Sunteți pe pagina 1din 3

Nume și prenume: Data:

Clasa: a VI-a

Test – Noțiuni de vocabular

Subiectul I (60 de puncte)


Citeşte cu atenţie textul următor:
- Aşa, fantasticilor! zice domnul Daniels, frecându-şi mâinile ca un savant nebun. Astăzi, primul
lucru pe care o să-l fac va fi să vă vorbesc despre cărţi. O să vorbim des despre cărţi anul acesta - vreau
să vă spun despre unele dintre poveştile mele preferate.
Când vorbeşte despre cărţi, domnul Daniels mă face să mă gândesc la Max şi la Oliver. Parcă-
i gata să dea o petrecere uriaşă. Îmi place să-l ascult vorbind despre poveşti. Dar să-mi ceară mie să
citesc este ca şi cum i-ai cere unui homar să joace tenis.
Şi pe urmă situaţia se înrăutăţeşte.
Domnul scoate un teanc de caiete.
- Am o surpriză. Un jurnal nou-nouţ pentru fiecare dintre voi, în care veţi scrie zilnic.
O,nu! Mai bine mănânc iarbă.
- Şi încă ceva. Din când în când voi indica eu câte un subiect, dar nu foarte des. Şi niciodată,
dar absolut niciodată - nici chiar dacă m-ar ameninţa un vrăjitor că o să-mi transforme pixurile cu care
corectez în unele cu cerneală invizibilă - nu voi corecta ce aţi scris.
Poftim?
- Nu vă voi da niciodată note pe jurnale. Nu le voi corecta niciodată. Şi în majoritatea zilelor
n-o să vă spun despre ce să scrieţi. Puteţi scrie despre viaţa voastră, despre sport, despre Bulgaria,
despre marca preferată de săpun, despre ce cărţi vă plac şi despre ce cărţi nu vă plac. Despre orice!
Uau! Mă întreb dacă delirează. Nu le corectează? Scriem despre ce vrem? E prea frumos ca să
fie adevărat; sunt sigură că mai urmează ceva.
- Respectăm doar două reguli.
Aha! Iată-le! Vin şi regulile.
- Trebuie să puneţi creionul pe hârtie şi să scrieţi ceva. Şi adeseori vă voi răspunde şi eu cu o
frază sau două.
- Ne scrieţi şi dumneavoastră? întreabă Oliver. Putem să vă dăm note?
Domnul Daniels râde.
- Nimeni nu dă note, Oliver. Este un exerciţiu de comunicare. De exprimare personală. Fără
evaluări.
(Linda Mullaly Hunt, Ca peştele în copac)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat.


A. 1. Încercuieşte litera A (dacă apreciezi că afirmaţia este adevărată) sau F (dacă tu crezi că este falsă).
(6 puncte)

a) A / F Sinonimul cuvântului preferate din textul dat este favorite.


b) A / F Antonimul numeralului primul este întâiul.
c) A / F Cuvântul polisemantic carte poate însemna ştiinţă, învăţătură, cultură.

2. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (6 puncte)


* În enunţul Parcă-i gata să dea o petrecere uriaşă, cuvântul subliniat este sinonim cu:
a) înaltă; b) ireală; c) grandioasă.

* În enunţul — Aşa, fantasticilor! sensul cuvântului subliniat este:


a) extraordinarilor; b) supranaturalilor; c) măreţilor.

1
3. Completează spaţiile punctate din coloana A, cu litera corespunzătoare antonimului din coloana B: (6
puncte)
A B
……. se înrăutăţeşte a. se bucură
……. râde b. se ameliorează
……. voi răspunde c. plânge
d. voi întreba
4. Alcătuiește trei enunțuri în care să demonstrezi polisemia cuvântului a face. (6 puncte)

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5. Alcătuieşte două propoziţii cu omonimele cuvântului mai. (6 puncte)

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

B. 6. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat: (6 puncte)
a) despre ce vrea domnul Daniels să le vorbească elevilor;
……………………………………………………………………………………………………………
b) ce surpriză le face copiilor;
……………………………………………………………………………………………………………
c) care sunt cele două reguli pe care le impune profesorul.
……………………………………………………………………………………………………………
7. încercuieşte ADEVĂRAT (A) / FALS (F), justificând alegerea cu o secvenţă din text. (6 puncte)
• Personajul - narator este încântat că trebuie să scrie în jurnal. A / F
Justificare:……………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
8. Transcrie, din textul dat, un enunţ în care profesorul le spune copiilor dacă le va da note pe însemnările
din jurnal. (6 puncte)
……………………………………………………………………………………………………………
9. Scrie în tabel cifrele corespunzătoare pentru a ordona logic şi cronologic momentele acţiunii din
fragmentul citat. (6 puncte)

1. Domnul Daniels îi anunţă pe elevi că le va vorbi despre cărţi.


2. Elevii trebuie să respecte două reguli.
3. Scrisul va fi doar un exerciţiu de comunicare.
4. Profesorul le propune elevilor să scrie zilnic în jurnal.
5. Din când în când le va indica un subiect pentru jurnal.
6. Scoate un teanc de caiete.
7. Uneori va scrie şi el în jurnal.
8. Profesorul promite că nu va corecta jurnalul şi că nu va da note.

2
10. Explică, într-un text de cel puţin 30 de cuvinte, de ce crezi că profesorul nu va da note elevilor pe
însemnările din jurnale. (6 puncte)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

SUBIECTUL AL II-LEA (30 de puncte)

Imaginează-ţi că eşti elev în clasa domnului Daniels.


Scrie o compunere de cel puţin 100 de cuvinte, în care să relatezi o întâmplare petrecută la şcoală.
În compunerea ta, vei folosi şi următoarele cuvinte: Linda, Oliver, volum, câine, bucurie.

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Vei primi 16 puncte pentru conţinutul compunerii şi 14 puncte pentru redactare


(unitatea compoziţiei - 2 p.; coerenţa textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul
adecvate conţinutului - 2 p.; ortografie - 3 p.; punctuaţie - 3 p.: aşezarea corectă a textului în pagină - 1
p.; lizibilitate - 1 p.).

Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte.