte după o boală grea şi
pleacă în căutarea stăpânului. Ajunge însă la o altfel de turmă, cu baci, târlă şi cu miei cum nu mai văzuse
până atunci – o şcoală dintr-un sat.
Învăţătorul şi copiii îl adoptă sub numele de Ciobănilă. Ajuns mândria şcolii, câinele îşi primea „mieii”
în fiecare dimineaţă, îi păzea cu străşnicie şi făcea fel de fel de ghiduşii, ca să le fie pe plac.
Numai un lucru nu-i plăcea lui Ciobănilă: dumineca şi sărbătorile… Nu pricepea de ce în zilele astea
mieii lui nu se întorc la ţarc. El ieşea în drum şi îi aştepta zadarnic… Unii copii îl zăreau şi-1 strigau de
departe. El alerga şi încerca să-i abată spre şcoală. Dar se ivea baciul, care-i mâna acum în altă parte, într-o
târlă unde el nu avea îngăduinţă să pătrundă şi de unde se auzeau răsunând cântece.
(Ciobănilă, după Vasile Voiculescu)

1) Completează următoarele enunţuri: 15p


a. Numele iniţial al câinelui adoptat de copii este............................
b. Ciobănilă a ajuns ................................. ........................................
c. Câinele îi credea pe copii..............................................................

2) Formulează trei idei principale din fragmentul de text. 12p


3) Numește tipul de text, precizând două argumente. 12p
4) Clasifică propoziția subliniată, după criteriile învățate. 9p
5) Scrie câte un sinonim pentru cuvintele: baci, se înzdrăvenește, pricepea 6p
6) Transcrie două grupuri de cuvinte care se referă la timpul întâmplărilor. 6p
7) Menţionează două trăsături ale lui Ciobănilă, ţinând cont de acţiunile acestuia. 6p
8) Scrie în ordine alfabetică următoarele cuvinte: încerca, zadarnic, copii, școală, țarc, strășnicie. 6p
9) Notează șase termeni din câmpul lexical al cuvântului pădure. 6p
10) Alcătuiește o propoziție simplă, interogativă, negativă. 12p